nghiên cứu, đánh giá trượt lũ đất, lũ quét ở miền núi bắc bộ

Ứng dụng công nghệ GIS trong nghiên cứu đánh giá tổng hợp sinh thái cảnh quan miền núi

Ứng dụng công nghệ GIS trong nghiên cứu đánh giá tổng hợp sinh thái cảnh quan miền núi
... Keywords: GIS, mountainous landscape, landscape structure, adaptive ecological assessment, Sapa district Ứng dụng công nghệ GIS nghiên cứu đánh giá tổng hợp Sinh thái Cảnh quan miền núi (Trường hợp nghiên ... hợp Trong luận án tác giả sử dụng GIS phương pháp chủ đạo để phân tích đánh giá cấu trúc sinh thái cảnh quan miền núi Luận án tổng kết nghiên cứu sinh thái cảnh quan tác giả trước, bước đầu xây ... gian, đánh giá quy hoạch sử dụng cảnh quan miền núi huyện Sa Pa Dựa vào sở liệu GIS, luận án tiến hành phân tích cấu trúc sinh thái cảnh quan miền núi huyện Sa Pa thành lập hệ thống đồ sinh thái cảnh...
 • 136
 • 242
 • 0

Nghiên cứu biến đổi khí hậu vùng trung du và miền núi Bắc Bộ thời kì 1970 - 2010

Nghiên cứu biến đổi khí hậu vùng trung du và miền núi Bắc Bộ thời kì 1970 - 2010
... (tháng VI - IX) Hình 2.10 Xoáy thuận nhiệt đới trung bình tháng ảnh hưởng đến vùng trung du miền núi Bắc Bộ, thời 1970 - 2010 Trung bình thời 1970 - 2010, vùng trung du miền núi Bắc Bộ có 1.75 ... - xã hội nguy BĐKH toàn cầu vùng trung du miền núi Bắc Bộ ngày gia tăng phát triển theo chiều hướng không tích cực Chương 2: BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU Ở VÙNG TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI BẮC BỘ THỜI KÌ 1970 - ... tối ưu mạnh vùng, làm sở để nghiên cứu sâu tác động BĐKH địa phương vùng Vì tất lí trên, tác giả chọn đề tài Nghiên cứu biến đổi khí hậu vùng trung du miền núi Bắc Bộ thời 1970 - 2010 làm...
 • 102
 • 599
 • 4

Tài liệu NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ TRƯỢT - LỞ, QUÉT - BÙN ĐÁ MỘT SỐ VÙNG NGUY HIỂM MIỀN NÚI BẮC BỘ, KIẾN NGHỊ CÁC GIẢI PHÁP PHÒNG TRÁNH, GIẢM NHẸ THIỆT HẠI doc

Tài liệu NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ TRƯỢT - LỞ, LŨ QUÉT - LŨ BÙN ĐÁ MỘT SỐ VÙNG NGUY HIỂM Ở MIỀN NÚI BẮC BỘ, KIẾN NGHỊ CÁC GIẢI PHÁP PHÒNG TRÁNH, GIẢM NHẸ THIỆT HẠI doc
... hưởng tai biến trượt - lở, quét- bùn đá khu vực nghiên cứu Lựa chọn phương pháp luận, phương pháp đánh giá, phương pháp xây dựng đồ nguy trượt- lở, quét- bùn đá; đồ đánh giá nguy thiệt ... Đánh giá nhân tố sinh trượt - lở, quét - bùn đá, phân tích trượt - lở, quét - bùn đá xảy với nhân tố sinh chúng; đặc trưng nguy hiểm trượt - lở, quét - bùn đá ) Viện Địa chất - ... Chính vậy, mà đề tài KC.08.01 bổ xung nhiệm vụ: Nghiên cứu đánh giá trượt lở, quét - bùn đá vùng nguy hiểm miền núi Bắc Bộ kiến nghị giải pháp phòng tránh, giảm nhẹ thiệt hại Các huyện Bát...
 • 135
 • 678
 • 6

nghiên cứu đánh giá tài nguyên đất gò đồi vùng đông bắc phục vụ phát triển kinh tế nông nghiệp

