hong ng

Phân tích diễn biến tâm trạng nhân vật Mị (Vợ chồng A Phủ) trong đêm tình mùa xuân ở Hồng Ngài

Phân tích diễn biến tâm trạng nhân vật Mị (Vợ chồng A Phủ) trong đêm tình mùa xuân ở Hồng Ngài
... thoát Mị không thành: Trông thấy Mị, A Sử lấy làm lạ NÓ biết Mị muốn chơi Thằng chồng ác hổ trước mặt cô Mị khác, cô Mị mà l a lọc để đánh cắp đem Hắn thẳng tay vùi dập tàn nhẫn trở : A Sử bước ... lấy Mị, lấy thắt lưng trói hai tay Mị Nó xách thúng sợi đay trói Mị đứng vào cột nhà Tóc Mị xoã xuống, A Sử quấn tóc lên cột làm cho Mị không cúi, không nghiêng đầu - Nhưng A Sử trói thể xác Mị ... sống thực : Khi say, Mị nhớ sống lại với ngày x a, thực ra, Mị nhà thống lý Pá Tra Mị sống kiếp đoạ đày với A Sử Sự đối lập bên hạnh phúc tuổi trẻ với bên kiếp sống trâu ng a khiến Mị suy nghĩ đến...
 • 3
 • 99
 • 0

Tìm hiểu ảnh hưởng của số lần cấy chuyển và phương thức cấy chuyển đến hệ số nhân và chất lượng cây invitro trên giống chuối Tiêu Hồng

Tìm hiểu ảnh hưởng của số lần cấy chuyển và phương thức cấy chuyển đến hệ số nhân và chất lượng cây invitro trên giống chuối Tiêu Hồng
... Tìm hiểu ảnh hưởng số lần cấy chuyển phương thức cấy chuyển đến hệ số nhân chất lượng invitro giống chuối Tiêu Hồng ” 1.2 Mục tiêu - ý nghĩa đề tài nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu - Đánh giá số ... cứu đến ảnh hưởng đến hệ số nhân chồi Một ảnh hưởng ảnh hưởng phương thức cấy Chúng tiến hành thí nghiệm nghiên cứu ảnh hưởng phương thức cấy mẫu đến hệ số nhân chồi giống chuối Tiêu Hồng, thu ... chậm Công thức cấy chuyển lần thứ Công thức cấy chuyển lần thứ Công thức cấy chuyển lần thứ Công thức cấy chuyển lần thứ Hình 3: Ảnh hưởng số lần cấy chuyển đến hệ số nhân chồi chuối Tiêu Hồng in...
 • 42
 • 512
 • 2

LUAN VAN CH NG THI HONG NGOC

LUAN VAN CH NG THI HONG NGOC
... ng n h ng - Qui mô vốn tình hình tài ng n h ng - C ng nghệ cung ng cho sản phẩm, d ch vụ ng n h ng - Ch t lư ng phục vụ nhân viên ng n h ng - Cấu trúc tổ ch c ng n h ng - Danh ti ng uy tín ng n ... doanh ng n h ng mở tài khoản cho để phục vụ kh ch h ng chung Ch nh ng n h ng khó khăn khoản, có nguy đổ vỡ tất yếu tác đ ng dây chuyền đến gần tất ng n h ng thư ng mại khác Kh ng tổ ch c tài phi ng n ... triển bền v ng ngân h ng ng n h ng cố g ng ch n cho chiến lược phù hợp để chiến th ng cạnh tranh Ng n h ng gi ng loại hình c ng ty phải đối mặt với cạnh tranh, ng n h ng thư ng mại kh ng bị áp...
 • 100
 • 131
 • 0

On Tap Thi TNTH cua Ng Hong Tan

On Tap Thi TNTH cua Ng Hong Tan
... did this house belong to D when does this house belong to 88 “Mr Jong finds it strange to drive on the left.” From this sentence we know that……… A Mr Jong used to drive on the left B Mr Jong is ... another explanation in a guidebook A When arrived in London B For arriving in London C Arrived in London D On arriving in London 87 I don’t know _ A when was this house built B when this house ... what to this evening You say _ A What did we this morning ? B What have we this evening? C What are we doing this evening? D What shall we this evening? 35 Mr Pike _ teaches you English...
 • 60
 • 132
 • 0

