NVNH c1 tong quan NHTM new

KDBDS 2011 C1-Tong quan KDBDS pot

KDBDS 2011 C1-Tong quan KDBDS pot
... Các sách viết kinh doanh bất động sản Donal Trump CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN Yêu cầu: Tìm hiểu vấn đề liên quan đến bất động sản, thị trường bất động sản… 1.1 Khái quát bất ... Phát triển quan hệ kinh tế quốc tế 1.5.2 Chức vai trò Nhà nước TT BĐS Việt Nam? Về chức năng:     (1) tạo khung pháp lý  (5) tạo đồng phát triển hệ thống thị trường khác có liên quan  (6) ... NỘI DUNG MÔN HỌC KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN 1.2 Môn học gồm phần: ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ Phần 1: Tổng quan kinh doanh Bất động sản Phần 2: Định giá Bất động sản Phần 3: Đầu tư Bất động sản Phần 4: Đại...
 • 46
 • 353
 • 0

VXL-VDK - C1 - Tong quan ppt

VXL-VDK - C1 - Tong quan ppt
... 0101 0110 0111 1000 -8 1001 -7 1010 -6 1011 -5 1100 -4 1101 -3 1110 -2 1111 -1 Số nhị phân có dấu Dải giá tri số có dấu 8-bit [-1 28,+127] (char C) Dải giá tri số có dấu 16-bit [-3 2768,+32767] (int ... phân N n-bit: N = b( n-1) b( n-2) … b1 b0 giá trị V là: V = –b(n -1 ) x 2(n-1)+b (n-2) x2 (n-2)+ … + b1 x 21 + b0 x 20 Các số nhị phân có dấu 4-bit biểu diễn giá trị từ ? đến ? 16 giá trị từ - đến ... Tổng quát: Nếu số nhị phân N n-bit: N = b( n-1) b( n-2) … b1 b0 giá trị V là: V = b(n -1 ) x 2(n-1)+b (n-2) x2 (n-2)+ … + b1 x 21 + b0 x 20 Các số nhị phân không dấu 4-bit biểu diễn giá trị từ ?...
 • 62
 • 153
 • 0

C1 Tổng quan về bảo hiểm

C1 Tổng quan về bảo hiểm
... Đồng bảo hiểm * Tái bảo hiểm SƠ Đồ ĐồNG BảO HIểM CƠNG TY ĐỒNG BẢO HIỂM 40% CƠNG TY ĐỒNG BẢO HIỂM 30% CƠNG TY ĐỒNG BẢO HIỂM 20% CƠNG TY ĐỒNG BẢO HIỂM 10% NGƯỜI ĐƯỢC BẢO HIỂM 45 SƠ Đồ TÁI BảO HIểM ... IV- PHÂN LOạI BảO HIểM THƯƠNG MạI Bảo hiểm thương mại chia làm loại sau:  Căn đối tượng bảo hiểm: Bảo hiểm tài sản Bảo hiểm trách nhiệm dân Bảo hiểm người 33 PHÂN LOạI BảO HIểM THƯƠNG MạI ... TỔNG QUAN VỀ BẢO HIỂM NỘI DUNG CỦA CHƯƠNG I- Rủi ro – nguồn gốc bảo hiểm II- Khái niệm chất bảo hiểm III- Sơ lược lòch sử phát triển bảo hiểm IV Phân loại bảo hiểm V Cơ sở kĩ thuật ngun tắc bảo...
 • 52
 • 196
 • 0

