dang khoa

Chương trình hành động của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Kết luận của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX

Chương trình hành động của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Kết luận của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX
... phòng Bộ, Cục, Vụ, Viện, Trung tâm đơn vị khác thuộc Bộ triển khai quán triệt Chương trình hành động Trên sở Chương trình hành động này, đơn vị thuộc Bộ xây dựng kế hoạch cụ thể đơn vị tổ chức thực ... nghiên cứu khoa học công nghệ Bộ Tài nguyên Môi trường nhằm đáp ứng yêu cầu công đại hoá nâng cao lực khoa học công nghệ Bộ Tài nguyên Môi trường Điều Tổ chức thực Chương trình Vụ Khoa học - Công ... lĩnh vực quản lý nhà nước tài nguyên môi trường Xây dựng đề xuất với Nhà nước chương trình, dự án, đề án nghiên cứu, điều tra tài nguyên môi trường lồng ghép vào chương trình, quy hoạch kế hoạch...
 • 10
 • 991
 • 0

Thời khóa biểu hệ liên thông trung cấp- cao đẳng khóa 2011-2013

Thời khóa biểu hệ liên thông trung cấp- cao đẳng khóa 2011-2013
... KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Độc lập – Tự – Hạnh phúc Áp dụng từ ngày 10 / /2012 đến ngày 02/12/2012 THỜI KHOÁ BIỂU HỆ LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG – ĐẠI HỌC KHÓA 2011 – ... KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Độc lập – Tự – Hạnh phúc Áp dụng từ ngày 10 / /2012 đến ngày 02/12/2012 THỜI KHOÁ BIỂU HỆ LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG – ĐẠI HỌC KHÓA 2011 – ... LỚP T1 Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG NÂNG CAO (45t) HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU (45t) LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG NÂNG CAO (45t) LẬP TRÌNH NET (45t) THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ (45t) - Lớp...
 • 3
 • 540
 • 0

Diễn văn khai giảng cao đẳng khóa 6 và phát động thi đua năm học 2012-2013

Diễn văn khai giảng cao đẳng khóa 6 và phát động thi đua năm học 2012-2013
... (285=(ct 1-23 ,6) *ct3 6= ct5- ct4 23 ,6) *ct $27 9.000 10.000 39 .60 0 34.000 -5 .60 0 $ 26 7.000 10.000 30.800 24.000 -6. 800 $25 5.000 10.000 22.000 14.000 -8.000 $23 2.000 10.000 8.800 -6. 000 -14.800 ... C trỡ mc giỏ 28$ cnh tranh giỏ th trng 4= (28-23 ,6) *ct 5=(ct 1-23 ,6) *ct3 $27 9.000 10.000 39 .60 0 34.000 $ 26 7.000 10.000 30.800 24.000 TRNG CAO NG THNG MI | 45 Dng S Thanh Khờ - TP Nng 40 BN ... 5=(ct1-22.8)*ct3 $27 9.000 10.000 46. 800 42.000 $ 26 7.000 10.000 36. 400 32.000 $25 5.000 10.000 26. 000 22.000 $23 2.000 10.000 10.400 2.000 $22 10.000 -8.000 TC 23.000 50.000 119 .60 0 90.000 Vy n v C nờn...
 • 56
 • 509
 • 3

Tổng hợp kế hoạch thi tốt nghiệp hệ cao đẳng khóa 9 và trung cấp chuyên nghiệp khóa 10