Xây dựng chương trình quản lý bảo hiểm xã hội hồng bàng

Xây dựng chương trình quản lý bảo hiểm xã hội hồng bàng
... đóng vào quỹ bảo hiểm hội Bảo hiểm hội Hồng Bàng đời sở đạo bảo hiểm hội thành phố Hải Phòng .bảo hiểm hội Hồng Bàng vào hoạt động tổ chức 10 năm đặt 40 Đinh Tiên Hoàng, Hồng Bàng, Hải ... án tốt nghiệp Quản Bảo hiểm hội Hồng Bàng 2.4.4 Các mẫu báo cáo CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc BẢO HIỂM XÃ HỘI HẢI PHÒNG BẢO HIỂM XÃ HỘI HỒNG BÀNG BÁO CÁO THU ... Giám đốc BHXH (ký, đóng dấu) 33 Đồ án tốt nghiệp Quản Bảo hiểm hội Hồng Bàng BẢO HIỂM XÃ HỘI HẢI PHÒNG BẢO HIỂM XÃ HỘI HỒNG BÀNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc...
 • 57
 • 186
 • 0

BỆNH LÝ TA I MŨI HỌNG THƯỜ NG GẶ P Ở TRẺ EM docx

BỆNH LÝ TA I MŨI HỌNG THƯỜ NG GẶ P Ở TRẺ EM docx
... số bệnh tai m i h ng đặc tr ng trẻ em, phần lớn bệnh thư ng g p xin trình bày thêm số bệnh hiếm, đặc tr ng tai m i h ng nhi Nhiễm tr ng chiếm đa số lứa tu i, em bé bị bệnh nhiều, ng ai nhiễm ... nghiệm ph p Heimlich Trong trư ng h p khó thở độ 1, 2A, 2B, ph i cho bệnh nhân vào viện Sau kiểm tra v i X quang ph i, bệnh nhi đưa vào ph ng mổ soi g p gây mê ng n i soi c ng Viêm tai a Viêm tai ... trư ng h p bệnh nhẹ, i u trị v i corticoide Kh ng sinh phụ Cho x ng m i h ng v i Adrenaline Trong trư ng h p bệnh n ng ph i th ng đư ng thở trước đặt n i khí quản mở khí quản Sau d ng Corticoide...
 • 13
 • 168
 • 0

[Tự Động Hóa] Giáo Trình Điều Khiển Tự Động – Bùi Hồng Dương phần 10 pptx

[Tự Động Hóa] Giáo Trình Điều Khiển Tự Động – Bùi Hồng Dương phần 10 pptx
... Điều khiển tự động (1) Bùi Hồng Dương 4-19 𝑉 𝑜𝑢𝑡 = 𝑉 𝑜𝑢𝑡1 + 𝑉 𝑜𝑢𝑡2 = 4.4.3.5 𝑅𝑓 (𝑉 − 𝑉1 ) 𝑅1 Bộ khuếch đại thuật toán tích ... 4.4.3.6 Bộ khuếch đại thuật toán tỷ lệ cộng tích phân (PI) Trang - 74 - Điều khiển tự động (1) Bùi Hồng Dương Hình 4-16: Bộ khuếch đại thuật toán tỷ lệ cộng tích phân (PI) Trong sơ đồ này, ta phải ... truyền 𝐺(𝑠) = Mạch khuếch đại thuật toán 𝑉𝑜 (𝑠) 𝑉𝑖 (𝑠) Trang - 75 - Điều khiển tự động (1) Bùi Hồng Dương P 𝑅4 𝑅2 𝑅3 𝑅1 I 𝑅4 𝑅2 𝑅3 𝑅1 𝐶2 𝑠 PD 𝑅4 𝑅2 (𝑅 𝐶 𝑠 + 1) 𝑅3 𝑅1 1 PI 𝑅4 𝑅2 (1 + ) 𝑅3 𝑅1...
 • 5
 • 179
 • 0

[Tự Động Hóa] Giáo Trình Điều Khiển Tự Động – Bùi Hồng Dương phần 8 ppsx

[Tự Động Hóa] Giáo Trình Điều Khiển Tự Động – Bùi Hồng Dương phần 8 ppsx
... qu| trình n{y Trang - 58 - Điều khiển tự động (1) Bùi Hồng Dương tuyến tính ho|, qu| trình thiết lập chúng, người ta đ~ trọng lựa chọn c|c qu| trình có c|c quan hệ v{o gần tuyến tính Ta ph}n ... Điều khiển tự động (1) Bùi Hồng Dương Chương 4 _ Xử lý tín hiệu tương tự 4.1 ... đương Đoạn mạch thường gọi l{ mạch Thévenin tương đương Trang - 59 - Điều khiển tự động (1) Bùi Hồng Dương HÌNH 4-1 l{ ví dụ cụ thể tính tượng nạp tải Giả sử ta có phần tử có đầu v{o l{ x, cho...
 • 8
 • 103
 • 0

