Giao an so 2 070306

Tài liệu Giáo án số 2 - Bài 2: ĐẶC ĐIỂM KINH DOANH CỦA NHÀ HÀNG ppt

Tài liệu Giáo án số 2 - Bài 2: ĐẶC ĐIỂM KINH DOANH CỦA NHÀ HÀNG ppt
... 2 Giảng ( Đề cương giảng) Đặc điểm sản phẩm nhà hàng -Nêu mục tiêu học -Lắng nghe, ghi chép, lĩnh hội -Trình bày phân tích -Trao đổi thông tin đặc điểm sản phẩm học gv số nhà hàng Đồng Nai - ... thông tin cho học -Lĩnh hội, ghi chép Đặc điểm hoạt động kinh - Phân tích hoạt động kinh doanh nhà hàng doanh số nhà hàng Củng cố kiến thức kết thúc Hướng dẫn tự học Nguồn tài liệu tham khảo Tóm ... - Ghi chép -Tóm lược lại nội dung Đặc điểm vốn Đặc điểm thời gian tổ chức lao động - Yêu cầu hs nêu nhận xét thời gian hoạt động số nhà hàng -Lắng nghe, trả lời câu hỏi giáo viên - Nhận xét bổ...
 • 2
 • 380
 • 4

SỔ GIÁO ÁN THỰC HÀNH TRỒNG TRỌT CHĂN NUÔI - GIÁO ÁN SỐ 2 potx

SỔ GIÁO ÁN THỰC HÀNH TRỒNG TRỌT CHĂN NUÔI - GIÁO ÁN SỐ 2 potx
... viên yếu D 20 ph Hướng dẫn kết thúc - Hướng dẫn học viện tự so - Học viên so sánh nhận xét nội thực sánh, nhận xét nội hành thực hành - Nhận xét phần - Nghe, ghi chép đạt sai hỏng giáo viên nhận ... thực hành liên quan - Nghe, ghi chép Hướng dẫn - Thông báo nội dung thực hành yêu cầu đề nội dung thực hành thường xuyên Chuẩn bị: - Kiểm tra dụng cụ vật - Mỗi nhóm học liệu thực hành viên kiểm tra ... vật liệu thực hành nhóm 110ph - Mỗi học viên - Theo dõi, thường xuyên kiểm tra nhắc nhở, kịp thời thực hành theo trình uốn nắn xử lý tình tự bước trình luyện tập học viên Thực hành - Giúp đỡ...
 • 6
 • 407
 • 3

Giáo án số 2 BÀI THỰC HÀNH SỐ 5 doc

Giáo án số 2 BÀI THỰC HÀNH SỐ 5 doc
... (string1+string2) II .Bài tập 1 .Bài1 : Nhập vào từ bàn phím xâu Kiểm tra xem xâu có xâu đối xứng a)Hãy gõ chạy thử chương trình (như sgk) b)Hãy viết lại chương trình không cần biến xâu p Bài 2. Viết chương ... 1.Định nghĩa 2. Cách khai báo xâu kí tự 3.Một số hàm thủ tục xử lí xâu thường dùng 1.Định nghĩa Xâu dãy kí tự bảng mã ASCII Số lượng kí tự xâu gọi độ dài xâu Xâu có độ dài gọi xâu rỗng 2. Cách khai ...  2. Bài       {phần khai báo } begin {nhập xâu} N:=length(x); {khởi trị cho mảng đếm } for i:=1 to n {nếu x[i]thì tăng đếm cho x[i]} for c:=‟a‟to „z‟ {thông báo số lần xuất c} end 3 Bài...
 • 10
 • 310
 • 0

Giáo án số 2 Kiểu dữ liệu xâu pptx

Giáo án số 2 Kiểu dữ liệu xâu pptx
... dung  Xâu dãy kí tự bảng mã ASCII  Số lượng kí tự xâu gọi độ dài xâu Xâu có độ dài gọi xâu rỗng 1.Khai báo kiểu liệu xâu   Để khai báo kiểu liệu xâu, TP dùng tên riêng STRING Biến kiểu xâu ... kí tự đánh số 1.Có thể xem xâu mảng chiều mà phần tử kí tự Với liệu kiểu xâu thực phép toán ghép xâu phép toán quan hệ   Ví dụ :phép ghép xâu (kí hiệu +) ‘lớp’ + ’chúng’ + ’mình’ cho xâu kết ... lớn xâu] ;  Ví dụ Var name : string [15]; Ta khai báo var name : string [];  Khi độ dài lớn xâu ngầm định 25 5 2. Các thao tác xử lí xâu    Tham chiếu tới phần tử xâu xác định tên xâu số đặt...
 • 11
 • 218
 • 0

Giáo án số 2 CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH ( 1 tiết ) pptx

Giáo án số 2 CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH ( 1 tiết ) pptx
... trình TP có đầy đủ thành phần IV Củng cố ( phút) phút - Hôm học cấu trúc chương trình chủ yếu cấu trúc ngôn ngữ lập trình pascal - Qua học biết cấu trúc chương trình gồm phần - Chúng ta cần nắm vững ... Sai Khai báo đúng: CONST a = 21 ; b = 21 ; CONST PI = 3 ,14 ; Delta = 0;  Khai báo biến - Tất biến dùng chương trình phải đặt tên khai báo để - Trong chương trình, chương trình dịch biết để lưu trữ ... Ví dụ 1: Program vi_du _1; - Hãy thành phần Uses crt; chương trình? BEGIN - Trả lời : Phần tên gồm từ Clrscr; khoá Program tên chương Write(‘ Xin chao cac ban ! ); trình vi_du _1 Writeln(‘Chuc...
 • 6
 • 131
 • 0

Giáo án số 2 Kiểu dữ liệu xâu pps

Giáo án số 2 Kiểu dữ liệu xâu pps
... dài lớn xâu ngầm định 25 5 2. Các thao tác xử lí xâu -Tham chiếu tới phần tử xâu xác định tên xâu số đặt [] -Các kí tự đánh số 1.Có thể xem xâu mảng chiều mà phần tử kí tự -Với liệu kiểu xâu thực ... gian Xâu dãy kí tự bảng mã Hoạt động 1 ASCII Gv: Số lượng kí tự xâu gọi Người lập trình phải nắm Xâu độ dài xâu gì? Thế độ dài xâu? Xâu có độ dài gọi xâu rỗng Hs: 1.Khai báo kiểu liệu xâu ... cách khai báo biến -Để khai báo kiểu liệu xâu, TP kiểu xâu cho phù hợp dùng tên riêng STRING -Biến kiểu xâu khai báo 8’ sau: VAR : STRING [độ dài lớn xâu] ; Nguyễn Thị Dung – K56A –...
 • 6
 • 269
 • 0

Giáo án số 2 BÀI 10 CẤU TRÚC LẶP (3 tiết) pdf

Giáo án số 2 BÀI 10 CẤU TRÚC LẶP (3 tiết) pdf
... Giáo án Tin Học 11 Cấu trúc lặp (Tiết 1) I Mục đích yêu cầu - Hiểu nhu cầu cấu trúc lặp biểu diễn thuật toán; - Hiểu cấu trúc lặp với số lần biết trước, cấu trúc lặp kiểm tra điều ... trị 1/a+N (N = 1, 2, 3, 4, ), việc cộng lặp lặp lại số lần Ở VD1, số lần lặp 100 việc cộng vào tổng kết thúc thực việc cộng 100 lần Đây lặp với số lần biết trước Ở VD2, số lần lặp chưa biết trước ... biết trước số lần lặp 100 lần Thuật toán tong _1a, giá trị bắt đầu tham gia vòng lặp sau lần lặp giá trị N tăng lên N > 100 (N =101 ) kết thúc lặp Giáo án Tin Học 11 hình kết thúc Dạng lặp tiến:...
 • 6
 • 655
 • 8

GIÁO ÁN SỐ 2 CÁC THÀNH PHẦN CỦA NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH doc

GIÁO ÁN SỐ 2 CÁC THÀNH PHẦN CỦA NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH doc
... GV: Các ngôn ngữ lập trình nói chung thường có 1 .Các thành phần bản: chung số thành phần như: Dùng ký hiệu để viết chương trình, viết theo quy tắc nào, viết - Mỗi ngôn ngữ lập trình thường có thành ... người lập trình Chương trình không lỗi cú pháp dịch sang ngôn ngữ máy - Lỗi ngữ nghĩa phát chạy chương trình GV: Trong ngôn ngữ lập trình nói chung, đối Một số khái niệm tượng sử dụng chương trình ... chương trình viết Pascal để học sinh quan sát cách hiển thị số từ khóa Trong ngôn ngữ C++: main, include, while, void,… chương trình - Các ngôn ngữ lập trình thường cung cấp số đơn vị chương trình...
 • 5
 • 289
 • 1

GIÁO ÁN SỐ 2 CÁC THÀNH PHẦN CỦA NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH pot

GIÁO ÁN SỐ 2 CÁC THÀNH PHẦN CỦA NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH pot
... 1 .Các thành phần bản: - Mỗi ngôn ngữ lập trình thường có thành phần : bảng chữ cái, cú pháp ngữ nghĩa a.Bảng chữ cái: Là tập ký hiệu dùng để viết chương trình -Trong ngôn ngữ Pascal ... dịch sang ngôn ngữ máy - Lỗi ngữ nghĩa phát chạy chương trình 2 Một số khái niệm a Tên - Mọi đối tượng chương trình phải đặt tên Mỗi ngôn ngữ lập trình có quy tắc đặt tên riêng - Trong ngôn gnữ ... 127 ký tự bao gồm chữ cái, chữ số dấu gạch phải bắt đầu chữ dấu gạch - Trong Free Pascal, tên có tối đa 25 5 ký tự - Ngôn ngữ lập trình Pascal không phân biệt chữ hoa, chữ thường số ngôn ngữ lập...
 • 9
 • 185
 • 0

GIÁO ÁN SỐ 2. ĐIỆN TRƯỜNG

GIÁO ÁN SỐ 2. ĐIỆN TRƯỜNG
... điện trường điểm đại lượng vectơ có trị số lực tác dụng điện trường lên đơn vị điện tích dương đặt điểm 1.3.1 KHÁI NIỆM ĐIỆN TRƯỜNG VECTƠ CƯỜNG ĐỘ ĐIỆN TRƯỜNG c) Vectơ cường độ điện trường điện ... =1 n Điện trường gây hệ điện tích điểm tổng vectơ cường độ điện trường thành phần gây điện tích điểm 1.3.2 VECTƠ CƯỜNG ĐỘ ĐIỆN TRƯỜNG DO HỆ ĐIỆN TÍCH ĐIỂM GÂY RA b Điện trường gây vật mang điện ... bao quanh điện tích tồn dạng vật chất gọi điện trường -Tính chất: tác dụng lực điện lên điện tích đặt 1.3.1 KHÁI NIỆM ĐIỆN TRƯỜNG VECTƠ CƯỜNG ĐỘ ĐIỆN TRƯỜNG b) Vectơ cường độ điện trường r r...
 • 10
 • 75
 • 0

Giáo án số học 6 kì I ( 2 cột)

Giáo án số học 6 kì I ( 2 cột)
... ) Thi đua 32 = 1+ + 13 = 12 - 02 nhóm th i gian câu 23 = 32- 12 33 = 62 32 43 = 1 02 - 62 (0 + 1 )2 (1 + 2) 2 02 + 12 12 + 22 = = (2 + 3 )2 22 + 32 = HS 1: (2 74 + 318) .6 + 27 4 318 ì HS 2: 34 29 + ... 31. 12+ 4 42 + 27 HS 2: G i ba HS lên bảng làm b) 26 + 27 +28 + 29 +30+ 31+ 32+ 33 =( 26 + 33) + (2 7+ 32) + (2 8+ 31) + (2 9 +30) = 59 = 2 36 HS 3: c) 2. 31. 12+ 4 .6. 42 + 8 .27 .3 = 24 .31 + 24 . 42 + 24 27 = 24 .(3 1 + 42 + 27 ) ... 1 02+ 3+5= 1010 x x5= x1+5= x6 a3 a2 a5= a3 +2+ 5= a10 a) 23 32 23= 32= < hay 23 < 32 b) 24 42 24= 16 42= 16 24 = 42 c) 25 52 25= 32 52= 25 32> 25 hay 25 > 52 d) 21 0 1 02 210= 1 024 1 02= 100 1 024 ...
 • 136
 • 728
 • 6

Giáo án số học 6 hoc kì II ( 2 cột)

Giáo án số học 6 hoc kì II ( 2 cột)
... tính 3 Tính a, (- 2) (- 3) a, (- 2) 3 .(- 3)3 = (- 2) .(- 2) (- 3) (- 3) .(- 3) = 4 .(- 27 ) = -108 b, (- 2) 32 .(- 2) 3 = 3.3 .(- 2) (- 2) .(- 2) = 9 .(- 8) = - 72 Hoạt động 3: Luyện tập (2 5 phút) Bài 95 (SGK) GV cho HS ... tính sau a, = 26 . 137 -23 7. 26 cho HS lên bảng trình bày lời = 26 . (1 37 -23 7)- 26 . (- 100) = - 26 0 0 GV cho HS nhận xét làm HS b, = 63 .(- 25 ) +2 5(- 23 ) = 25 .( -63 -23 ) = 25 .(- 86) = -21 50 Bài 98 (SGK) Tính giá ... ớc số nguyên (1 5 phút) GV cho học sinh làm ?1 HS làm ?1 theo nhóm (4 HS/nhóm) Viết số 6, -6 thành tích hai số = 1 .6 = 2. 3 = (- 1. )( -6) = (- 2 )(- 3) nguyên ( -6) = 1 .( -6) = 2 .(- 3) = (- 1) .6 = (- 2) .3...
 • 167
 • 1,777
 • 16

