Bí Kíp Thế Lực Ôn thi Đại học, Cao Đẳng

Chuyên Đề Ôn Thi Đại Học Cao Đẳng

Chuyên Đề Ôn Thi Đại Học Cao Đẳng
... thống kê - Bất đẳng thức Cực trị biểu thức đại số Theo Tốn Học Việt Nam ếp Version – Tháng 2/2013 www.MATHVN.com -1- Chuyên Đề Ôn Thi Đại Học 2013 www.MATHVN.com Toán Học Khảo sát biến thi n hàm số ... Version – Tháng 2/2013 www.MATHVN.com - 25 - Chuyên Đề Ôn Thi Đại Học 2013 www.MATHVN.com Vấn đề 1: Toán Học Công thức lượng giác HỆ THỨC CƠ BẢN ( công thức ) 1/ Sin x  Cos x  2/ Tanx  Sinx ... y0  : 20 Vấn đề 11: Tìm điều kiện để hai đƣờng tiếp xúc 20 ếp Version – Tháng 2/2013 www.MATHVN.com -4- Chuyên Đề Ôn Thi Đại Học 2013 www.MATHVN.com Toán Học Vấn đề 12: Lập phƣơng...
 • 126
 • 505
 • 5

DE CUONG ON THI DAI HOC,CAO DANG

DE CUONG ON THI DAI HOC,CAO DANG
... phong trào CN chịu ảnh hởng sâu sắc CN Mác Lênin Cùng vớí phong trào CN, phong trào nông dân, phong trào TTS tầng lớp khác phát triển, kết thành sóng cách mạng dân tộc, dân chủ khắp nớc Trong ... Thanh niên có phong trào vô sản hoá, phong trào công nhân lên cao, ý thức giai cấp tăng lên rõ rệt, ảnh hởng phong trào CMTG Vì nói phong trào CN sở để tiếp thu CN Mác Lênin Phong trào CN ba yếu ... động khác Đây phong trào đấu tranh rộng lớn, thu hút đông đảo tầng lớp nhân dân tham gia; Phong trào thể vai trò tiên phong g/c CN sở liên minh công nông dới lãnh đạo Đảng; Trong phong trào DC,...
 • 72
 • 353
 • 2

de on thi dai hoc-cao dang

de on thi dai hoc-cao dang
... hc B(−2; −2) vµ C(4; 0) §Ị sè 03 «n thi ®¹i häc, cao ®¼ng n¨m 2007 C©u I Gọi (Cm) đồ thò hàm số y = – x3+ ( 2m + 1) x2 – m –1 (1) (m tham số) Khảo sát biến thi n vẽ đồ thò hàm số (1) m = Tìm m ... 1.Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho tam giác ABC cân đỉnh A có trọng tâm G ( ; ) , phương trình đường thẳng BC x − y − = phương trình đường thẳng BG x − y − = Tìm tọa độ đỉnh A, B, C 2.Trong ... ( z − 1) = IV.2.1440 IV.1 I = ln2-3/8 §Ị sè 04 «n thi ®¹i häc, cao ®¼ng n¨m 2007 C©u I Gäi (C) lµ ®å thÞ hµm sè y = x +1 x −1 Khảo sát biến thi n vẽ đồ thò hàm số (C) §Þnh m ®Ĩ ®êng th¼ng (D)...
 • 5
 • 184
 • 0

Đề ôn thi đại học-cao đẳng

Đề ôn thi đại học-cao đẳng
... hc B(−2; −2) vµ C(4; 0) §Ị sè 03 «n thi ®¹i häc, cao ®¼ng n¨m 2007 C©u I Gọi (Cm) đồ thò hàm số y = – x3+ ( 2m + 1) x2 – m –1 (1) (m tham số) Khảo sát biến thi n vẽ đồ thò hàm số (1) m = Tìm m ... Tìm tọa độ đỉnh A, B, C 2.Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho điểm A(1;1;0),B(0; 2; 0),C(0; 0; 2) a) Viết phương trình mặt phẳng (P) qua gốc tọa độ O vuông góc với BC.Tìm tọa độ giao điểm ... ( z − 1) = IV.2.1440 IV.1 I = ln2-3/8 §Ị sè 04 «n thi ®¹i häc, cao ®¼ng n¨m 2007 C©u I Gäi (C) lµ ®å thÞ hµm sè y = x +1 x −1 Khảo sát biến thi n vẽ đồ thò hàm số (C) §Þnh m ®Ĩ ®êng th¼ng (D)...
 • 5
 • 197
 • 1

