Luận văn thạc sĩ con người cô đơn trong tiểu thuyết của kawabata nhìn từ tâm thức hiện sinh

Con người đơn trong tiểu thuyết của kawabata nhìn từ tâm thức hiện sinh

Con người cô đơn trong tiểu thuyết của kawabata  nhìn từ tâm thức hiện sinh
... đề người đơn triết học văn học sinh Chương 2: Đặc điểm người đơn mang tâm thức sinh tiểu thuyết Kawabata Chương 3: Nghệ thuật thể người đơn tiểu thuyết Kawabata nhìn từ tâm thức sinh ... động đời Kawabata 34 1.3.4.1 Người lữ khách ưu sầu 34 1.3.4.2 Tâm thức sinh tiểu thuyết Kawabata 37 Chương ĐẶC ĐIỂM CON NGƯỜI CÔ ĐƠN MANG TÂM THỨC HIỆN SINH TRONG TIỂU THUYẾT KAWABATA ... biểu cụ thể người đơn vai trò nghệ thuật việc thể người đơn qua sáu tiểu thuyết Kawabata nhìn từ tâm thức sinh 3.2 Phạm vi nghiên cứu Giới hạn nghiên cứu đề tài người đơn tiểu thuyết Xứ...
 • 140
 • 348
 • 1

Con người đơn trong tiểu thuyết của nhà văn thuận

Con người cô đơn trong tiểu thuyết của nhà văn thuận
... nhân v t Có r t nhi u ki u ñơn (cô ñơn hi n sinh, ñơn ñ chênh gi a hai mi n văn hóa; ñơn vòng tay gia ñình), có l n i ñơn b n th n i ñơn ñáng s nh t 2.3.1 ñơn g n v i m c c m v ... t Nam; ñư c công chúng ñ c gi ñón nh n, gi i nghiên c u tìm hi u ñư c H i Nhà văn Vi t Nam công nh n, ñánh giá cao (Paris 11 tháng c a Thu n nh n Gi i thư ng Văn h c c a H i Nhà văn Vi t Nam ... c a nhà văn Thu n ñ ch quan ni m v ngư i cá tính sáng t o c a nhà văn Đ I TƯ NG VÀ PH M VI NGHIÊN C U 3.1 Đ i tư ng nghiên c u Đ i tư ng nghiên c u c a ñ tài lu n văn ti u thuy t c a nhà văn...
 • 25
 • 806
 • 7

Tiểu luận: Hình tượng con người đơn trong tiểu thuyết Thiên Sứ - của Phạm Thị Hoài

Tiểu luận: Hình tượng con người cô đơn trong tiểu thuyết Thiên Sứ - của Phạm Thị Hoài
... nó: khoa học người, tự biểu người Với vốn có người, đơn, sợ đơn, bị đơn ám ảnh Hình tượng người đơn "Thiên sứ" Phạm Thị Hoài thực hình tượng nghệ thuật có sức ám ảnh Bài tiểu luận văn ... điểm tiểu thuyết Thiên sứ" (Lại Nguyên Ân); "Thiên sứ Phạm Thị Hoài" (Nguyễn Thanh Sơn); "Phạm Thị Hoài, Thiên sứ" (Thuỵ Khuê); "Đứa trẻ thành phố Thiên sứ Phạm Thị Hoài" (Đặng Thị Hạnh) Bài tiểu ... Nguyễn Thị Hải Hậu – Cái đơn tiểu thuyết "Thiên sứ" Phạm Thị Hoài Báo cáo khoa học Nguyễn Thanh Huyền – Hình tượng người đơn "Trăm năm đơn Macket Báo cáo khoa học, 2003 Phạm Thị Hoài – Thiên...
 • 36
 • 1,235
 • 9

Hình tượng con người đơn trong tiểu thuyết hồ quý ly của nguyễn xuân khánh

Hình tượng con người cô đơn trong tiểu thuyết hồ quý ly của nguyễn xuân khánh
... H TH NG HÌNH TƯ NG CON NGƯ I CÔ ĐƠN TRONG TI U THUY T H QUÝ LY C A NGUY N XUÂN KHÁNH 2.1 Ki u hình tư ng ngư i ñơn ti u thuy t H Quý Ly c a Nguy n Xuân Khánh 2.1.1 N i ñơn c a nh ng k sĩ ... i ñơn văn h c Chương 2: H th ng hình tư ng ngư i ñơn ti u thuy t H Quý Ly c a Nguy n Xuân Khánh Chương 3: Ngh thu t th hi n hình tư ng ngư i ñơn ti u thuy t H Quý Ly c a Nguy n Xuân Khánh ... t l ch s c a Nguy n Xuân Khánh 2.2 Nh ng vi t v th gi i ngh thu t ti u thuy t “H Quý Ly c a Nguy n Xuân Khánh Vi t v th gi i ngh thu t ti u thuy t H Quý Ly c a Nguy n Xuân Khánh tác gi Lê Th...
 • 26
 • 448
 • 1