GIÁO ÁN SO HOC 6 CHƯƠNG 2,3 - 3 CỘT

GIÁO ÁN SO HOC 6 CHƯƠNG 2,3 - 3 CỘT
... a )32 4+[11 2-( 112 +32 4)] =32 4 +[11 2-1 1 2 -3 24] = 32 4 -3 24=0 Học sinh b) (-2 57 )-[ (-2 57)+1 5 6- 56] = -2 57+25 7-1 56+ 56 =-1 00 Hs thực ?3 a) ( 768 -3 9 )- 768 = = 768 -3 9- 768 = 768 - 768 -3 9 = = 0 -3 9 = -3 9 b) (-1 579 )-( 1 2-1 579) ... + 65 ) +( 3 46 -2 7– 65 ) =27 +65 +3 4 6- 27 -6 5 =(2 7-2 7) + (65 -6 5 ) +3 46 =0+0 +3 46= 3 46 b) (42 -6 9 +17 )-( 42+17) =42 -6 9 +1 7-4 2-1 7 =(4 2-4 2)+(1 7-1 7) -6 9 = -6 9 Bài tập 60 /58/SGK Bỏ dấu ngoặc tính : a) (27 + 65 ) ... dấu ngoặc tính : a) (27 + 65 ) +( 3 46 -2 7 65 ) =27 +65 +3 4 6- 27 -6 5 =(2 7-2 7) + (65 -6 5 ) +3 46 =0+0 +3 46= 3 46 b) (42 -6 9 +17 )-( 42+17) =42 -6 9 +1 7-4 2-1 7 =(4 2-4 2)+(1 7-1 7) -6 9 = -6 9 4/ Củng cố: Nhắc lại quy tắc...
 • 119
 • 802
 • 5

giao an so hoc chuong 2

giao an so hoc chuong 2
... + 19 * P N V THANG IM: a) 25 + 12 = 37 (2) b) ( -23 ) + (37) = 37 23 = 14 (2) c) 24 + ( -26 ) = - (26 - 24 ) = -2 (2) d) ( -21 ) + (- 12) = - (21 + 12) = -33 (2) d) -5 + 19 = 19 - = 14 (2) * THNG Kấ IM: ... cht giao hoỏn v tớnh cht phõn a) = 26 137 26 23 7 = 26 .(13 723 7) =26 .(-100) phi ca phộp nhõn v phộp cng = 26 .(137 23 7) = 26 (= -26 00 b) 63 ( -25 ) + 25 ( -23 ) 100) b) 63 ( -25 ) + 25 ( -23 ) = -26 00 ... -26 00 b) = 25 ( -23 ) 25 63 (a b) c = a (b c) = 25 .( -23 63) = 25 .(-86) = = 25 ( -23 ) 25 63 -21 50 = 25 .( -23 63) = 25 .(-86) = -21 50 Bi 98 tr.96 SGK: Bi 98 tr.96 SGK: Tớnh giỏ tr ca a) (- 125 ) (-13)...
 • 61
 • 195
 • 0

Giáo án Số 6 chương I (2 cột)

Giáo án Số 6 chương I (2 cột)
... tự nhiên N - Biết biễu diễn số tự nhiên tia số , nắm đợc i m biểu diễn số tự nhiên nhỏ nằm bên tr i i m biểu diễn số tự nhiên lớn - Biết phân biệt đợc tập hợp N N*, biết sử dụng ký hiệu >, ... số số hàng Viết số tự nhiên có chữ số số trăm số lớn có chữ số hai chữ số l i lập thành số nhỏ có hai chữ số Câu h i : i n vào bảng sau : Số tự nhiên Số trăm Chữ số hàng trăm Số chục Chữ số ... biểu diễn số 0;1;2; tia số cách đọc i m vừa biểu diễn HS biễu diễn số ; tia số GV nhấn mạnh số tự nhiên đợc biễu diễn i m tia số * GV gi i thiệu tập hợp N* HS so sánh hai tập hợp N N * N...
 • 59
 • 165
 • 0

Xem thêm