[Tự Động Hóa] Giáo Trình Điều Khiển Tự Động – Bùi Hồng Dương phần 7 ppt

[Tự Động Hóa] Giáo Trình Điều Khiển Tự Động – Bùi Hồng Dương phần 7 ppt
... trình (2- 37) gần điểm làm việc 𝑥 = 𝑥 ∗ 𝑦 = 𝑦 ∗ Nếu hệ tuyến tính có đầu phụ thuộc vào hai nhiều biến đầu vào, x1 x2 sau 2-41 𝑓 = 𝑓(𝑥1 , 𝑥2 ) Trang - 50 - Điều khiển tự động (1) Bùi Hồng Dương ta ... xu hướng ly t}m 2- 47 𝐹∗𝐿𝑇 (𝑘𝑔𝑓) = 𝑚(𝑘𝑔) 𝑅(𝑚) 𝜔2 (𝑠−2 ) Hoặc, tính theo n(v/p) 2-48 𝜋 2 −2 ] 𝑛 (𝑠 ) 30 𝐹∗𝐿𝑇 (𝑘𝑔𝑓) = 𝑚(𝑘𝑔) 𝑅(𝑚) [ Trang - 53 - Điều khiển tự động (1) Bùi Hồng Dương Tuy nhiên, dùng ... định nghĩa: 2-44 ∆𝑥(𝑡) = 𝑥(𝑡) − 𝑥∗ 𝑣à ∆𝑓(𝑡) = 𝑓(𝑡) − 𝑓∗ ; Trang - 51 - Điều khiển tự động (1) Bùi Hồng Dương Trong đó, (t) biến thời gian hệ động lực học ∆𝑥 𝑣à ∆𝑓 l{ c|c số gia tương ứng x v{ f...
 • 8
 • 81
 • 0

[Tự Động Hóa] Giáo Trình Điều Khiển Tự Động – Bùi Hồng Dương phần 6 potx

[Tự Động Hóa] Giáo Trình Điều Khiển Tự Động – Bùi Hồng Dương phần 6 potx
... dụng quy tắc 6, BảNG 2-2, ta có sơ đồ HÌNH 2 -6 (B) Chuyển điển so s|nh thứ lên trước kh}u G1, |p dụng quy tắc 1, ta có Trang - 47 - Điều khiển tự động (1) Bùi Hồng Dương HÌNH 2 -6 (C) Loại bỏ ... không đổi Trang - 46 - Điều khiển tự động (1) Bùi Hồng Dương Hình 2 -6: Một ví dụ minh họa việc rút gọn sơ đồ khối Ví dụ 2-1 Xem xét hệ thống HÌNH 2 -6( A) Rút gọn sơ đồ khối n{y Dời điểm so s|nh ... động (1) Bùi Hồng Dương 10 11 12 13 Khi rút gọn sơ đồ khối cần nhớ rằng: 1- Tích hàm truyền mạch (cấp tới) phải giữ không đổi 2- Tích hàm truyền mạch vòng kín phải giữ không đổi Trang - 46 - Điều...
 • 8
 • 93
 • 0

[Tự Động Hóa] Giáo Trình Điều Khiển Tự Động – Bùi Hồng Dương phần 1 doc

[Tự Động Hóa] Giáo Trình Điều Khiển Tự Động – Bùi Hồng Dương phần 1 doc
... (1) Bùi Hồng Dương 1. 3.3 Bộ điều khiển nhiều xung (multi-element controller) 1- 17 1. 4 Phân loại điều khiển 1- 19 1. 5 Sơ đồ khối 1- 21 1.6 Các yêu cầu hệ thống điều khiển 1- 23 1. 7 Ví dụ tập 1- 24 ... 1- 24 1. 7 .1 Ví dụ HÌNH 1- 4 , hệ thống điều khiển nhiệt độ phòng học 1. 7.2 Bài tập: 1- 24 1- 28 Biến đổi Laplace Hàm truyền Sơ đồ khối Mô hình toán 2- 31 2 .1 Phép biến đổi Laplace 2- 31 2 .1. 1 Phép ... Trang - - Điều khiển tự động (1) Bùi Hồng Dương Hình 1- 1: Bộ điều tốc ly tâm kiểu Watt (17 88) lắp đặt máy nước Boulton and Watt Bảo tàng khoa học, London 1. 1 .1 Ưu điểm tự động điều khiển Nâng...
 • 8
 • 151
 • 0

