Gioi thieu mon hoc ly 3

Giới thiệu môn học thuyết mã hóa thông tin pptx

Giới thiệu môn học lý thuyết mã hóa thông tin pptx
... Giới thiệu môn học Tên môn học thuyết hoá thông tin (Cryptography) Thám (Cryptanalysis) Mật học (Cryptology) Thuộc lĩnh vực Toán học (Đại số - thuyết số) Khoa học máy tính ... KhoaGiới thiệu môn -học thuyết hoá thông tin Ngày 20 tháng năm 2009 học Tự nhiên ĐHQG TP HCM) / 14 Nội dung môn học Các khái niệm thuyết mật ứng dụng Bảo mật thông tin Các hệ cổ ... KhoaGiới thiệu môn -học thuyết hoá thông tin Ngày 20 tháng năm 2009 học Tự nhiên ĐHQG TP HCM) / 14 Phương pháp học tập Quy luật 80/20 Tự học (80%) Đọc sách nhà thư viện Tra cứu thông tin...
 • 14
 • 587
 • 2

Bài giảng Thương mại điện tử : GIỚI THIỆU MÔN HỌC part 3 ppsx

Bài giảng Thương mại điện tử : GIỚI THIỆU MÔN HỌC part 3 ppsx
... thành Thưong mại điện tử Tên gọi: online trade, cyber trade, electronic business, paperless commerce (trade), electronic commerce, e-commerce Lịch sử hình thành Thưong mại điện tử Khái niệm TMĐT ... tiện điện tử, Internet mạng viễn thông khác Cách hiểu tương tự với số quan điểm vào cuối thập kỷ 90s Lịch sử hình thành Thưong mại điện tử Khái niệm TMĐT theo nghĩa hẹp - TMĐT giao dịch thương mại ... Thưong mại điện tử Khái niệm TMĐT theo nghĩa rộng TMĐT toàn chu trình hoạt động kinh doanh liên quan đến tổ chức hay cá nhân TMĐT việc tiến hành hoạt động thương mại sử dụng phương tiện điện tử công...
 • 5
 • 132
 • 0

GIỚI THIỆU MÔN HỌC NGUYÊN MARKETING

GIỚI THIỆU MÔN HỌC NGUYÊN LÝ MARKETING
... nghiệp Trong Phần I - Khái niệm Marketing nghiên cứu vấn đề: Xuất xứ thuật ngữ Marketing Các định nghĩa Marketing Bản chất Marketing Những khái niệm Marketing thuyết Marketing NV Thoan - thoannv@yahoo.com ... Thị tr ờng, Marketing Mix Phần Quá trình phát triển Marketing Với nét đặc tr ng giai đoạn phát triển v tìm hiểu triết Marketing Phần Các mục tiêu Marketing Nghiên cứu mục tiêu Marketing nh ... đến thị tr ờng Vì Marketing l môn khoa học thị tr ờng nên khái niệm n y phát triển giai đoạn kinh tế khác nhau, với dạng thị tr ờng khác có nhiều định nghĩa Marketing thuyết Marketing NV Thoan...
 • 21
 • 308
 • 1

Tài liệu Chương 1 Giới thiệu môn học sinh bệnh doc

Tài liệu Chương 1 Giới thiệu môn học sinh lý bệnh doc
... chức bệnh học, Sinh bệnh xếp vào nhóm môn học tiền lâm sàng, sinh viên học trước thức học môn lâm sàng dự phòng bệnh 1. 2 Nền tảng môn Sinh bệnh Sinh học Hoá sinh học hai môn học sở ... 2 quan bị bệnh II Vị trí, tính chất vai trò môn học Vị trí 1. 1 Môn học tiền lâm sàng Sinh bệnh môn Giải phẩu bệnh hai môn học tiền thân môn bệnh học hay nói cách khác: trình ... thể TÀI LIỆU THAM KHẢO Vũ Triệu An 2000 Đại cương Sinh bệnh học NXB Y Học, Hà Nội Bộ môn Miễn dịch học - Sinh bệnh trường Đại học Y khoa Hà Nội (2002) Sinh bệnh Nhà xuất Y học Bộ môn...
 • 7
 • 559
 • 0