KỸ THUẬT ĐIỆN-C1 TỔNG QUAN VỀ MẠCH ĐIỆN,PP GIẢI MẠCH ĐIỆN DC

KỸ THUẬT ĐIỆN-C1 TỔNG QUAN VỀ MẠCH ĐIỆN,PP GIẢI MẠCH ĐIỆN DC
... Kỹ thuật điện Bộ môn Thiết bị điện Một số ví dụ Tính v? Kỹ thuật điện Bộ môn Thiết bị điện Các pp giải mạch (1) • Điện trở đấu nối tiếp cầu phân áp Kỹ thuật điện Bộ môn Thiết bị điện Các pp giải ... giải mạch (2) • Điện trở đấu song song cầu phân dòng Kỹ thuật điện Bộ môn Thiết bị điện Các pp giải mạch (3) • Biến đổi điện trở dạng Y- Kỹ thuật điện Bộ môn Thiết bị điện Các pp giải mạch (3) ... khác Kỹ thuật điện Bộ môn Thiết bị điện Các đại lượng vật lý • Dòng điện Điện áp • Công suất • Điện Kỹ thuật điện Bộ môn Thiết bị điện Phần tử nguồn • Nguồn áp độc lập • Nguồn dòng độc lập Kỹ thuật...
 • 24
 • 106
 • 0

Bài Giảng Quản Trị Mạng C1- Tổng Quan Quản Trị Mạng

Bài Giảng Quản Trị Mạng C1- Tổng Quan Quản Trị Mạng
... Chương I: Tổng quan quản trị mạng  Giới thiệu chung  Hệ thống quản trị mạng  Giao thức quản trị mạng đơn giản - SNMP 1.1 Giới thiệu chung  Quản trị mạng: Quản trị lỗi (Fault)  Quản trị cấu ... (Configuration)  Quản trị tài khoản (Accounting )  Quản trị hiệu suất mạng (Performance)  Quản trị an ninh mạng (Security)  FCAPS 1.2 Hệ thống quản trị mạng  Các thành phần chính:  Trạm quản mạng ... Thực thể quản mạng - Entity Các thiết bị quản lý   Tác nhân - Agent Cơ sở thông tin quản lý - MIB 1.2 Hệ thống quản trị mạng  Mô hình: 1.3 Giao thức quản trị mạng đơn giản - SNMP  Bài toán...
 • 18
 • 80
 • 0

Chương 1 tổng quan NHTM GV

Chương 1  tổng quan NHTM  GV
... tin phản hồi: GV: ThS Nguyễn Hoàng Phong Email: nguyenhoangphong@fbm.edu.vn Mobile: 09 0708 3689 GIÁO TRÌNH NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Chương Tổng quan Ngân hàng thương mại Chương Nghiệp ... động vốn Chương Những vấn đề nghiệp vụ cấp tín dụng Chương Nghiệp vụ cho vay khách hàng doanh nghiệp Chương Nghiệp vụ cho vay khách hàng cá nhân Chương Nghiệp vụ chiết khấu chứng từ có giá Chương ... hữu • NHTM sở hữu nhà nước (NHTM quốc doanh): Thành lập 10 0% vốn ngân sách nhà nước • NHTM cổ phần: Thành lập hình thức công ty cổ phần • Ngân hàng liên doanh: Thành lập vốn liên doanh bên NHTM...
 • 42
 • 259
 • 0

TỔNG QUAN CHUNG VỀ THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ CỦA NHTM (2).doc

TỔNG QUAN CHUNG VỀ THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ CỦA NHTM (2).doc
... nâng cao chất lợng thẩm định dự án nói chung chất lợng thẩm định tài dự án nói chung Chi nhánh Chuyên đề thực tập bao gồm chơng: Chơng 1: Tổng quan chung thẩm định tài dự án đầu t ngân hàng thơng ... sau thẩm định 1.4 Thẩm định tài dự án 1.4.1 S cần thiết phải thẩm định tài dự án đầu t Trong trình thẩm định dự án đầu t, Ngân hàng phải thẩm định nhiều phơng diện khác để có nhìn khách quan ... minh báo cáo tài có liên quan Báo cáo lợi nhuận giữ lại Báo cáo kiểm toán Thẩm định mục tiêu dự án đầu t Lĩnh vực mà dự án đầu t Địa bàn mà dự án đầu t Thẩm định thời hạn đầu t Thẩm định biện...
 • 118
 • 324
 • 1