Tổng hợp kế hoạch thi tốt nghiệp hệ cao đẳng khóa 9 và trung cấp chuyên nghiệp khóa 10
... Chấm thi tốt nghiệp: Từ ngày 14/07/2012 đến ngày 19/ 07/2012 f Công bố kết thi tốt nghiệp nhận đơn phúc khảo:  Công bố kết thi tốt nghiệp : 20/07/2012  Nhận đơn phúc khảo điểm thi tốt nghiệp ... phút d Bảo vệ đồ án Tốt nghiệp : 05/07/2012 e Chấm thi tốt nghiệp: Từ ngày 09/ 07/2012 đến ngày 14/07/2012 f Công bố kết thi tốt nghiệp nhận đơn phúc khảo:  Công bố kết thi tốt nghiệp : 23/07/2012 ... thi tốt nghiệp : 28/07/2012 HỆ TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP KHÓA 10: a Ôn thi tốt nghiệp: - Thời gian ôn tập: từ 18/06 -> 30/06/2012 - Các môn ôn thi: + Ngành Tin học:  Chuyên ngành Quản trị Mạng...
 • 5
 • 260
 • 1

Nhân vật trữ tình trong thơ trần đăng khoa sau thời niên thiếu

Nhân vật trữ tình trong thơ trần đăng khoa sau thời niên thiếu
... nhân vật trữ tình xuất ngày nhiều thơ Việt Nam sau 1975 Hình tượng nhân vật trữ tình thơ Trần Đăng Khoa sau thời niên thiếu phản ánh chuyển biến cảm hứng sáng tác cáí nhìn suy cảm Trần Đăng Khoa ... đáng kể Trần Đăng Khoa hành trình thơ anh Nhân vật trữ tình suy tư chiêm nghiệm nỗi niềm nhân thơ Trần Đăng Khoa vừa tiếp nối, vừa phát triển Chất suy tư - đặc điểm có thơ anh từ thời niên thiếu ... [2] Trần Đăng Khoa (1998), Tuyển thơ Trần Đăng Khoa, NXB Thanh niên [3] Trần Đăng Khoa (1985), Bên cửa sổ máy bay, NXB Tác phẩm [4] Trần Đăng Xuyền (2003), “Thế giới nghệ thuật thơ Trần Đăng Khoa...
 • 7
 • 5,323
 • 14

Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IV

Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IV
... khăn.Trong xã hội náy sinh nhiều tượng tiêu cực II Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa V Hoàn cảnh – Nội dung: Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khoá V(6-1985) ... xã hội chủ nghĩa” Nội dung: Đứng trước khó khăn kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, Ban Chấp hành Trung ương Đảng định triệu tập Hội nghị lần thứ sáu, khóa IV( 8-1979)nhằm tập trung bàn phương ... hình thành đường với đổi diễn trước đại hội VI B NỘI DUNG I Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IV Bối cảnh lịch sử: Sau thắng lợi kháng chiến chống Mỹ cứu nước hoàn thành...
 • 8
 • 1,597
 • 10

THẾGIỚI NGHỆTHUẬT THƠ TRẦN ĐĂNG KHOA NIÊN THIẾU

THẾGIỚI NGHỆTHUẬT THƠ TRẦN ĐĂNG KHOA NIÊN THIẾU
... khác thơ Trần Đăng Khoa thơ số em nhỏ lúc cách thể giới nghệ thuật thơ, thơ Trần Đăng Khoa lúc thiếu nhi anh đội Qua đó, có nhìn mức tài năng, tâm hồn Trần Đăng Khoa đóng góp cho văn học thiếu ... động nói Trần Đăng Khoa: “Việt Nam, hồn tôi”(1) Phạm Hổ tiểu luận “Đọc lại thơ Trần Đăng Khoa cho Trần Đăng Khoa không viết xa lạ mà viết làng quê mà em trông thấy “hầu toàn thơ Trần Đăng Khoa viết ... nhiều ca dao thơ ca cổ Trần Đăng Khoa thơ “Con bướm vàng” đăng báo từ năm Trần Đăng Khoa tuổi Tập thơ “Từ góc sân nhà em” in Nhà xuất Kim Đồng lúc Trần Đăng Khoa tròn 10 tuổi Nhà thơ Xuân Diệu...
 • 70
 • 10,239
 • 34

ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC YẾU TỐ THI PHÁP ĐỒNG DAO ĐỐI VỚI THƠ TRẦN ĐĂNG KHOA TUỔI ẤU THƠ

ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC YẾU TỐ THI PHÁP ĐỒNG DAO ĐỐI VỚI THƠ TRẦN ĐĂNG KHOA TUỔI ẤU THƠ
... luận: Ảnh hưởng thi pháp đồng dao thơ trần Đăng Khoa tuổi ấu thơ Với lý trên, em chọn đề tài để nghiên cứu, tìm hiểu II MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU: Nghiên cứu ảnh hưởng thi pháp đồng dao thơ Trần Đăng Khoa ... Đăng Khoa III ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC YẾU TỐ THI PHÁP ĐỒNG DAO ĐỐI VỚI THƠ TRẦN ĐĂNG KHOA TUỔI ẤU THƠ Vài nét thi sĩ nhỏ tuổi với tập thơ Góc sân khoảng trời: Trần Đăng Khoa sinh tháng năm 1957, xã Quốc ... luận: Ảnh hưởng thi pháp đồng dao thơ trần Đăng Khoa tuổi ấu thơ Từ Trần Đăng Khoa làm thơ chép thành tập, tự lấy tên Từ góc sân nhà em Sau tập thơ in với tên Góc sân khoảng trời Cái giới thơ Trần...
 • 23
 • 2,228
 • 14

So sánh tu từ trong thơ Trần Đăng Khoa

So sánh tu từ trong thơ Trần Đăng Khoa
... So sánh tu từ thơ Trần Đăng Khoa từ đề tài tìm hiểu, khám phá hay, đẹp mang giá trị nghệ thuật so sánh tu từ thơ Trần Đăng Khoa Mục đích nghiên cứu Việc chọn đề tài So sánh tu từ thơ Trần ... (2000) 2.2 Nghệ thuật so sánh tu từ thơ Trần Đăng Khoa 2.2.1 Hình thức so sánh thơ Trần Đăng Khoa Trong tất biện pháp tu từ biện pháp có cấu trúc riêng người đọc nhận biện pháp tu từ Vậy cấu trúc gì? ... Người ta chia so sánh làm hai loại: so sánh tu từ so sánh luận lí 1.1.1 So sánh luận lí So sánh luận lí đối chiếu hai đối tượng có quan hệ tương đồng Ở so sánh luận lí so sánh so sánh đối tượng...
 • 52
 • 2,508
 • 10

Trần Đăng Khoa

Trần Đăng Khoa
... Nhà thơ Trần Đăng Khoa Một người bạn thân - nhà văn Sương Nguyệt Minh giai thoại lại kể chuyện Trần Đăng Khoa người yêu (sau vợ anh) dung dăng dung dẻ vào siêu thị Tại đây, Trần Đăng Khoa tít ... Chuyện Trần Đăng Khoa "nhát gái" vào giai thoại với mật độ dày đặc Như có tác giả kể lại rằng: Một lần Trần Đăng Khoa ngồi với bạn gái gian phòng có hai người Khi cô gái khép cửa Trần Đăng Khoa ... Ngay lập tức, chuyện Trần Đăng Khoa "hai vợ" cô báo cáo với Ban Giám hiệu Sự thực, đời, Trần Đăng Khoa có "yếu" ngoại ngữ đến không? Trước trả lời câu hỏi tôi, nhà thơ Trần Đăng Khoa cho rằng, cần...
 • 5
 • 523
 • 3

Bình thơ Bài thơ Mẹ ốm của Trần Đăng Khoa

Bình thơ Bài thơ Mẹ ốm của Trần Đăng Khoa
... vòi vĩnh mẹ mẹ ốm biết thể hiếu thảo qua chăm sóc mẹ Nhìn nếp nhăn hằn khuôn mặt mẹ, Khoa cảm động thấy vô biết ơn mẹ: “Vì mẹ khổ đủ điều Quanh đôi mắt mẹ nhiều nếp nhăn” Vì mà lòng nhà thơ lúc ... giả nói hộ lòng biết ơn vô hạn đứa với bà mẹ: Mẹ đất nước, tháng ngày con” Phải tình cảm nghĩ mẹ: Con yêu mẹ đời, yêu mẹ yêu đất nước mẹ Tổ quốc riêng ! Trần Thị Thành (báo Bắc Giang) ... lòng nhà thơ lúc ước: “Con mong mẹ khoẻ Ngày ăn ngon miệng đêm nằm ngủ say” Thật cảm động trước tình cảm đẹp đẽ người - cậu bé chưa đầy 10 tuổi trước cảnh Mẹ ốm Bài thơ hay câu kết mà tác giả nói...
 • 2
 • 11,203
 • 61

Thơ Trần Đăng Khoa

Thơ Trần Đăng Khoa
... Chớm thu Trần Đăng Khoa Sân trăng nghe dần phai Lưa thưa vài hạt mưa hàng Nghe trời trở gió heo may Sáng vại nước rụng đầy hoa cau 1967 Tập Góc sân khoảng trời Con chim hay hót Trần Đăng Khoa Con ... chớp trắng sông Kinh Thầy 1966 Tập Góc sân khoảng trời Nghe thầy đọc thơ Trần Đăng Khoa Em nghe thầy đọc bao ngày Tiếng thơ đỏ nắng, xanh quanh nhà Mái chèo nghiêng mặt sông xa Bâng khuâng nghe ... Tao hái vài Cho bà cho mẹ Đừng lụi trầu ơi! Hạt gạo làng ta Trần Đăng Khoa Hạt gạo làng ta Có vị phù sa, Của sông Kinh Thầy Có hương sen thơm, Trong hồ nước đầy Có lời Mẹ hát, Ngọt ngào hôm Hạt...
 • 11
 • 1,680
 • 13

Hạt gạo làng ta - Trần Đăng Khoa

Hạt gạo làng ta - Trần Đăng Khoa
... Quang trành quết đất Hạt gạo làng ta Gửi tiền tuyến, Gửi phương xa Em vui em hát, Hạt vàng làng ta Em vui em hát, Hạt vàng làng ta Trần Đăng Khoa - 1969 Khi làm thơ này, Trần Đăng Khoa học cấp hiểu ... năm tháng có liên tưởng lúa vàng trĩu hạt với băng đạn vàng rực, nặng trĩu tay người đánh giặc Trần Đăng Khoa vừa miêu tả hạt gạo nghìn đời, vừa nói đến hạt gạo năm đánh Mĩ: gian khổ nghĩa tình ... bát cơm đầy Dẻo thơm hạt đắng cay muôn phần." Đó cách phát biểu trực tiếp, có tính chất luân lí, nghiêng lí trí Còn thơ , Trần Đăng khoa để thực tế nói lên: " Hạt gạo làng ta Có bão tháng bảy...
 • 4
 • 14,574
 • 51

thơ Trần Đăng Khoa - tập Góc sân và khoảng trời

thơ Trần Đăng Khoa - tập Góc sân và khoảng trời
... chín tuổi (Ngô Văn Phú) Góc sân khoảng trời tập thơ Trần Đăng Khoa xuất lần năm 1968 tác giả 10 tuổi Một số thơ tiếng tập thơ là: • • • • • • • • • Con bướm vàng Trăng sáng sân nhà em Ò Ó O Khi ... thơ để lại nghiệp thơ Việt Nam Trần Ðăng Khoa Thơ Khoa gắn với vườn, nhà, cánh đồng làng xóm quanh Khoa Nay mai làng hóa phố, thành trang trại lớn, thơ Trần Ðăng Khoa giá trị Sau Trần Ðăng Khoa ... lạnh, ếch bắt đầu chui vào hang để tìm chỗ ngủ qua mùa đông Có chọc, chúng chẳng kêu Con ếch thật đời không kêu Nhưng ếch thơ kêu TRẦN ĐĂNG KHOA Góc sân khoảng trời 10 Góc sân nho nhỏ xây Chiều...
 • 20
 • 15,553
 • 44

Xem thêm