nghiên cứu đánh giá tài nguyên đất gò đồi vùng đông bắc phục vụ phát triển kinh tế nông nghiệp
... 2.3 Sơ đồ thí nghiệm dứa sợi đất cát ven biển huyện Ninh hải tỉnh ninh thuận Đờng Đất trống Thí nghiệm Đất trồng CT5 CT4 CT3 CT2 Thí nghiệm trồng xen Giếng nớc Đất trống CT3 CT2 CT1 CT1 Thí ... hi Min Trung Hình 2.2 Sơ đồ thí nghiệm dứa sợi TrÊn đất đồi huyện Ninh Sơn tỉnh Ninh Thuận Đờng Thí nghiệm phân bón Trồng ngô CT1 CT2 CT3 CT4 CT5 Thí ... thức thức thức thức G1 M G2M2 G3M2 G1M1 G2 M G3 M Thí nghiệm trồng xen Trồng ngô Đất Đất trống CT1 CT2 CT3 trống Đất trống Diện tích: Thí nghiệm phân bón: 77 x 13 m Thí nghiệm trồng xen: 40 x 15...
 • 99
 • 297
 • 2

nghiên cứu, đánh giá ảnh hưởng cũa nước thải cùng sản xuất tinh bột mỳ lên nguồn nước sông vàm cỏ khu vực tây ninh

nghiên cứu, đánh giá ảnh hưởng cũa nước thải cùng sản xuất tinh bột mỳ lên nguồn nước sông vàm cỏ khu vực tây ninh
... đánh giá ảnh hưởng nước thải vùng sản xuất tinh bột lên nguồn nước sông Vàm Cỏ khu vực tỉnh Tây Ninh Mục tiêu nghiên cứu - Đánh giá trạng nước thải ngành chế biến tinh bột lên nguồn nước sông ... NGHIÊN CỨU, ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA NƯỚC THẢI CÙNG SẢN XUẤT TINH BỘT MỲ LÊN NGUỒN NƯỚC SÔNG VÀM CỎ KHU VỰC TÂY NINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP MỞ ĐẦU 1.Đặt vấn đề Tinh bột nguồn nguyên liệu quan trọng sản ... TRẠNG CÁC NGUỒN NƯỚC THẢI VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NGUỒN THẢI ĐẾN CHẤT LƯỢNG NƯỚC SÔNG VÀM CỎ ĐÔNG TRÊN ĐỊA PHẬN TỈNH TÂY NINH 3.1 Hiện trạng nguồn nước thải 3.1.1 Các nguồn nước thải ảnh hưởng đến...
 • 104
 • 310
 • 0

Nghiên cứu đánh giá hiện trạng các hợp chất ô nhiễm hữu cơ bền (POP) phát thải ngành công nghiệp dệt nhuộm tại khu vực thành phố Hồ Chí

Nghiên cứu đánh giá hiện trạng các hợp chất ô nhiễm hữu cơ bền (POP) phát thải ở ngành công nghiệp dệt nhuộm tại khu vực thành phố Hồ Chí
... thải chất ô nhiễm không khí Nghiên cứu lượng loại khí ô nhiễm phát thải từ hoạt động sản xuất ngành dệt nhuộm mở rộng nhìn chung liệu phát thải khí trình sản xuất chưa thực có giá trò Khí ô nhiễm ... màu công nghiệp dệt nhuộm phổ biến phức chất nguồn Dioxin hợp chất việc hình thành Dioxin hợp chất hữu bền (POPS) khác Dựa vào quy trình công nghệ chung ngành dệt nhuộm phần 3.2.2 ta dự đoán phát ... quan đến chlorine Ngành công nghiệp dệt nhuộm ngành có dây chuyền công nghệ phức tạp, quy trình công nghệ tổng quát có số công đoạn có khả phát thải POPS công đoạn tẩy trắng, nhuộm, in hoàn tất...
 • 82
 • 443
 • 0

Nghiên cứu đánh giá hiện trạng và khả năng ô nhiễm một số kim loại nặng trong vùng trồng rau ven đô Hà Nội tt

