15 Bài toán tổ hợp Đặng Thành Nam

Một số dạng bài toán tổ hợp

Một số dạng bài toán tổ hợp
... Bài tập đề nghị 26 Bài 17 Có số nguyên dương nhỏ 1000.000 mà tổng chữ số 19 Bài 18 a) Có xâu nhị phân chứa tám số mười số sau số thiết phải số b) Có xâu nhị phân chứa năm số mười bốn số sau số ... đề tài "Một số dạng toán tổ hợp" lường trước khó khăn phải đối mặt Luận văn tham vọng trình bày cách đầy đủ hệ thống tất dạng toán tổ hợp (vì chúng vốn đa dạng phong phú) mà trình bày số kĩ mang ... đẳng thức tổ hợp 44 3.5 Bài tập đề nghị 50 Một số toán tổ hợp nâng cao 56 4.1 Các toán sử dụng quan hệ truy hồi 56 4.2 Các toán sử...
 • 95
 • 469
 • 0

Tuyển tập các bài toán tổ hợp xác suất trong đề thi đại học các năm

Tuyển tập các bài toán tổ hợp xác suất trong đề thi đại học các năm
... Hỏi có cách chọn vậy? ĐS : 225 Gv: Nguyễn Trần Quang Vinh Trang THPT Nguyễn Hữu Cảnh Đề thi Bài 14 (ĐH B2006−CB) Cho tập hợp A gồm n phần tử ( n ≥ ) Biết số tập gồm phần tử A 20 lần số tập gồm ... n phần tử ) ĐS : Bài 13 (ĐH D2006−CB) Đội niên xung kích trường phổ thông có 12 học sinh, gồm học sinh lớp A, học sinh lớp B học sinh lớp C Cần chọn học sinh làm nhiệm vụ, cho học sinh thuộc không ... đc đề để kiểm tra, đề gồm câu hỏi khác nhau, cho đề thi thiết phải có đủ loại (khó, trung bình, dễ) số câu hỏi dễ không 2? ĐS : 56875 Gv: Nguyễn Trần Quang Vinh Trang THPT Nguyễn Hữu Cảnh Đề thi...
 • 5
 • 797
 • 14

mot so bai toan to hop

mot so bai toan to hop
... thức Tìm để Bài giải chi tiết | Cách 1: Ta có , Dễ dàng kiểm tra Với không thỏa mãn điều kiện to n Do hệ số khai triển đa thức Vậy Vậy giá trị cần tìm (vì nguyên dương) Đề Tính tổng Bài giải...
 • 6
 • 513
 • 5

Bài toán tổ hợp 11

Bài toán tổ hợp 11
... thành tổ có số hs tổ tổ trưởng Hỏi có cách chia KQ C612C66C16C55 Bài 25:Một lớp học có 10 hs có anh Tí Chia lớp thành tổ cho tổ thứu tổ thứ hs Hỏi có cách chia tổ tổ có tổ trưởng KQ 12 180 Bài ... KQ 520 Bài 27:Cho tập hợp gồm 10 phần tử khác Xét tập không rỗng chứa số chẵn phần tử rút từu tập hợp trên.Hãy tính xem có tập hợp KQ219-1 Bài 28:ChoA tập hợp có 20 phần tử a Có tập hợp A.KQ ... Tìm n KQ n=8 Bài 21:Có 10 người chia thành nhóm : nhóm có người ,nhóm có người nhóm có người Hỏi có cách chia KQ4 200 Bài 22: Có cách phân chia lớp 42 hs thành tổ gồm:3 tổ 10 hs tổ 12 hs để lao...
 • 3
 • 1,791
 • 17

Ứng dụng của nguyên lý dirichlet trong một số bài toán tổ hợp

Ứng dụng của nguyên lý dirichlet trong một số bài toán tổ hợp
... 2011 Tỏc gi CHNG TèM HIU NGUYấN L DIRICHLET TRONG S HC 1.1 Cỏc dng phỏt biu ca nguyờn lớ Dirichlet Nguyờn lớ Dirichlet mang tờn nh toỏn hc ngi c: Peter Gustav Dirichlet (1851-1931), c phỏt biu ... kho: Chng Tỡm hiu nguyờn lớ Dirichlet S hc 1.1 Cỏc dng phỏt biu ca nguyờn lớ Dirichlet 1.2 ng dng ca nguyờn lớ Dirichlet mt s bi toỏn s hc Chng ng dng ca nguyờn lớ Dirichlet gii cỏc bi toỏn t ... lnh vc ny c gii quyt trn Nguyờn Dirichlet nh toỏn hc ngi c, Peter Gustav Dirichlet (1805-1059) xut, n gin nhng cú nhiu ng dng lp lun gii toỏn Ni dung ca nguyờn ny c phỏt biu nh sau: Cú n...
 • 48
 • 1,000
 • 5

Các nguyên lý và kỹ thuật thường dùng trong các bài toán tổ hợp

Các nguyên lý và kỹ thuật thường dùng trong các bài toán tổ hợp
... hai nguyên Có th nói nguyên c ng nguyên nhân th c s hai nguyên r t b n toán ñ m Tuy nhiên, su t lu n văn này, ta s th y: M t toán ñ m - dù ph c t p ñ n ñâu - ñư c phân nh thành toán ... -các c a t p h p h u h n A1 , A2 , , Ar Khi ñó, r ∏A i =1 i r = A1 × A2 × × Ar = ∏ A i i =1 V i tư cách m nh ñ Toán h c, c nguyên c ng nguyên nhân ñ u coa v “hi n nhiên” Đây có th ... th c - Chương 3: Nguyên bù tr Chương HOÁN V VÀ T H P 1.1 Hai nguyên ñ m b n Trong cu c s ng h ng ngày, thư ng ph i li t kê các s ki n” như: S p x p ñ i tư ng theo m t cách ñó, phân chia...
 • 25
 • 474
 • 0

Bai toan to hop 11 hay

Bai toan to hop 11 hay
... = 312 số chẵn 11 Bài 8: (HV Ngân hàng TPHCM 1999) Xét số gồm chữ số, có năm chữ số bốn chữ số 2, 3, 4, Hỏi có số thế, nếu: Năm chữ số xếp kề Các chữ số xếp tuỳ ý Bài giải Gọi 111 11 số a Vậy ta ... có nam nữ, cần có nhà to n học nhà vật lí Hỏi có cách? 20 Bài giải Số cách chọn nhà to n học nam, nhà to n học nữ, nhà vật lí nam là: C1 C1 C1 = 5.3.4 = 60 Số cách chọn nhà to n học nữ, nhà vật ... có số * Khi {a,b,c} = {1,3,5} hay {2,3,4} số phải tìm hoán vị phần tử → có 3! = số Vậy có: + + = 16 số cần tìm 19 Bài 15: (ĐH Y HN 2000) Có nhà to n học nam, nhà to n học nữ nhà vật lí nam Lập...
 • 115
 • 350
 • 0

Phương pháp xây dựng giáo án cá nhân môn toán chuyên sâu về các bài toán tổ hợp ở trường trung học phổ thông chuyên

Phương pháp xây dựng giáo án cá nhân môn toán chuyên sâu về các bài toán tổ hợp ở trường trung học phổ thông chuyên
... đưa phương pháp xây dựng giáo án nhân môn toán trường chuyên trung học phổ thông - Bốn là, áp dụng phương pháp xây dựng giáo án nhân với nội dung toán tổ hợp trường trung học phổ thông chuyên ... PHƢƠNG PHÁP XÂY DỰNG GIÁO ÁN CÁ NHÂN MÔN TOÁN ÁP DỤNG VỚI CÁC BÀI TOÁN TỔ HỢP TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CHUYÊN 2.1 Phƣơng pháp xây dựng giáo án nhân môn toán trƣờng THPT chuyên Luật giáo ... đề tài: Phương pháp xây dựng giáo án nhân môn toán chuyên sâu toán tổ hợp trường trung học phổ thông chuyên với mong muốn đề phương pháp xây dựng giáo án nhân giảng dạy trường chuyên (đào...
 • 24
 • 427
 • 0

100 bai toan to hop olimpia

100 bai toan to hop olimpia
... from one square to another √ only if the distance between the centers of the two squares is r The task is to find a sequence of moves leading from the square with A as a vertex to the square with ... ways to choose n blue points with distinct x-coordinates, and let B be the number of ways to choose n blue points with distinct y-coordinates Prove that A = B 47 (IMO ShortList 2002, Combinatorics ... (China Team Selection Test 2002, Day 1, Problem 3) Seventeen football fans were planning to go to Korea to watch the World Cup football match They selected 17 matches The conditions of the admission...
 • 15
 • 574
 • 1

Ứng dụng tích phân để giải các bài toán tổ hợp - Sáng kiến kinh nghiệm

Ứng dụng tích phân để giải các bài toán tổ hợp - Sáng kiến kinh nghiệm
... Các dấu hiệu nhận biết sử dụng phương pháp tích phân 3 Các dạng toán tổ hợp ứng dụng tích phân 3.1 Tính tích phân dựa vào hàm đa thức 3.2 Giải toán tổ hợp dựa vào tích phân ... vận dụng tích phân để giải toán tổ hợp, chuẩn bị tốt cho kỳ thi tuyển sinh vào Đại học Cao đẳng tới, chọn đề tài Ứng dụng tích phân để giải toán tổ hợp làm sáng kiến kinh nghiệm Đối tượng nghiên ... phân, phân tích yếu tố có toán để từ đưa hàm lấy tích phân, cận tích phân thay số tương ứng để đến lời giải Sau hướng dẫn học sinh yêu cầu học sinh giải số toán có sử dụng tích phân để giải em...
 • 21
 • 1,799
 • 4