Bài 1: Tin Quản Visual Foxpro - Giới thiệu môn học

Bài 1: Tin Quản lý Visual Foxpro - Giới thiệu môn học
... November 12, 2012 Tin quản - Visual Foxpro LỊCH TRÌNH MÔN HỌC  Bài 1: Giới thiệu hệ quản trị CSDL MS Visual Foxpro & khái niệm  Bài 2: Các kỹ thuật làm việc với bảng liệu  Bài 3: Sắp xếp, ... BÀI  Tổng quan hệ quản trị CSDL Visual Foxpro  Các khái niệm Monday, November 12, 2012 Tin quản - Visual Foxpro HỆ QUẢN TRỊ CSDL MS VISUAL FOXPRO Giới thiệu ban đầu – Hệ quản trị sở liệu ... liệu  Bài 4: Thiết kế báo cáo (Report)  Bài 5: Lập trình môi trường Visual Foxpro Bài 6: Biểu mẫu (Form)  Bài 7: Menu & Project Monday, November 12, 2012 Tin quản - Visual Foxpro BÀI ...
 • 89
 • 427
 • 2

Bài 5: Tin Quản Visual Foxpro - Giới thiệu môn học - Lập trình trong môi trường Visual Foxpro

Bài 5: Tin Quản lý Visual Foxpro - Giới thiệu môn học - Lập trình trong môi trường Visual Foxpro
... dòng lệnh TIN QUẢN LÝ - VISUAL FOXPRO 12 SOẠN THẢO CHƯƠNG TRÌNH TIN QUẢN LÝ - VISUAL FOXPRO 13 LƯU CHƯƠNG TRÌNH  C1: Bấm CTRL – W  C2: File – Save (Save As) TIN QUẢN LÝ - VISUAL FOXPRO 14 THỰC ... TIN QUẢN LÝ - VISUAL FOXPRO CÁC BƯỚC XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH  Khởi tạo chương trình  Soạn thảo chương trình  Lưu chương trình  Thực sửa lỗi chương trình  Chạy thử TIN QUẢN LÝ - VISUAL FOXPRO ... giaiptb2.prg TIN QUẢN LÝ - VISUAL FOXPRO GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH(Cont)  Thuận   lợi Có thể thay đổi nội dung thực lại Có thể thực nhiều nơi (Menu, Form, Toolbar, , chương trình khác) TIN QUẢN LÝ - VISUAL...
 • 45
 • 443
 • 0

Bài giảng HVQY: GIỚI THIỆU MÔN HỌC SINH BỆNH

Bài giảng HVQY: GIỚI THIỆU MÔN HỌC SINH LÝ BỆNH
... cứu sinh bệnh 2.1 Vị trí môn học -Môn sở lâm sàng: Môn bệnh học = SLB + GPB Bệnh học phát triển từ hình thái học sang NC chức chia thành SLB GPB => Môn tiền LS, cho SV Y3 trước học LS ... tính chất phương pháp luận nghiên cứu sinh bệnh 2.1 Vị trí môn học -SLB môn sở môn lâm sàng: nội, ngoại… + Bệnh học sở + Bệnh học lâm sàng + Phòng bệnh chăm sóc sức khỏe + Một số chuyên ngành ... làm cho y học đại phát triển 4.Vai trò sinh bệnh y học 4.3 Là môn học triết học y học • Nêu qui luật biện chứng vật bệnh • Vì SLB từ quan sát thực nghiệm khoa học => xây dựng thành luận,...
 • 41
 • 319
 • 2

Giới thiệu môn học quản dự án công nghệ thông tin

Giới thiệu môn học quản lý dự án công nghệ thông tin
... quản dự án, trình quản dự án Quản đội dự án  khái niệm đội dự án, lập kế hoạch đội dự án, tạo động lực thành viên dự án, tính lãnh đạo - sức mạnh xung đội đội dự án Quản truyền thông ... niệm quản dự án khái niệm liên quan, lỗi thành công dự án, đặc trưng dự án CNTT  Vòng đời quản dự án HTTT  khái niệm vòng đời dự án, phát triển yêu cầu quản dự án hệ thống, bối cảnh quản ... cần thiết quản dự án tổ chức đại Hiểu giai đoạn vòng đời quản dự án Biết quản nhóm dự án, bao gồm nguyên tắc lãnh đạo động lực nhóm Biết quản truyền thông dự án, nội đội dự án lẫn tới...
 • 19
 • 299
 • 1