Nghiên cứu đánh giá hiện trạng và khả năng ô nhiễm một số kim loại nặng trong vùng trồng rau ven đô Hà Nội tt
... quốc gia h nội Trờng đại học khoa học tự nhiên Ngô Thị Lan Phơng Nghiên cứu đánh giá trạng v khả ô nhiễm số kim loại nặng vùng trồng rau VEN Ô H Nội Chuyên ngành: Môi trờng đất nớc Mã số: 62 85 ... hin trng ụ nhim kim loi nng ti cỏc vựng trng rau 69 3.1.1 Hm lng kim loi nng nc ti cõy ti khu vc nghiờn cu 69 3.1.2 Hm lng kim loi nng t v trm tớch 75 3.1.3 Hm lng kim loi nng rau 81 3.2 ỏnh giỏ ... sỏnh, ỏnh giỏ mc ụ nhim kim loi nng nc, t v rau cỏc khu vc nghiờn cu + Xỏc nh s phõn b kim loi nng t, nc, rau v ỏnh giỏ kh nng gõy ụ nhim ca cỏc kim loi nng mt s vựng trng rau t ú xut gii phỏp...
 • 30
 • 279
 • 0

Nghiên cứu đánh giá hiện trạng và khả năng ô nhiễm một số kim loại nặng trong vùng trồng rau ven đô Hà Nội

Nghiên cứu đánh giá hiện trạng và khả năng ô nhiễm một số kim loại nặng trong vùng trồng rau ven đô Hà Nội
... án: "Nghiên cứu đánh giá trạng khả ô nhiễm số kim loại nặng vùng trồng rau ven ô Nội " lựa chọn để thực Mục tiêu Luận án tập trung giải hai mục tiêu sau: + Đánh giá trạng ô nhiễm kim loại nặng ... kim loại nặng môi trường số vùng trồng rau Nội + Nghiên cứu đánh giá khả ô nhiễm số kim loại nặng thông qua phân bố, tích lũy kim loại nặng đất, nước tưới rau Nhiệm vụ nghiên cứu + Tổng quan ... lượng kim loại nặng mẫu trầm tích mẫu đất Bảng 3.5 Hàm lượng kim loại nặng rau muống Bảng 3.6 Hàm lượng kim loại nặng rau dền Bảng 3.7 Hàm lượng kim loại nặng số loại rau cải Bảng 3.8 Kết khảo...
 • 159
 • 433
 • 0

Nghiên cứu đánh giá chất lượng chương trình liên kết quốc tế bậc đại học theo mô hình TQM trường hợp chương trình đào tạo Kế toán, phân tích và kiểm toán liên

Nghiên cứu đánh giá chất lượng chương trình liên kết quốc tế bậc đại học theo mô hình TQM trường hợp chương trình đào tạo Kế toán, phân tích và kiểm toán liên
... : Nghiên cứu đánh giá chất lượng chương trình liên kết quốc tế bậc đại học theo hình TQM: trường hợp chương trình đào tạo Kế toán, phân tích kiểm toán liên kết Khoa Quốc tế, ĐHQGHN với Đại học ... đề : Nghiên cứu đánh giá chất lƣợng chƣơng trình liên kết quốc tế bậc đại học theo hình TQM: trƣờng hợp chƣơng trình đào tạo Kế toán, phân tích kiểm toán liên kết Khoa Quốc tế, Đại học Quốc ... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI VIỆN ĐẢM BẢO CHẤT LƢỢNG GIÁO DỤC Nguyễn Phan Quang NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ CHẤT LƢỢNG CHƢƠNG TRÌNH LIÊN KẾT QUỐC TẾ BẬC ĐẠI HỌC THEO MÔ HÌNH TQM: TRƢỜNG HỢP CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO...
 • 109
 • 149
 • 0

Nghiên cứu đánh giá công tác quản lý tiến độ xây dựng Trạm Bơm My Động xã Tiền Phong huyện Thanh Miện tỉnh Hải Dương

Nghiên cứu đánh giá công tác quản lý tiến độ xây dựng Trạm Bơm My Động xã Tiền Phong huyện Thanh Miện tỉnh Hải Dương
... phân tích công nghệ thi công lập biểu danh mục công việc xác định khối luợng chọn biện pháp kỹ thuật xác định chi phí nhân lực, máy xác định thời gian thi công tiêu thụ tài nguyên lập tiến độ ban ... th vic b trớ cụng vic phi hp cụng vic cng nh phõn b vo cụng trỡnh 1.1.2 Qun tin thc hin d ỏn u t Qun d ỏn l vic nghiờn cu v vic lp k hoch, t chc v qun cỏc ngun lc, mang li s hon ... BN CAM KT ti lun thc s k thut Nghiờn cu ỏnh giỏ cụng tỏc qun tin xõy dng Trm Bm My ng xó Tin Phong huyn Thanh Min tnh Hi Dngca hc viờn ó c Nh trng giao nghiờn cu theo quyt nh s...
 • 103
 • 425
 • 1

Nghiên cứu đánh giá chất lượng chương trình liên kết quốc tế bậc đại học theo mô hình TQM trường hợp chương trình đào tạo kế toán, phân tích và kiểm toán

Nghiên cứu đánh giá chất lượng chương trình liên kết quốc tế bậc đại học theo mô hình TQM trường hợp chương trình đào tạo kế toán, phân tích và kiểm toán
... khách thể nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: hình TQM đánh giá quản lý chất lượng chương trình đào tạo liên kết quốc tế Khoa Quốc tế Khách thể nghiên cứu: Sinh viên đào tạo chương trình đào tạo cử ... hình TQM: trường hợp chương trình đào tạo Kế toán, phân tích kiểm toán liên kết Khoa Quốc tế, ĐHQGHN với Đại học Kĩ thuật quốc gia Tambov, Liên bang Nga” Mục đích nghiên cứu - Đánh giá chất lượng ... quản lý chất lượng đào tạo liên kết quốc tế theo hướng tiếp cận TQM chưa đề cập Việc nghiên cứu , đề xuất hình quản lý và đánh giá chất lượng đào tạo chương trình đại học liên kết cách hợp...
 • 9
 • 89
 • 0

Nghiên cứu đánh giá thiết kế hình học đường ô tô nhằm nâng cao năng lực phục vụ và an toàn giao thông trên địa bàn Huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái

Nghiên cứu đánh giá thiết kế hình học đường ô tô nhằm nâng cao năng lực phục vụ và an toàn giao thông trên địa bàn Huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái
... vô thức Thể Đường Thông tin qua Vô thức Thông tin xe đến Nhận thức tức thời Nhận thức chậm Cơ thể Xe xe 35 Hình 1.11a Dòng thông tin lái xe,xe đuờng xe Thời tiết Giao thông Lái xe Cơ thể Không ... theo ng lc hc chy xe Hình 1.11a Dòng thông tin lái xe,xe đuờng xe Thời tiết Giao thông Lái xe Cơ thể Không tự giác Đường môi trường Tự giác Não 3.10 bit/s 1011 bit/s 16 bit/s Hình 1.11b Lái xe, ... dọc Cơ thể ngang Điều chỉnh hệ thống lái Hệ thống điều khiển Độ sáng Nước ,bùn Gió Thông tin qua Ta luy Thiết bị Thông tin xe đến xung quanh Phong cảnh Trồng tường chắn Môi trừơng thông Lượng lưu...
 • 144
 • 418
 • 2