tóm tắt luận án tiên con người cá nhân trong tiểu thuyết và truyện ngắn việt nam sau 1975

tóm tắt luận án tiên sĩ con người cá nhân trong tiểu thuyết và truyện ngắn việt nam sau 1975
... phản ánh người, người CHƢƠNG CON NGƢỜI CÁ NHÂN VÀ NHỮNG ĐỔI MỚI NGHỆ THUẬT TỰ SỰ TRONG TIỂU THUYẾT VÀ TRUYỆN NGẮN VIỆT NAM SAU 1975 Khi vào thể người nhân, tiểu thuyết truyện ngắn sau 1975 ... người nhân tiểu thuyết, truyện ngắn Việt Nam sau 1975; cách tân nghệ thuật tự phương diện thể người nhân tiểu thuyết, truyện ngắn Việt Nam sau 1975 6.2 Từ việc nghiên cứu người nhân, luận ... ngắn Việt Nam sau 1975 Chương 2: Những kiểu người nhân tiểu thuyết truyện ngắn Việt Nam sau 1975 Chương 3: Con người nhân đổi nghệ thuật tự tiểu thuyết, truyện ngắn Việt Nam sau 1975 CHƢƠNG...
 • 28
 • 369
 • 0

con người đơn trong tiểu thuyết Hồng lâu mộng

con người cô đơn trong tiểu thuyết Hồng lâu mộng
... người đơn tiểu thuyết Hồng lâu mộng - Chương 2: Bi kịch người đơn tiểu thuyết hồng lâu mộng - Chương 3: Nghệ thuật xây dựng nhân vật người đơn tiểu thuyết B NỘI DUNG CHƯƠNG CÁC KIỂU CON NGƯỜI ... học Trung Quốc Trang 24 Con người đơn tiểu thuyết Hồng lâu mộng CHƯƠNG NGHỆ THUẬT XÂY DỰNG CON NGƯỜI CÔ ĐƠN TRONG TIỂU THUYẾT “HỒNG LÂU MỘNG” 3.1 Sự thể người đơn qua không gian- thời gian ... đề tài “ Con người đơn tiểu thuyết hồng lâu mộng mà nghiên cứu Với ý tưởng nhà nghiên cứu nỗi tiếng, Bài tiểu luận văn học Trung Quốc Trang Con người đơn tiểu thuyết Hồng lâu mộng tiếp...
 • 34
 • 666
 • 8

Luận văn thạc kết cấu nghệ thuật trong tiểu thuyết nhân vật của thời đại chúng ta của m i lermontov

Luận văn thạc sĩ kết cấu nghệ thuật trong tiểu thuyết nhân vật của thời đại chúng ta của m i lermontov
... kỉ XIX Đ i tượng nghiên cứu khóa luận kết cấu nghệ thuật tiểu thuyết Nhăn vật th i đ i M. I Lecmontov Ph m vi nghiên cứu khóa luận: Nghiên cứu tác ph m Nhăn vật th i đ i Gi i thuyết kh i ni m: ... Nhăn vật th i đ i Phần cu i khóa luận Thư m c T i liệu tham khảo CHƯƠNG 1: TỔ CHỨC NHÂN VẬT TRONG TIỂU THUYẾT NHẮN VẬT CỦA TH I Đ I CHỦNG TA 1.1 Kh i ni m nhân vật tác ph m văn học kh i ni m nhân ... Macxim Macximich n i riêng, nhân vật phụ l m sáng rõ nhân vật Kiểu nhân vật quan quân đ i Nga hoàng Macxim Macximich nhân vật tiêu biểu xuất nhiều tiểu thuyết thực Nga kỉ XIX 1.2.4 Ngư i theo thuyết...
 • 31
 • 85
 • 0

Con người đơn trong tiểu thuyết trăm năm đơn của gabriel garcía márquez

Con người cô đơn trong tiểu thuyết trăm năm cô đơn của gabriel garcía márquez
... thức đơn Trăm năm đơn soi sáng lý thuyết hậu đại Mục đích, đối tượng, phạm vi nghiên cứu 3.1 Mục đích Với luận văn Con người đơn tiểu thuyết Trăm năm đơn Gabriel García Márquez , người ... Tâm thức hậu đại tiểu thuyết Trăm năm đơn Chương 2: Cảm thức đơn hậu đại địa đặc thù Trăm năm đơn G .Márquez Chương 3: Nghệ thuật mô tả đơn tiểu thuyết Trăm năm đơn Cuối thư ... vào tiểu thuyết Trăm năm đơn soi chiếu lý thuyết hậu tiếp cận, phân tích, khái quát Từ đó, người viết tìm thấy người đơn - cảm thức hậu đại Trăm năm đơn G .Márquez thể qua người đơn...
 • 97
 • 154
 • 0