slide bài giảng nguyên thống kê giới thiệu môn học

slide bài giảng nguyên lý thống kê giới thiệu môn học
... CHỈ TIÊU THỐNG KÊ : CHỈ TIÊU THỐNG KÊ LÀ CÁC TRỊ SỐ PHẢN ẢNH CÁC ĐẶC ĐIỂM, CÁC TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA TỔNG THỂ THỐNG KÊ TRONG ĐIỀU KIỆN THỜI GIAN VÀ KHÔNG GIAN XÁC ĐỊNH CHỈ TIÊU THỐNG KÊ CÓ HAI ... 13 1.4 QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU THỐNG KÊ : XÁC ĐỊNH MỤC ĐÍCH, NỘI DUNG, ĐỐI TƯNG VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÁC KHÁI NIỆM, CHỈ TIÊU THỐNG KÊ ĐIỀU TRA THỐNG KÊ XỬ LÝ SỐ LIỆU : TẬP HP, SẮP XẾP ... PHÂN TÍCH MỐI LIÊN HỆ, DỰ ĐOÁN… 1.2 MỘT SỐ KHÁI NIỆM DÙNG TRONG THỐNG KÊ : 1.2.1 TỔNG THỂ THỐNG KÊ VÀ ĐƠN VỊ TỔNG THỂ: TỔNG THỂ THỐNG KÊ (TỔNG THỂ CHUNG) LÀ HIỆN TƯNG SỐ LỚN, GỒM NHỮNG ĐƠN VỊ (HOẶC...
 • 14
 • 656
 • 0

bài giảng nlkt giới thiệu môn học nguyên kế toán

bài giảng nlkt giới thiệu môn học nguyên lý kế toán
... SỬ KẾ TỐN ĐỊNH NGHĨA VÀ PHÂN LOẠI KẾ TOÁN ĐỐI TƯNG KẾ TOÁN PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN MƠI TRƯỜNG KẾ TỐN CÁC KHÁI NIỆM VÀ NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN U CẦU KẾ TỐN NHIỆM VỤ KẾ TỐN ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP VÀ NGHỀ KẾ ... NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN MÔN HỌC dành cho tất hệ đại học 12/25/2012 NGUYEN LY KE TOAN NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN  Hệ Chính qui  Số tín chỉ: Thời gian : 12/25/2012 NGUYEN LY KE TOAN MỤC TIÊU MƠN HỌC  ... DUNG MÔN HỌC     12/25/2012 CHƯƠNG5: CHỨNG TỪ KẾ TOÁN VÀ KIỂM KÊ CHƯƠNG 6: SỔ KẾ TOÁHÌNH THỨC KẾ TOÁN CHƯƠNG7: KẾ TOÁN CÁC QUÁ TRÌNH KINH DOANH CHỦ YẾU CHƯƠNG 8: TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN,...
 • 95
 • 249
 • 0

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM SINH BỆNH BÀI 1 GIỚI THIỆU MÔN HỌC

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM SINH LÝ BỆNH BÀI 1 GIỚI THIỆU MÔN HỌC
... đứng trước ý Câu Sinh bệnh A .Môn học chức B Môn học chế C .Môn học quy luật hoạt động thể bị bệnh D .Môn học trang bị luận E .Môn học chế bệnh sinh Câu Sinh bệnh trang bị cho sinh viên A.Các ... gây bệnh B Phương pháp phát bệnh C.Vì bị bệnh, bệnh diễn biến S D.Phương pháp xử trí bệnh E.Phương pháp phòng bệnh Câu Vị trí môn Sinh bệnh A .Học với môn y sở khác B Học sau môn sinh học, ... hóa sinh C .Học với môn dược lý, phẩu thuật thực hành D .Học trước môn lâm sàng E.Cùng với môn giải phẩu bệnh tạo môn bệnh học Câu Mục tiêu môn SLB chương trình đào tạo A.Trang bị luận Y học...
 • 4
 • 2,193
 • 46

GIỚI THIỆU môn học, các BIỆN PHÁP QUẢN AN TOÀN THỰC PHẨM, cử nhân y tế công cộng, định hướng DD và ATVSTP