Hướng dẫn ôn thi đại học, cao đẳng môn tiếng anh

Hướng dẫn ôn thi đại học, cao đẳng môn tiếng anh
... danh từ không đếm được; danh từ số danh từ số nhiều để chia động từ/ trợ động từ cho Các em cần lưu ý có nhiều từ kết thúc –s danh từ số (ví dụ series) hay có danh từ không kết thúc –s mà danh ... sau không mệnh đề mà phải danh từ/ đại từ/ danh động từ Đề thi đại học thường yêu cầu em lựa chọn liên từ/ cụm giới từ Để làm dạng em phải quan sát xem sau từ cần điền mệnh đề hay danh từ/ đại ... nhân dẫn đến việc tell off) phải mang nghĩa phủ định – irresponsibly đáp án câu 10 Key: D Hint: Sau all danh từ số nhiều Thông thường nhận biết danh từ số nhiều đuôi s nhiên số danh từ môn học...
 • 31
 • 486
 • 6

10 đề ôn THI đại học CAO ĐẲNG 2011 môn TIẾNG ANH

10 đề ôn THI đại học  CAO ĐẲNG 2011 môn TIẾNG ANH
... b-biscuit i 6-d i3 7-c 8-a c-there e3 c-building i 9-c 10- a d-mere i3 d-guilty gilti ễN T P THI I H C ,CAO NG NM H C 2 010- 2011 MễN THI: TI NG ANH s (Th i gian lm bi: 90 phỳt) Question 1:Read the ... 8-b 9-a 10- a emit [i'mit] bục ra, s toa (mui vi, hi ) huddle [hdl]( (th ng) + together) tum tum vao v i nhau; n m ruc vao 7- ễN T P THI I H C ,CAO NG NM H C 2 010- 2011 MễN THI: TI NG ANH s ... the best answer to complete sentence (5 points) B B C A D ễN T P THI I H C ,CAO NG NM H C 2 010- 2011 MễN THI: TI NG ANH s 10 (Th i gian lm bi: 120 phỳt) I Fill each of the numbered blanks...
 • 28
 • 222
 • 5

Bài Tập Trắc Nghiệm Ôn Thi Đại Học - Cao Đẳng

Bài Tập Trắc Nghiệm Ôn Thi Đại Học - Cao Đẳng
... không tật, không điều tiết II Mắt cận thi , không điều tiết III Mắt viễn thi , không điều tiết IV Mắt không tật, có điều tiết V Mắt cận thi có điều tiết VI Mắt viễn thi ... của mắt là ε = l’ = 3.1 0-4 rad a 7,5.1 0-3 cm b 1,5.1 0-3 cm c 7,5.1 0-4 cm d 7,5.1 0-2 cm 81 Tại thời điểm O mặt thoáng chất lỏng yên lặng, ta tạo dao động điều hòa vuông góc mặt thoáng có chu ... dòng điện lấy d a và b đúng 63 I Thi nghiệm Hertz II Thi nghiệm Ruthefrord III Thi nghiệm với khe Young IV Thi nghiệm với tế bào quang Thi nghiệm chứng tỏ ánh sáng có...
 • 12
 • 422
 • 1

