BÀI GIẢNG ĐẠI CƯƠNG SIÊU ÂM

Bài giảng Đại cương công tác bảo hộ lao động

Bài giảng Đại cương công tác bảo hộ lao động
... toàn lao động vệ sinh lao động ? Hãy nêu ý nghóa kỹ thuật an lao động vệ sinh lao động  Ý NGHĨA CÔNG TÁC BẢO HỘ LAO ĐỘNG  SINH VIÊN TRẢ LỜI CÂU HỎI Ý nghóa trò Bảo hộ lao động tốt góp phần tích ... công tác bảo hộ lao động (BHLĐ) - Các sách, chế độ nhằm đảm bảo sức lao động, bồi dưỡng phục hồi sức lao động, thời làm việc, nghỉ ngơi - Chế độ với lao động nữ, lao động vò thành niên, lao động ... sinh lao động chế độ trách nhiệm cán quản lý, tổ chức máy làm công tác bảo hộ lao động Nội dung sách, chế độ bảo hộ lao động: - Các biện pháp kinh tế - xã hội, tổ chức quản lý chế quản lý công tác...
 • 32
 • 1,850
 • 3

Bài giảng: Đại cương dao động điều hòa - P1

Bài giảng: Đại cương dao động điều hòa - P1
... độ dao động Phương trình li độ dao động có dạng x = Acos(ωt + φ) Các đại lượng đặc trưng cho dao động điều hòa : x : li độ dao động hay độ lệch khỏi vị trí cân Đơn vị tính: cm, m A : Biên độ dao ... Biên độ dao động hay li độ cực đại Đơn vị tính: cm, m ω : tần số góc dao động, đại lượng trung gian cho phép xác định chu kỳ tần số dao động Đơn vị tính: rad/s φ: pha ban đầu dao động (t = 0), ... trạng thái dao động vật thời điểm ban đầu Đơn vị tính rad (ωt + φ): pha dao động thời điểm t, giúp xác định trạng thái dao động vật thời điểm t Đơn vị tính rad Chú ý: Biên độ dao động A số dương...
 • 5
 • 801
 • 34

Bài giảng Đại cương dao động điều hòa - P2

Bài giảng Đại cương dao động điều hòa - P2
... ĐặngViệt Hùng Bài giảng Dao động học III CHU KỲ, TẦN SỐ TRONG DAO ĐỘNG ĐIỀU HỊA Ví dụ 1: Một vật dao động điều hòa với biên độ 10 cm Trong khoảng thời gian 90 giây, vật thực 180 dao động Lấy π2 ... trình dao động điều hòa vật x = Acos(ωt + φ) cm Hocmai.vn – Ngơi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 5 8-5 8-1 2 - Trang | - Khóa học LTĐH mơn Vật lí – Thầy ĐặngViệt Hùng Bài giảng Dao động ...  Ví dụ 2: Một vật dao động điều hòa với chu kỳ T biên độ dao động A Biết phút vật thực 40 dao động tồn phần chiều dài quỹ đạo chuyển động vật 10 cm Viết phương trình dao động trường hợp sau?...
 • 6
 • 509
 • 24

Bài giảng đại cương về kỹ thuật

Bài giảng đại cương về kỹ thuật
... người nào? Kỹ thuật gì? Tại bạn chọn học ngành Kỹ thuật? Học Kỹ thuật để thành công? 1.2.Khái niệm kỹ thuật 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.2.5 1.2.6 Kỹ thuật với vai trò khoa học ứng dụng Kỹ thuật với ... Engine 91 Các ngành Kỹ thuật TNUT 92 Các chuyên ngành Cơ khí TNUT Cơ khí Điện Điện tử Viễn thông Kỹ thuật máy tính Kỹ thuật Xây dựng Kỹ thuật Môi trường Sư phạm kỹ thuật Kỹ thuật Cơ khí Thiết ... TC) Hệ thống điện (36 TC) Kỹ thuật điện (36 TC) Thiết bị điện (36TC) Kỹ thuật Điều khiển Kỹ thuật Điện tử Điện tử viễn thông Kỹ thuật máy tính Kỹ thuật phần mềm Kỹ thuật phần cứng 95 96 16 Sơ...
 • 99
 • 2,684
 • 23

(Đại số 10 - Chương III) Bài giảng: Đại cương về hàm số

(Đại số 10 - Chương III) Bài giảng: Đại cương về hàm số
... biến hàm số III hàm số chẵn, hàm số lẻ Khái niệm hàm số chẵn, hàm số lẻ Định nghĩa: Cho hàm số y = f(x) xác định tập D Hàm số f đợc gọi hàm số chẵn với xD ta có: x D f( x) = f(x) Hàm số f ... đặt tơng ứng số x thuộc D với số, kí hiệu f(x); số f(x) gọi giá trị hàm số f x Tập D gọi tập xác định (hay miền xác định), x gọi biến số hay đối số hàm số f hàm số cho biểu thức Hàm số cho biểu ... i Nếu hệ số bậc lẻ hàm số hàm chẵn Nếu hệ số bậc chẵn hàm số hàm lẻ Nếu tồn hệ số bậc chẵn hệ số bậc lẻ khác hàm số không chẵn không lẻ Thí dụ 3: Xét tính chẵn, lẻ hàm số sau: 2x + x2 a y...
 • 32
 • 1,243
 • 0

Bài giảng Đại Cương về KL

Bài giảng Đại Cương về KL
... dòch HNO loãng dư thu 6,72 lít khí NO (đktc) Nếu gọi x y số mol Ag Cu 51,6 g hỗn hợp phương trình đại số sau không đúng: A) 108x + 64y = 51,6 B) x/3 + 2y/3 = 0,3 C) x + 2y = 0,9 D) x + y = 0,3 ...
 • 3
 • 260
 • 0

Bài giảng Đại Cương về KL 2

Bài giảng Đại Cương về KL 2
... H2O C Na + O2 D Na2O + H2O + Câu 69:Ion Na thể tính oxi hóa phản ứng nào:  dpnc→ 2Na + Cl2   A 2NaCl B.NaCl + AgNO3  → NaNO3 + AgCl  t → 2NaNO2 + O2 C NaNO3  → 2NaOH D Na2O + H2O Câu 70: ... nay? A Na2O, NaOH , Na2CO3 , NaHCO3 B NaOH , Na2CO3 , NaHCO3 C Na2O , Na2CO3 , NaHCO3 D Na2O , NaOH , Na2CO3 Câu 68:Tác dụng sau không thuộc loại phản ứng oxi hoá-khử ? A Na + HCl B Na + H2O C ... pyrite FeS2 không khí thu chất rắn là: A) Fe S B) Fe2O3 C) FeO D) Fe2O3 S Câu 61: Từ Fe2O3 người ta điều chế Fe cách: A) điện phân nóng chảy Fe2O3 B) khử Fe2O3 nhiệt độ cao C) nhiệt phân Fe2O3 D)...
 • 3
 • 230
 • 3

Bài giảng Đaị cương về kim loại

Bài giảng Đaị cương về kim loại
... số tất kim loại? A W B Cr C Fe D Cu Câu 40: Kim loại sau kim loại mềm số tất kim loại? A Li B Cs C Na D K Câu 41: Kim loại sau kim loại dẻo số tất kim loại? A Ag B Au C Al D Cu Câu 42: Kim loại sau ... khử kim loại cặp gồm chất oxi hoá chất khử B.Dãy điện hoá kim loại dãy cặp oxi hoá – khử xếp theo chiều tăng dần tính oxi hoá kim loại chiều giảm dần tính khử ion kim loại C .Kim loại nhẹ kim loại ... trang - ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI V 103 : “ăn mòn kim loại “ phá huỷ kim loại : A.Tác dụng hoá học môi trường xung quanh B .Kim loại phản ứng hoá với chất khí nước nhiệt độ cao C .Kim loại tác dụng...
 • 12
 • 704
 • 12

Bài giảng đại cương về hợp chất hữu cơ

Bài giảng đại cương về hợp chất hữu cơ
... thức hân tử X là: Học – Học – Học Trang Đại cương hợp chất hữu A C3H8 B C3H6 Hóa 11-nâng cao C C3H4 D C4H10 33 Hỗn hợp G gồm hidrocacbon X N2 Cho 0,3 lít hỗn hợp G với 0,725 lít O2 lấy dư vào khí ... C2H4 D C6H6 25 Phân tích chất hữu chứa ba nguyên tố C, H, O ta thấy phần trăm khối lượng C 40% Chất hữu A C2H4O2 B C3H6O3 C CnH2nOn D A, B, C 26 Trong chất cho đây, chất có hàm lượng C cao A ... (3) B (1), (2), (3) C (2), (3), (4) D (3), (4) 22 Cho chất: (1) CH3 – CH2 – OH Học – Học – Học (2) CH3 – CHOH – CH3 Trang Đại cương hợp chất hữu Hóa 11-nâng cao (3) CH3 – CH2 – CH2 – OH (4) (CH3)2...
 • 6
 • 302
 • 6

Bài giảng Đại cương về kim loại - Hóa 12

Bài giảng Đại cương về kim loại - Hóa 12
... kim Đuyra Al-Cu-Mn-Si-Mg cứng nhẹ bền Hợp kim không rỉ: Fe-Cr-Mn Hợp kim siêu cứng: W-Co, Co-W-Cr-Fe IV SỰ ĂN MÒN KIM LOẠI 1.:Khái niệm: Sự ăn mòn kim loại Sự phá huỷ kim loại hợp kim tác dụng ... Câu 14: Kim loại sau dẻo tất kim loại? A Vàng B Bạc C Đồng D Nhôm Câu 15: Kim loại sau có độ cứng lớn tất kim loại? A Vonfam B Crom C Sắt D Đồng Câu 16: Kim loại sau kim loại mềm tất kim loại ? ... khử yếu III HỢP KIM Khái niệm: Hợp kim vật liệu kim loại chứa kim loại số kim loại phi kim khác VD: Thép hợp kim Fe C Hợp kim Đuyra hợp kim Al với Cu, Mn, Si II Tính chất: Hợp kim có tính chất...
 • 19
 • 434
 • 5