Cảm thức đơn trong tiểu thuyết của nguyễn ngọc

Cảm thức cô đơn trong tiểu thuyết của nguyễn ngọc tư
... luận công trình khoa học tìm hiểu cách hệ thống: Cảm thức đơn tiểu thuyết Nguyễn Ngọc Tư, qua hai phương diện chính: Nhận thức cảm thức đơn tiểu thuyết nghệ thuật thể cảm thức đơn - ... 1: Khái quát chủ đề đơn văn học Chương 2: Nhận diện cảm thức đơn tiểu thuyết Sông Nguyễn Ngọc Chương 3: Nghệ thuật thể cảm thức đơn tiểu thuyết Sông Nguyễn Ngọc Đoàn Thị Duyên 8 ... DIỆN CẢM THỨC CÔ ĐƠN TRONG TIỂU THUYẾT CỦA NGUYỄN NGỌC TƯ 27 2.1 Không gian sông nước – nguồn cội khơi gợi cảm thức đơn 27 2.2 Thế giới nhân vật đơn 32 2.2.1 đơn trước chông...
 • 62
 • 235
 • 0

Tóm tắt luận văn thạc chuyển dịch cấu lao động nông thôn thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Tóm tắt luận văn thạc sĩ chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa
... TÁC ĐỘNG CỦA CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU LAO ĐỘNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA ĐỊA PHƯƠNG 3.1 Tác động chuyển dịch cấu lao động đến thay đổi cấu kinh tế theo hướng CNH, HĐH Chuyển dịch cấu lao ... chuyển dịch chuyển dịch mạnh mẽ 10 năm qua Sự chuyển dịch đã diễn theo hai hướng: Chuyển dịch cấu lao động theo ngành kinh tế chuyển dịch cấu lao động theo vùng địa lý Sự chuyển dịch cấu lao ... CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI 1.1 Khái niệm công cụ 1.1.1 Khái niệm lao động 1.1.2 Khái niệm cấu lao động nông thôn 1.1.3 Khái niệm chuyển dịch cấu lao động nông thôn 1.1.4...
 • 24
 • 163
 • 0

Luận Văn Thạc Sĩ: QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC VÀ HỆ THỐNG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC pdf

Luận Văn Thạc Sĩ: QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC VÀ HỆ THỐNG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC pdf
... lý luận quản trị nguồn nhân lực hệ thống đánh giá kết thực công việc Các sở lý thuyết cần thiết cho việc hình thành phát triển đề tài Hệ thống đánh giá kết thực công việc Chiến lược quản trị nguồn ... đánh giá CHƯƠNG III: XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC CỦA NHÂN VIÊN TẠI TRUNG TÂM THÔNG TIN DI ĐỘNG KHU VỰC II 3.1 Các công cụ xây dựng hệ thống đánh giá kết thực công việc ... tích, đánh giá đặc điểm nguồn nhân lực thực trạng công tác quản trị nguồn nhân lực Trung tâm Chương 3: Xây dựng hệ thống đánh giá kết thực công việc Trung Tâm II Đề xuất sở phương pháp xây dựng hệ...
 • 5
 • 4,479
 • 145

luận văn thạc Thẩm định tài chính trong cho vay dự án đầu của ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng – chi nhánh Hà Nội

luận văn thạc sĩ Thẩm định tài chính trong cho vay dự án đầu tư của ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng – chi nhánh Hà Nội
... trình thẩm định tài cho vay dự án đầu ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng chi nhánh Nội - Đưa số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động thẩm định dự án cho vay dự án đầu ngân hàng Việt Nam Thịnh ... thiện hoạt động thẩm định tài cho vay dự án đầu ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng Chi nhánh Nội CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH TRONG CHO VAY DỰ ÁN ĐẦU TƯ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG ... thẩm định 27 CHƯƠNG II THỰC TRẠNG THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH TRONG CHO VAY DỰ ÁN ĐẦU TƯ CỦA NGÂN HÀNG VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG CHI NHÁNH HÀ NỘI 2.1 Tổng quan ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng Chi nhánh Nội...
 • 96
 • 377
 • 0

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC RÀO CẢN MÔI TRƯỜNG TRONG THƯƠNG MẠI CỦA MỸ VÀ HÀM Ý CHO VIỆT NAM

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ RÀO CẢN MÔI TRƯỜNG TRONG THƯƠNG MẠI CỦA MỸ VÀ HÀM Ý CHO VIỆT NAM
... 3.2.3.2 Gi ý dnh cho cỏc doanh nghip 3.2.3.3 Gi ý dnh cho ngi tiờu dựng 3.2.3.4 Gi ý dnh cho cỏc t chc xanh phi chớnh ph 3.3 MT S BIN PHP VT RO CN MễI TRNG NHM THC Y XUT KHU HNG VIT NAM SANG TH ... hc kinh nghim v a mt s gi ý dnh cho Vit Nam quan h thng mi Vit - M i tng v phm vi nghiờn cu i tng nghiờn cu ca Lun l cỏc ro cn mụi trng ó c ỏp dng M v hm ý cho Vit Nam Phm vi nghiờn cu: - V ... ti Ro cn mụi trng thng mi ca M v hm ý cho Vit Nam qu thc mang ý ngha v mt lý lun v thc tin rt ln i chiu vi mc ớch nghiờn cu, lun ó t c nhng kt qu ỏng k V mt lý lun, ó h thng hoỏ c nhng mang tớnh...
 • 26
 • 204
 • 0

Con người đơn và tha hóa trong truyện ngắn nguyễn huy thiệp nhìn từ tâm thức hiện sinh (LV01392)

Con người cô đơn và tha hóa trong truyện ngắn nguyễn huy thiệp nhìn từ tâm thức hiện sinh (LV01392)
... NGHĨA HIỆN SINH CON NGƢỜI CÔ ĐƠN THA HÓA 11 1.1 Con ngƣời đơn tha hóa từ triết học đến văn học 13 1.1.1 Con người đơn tha hóa triết học 13 1.1.1.1 Con người đơn ... ý thức đổi văn học 33 1.2.2 Các sáng tác Nguyễn Huy Thiệp 38 Chƣơng CON NGƢỜI CÔ ĐƠN VÀ THA HÓA TRONG TRUYỆN NGẮN NGUYỄN HUY THIỆP 45 2.1 Con ngƣời đơn truyện ngắn Nguyễn Huy ... trưng truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp, Nghệ thuật truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp, … Ở luận văn này, tiến hành nghiên cứu hình tƣợng ngƣời đơn tha hóa nhìn từ tâm thức sinh Nguyễn Huy Thiệp thể...
 • 131
 • 474
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: con người cô đơn trong văn họcđề cương luận văn thạc sĩ hóa hữu cơluận văn thạc sĩ hóa hữu cơcon người cô đơn trong vũ trụluận văn thạc sĩ định giá bất động sản thế chấp của các ngân hàng thương mại việt nam hiện nayluận văn thạc sĩ định giá bất động sản thế chấp ở các ngân hàng việt nam hiên nayluận văn thạc sĩ về định hướng chiến lược kinh doanh của công ty sony việt nam đến năm 2015luận văn thạc sĩ về phát triển các nghề tiểu thủ công nghiệp ở huyện phổ yên tỉnh thái nguyênluận văn thạc sĩ về hợp nhất thâu tóm doanh nghiệp dưới góc nhìn tài chínhluận văn thạc sĩ nghệ thuật trần thuật trong truyện ngắn nam cao của phạm thị lươngcon người bản năng trong tiểu thuyết rừng na uy của haruki murakamiluận văn thạc sĩ về cơ chế tự chủ tài chính trong các đơn vị sự nghiệp công lậpluạn văn thạc sĩ tài chính ngan hàng vè cơ chế tự chủ trong các đơn vị sự nghiệp công lậpđơn đề nghị bảo vệ luận văn thạc sĩđơn xin gia hạn bảo vệ luận văn thạc sĩBài giảng tối ưu hóa trong công nghệ thực phẩmcông nghệ sản xuất biaTuần 9. Ôn tập Giữa Học kì ILuyện tập Trang 46Giới thiệu một số hệ thống điện tàu 5300T. Đi sâu nghiên cứu hệ thống hòa đồng bộ các máy phátBài Giảng Tư tưởng Hồ Chí MinhKinh nghiệm thi tuyển dụng cho công ty sam sungNHẬP MÔN CƠ ĐIỆN TỬ HỆ THỐNG THÔNG TIN GIÁM SÁTslide môn pháp luật đại cương (full)Vai trò của Nhà nước đối với sự phát triển kinh tế của Nhật Bản trong thời kỳ tăng trưởng cao 19551973Thuyết trình phân tích vai trò của thanh tra giám sát ngân hàngQuản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng tại Sở Giao Dịch – Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt NamBài giảng các cuộc cách mạng tư sản thời cận đạiGiáo trình tiếng anh chuyên ngành lịch sửThực hành giảng dạy vật lý ở trường phổ thôngGIÁO TRÌNH CHUYÊN đề LỊCH sử VN tự CHỌN 1 LÀNG xã VIỆT NAM TRƯỚC CÁCH MẠNG THÁNG tám 1945Bài giảng địa lí 2Bài giảng địa lí việt namChuyên đề vật lý hiện đạiBài giảng địa lí kinh tế xã hội việt nam 1