Các chuyên đề vật lý ôn thi đại học cao đẳng

Các chuyên đề vật lý ôn thi đại học cao đẳng
... điểm ban đầu Khi vật có li độ 3(cm) vận tốc vật (cm/s), vật có li độ 4(cm) vật có vận tốc (cm/s) Viết phương trình dao động vật nói ĐS : x 5.sin(2 t )cm Dạng 11 hệ lò xo ( vật hai vật ) có liên ... (t ) Vậy vật m dao động điều hoà với tần số góc k1 k2 m 29 B Hệ hai lò xo có liên kết ròng rọc áp dụng định luật bảo toàn công: Các máy học không cho ta lợi công, lợi lần lực thi t nhiêu ... hệ hình vẽ Các dây nối không dãn, khối lượng không đáng kể, khối lượng ròng rọc bỏ qua, kích thước m không đáng kể Kéo m xuông theo phương thẳng đứng khỏi VTCB đoạn x0 = 2cm buông không vận tốc...
 • 91
 • 448
 • 0

các chủ đề cơ bản ôn thi đại học - cao đẳng môn vật lý

các chủ đề cơ bản ôn thi đại học - cao đẳng môn vật lý
... ca mch dao ng A bin thi n iu ho theo thi gian vi chu kỡ 2T B bin thi n iu ho theo thi gian vi chu kỡ T C bin thi n iu ho theo thi gian vi chu kỡ T D khụng bin thi n theo thi gian Nhn xột no ... cỏch cho i qua cỏc thit b nh khe Y-õng, gng Fre-nen, lng lng kớnh Cỏc cụng thc v giao thoa ỏnh sỏng - Hiu ng i ca hai súng : d - Khong võn : i ax D D a - To võn sỏng : xs - To võn ti : x t ... mt t trng bin thi n theo thi gian, khụng gian xung quanh nú xut hin mt in trng xoỏy B in trng xoỏy l mt trng th C Khi mt in trng bin thi n theo thi gian, xut hin mt t trng bin thi n khụng gian...
 • 114
 • 695
 • 1

bài trắc nhiệm ôn thi đại học - cao đẳng - môn vật lý

bài trắc nhiệm ôn thi đại học - cao đẳng - môn vật lý
... 26.(Đề thi TN_PB_LẦN 1_2008) LUYỆN THI ĐẠI HỌC SÓNG CƠ HỌC Trang 13 Khi nói sóng học, phát biểu sau sai? A Sóng học có phương dao động vuông góc với phương truyền sóng sóng ngang B Sóng học lan ... sóng học, phát biểu sau sai? A Sóng học lan truyền dao động học môi trường vật chất B Sóng học truyền tất môi trường rắn, lỏng, khí chân không C Sóng âm truyền không khí sóng dọc D Sóng học lan ... THI ĐẠI HỌC SÓNG CƠ HỌC Trang 17 truyền sóng mặt chất lỏng 30(cm/s) Xét hình vuông ABCD thuộc mặt chất lỏng Số điểm dao động với biên độ cực đại đoạn BD : A 17 B 18 C.19 D.20 LUYỆN THI ĐẠI HỌC...
 • 18
 • 401
 • 0

Tài liệu Đề ôn thi đại học-cao đẳng môn Hóa học pdf

Tài liệu Đề ôn thi đại học-cao đẳng môn Hóa học pdf
... Kết luận sau với cặp oxi hóa- khử Cu2+/Cu, Fe3+/Fe2+ ? A Tính oxi hóa Fe3+ < tính oxi hóa Cu2+ B Tính khử Cu < tính khử Fe2+ B Tính oxi hóa Cu2+ < tính oxi hóa Fe3+ D Không có sở để so sánh tính ... tử định tính chất hóa học đặc trưng hợp chất hữu B nhóm nguyên tử có chứa C, H giữ vai trò định hướng phản ứng C nhóm nguyên tử có chứa C, H, O giữ vai trò định tính chất hóa học hợp chất hữu ... 27,00 % D 17,16 % 2+ 2+ 2+ 2+ 2+ 46 Cho cặp oxi hóa - khử sau : Mg /Mg ; Zn /Zn ; Pb /Pb ; Cu /Cu ; Hg /Hg Từ cặp oxi hóa - khử tạo tối đa pin điện hóa ? A 10 B C D 47 Phản ứng cặp chất sau tạo...
 • 4
 • 290
 • 2