GIỚI THIỆU môn học, các BIỆN PHÁP QUẢN lý AN TOÀN THỰC PHẨM, cử nhân y tế công cộng, định hướng DD và ATVSTP
... ăn uống • Quản ATTP sở sản xuất thực phẩm hệ thống GMP • Quản ATTP sở sản xuất thực phẩm hệ thống HACCP • Giới thiệu y ban tiêu chuẩn thực phẩm Quốc tế (Codex) y ban phụ gia thực phẩm ... Không sử dụng m y tính xách tay không đồng ý GV www.hsph.edu.vn Elearning Các biện pháp quản an toàn thực phẩm Password: dinhhuongdinhduongk10 Lưu Quốc Toản lqt@hsph.edu.vn Nguyễn Thị Thu Hòa ... giảng Quản an toàn vệ sinh thực phẩm www.hsph.edu.vn Nội qui BM • Bài trình > điểm đủ điều kiện thi hết môn • Tham gia đ y đủ buổi thực hành • HV học đ y đủ + • HV không nghỉ 20% số tiết môn...
 • 11
 • 121
 • 0

Bài giảng quản dự án giới thiệu môn học TS nguyễn thúy quỳnh loan

Bài giảng quản lý dự án giới thiệu môn học  TS nguyễn thúy quỳnh loan
... Nguyễn Thúy Quỳnh Loan 13/09/2009 ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC Tuần 2,3 Nội dung Tài liệu Ghi Giới thiệu môn học Chương 1: Giới thiệu dự án quản dự án Các đặc tính dự án Giới thiệu quản dự án Giới thiệu ... Viện quản dự án, Cẩm nang kiến thức quản dự án, 2002 Nguyễn Thúy Quỳnh Loan, Lập kế hoạch quản tiến độ phần mềm MS Project, 2008 TS Nguyễn Thúy Quỳnh Loan 13/09/2009 ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC ... 1 .Giới Giớithiệu thiệu ề đềcương cương 2.Đánh Đánhgiá gi môn mônhọc học 3.Yêu Yêucầu cầubài bàitập tậpnhóm nhóm 4.ÝÝkiến kiếnhọc họcviên viên TS Nguyễn Thúy Quỳnh Loan 13/09/2009 ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC...
 • 19
 • 234
 • 0

Bài giảng nguyên kế toán giới thiệu môn học th s vũ quốc thông

Bài giảng nguyên lý kế toán giới thiệu môn học  th s vũ quốc thông
... Căn vào th i điểm kế tốn ghi nhận NVKT phát sinh  Kế tốn s tiền: NVKT phát sinh ghi nhận th c thu th c chi tiền  Kế tốn s dồn tích: Mọi NVKT phát sinh ghi vào s vào th i điểm phát sinh, khơng ... tài s n nhằm phát khoản chênh lệch s th c tế với s s s ch kế tốn để có biện pháp xử kịp th i nhằm xác định trách nhiệm người quản s dụng tài s n 37 Một s khái niệm kế tốn Đơn vị kế ... bảo th ng tin kế tốn tổng hợp so s nh Kì kế tốn: khoản th i gian để kế tốn th c chu trình kế tốn bao gồm: Mở S -Ghi S Khóa S -Lập BCTC Mỗi chu kì kế tốn phải ngắn th i gian tồn tổ chức, 12 th ng...
 • 20
 • 159
 • 0

Giới thiệu môn học cơ lưu chất.pdf

Giới thiệu môn học cơ lưu chất.pdf
... PGS.TS Nguyen Thi Bay, DHBK HCM; www4.hcmut.edu.vn/~ntbay II CÁC TÍNH CHẤT VẬT LÝ CƠ BẢN CỦA LƯU CHẤT 2.1 Khối lượng riêng, trọng lượng riêng, tỷ trọng, thể tích riêng: Khối lượng riêng: ... độ Hầu hết loại chất lỏng khó nén nên xem lưu chất không nén Một dòng khí chuyển động với vận tốc nhỏ thay đổi khối lượng riêng không đáng kể nên xem lưu chất không nén Khi dòng khí chuyển động ... vận tốc âm (khoảng 100 m/s) thi xem lưu chất nén Đối với chất khí, xem khí lý tưởng: pV = RT Trong trường hợp khí nén đẳng nhiệt: p = ρ RT pV = const Hay: Lưu ý: Trong công thức trên, áp suất...
 • 11
 • 1,694
 • 20

Xem thêm