MỘT số kết QUẢ NGHIÊN cứu bước đầu về BỆNH nấm hại mía MIỀN ĐÔNG NAM bộ

MỘT số kết QUẢ NGHIÊN cứu bước đầu về BỆNH nấm hại mía ở MIỀN ĐÔNG NAM bộ
... - Lớp Bộ ++ +++ + + ++ + ++ ++ +++ + + ++ + +++ +++ Tình hình phát sinh số bệnh hại mía phổ biến 2.1 Bệnh đốm vàng (Cercospora koepkei) Bệnh đốm vàng bệnh hại mía phát sinh phổ biến vùng mía ngun ... Ninh Bệnh phát sinh gây hại mạnh vào giai đoạn mía 10 tháng tuổi Vào thời điểm bệnh đốm vàng có tỉ lệ bệnh số bệnh đạt cao nhất, tương ứng 71,61% 39,06% (Bảng 2) Kết phù hợp với kết nghiên cứu ... ảnh hưởng đến suất, chất lượng mía 169 KẾT LUẬN Tại vùng Đơng Nam Bộ thời gian 2003-2005, ghi nhận 31 loại triệu chứng bệnh hại mía 28 lồi nấm gây Trong đó, triệu chứng bệnh xuất phổ biến bệnh...
 • 5
 • 284
 • 2

Nghiên cứu, đánh giá nguy cơ gây tai biến lụt vùng hạ lưu sông thu bồn thuộc tỉnh quảng nam

Nghiên cứu, đánh giá nguy cơ gây tai biến lũ lụt vùng hạ lưu sông thu bồn thuộc tỉnh quảng nam
... định nguy n nhân gây tai biến lụt cho lƣu vực sông Thu Bồn thu c địa phận tỉnh Quảng Nam đƣa cảnh báo, biện pháp giảm thiểu tai biến lụt cấp thiết Đây lý học viên chọn đề tài Nghiên cứu, đánh ... cứu, đánh giá nguy tai biến lụt vùng hạ lưu sông Thu Bồn thu c tỉnh Quảng Nam Kết nghiên cứu đề tài sở khoa học quan trọng cho công tác quy hoạch phát triển bền vững tỉnh Quảng Nam, xây dựng ... độ dòng chảy lƣu vực sông Vu Gia - Thu Bồn để đánh giá dòng chảy sông thu c tỉnh Quảng Nam, xem xét chủ yếu lƣu vực sông Vu Gia - Thu Bồn Mùa hàng năm sông tỉnh Quảng Nam thƣờng từ tháng 9,...
 • 18
 • 443
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu đánh giá nguy cơ trượt lỡ các tỉnh miền trungnghiên cứu đánh giá tai biến trượt lở khu vực các tỉnh miền núi phía bắc và các giải pháp phòng tránh docxnghiên cứu đánh giá khả năng thích ứng của một số giống cây mới và xây dựng cơ cấu cây trồng nhằm đạt hiệu quả kinh tees cao ở một số vùng đất bạc màu tỉnh bắc giangtên đề tài nghiên cứu đánh giá khả năng sản xuất cải tạo đất cung cấp chất đốt và làm thức ăn cho gia súc của cây đậu flemingia marcophillanghiên cứu đánh giá điều kiện tựnhiên kinh tế xã hội hiện trạng sử dụng đất của các tỉnh vùng tây bắc việt namcơ sở lý luận về nghiên cứu đánh giá hiện trạng biến động sử dụng đất phục vụ định hƣớng qui hoạch sử dụng đất cấp quậnnghiên cứu đánh giánghiên cứu đánh giá phương pháp sử dụng aal2nghiên cứu đánh giá chất lượng giảng dạy đại họctrung tâm nghiên cứu đánh giá kết quả giáo dụcnghiên cứu đánh giá hiệu lực interleukin 2 tái tổ hợp sản xuất tại việt nam dùng trong hỗ trợ điều trị ung thưnghiên cứu đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao năng lựcnghiên cứu đánh giá tài nguyên sinh khí hậu vùng đông bắc việt nam phục vụ phát triển một số cây trồng nông lâm nghiệp có giá trị kinh tếnghiên cứu đánh giá tổng hợp các loại hình tai biến địa chất trên lãnh thổ việt nam và giái pháp phòng tránhnghiên cứu đánh giá các loại hình tai biến đại chất vùng duyên hải trung bộchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITính toán và thiết kế Boost Converterbao cao nguyen ly bao quan thuc phamCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANhop dong xnk hang hoaTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuHai đường thẳng vuông gócKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Bài 48. QuảBài 43. Rễ cây