Đạo hàm và bài tập dùng trong ôn thi Đại học - Cao đẳng

Đạo hàm và bài tập dùng trong ôn thi Đại học - Cao đẳng
... a, b để hàm số tồn đạo hàm x=1  − x , ∀x ∈ − ;1  (x + a)e −bx ∀x <  f(x) =  5) Cho Tìm a, b để f(x) có đạo hàm x= ax + bx + ∀x ≥  Dang 4: Tính đạo hàm công thức Tính đạo hàm cấp hàm số ... [ ] 2) Tìm đạo hàm cấp n hàm số sau: a) y=sinax b) y= cosax c) y= sin4x- cos4x d) y= sin2xcos5x Dạng 7: Đẳng thức, bất đẳng thức, phương trình, bất phương trình liên quan đến đạo hàm ... x =  x 2) Cho F(x) = x − ln(1 + x ) vµ f(x) = CMR: F'(x)= f(x) 1+ x Dạng 6: Đạo hàm cấp cao 1) Tìm đạo hàm cấp n hàm số sau: x , (a ≠ 0) a) y = e) y = ax + b 1+ x ax + b 2x − 7x − b) y = f)...
 • 2
 • 783
 • 6

Xem thêm

Từ khóa: ôn thi đại học cao đẳng 2012ôn thi đại học cao đẳng 2009ôn thi đại học cao đẳng 2010đề thi thử đại học tham khảo dành cho học sinh hệ trung học phổ thông ôn thi tốt nghiệp và ôn thi đại học cao đẳng luyện tập và củng cố lại kiến thức đã họcôn thi đại học cao đẳng môn tiếng anhôn thi đại học cao đẳng môn toánôn thi đại học cao đẳng 2013tài liệu ôn thi đại học cao đẳng môn văntài liệu ôn thi đại học cao đẳng khối côn thi đại học cao đẳng môn ngữ vănôn thi đại học cao đẳng môn văntài liệu ôn thi đại học cao đẳng môn toánchuyên đề ôn thi đại học cao đẳngtài liệu ôn thi đại học cao đẳng môn tieng anhtài liệu giáo dục đào tạo ôn thi đại học cao đẳng văn phân tích nhân vật mị trong tác phẩm vợ chồng a phủQuyết định 63 2016 QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 32 2015 QĐ-UBND do tỉnh Phú Yên ban hànhQuyết định 613 QĐ-UBND điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc GiangQuyết định 52 2016 QĐ-UBND về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long AnQuyết định 3186 2016 QĐ-UBND về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Quảng NinhQuyết định 27 2016 QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Sở Xây dựng tỉnh Bạc LiêuQuyết định 523 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Quy hoạch Bảo tồn đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030Quyết định 3222 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1 10.000 vùng than Hòn Gai đến năm 2020, có xét triển vọng đến năm 2030 do tỉnh Quảng Ninh ban hànhQuyết định 2775 QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Tiền Giang đã chuẩn hóa về nội dungQuyết định 3000 QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Y tế dự phòng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế, thành phố Cần ThơQuyết định 61 2016 QĐ-UBND về quy định mức trợ cấp, trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Phú YênQuyết định 1142 QĐ-UBND năm 2016 Quy định về Phương thức hỗ trợ tài chính của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Kon TumQuyết định 2899 QĐ-UBND năm 2016 về thành lập Ban Giám sát các kỳ tuyển dụng viên chức làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Thái BìnhQuyết định 495 QĐ-UBND năm 2016 về công nhận thị trấn Trà Xuân, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi là đô thị loại VQuyết định 1285 QĐ-LĐTBXH năm 2016 Kế hoạch thực hiện Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hànhQuyết định 3979 QĐ-BCT năm 2016 về phân công nhiệm vụ trong lãnh đạo Bộ Công thươngQuyết định 39 2016 QĐ-UBND bãi bỏ Chỉ thị quy phạm pháp luật trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước ban hànhQuyết định 04 2016 QĐ-UBND Quy chế tổ chức và hoạt động của Bệnh viện huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí MinhQuyết định 1037 QĐ-BXD năm 2016 chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hànhQuyết định 39 2016 QĐ-UBND về Quy chế quản lý, sử dụng xe ô tô của cơ quan, tổ chức, đơn vị, Ban Quản lý dự án thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà NamQuyết định 2728 QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang