Mở đầu về số phức LTDH môn Toán

Mở đầu về số phức phần 1

Mở đầu về số phức phần 1
... Cho số phức z1 = + 2i, z2 = –2 + 3i, z3 = – i Hãy tính sau tìm phần thực, phần ảo, môđun, số phức 17 ) z = + (1 + i ) + (1 + i ) + (1 + i ) + + (1 + i ) 8 20 đối số phức liên hợp số phức sau: 1) ... − (1 − i ) z= ( + 2i ) − ( + i ) (2 − i) 14 ) 10 1+ i  16 ) z =   + (1 − i ) + ( + 3i )( − 3i ) + i 1 i  33 1 1 15 ) z =  i −  2i  i  1+ i   1 i  18 ) z =   +  1 i  1+ i ... = z1 + z + z3 2) z = z1z2 + z z3 + z3z1 3) z = z1z z3 2 4) z = z1 + z + z3 5) z = z1 z z + + z z z1 6) z = 2 z1 + z 2 z + z3 Bài Tính z1 + z , z1 − z , z1.z , z1 − 2z , 2z1 + z , biết: 1) z1 =...
 • 4
 • 65
 • 0

Mở đầu về số phức phần 1

Mở đầu về số phức phần 1
... 7: z1z = z1 z Chứng minh: z1 z2 = ( x1 + y1i )( x2 + y2i) = ( x1 x2 − y1 y2 ) + ( x1 y2 + x2 y1 )i ⇒ z1 z2 = ( x1 x2 − y1 y2 )2 + ( x1 y2 + x2 y1 )2 = ( x1 x2 ) + ( x1 y2 ) + ( x2 y1 ) + ( y1 y2 ... 1 1 a = ; b = 2  Vậy z = 0; z = 1 1 + i; z = − i 2 2 Ví dụ 11 (A - 2 011 ) Tính môđun số phức z biết (2 z − 1) (1 + i ) + ( z + 1) (1 − i) = − 2i (1) Hướng dẫn giải: (1) ⇔ (2a + 2bi − 1) ) (1 ... số phức z + iz c) Cho số phức z = 1 i Bài 4: Tìm phần thực phần ảo số phức z = ( 1 + 3i)2 012 + (1 + 3i)2 012 Bài 5: Cho số phức z + = i 2 013 + i 2 012 Tìm z ' biết z ' = z + iz Bài Tìm số phức...
 • 8
 • 106
 • 0

mở đầu về số phức phần 2

mở đầu về số phức phần 2
... x2 y1 )i ⇒ z1 z2 = ( x1 x2 − y1 y2 )2 + ( x1 y2 + x2 y1 )2 = ( x1 x2 ) + ( x1 y2 ) + ( x2 y1 ) + ( y1 y2 )2 , (1) 2 z1 z2 = x 12 + y 12 x2 + y2 = ( x1 x2 )2 + ( x1 y2 )2 + ( x2 y1 )2 + ( y1 y2 ... x2 + y2 z  z  z2   x2 + y2i       = →   z2  z2  z1 x1 − y1i ( x1 − y1i )( x2 + y2i ) x1 x2 + y1 y2 x1 y2 − x2 y1 = = = + i 2 2 z x2 + y2 x2 + y2  x2 − y2i ( x2 − y2i )( x2 ... z.z2 = z z2 ⇒ z = z1 z2 , hay z z1 = z2 z2 Tính chất 9: z1 + z2 ≤ z1 + z2 Chứng minh: 2 z1 + z2 ≤ z1 + z2 ⇔ ( x1 + x2 ) + ( y1 + y2 )2 ≤ x 12 + y 12 + x2 + y2 2 2 ⇔ ( x1 + x2 ) + ( y1 + y2 )2...
 • 5
 • 184
 • 0

mở đầu về bài toán khôi phục cấu trúc xạ ảnh từ tập n điểm tương ứng trên 3 ảnh không định cỡ

mở đầu về bài toán khôi phục cấu trúc xạ ảnh từ tập n điểm tương ứng trên 3 ảnh không định cỡ
... nghien CUlllu ~n van Hc$th6ng l~i mQt so' kien thuc n n tang [3] , [8] trang thi giac may tinh nhu' hlnh hQc x~ anh, hlnh hQc Camera, hlnh hQc epipolar Trinh bay ma hlnh va phu'ong phap t6ng quat d~ ... sd d6 nguai ta xay d\l'ngnen cac giai thu~t cho cac bai loan thi giac may tinh nhu: giai thu~t nh ~n d~ng theo d5i d6i tu...
 • 4
 • 162
 • 0