Tài liệu Bài giảng: Lịch sử Siêu âm tim pdf

Tài liệu Bài giảng: Lịch sử Siêu âm tim pdf
... SIÊU ÂM TIM NG Siêu âm hai chiều : mặt cắt buồng từ mỏm 18 KỸ THUẬT KHÁM NGHIỆM BẰNG SIÊU ÂM TIM NG Siêu âm hai chiều : mặt cắt buồng sườn 19 KỸ THUẬT KHÁM NGHIỆM BẰNG SIÊU ÂM TIM NG Siêu âm hai ... mỏm tim KỸ THUẬT KHÁM NGHIỆM BẰNG SIÊU ÂM TIM Vò trí đầu dò đường cắt sườn KỸ THUẬT KHÁM NGHIỆM BẰNG SIÊU ÂM TIM Vò trí đầu dò đường cắt hõm ức KỸ THUẬT KHÁM NGHIỆM BẰNG SIÊU ÂM TIM NG - Siêu Âm ... BẰNG SIÊU ÂM TIM NG Siêu âm hai chiều (2D) - Khảo sát vận động cấu trúc tim - mặt cắt bản: + cạnh ức + mỏm tim + bờ sườn hay mỏm ức + hõm ức 12 KỸ THUẬT KHÁM NGHIỆM BẰNG SIÊU ÂM TIM NG Siêu âm...
 • 45
 • 436
 • 1

Tài liệu Đại cương siêu âm Dopller pdf

Tài liệu Đại cương siêu âm Dopller pdf
... vào siêu âm N m c k thu t, thao tác i u ch nh máy th c hi n siêu âm Doppler Phân tích m t vài ph âm thu c N i dung: Hi u ng Doppler Các h th ng Doppler Hi n tư ng vư t ngư ng K thu t siêu âm Doppler ... tri n ti p k thu t Khác v i siêu âm B-mode, máy không x lý tín hi u sóng ph n h i thành hình nh, mà ch ghi nh n s thay i t n s hi u ng Doppler x y chùm sóng siêu âm phát g p h ng c u chuy n ng ... ch y m t ô vuông Ưu i m: th hi n hình nh dư i d ng siêu âm chi u, nh v y nh n nh c hư ng c a dòng ch y, v trí, kích thư c m ch máu mà ôi siêu âm 02 chi u khó phát hi n Như c i m: có s nh m t giây...
 • 74
 • 305
 • 1

Tài liệu ĐẠI CƯƠNG SIÊU ÂM TIM pptx

Tài liệu ĐẠI CƯƠNG SIÊU ÂM TIM pptx
... tạo máy siêu âm: ĐÈN ÂM CỰC ĐẦU DÒ Phát sóng Nhận phản âm Khuếc đại tín hiệu Tư Bn, lưu trữ liệu Bn nghiêng trái, nằm ngữa, nghiêng phải Lưu trữ liệu vào ổ cứng PC, CD recorder SIÊU ÂM TM Khảo ... ĐẠI CƯƠNG Sóng siêu âm có tần số >20.000ck/giây Liên quan tần số độ dài bước sóng: v= f xλ , Đầu dò siêu âm: 2-10Mhz Người lớn 2, 2.5, 3.5 Mhz, trẻ em: ... chiều dòng máu chảy tia siêu âm, c vận tốc dẫn truyền sóng môi trường, v vận tốc dòng máu Các thông số fr, ft, góc θ c biết được, từ tính v Các loại siêu âm Doppler Siêu âm Doppler liên tục (...
 • 40
 • 1,285
 • 17

Đại cương siêu âm docx

Đại cương siêu âm docx
... ÂM 2D SIÊU ÂM 2D = siêu âm chiều = siêu âm “trắng đen” Tia phản xạ -> đầu dò siêu âm -> tín hiệu mã hóa chấm sáng SIÊU ÂM 2D SIÊU ÂM DOPPLER SIÊU ÂM 3D SIÊU ÂM 3D SIÊU ÂM 3D SIÊU ÂM CAN THIỆP ... SÓNG SIÊU ÂM Là sóng âm có tần số >20 000 Hz Tuân theo định luật tia quang học: phản xạ, khúc xạ, khuếch xạ, tán xạ… MÁY SIÊU ÂM MÁY SIÊU ÂM MÁY SIÊU ÂM MÁY SIÊU ÂM ĐẦU DÒ SIÊU ÂM 2D SIÊU ÂM 2D SIÊU ... ĐIỂM CỦA SIÊU ÂM An toàn cường độ chẩn đoán Rẻ tiền Cơ động Mặt cắt linh động… KHUYẾT ĐIỂM Đòi hỏi kỹ người thực Chủ quan Bị hạn chế cấu trúc xương, hơi… TƯƠNG LAI CỦA SIÊU ÂM Siêu âm có chất...
 • 19
 • 479
 • 4

Xem thêm