Tuyển tập và hệ thống các bài toán tổ hợp

Tuyển tập và hệ thống các bài toán tổ hợp
... bi là: C15 = 1365 Các trường hợp chọn bi đủ màu là: * đỏ + trắng + vàng: có C2C1 C1 = 180 * đỏ + trắng + vàng: có C1 C5C1 = 240 11 Tuyển tập Đại số tổ hợp C1 C1 C6 = 300 Do số cách chọn bi đủ màu ... TPHCM khối A 2000) Số cách tặng số cách chọn sách từ có kể thứ tự Tuyển tập Đại số tổ hợp BÀI GIẢI A10 - A10 = 9.9.8.7.6.5 = 136080 Þ Có A3 = 4.4! = 96 số Lấy a1 từ {4,6,8} ® có cách Lấy a2 từ A \ ... sinh, có cách xếp: A B A B A B B A B A B A B A B A B A A B A B A B Tuyển tập Đại số tổ hợp 10 Trần Só Tùng Giai đoạn 2: Trong nhóm học sinh trường A, có 6! cách xếp em vào chỗ Tượng tự, có 6! cách...
 • 28
 • 580
 • 6

Tuyển chọn và giải các bài toán tổ hợp qua các kì thi đại học doc

Tuyển chọn và giải các bài toán tổ hợp qua các kì thi đại học doc
... Giải Bài 21 Bài 22 Giải Bài 17 Giải Bài 23 Giải Bài 18 Giải Bài 24 Bài 19 Giải Bài 25 Trang Giải Bài 26 Giải Bài 30 Giải Bài 31 Bài ... II BÀI TOÁN CHỌN Bài 28 Bài 32 Giải Bài 29 Bài 33 Giải Giải Trang Giải Bài 34 Giải Bài 35 Giải Bài 38 Giải Bài 39 Giải Bài 36 Bài ... Bài 12 Bài Giải Giải Bài 13 Bài Giải Giải Bài 14 Giải Bài 10 Giải Bài 15 Bài 11 Giải Giải 2) Các chữ số trùng Trang -Bài 16 Bài...
 • 12
 • 498
 • 25

Xem thêm

Từ khóa: cách giải bài toán tổ hợp chỉnh hợpmột số bài toán tổ hợp chỉnh hợpbài toán tổ hợp chỉnh hợp khóphương pháp giải bài toán tổ hợpphương pháp giải các bài toán tổ hợptuyển tập các bài toán tổ hợpcách giải bài toán tổ hợp xác suấtcách giải bài toán tổ hợpcác bài toán tổ hợp thi đại họcrèn luyện kĩ năng giải bài toán tổ hợp sác suấtcac bai toan to hop xac suatbai toan to hop xac suatphan huy khải các bài toán tổ hợpứng dụng của nguyên lý dirichlet trong một số bài toán tổ hợpchuyen de toan ltdh thukhoa dang thanh nambài giảng cắt lớp vi tính chấn thương ganKSCL anh 9 lần 1 vĩnh tường 2017 2018ứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán phương trình, bất phương trìnhBài tập vận dụng cao, ứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán mặt cầu1000 Quick Writing IdeasGiáo trình lý thuyết mầucác kinh cầu nguyện của người ki tô hữuKẾ HOẠCH DẠY TỰ CHỌN CHỦ ĐỀ BÁM SÁT MÔN TOÁN KHỐI 6gián án xác suất thống kêKế hoạch giảng dạy khối 12 môn tin họcVận dụng kiến thức liên môn để viết bài văn cảm nhận về vẻ đẹp tâm hồn thi sĩ và tinh thần chiến sĩ qua bài thơ220 IELTS SPEAKING TOPICS_02국 어 2 권li thuyet va bai tap tuong tac genQuy luat phan li doc lapQuang hợp ở thực vậtBài 9: NHÀ NƯỚC XÃ HỘI CHỦ NGHĨABài 3: CÔNG DÂN BÌNH ĐẲNG TRƯỚC PHÁP LUẬTBÀI 9: PHÁP LUẬT VỚI SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA ĐẤT NƯỚCHUONG DAN TINH HUONG TRONG DAU THAU