Chuyên đề luyện thi đại học - cao đẳng môn Toán: Chuyên đề ôn thi Đại học về số phức

Chuyên đề luyện thi đại học - cao đẳng môn Toán: Chuyên đề ôn thi Đại học về số phức
... Trang Chun đề luyện thi đại học số phức Dạng 1: Tìm phần thực, phần ảo, mơđun số phức liên hợp số phức: Bài Tìm phần thực, phần ảo, mơđun số phức liên hợp số phức sau: 2) z = (2 + i)3 – (3 - i)3 3) ... mai” Trang Chun đề luyện thi đại học số phức 26 Cho số phức: z1 = + 2i, z2 = – 4i Xác định số phức z ≠ thoả mãn: z1.z số thực z = ( z ) 27 Tìm số phức z thoả mãn: a) ( z − 1) z + 2i số thực z = ... 12 Số phức Trần Só Tùng CHƯƠNG IV SỐ PHỨC I SỐ PHỨC Khái niệm số phức · Tập hợp số phức: C · Số phức (dạng đại số) : z = a + bi (a, bỴ R , a phần thực, b phần ảo, i đơn vò ảo, i2 = –1) · z số...
 • 27
 • 953
 • 0

SKKN môn Toán THPT Một số dạng toán về số phức

SKKN môn Toán THPT Một số dạng toán về số phức
... số phức z đường tròn tâm I(-2; 5), bán kính R = Dạng 3: Biểu diễn số phức dạng đại số , dạng lượng giác Phương pháp : + Nắm vững Acgumen số phức z ≠ + Dạng đại số : z = a + bi với a,b ∈ R + Dạng ... chương số phức đưa vào,trong gồm phần : khái niệm số phức, cộng trừ nhân chia hai số phức, phương trình bậc hai với hệ số thực, phương trình bậc hai với hệ số phức (nâng cao) biểu diễn số phức dạng ... mô đun số phức z Acgumen số phức z + Nhân chia hai số phức dạng lượng giác + Công thức Moivre :  r ( cosϕ + i.sinϕ )    n = r n (cosnϕ + i.sinnϕ ) Bài 16: ( Viết số phức sau dạng đại số: z...
 • 35
 • 308
 • 1

MỘT SỐ DẠNG TOÁN VỀ SỐ PHỨC GIÚP HỌC SINH ÔN TỐT NGHIỆP VÀ ĐẠI HỌC

MỘT SỐ DẠNG TOÁN VỀ SỐ PHỨC GIÚP HỌC SINH ÔN TỐT NGHIỆP VÀ ĐẠI HỌC
... TÊN ĐỀ TÀI : MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ SỐ PHỨC GIÚP HỌC SINH ÔN THI TỐT NGHIỆP VÀ ĐẠI HỌC II ĐẶT VẤN ĐỀ : - Đất nước ta đường đổi cần có người phát triển toàn diện, động sáng tạo Muốn phải nghiệp giáo ... THPT LÊ QUÝ ÔN 1: Tên đề tài : MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ SỐ PHỨC GIÚP HỌC SINH ÔN THI TỐT NGHIỆP VÀ ĐẠI HỌC Họ tên tác giả: Lê Xuân Phương Chức vụ: giáo viên - Tổ: toán Nhận xét Chủ tịch HĐKH đề tài: ... số phức z đường tròn tâm I(-2; 5), bán kính R = Dạng 3: Biểu diễn số phức dạng đại số , dạng lượng giác Phương pháp : + Nắm vững Acgumen số phức z + + Dạng đại số : z = a + bi với a,b + R + Dạng...
 • 24
 • 2,761
 • 34

Một số khái niệm mở đầu về thống kê

Một số khái niệm mở đầu về thống kê
... 5: THỐNG KÊ Bài 1: Một số khái niệm mở đầu Thống gì? Thống gì? Thống khoa học phương pháp thu thập, tổ chức, trình bày, phân tích xử lí số liệu Mỗi em suy nghĩ đặt câu có từ thống ... có từ thống !? Bài 1: Một số khái niệm mở đầu Mẫu số liệu Mẫu số liệu Ví dụ: Điều tra số học sinh lớp học cấp THPT Hà Nội, người ta điều tra đến số lớp học ghi lại sĩ số lớp Sau đoạn trích từ ... hiệu thu mẫu gọi một: Kích thước mẫu số phần tử có mẫu Số học sinh Mẫu có phần tử? Lớp Mẫu STT 11E 55 Mẫu số liệu Mẫu số liệu Mẫu số liệu gọi dãy số liệu hay bảng số liệu STT Số học sinh 10A 47...
 • 13
 • 357
 • 4

Bài 1: Mở đầu về GD so sánh

Bài 1: Mở đầu về GD so sánh
... Nội) Mở đầu Nội dung môn học GDSS: Bài Mở đầu GDSS Bài Mục đích, nhiệm vụ đối tượng GDSS Bài Một số hướng dẫn nguyên tắc nghiên cứu SSGD Bài Các cách tiếp cận nghiên cứu GDSS Bài Kỹ thuật SSGD Bài ... học (Trung, Nhật) Giáo dục So sánh So sánh Giáo dục? Giáo dục học So sánh? Giáo dục đối chiếu? II Khái niệm GDSS Isaac Kandel, Mỹ, Columbia 1954: GDSS phân tích so sánh nguồn lực tạo nên khác ... Metodika, Methodik/Fachdidaktik, Bộ môn giáo pháp học ) GDH 2) Tên gọi môn học: GDSS, SSGD, GD học SS, GD đối chiếu? GDSS, SSGD, GD học SS, GD đối chiếu? Tên nước ngoài: Tên Việt: Comparative Education...
 • 23
 • 248
 • 0

Một số dạng toán về số phức

Một số dạng toán về số phức
... 22008 Cuối số tập cho bạn luyện tập Bài 1: Giải ph-ơng trình sau tập số phức z z z z 4i (1 i ) z 11i Bài 2: Tìm số phức z cho A ( z 2)( z i ) số thực z 7i Bài 3: Tìm tất số phức z thỏa ... nghiệm hệ ( x, y ) ( 2,1);(1, 1) Dạng 3: Tìm tập hợp điểm biểu diễn số phức thỏa mãn điều kiện cho tr-ớc Thí dụ 9: Tìm tập hợp điểm biểu diễn mặt phẳng phức số phức z thoả mãn: a) z z 4i b) ... cần tìm hình tròn ( x 3)2 ( y )2 16 , tâm I (3; ) , bán kính R=4 Dạng 4: Số phức bất đẳng thức Thí dụ 11: Chứng minh với số phức z, có hai bất đẳng thức sau xảy ra: z Lời giải Giả sử ta có...
 • 5
 • 496
 • 7

Chương 1: Mở đầu về hóa học phức chất

Chương 1: Mở đầu về hóa học phức chất
... 2 Chương MỞ ĐẦU VỀ HOÁ HỌC PHỨC CHẤT 1.1 Những khái niệm hoá học phức chất Từ giáo trình hoá học vô biết nguyên tố hoá học riêng biệt kết hợp với tạo thành hợp chất đơn giản, hay hợp chất ... gọi phức chất hợp chất phối trí Tuy nhiên, khái niệm phức chất rộng khái niệm “hợp chất phối trí” Phức chất bao gồm hợp chất phân tử rõ tâm phối trí hợp chất xâm nhập Khi tạo thành phức chất ... có khả tạo thành phức chất p trình bày + Dựa theo cấu trúc cầu nội phức – Theo số nhân tạo thành phức chất người ta phân biệt phức chất đơn nhân phức chất nhiều nhân Ví dụ phức chất hai nhân [(NH3)5Cr–OH–Cr(NH3)5]Cl5,...
 • 9
 • 980
 • 40

Bài giảng SH6 T69 $1 MỞ ĐẦU VỀ PHÂN SỐ

Bài giảng SH6 T69 $1 MỞ ĐẦU VỀ PHÂN SỐ
... rút nhận xét ?2: Câu a,c phân số - câu lại phân số ?3 Mọi số nguyên phân số Nhận xét: SGK Củng Cố: (3’) - Cho học sinh làm tập SGK, hướng dẫn tập lại Dặn Dò: (2’) - Về nhà học theo sách ghi, ... Trường THCS Liêng Trang Giáo Án: Số Học Hoạt Động 2: Ví dụ-Củng cố (20’) Ví dụ: −2 Giáo viên giới thiệu ví dụ Học sinh ý theo dõi...
 • 2
 • 280
 • 0

Xem thêm