nghiên cứu đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống hoa hồng nhập nội và các biện pháp kỹ thuật điều khiển sinh trưởng nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất hoa hồng tại huyện bắc hà, lào cai

nghiên cứu đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống hoa hồng nhập nội và các biện pháp kỹ thuật điều khiển sinh trưởng nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất hoa hồng tại huyện bắc hà, lào cai
... nhiên ngành trồng hoa hng Bắc Hà tỉnh Lào Cai muốn phát triển thành công cần có nghiên cứu cách hoa hng mà trớc tiên việc nghiên cứu lựa chọn giống hoa hng n nh v nng xut, cht lng tt hp vi nhu ... thng v cm hoa Hoa d thng l hoa m ú cú mt s b phn ca hoa c hỡnh thnh nhng ú trc hoa li sinh cỏc cu trỳc sinh dng kt thỳc bi cỏc lỏ hoc mt chi sinh dng [16] Cm hoa d thng ú s phỏt trin sinh dng din ... ng) = (tng s hoa thu c x t l hoa thng phm loi x giỏ bỏn hoa loi 1) + (tng s hoa thu c x t l hoa thng phm loi x giỏ bỏn hoa loi 2) + (tng s hoa thu c x t l hoa thng phm loi x giỏ bỏn hoa loi 3)...
 • 93
 • 532
 • 0

hệ thống nhân vật nữ và nam thuộc tầng lớp chủ trong tác phẩm hồng lâu mộng của tào tuyết cần

hệ thống nhân vật nữ và nam thuộc tầng lớp chủ trong tác phẩm hồng lâu mộng của tào tuyết cần
... giả quên hệ thống nhân vật tác phẩm Tác phẩm có nhiều hệ thống nhân vật như: Hệ thống nhân vật thuộc tầng lớp chủ, hệ thống nhân vật thuộc tầng lớp a hoàn, hệ thống nhân vật thuộc tầng lớp quan ... vật: Hệ thống nhân vật nữ, hệ thống nhân vật nam, hệ thống nhân vật chủ, hệ thống nhân vật đầy tớ, hệ thống nhân vật nhà sư, đạo sĩ… Các nhân vật tác phẩm nghệ thuật thực tạo thành hệ thống hoàn ... hệ thống nhân vật nữ nam thuộc tầng lớp chủ Hồng lâu mộng Chương Một số biện pháp nghệ thuật xây dựng hệ thống nhân vật nữ nam thuộc tầng lớp chủ Hồng lâu mộng CHƢƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG 1.1 Tác...
 • 64
 • 430
 • 0

hoàn thiện công tác lập, phân tích bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty cổ phần thương mại anh hồng

hoàn thiện công tác lập, phân tích bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty cổ phần thương mại anh hồng
... cỏo kt qu hot ng kinh doanh v cụng tỏc lp Bỏo cỏo kt qu hot ng kinh doanh 1.3.1 Khỏi nim Bỏo cỏo kt qu hot ng kinh doanh Bỏo cỏo kt qu hot ng kinh doanh l Bỏo cỏo ti chớnh ca doanh nghip phn nh ... nghip phn nh tỡnh hỡnh v kt qu kinh doanh ca doanh nghip, bao gm kt qu kinh doanh v kt qu khỏc 1.3.2 Kt cu Bỏo cỏo kt qu hot ng kinh doanh Bỏo cỏo kt qu hot ng kinh doanh gm cú ct (Bng 1.2) Ct A: ... mc c lp hay ph thuc ca doanh nghip i vi cỏc ch n, kh nng t ti tr cho hot ng kinh doanh ca doanh nghip, l thc o s gúp ca ch s hu tng s doanh nghip dựng kinh doanh T Thanh Tuyn Page 32 Trng i...
 • 97
 • 148
 • 0

Xem thêm