TỔNG QUAN CHUNG VỀ THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ CỦA NHTM.doc

TỔNG QUAN CHUNG VỀ THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ CỦA NHTM.doc
... nâng cao chất lợng thẩm định dự án nói chung chất lợng thẩm định tài dự án nói chung Chi nhánh Chuyên đề thực tập bao gồm chơng: Chơng 1: Tổng quan chung thẩm định tài dự án đầu t ngân hàng thơng ... sau thẩm định 1.4 Thẩm định tài dự án 1.4.1 S cần thiết phải thẩm định tài dự án đầu t Trong trình thẩm định dự án đầu t, Ngân hàng phải thẩm định nhiều phơng diện khác để có nhìn khách quan ... minh báo cáo tài có liên quan Báo cáo lợi nhuận giữ lại Báo cáo kiểm toán Thẩm định mục tiêu dự án đầu t Lĩnh vực mà dự án đầu t Địa bàn mà dự án đầu t Thẩm định thời hạn đầu t Thẩm định biện...
 • 118
 • 350
 • 0

TỔNG QUAN CHUNG VỀ THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ CỦA NHTM

TỔNG QUAN CHUNG VỀ THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ CỦA NHTM
... toán Thẩm định mục tiêu dự án đầu  Lĩnh vực mà dự án đầu  Địa bàn mà dự án đầu Thẩm định thời hạn đầu Thẩm định biện pháp bảo đảm nợ vay Kết luận đề xuất sau thẩm định 1.4 THẨM ĐỊNH ... khách hàng vay vốn đầu dự án 1.3.2 Mục tiêu thẩm định dự án đầu  Giúp chủ đầu tư, cấp định đầu cấp giấy phép đầu lựa chọn phương án đầu tốt nhất, định đầu hướng đạt lợi ích ... THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN 1.4.1 Sư cần thiết phải thẩm định tài dự án đầu Trong trình thẩm định dự án đầu tư, Ngân hàng phải thẩm định nhiều phương diện khác để có nhìn khách quan trước định cho...
 • 44
 • 164
 • 0

TỔNG QUAN VỀ TÍN DỤNG VÀ CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG NGẮN HẠN TẠI CÁC NHTM

TỔNG QUAN VỀ TÍN DỤNG VÀ CHẤT LƯỢNG  TÍN DỤNG NGẮN HẠN TẠI CÁC NHTM
... hàng II CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG NGẮN HẠN TẠI NHTM 1 .Tổng quan tín dụng ngắn hạn 1.1 Khái niệm Tín dụng ngắn hạn khoản cho vay có thời hạn đến năm NHTM nhà cung ứng phần lớn khoản vay ngắn hạn cho ... độ vốn 3.3 .Các tiêu sinh lời từ hoạt động tín dụng Tỷ lệ lợi nhuận tín dụng Lãi từ tín dụng ngắn hạn = Tổng lợi nhuận từ tín dụng (%) ngắn hạn Ngoài tiêu nợ hạn, nợ xấu chất lượng tín dụng phản ... tổng dư nợ Tổng dư nợ ngắn hạn có nợ ngắn hạn có nợ = hạn hạn (%) Tổng dư nợ cho vay ngắn hạn Do tiêu “ Tổng dư nợ ngắn hạn có nợ hạn ” bao gồm toàn dư nợ khách hàng( kể đến hạn chưa đến hạn )kể...
 • 19
 • 432
 • 0

TỔNG QUAN VỀ THANH TOÁN QUỐC TẾ VÀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC TẾ CỦA NHTM

TỔNG QUAN VỀ THANH TOÁN QUỐC TẾ VÀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC TẾ CỦA NHTM
... rộng quy mô hoạt động mà ưu tạo nên sức cạnh tranh ngân hàng chế thị trường Hoạt động TTQT không hoạt động đơn mà hoạt động hỗ trợ bổ sung cho hoạt động kinh doanh khác ngân hàng Hoạt động TTQT ... hàng nước nguồn vốn thị trường tài quốc tế để đáp ứng nhu cầu vốn ngân hàng 1.2 CÁC DỊCH VỤ THANH TOÁN QUỐC TẾ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.2.1 Thanh toán quốc tế theo phương thức Chuyển tiền (Remittance) ... thực tốt mở rộng cho hoạt động tín dụng XNK, phát triển hoạt động kinh doanh ngoại tệ, bảo lãnh ngân hàng ngoại thương, tài trợ thương mại hoạt động ngân hàng quốc tế khác Hoạt động TTQT làm tăng...
 • 10
 • 175
 • 0

Tổng quan về NHTM

Tổng quan về NHTM
... ngõn hng bin ngõn hng tr thnh trung tõm toỏn quan trng Cỏc hot ng c bn ca NHTM NHTM l t chc kinh doanh tin t trờn th trng ti chớnh, tt c cỏc hot ng ca NHTM u hng ti mc tiờu cui cựng l li nhun õy ... khỏc m NHTM mun nõng cao cht lng thm nh cn phi quan tõm: Nhõn t ch quan: o Tiờu chun thm nh o Con ngi o Thụng tin o T chc, iu hng o Trang thit b k thut o Mt s nhõn t khỏc Nhõn t khỏch quan Tiờu ... chớnh d ỏn ti NHTM a S cn thit phi thm nh d ỏn u t Mt d ỏn u t thng ch d ỏn lp hoc thuờ cỏc c quan t lp trờn c s cỏc ý kinh doanh v mong mun ca ch d ỏn Do vy, d ỏn u t thng mang tớnh ch quan ca nh...
 • 20
 • 62
 • 0

TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NHTM

TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NHTM
... cao hiệu hoạt động kinh doanh ngân hàng nhiều NHTM ngày quan tâm mở rộng 1.2 HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.2.1 Khái niệm hiệu hoạt động kinh doanh Ngân hàng thương ... triển kinh tế Từ nói chất NHTM thể qua điểm sau: - Ngân hàng Thương mại tổ chức kinh tế; - Ngân hàng Thương mại hoạt động mang tính chất kinh doanh; - Ngân hàng Thương mại hoạt động kinh doanh ... vò thương hiệu, xây dựng thương hiệu hoạt động chăm sóc khách hàng Quá trình thực tốt góp phần nâng cao hiệu hoạt động ngân hàng 1.4 Ý NGHĨA CỦA VIỆC NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA...
 • 19
 • 438
 • 0

TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA NHTM ĐỐI VỚI CHO VAY TRẢ GÓP MUA ÔTÔ

TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA NHTM ĐỐI VỚI CHO VAY TRẢ GÓP MUA ÔTÔ
... nợ cho vay trả góp mua ôtô kỳ – Dư nợ cho vay trả góp mua ôtô kỳ trước Dư nợ cho vay trả góp mua ôtô kỳ trước Khi G > 0: Phản ánh mở rộng cho vay trả góp mua ôtô( Dư nợ cho vay trả góp mua ôtô ... dư nợ cho vay trả góp mua ôtô kỳ tăng so với kỳ trước tức doanh số cho vay trả góp mua ôtô kỳ lớn doanh số thu nợ cho vay trả góp mua ôtô kỳ, ta có mở rộng cho vay trả góp mua ôtô NHTM 1.3.5.2 ... nợ cho vay trả góp mua ôtô kỳ = Doanh số cho vay trả góp mua ôtô kỳ + Dư nợ cho vay trả góp mua ôtô kỳ trước - Doanh số thu nợ cho vay trả góp mua ôtô kỳ Dựa vào công thức ta thấy: Nếu dư nợ cho...
 • 25
 • 223
 • 1

Xem thêm