Chương 5: Giải số thời gian

Bài giảng nguyên lý thống kê chương 5 dãy số thời gian GV quỳnh phương

Bài giảng nguyên lý thống kê chương 5 dãy số thời gian  GV quỳnh phương
... Dãy số thời gian Các tiêu phân tích Dãy số thời gian Dự đoán biến động dãy số thời gian ngắn hạn Tìm hiểu Dãy số thời gian Khái niệm: Dãy số thời gian dãy trị số tiêu thống xếp theo thứ tự thời ... theo thời gian Đối với dãy số thời kỳ: n y= Trong đó: yi (i=1,n) n y y + + + n y n = ∑y i =1 i n : mức độ dãy số thời kỳ : số thời kỳ 10  Đối với dãy số thời điểm:  TH khoảng cách thời gian thời ... Dãy số thời gian Về mặt thời gian: Dãy số thời kỳ • Dãy số thời điểm (qui ước: tháng 1,3 ,5, 7,8,10,12 có 31 ngày; tháng 4,6,9,11 có 30 ngày tháng có 28 ngày) Về mặt tính chất tiêu phản ánh dãy...
 • 28
 • 3,083
 • 4

Bài giảng môn thống kê - Chương 5. DÃY SỐ THỜI GIAN pptx

Bài giảng môn thống kê - Chương 5. DÃY SỐ THỜI GIAN pptx
... Tìm hiểu Dãy số thời gian Các tiêu phân tích Dãy số thời gian Một số phương pháp dự đoán thống ngắn hạn Tìm hiểu Dãy số thời gian Khái niệm: Dãy số thời gian dãy trị số tiêu thống xếp theo ... dãy số: Dãy số tuyệt đối • Dãy số tương đối • Dãy số bình quân 2.Các tiêu phân tích Dãy số thời gian Mức độ bình quân theo thời gian Lượng tăng (giảm) tuyệt đối Tốc độ phát triển (hay số ... Dãy số thời gian Về mặt thời gian: Dãy số thời kỳ • Dãy số thời điểm (qui ước: tháng 1,3,5,7,8,10,12 có 31 ngày; tháng 4,6,9,11 có 30 ngày tháng có 28 ngày) Về mặt tính chất tiêu phản ánh dãy...
 • 23
 • 627
 • 3

Bài giảng môn nguyên lý thống kê kinh tế chương 5 dãy số thời gian

Bài giảng môn nguyên lý thống kê kinh tế  chương 5 dãy số thời gian
... niệm dãy số thời gian – Khái niệm Dãy số thời gian dãy trị số tiêu thống xếp theo thứ tự thời gian VD1: Năm GTXK (tr USD) 20 05 2006 2007 2008 2009 40 45 48 55 65 - Kết cấu dãy số thời gian - Thời ... 40 + 45 + 48 + 55 + 65 y= = 50 ,6 ( tr USD) 10 + Đối với dãy số thời điểm TH1 : Dãy số thời điểm có khoảng cách VD2 y1 yn + y + + y n −1 + y= n −1 TH2 : Dãy số thời điểm có khoảng cách thời gian ... 42 48 40 45 50 49 46 42 lượng (1000 tấn) 26 - Nội dung phương pháp Từ dãy số thời gian cho xây dựng dãy số thời gian cách mở rộng khoảng cách thời gian VD : Mở rộng khoảng cách thời gian từ tháng...
 • 46
 • 259
 • 0

Tài liệu Chương 8 Dãy số thời gian và phân tích xu hướng

Tài liệu Chương 8 Dãy số thời gian và phân tích xu hướng
... 3,4,…,n α, β : số san mũ ++Cơng thức: giá trị dự đốn tượng thời điểm (n+h) : ˆ yn + h = Sn + h Tn với h = 1,2,3,…… *Dãy số thời gian có tính xu hướng tính thời vụ Giả sử ta có dãy số thời gian y1, ... 2005 28 191 22 635 18 874 18 080 017 10 490 13 762 449 11 600 11 060 12 83 2 14 500 169 488 2006 32 170 26179 20 340 22 197 11 240 12 170 15 214 11 480 14 270 15 030 16 290 22 140 2 18 720 Một số ... theo thời gian Xác đònh phương trình hồi qui tuyến tính phản ảnh xu hướng phát triển số thu NS đòa phương theo thời gian Giải Câu 1: Dùng Excel, vẽ đường biểu diễn Số thu NS huyện theo thời gian...
 • 29
 • 283
 • 1

Tài liệu Chương 5: Hệ số co giãn và ứng dụng của nó doc

Tài liệu Chương 5: Hệ số co giãn và ứng dụng của nó doc
... items copyright © 2001 by Harcourt, Inc Khoảng biến thiên hệ số co giãn Cầu không co giãn( ít co giãn) Lượng cầu không phản ứng mạnh với thay đổi giá Hệ số co giãn cầu theo giá nhỏ Cầu co giãn ... 10-2Px Hãy xác định hệ số co giãn điểm đường cầu ứng với mức giá Harcourt, Inc items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc max Hệ số co giãn cầu theo thu nhập Hệ số co giãn cầu theo thu ... không co giãn - Hệ số co giãn Giá Giá tăng Đường cầu $5 100 .lượng cầu không đổi Harcourt, Inc items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc Lượng Cầu không co giãn - Hệ số co giãn...
 • 50
 • 566
 • 3

Chương 12 dãy số thời gian

Chương 12 dãy số thời gian
... Phân lọai - Dãy số thời kỳ:là dãy số biểu biến động tượng qua thời kỳ Các mức độ dãy số thời kỳ cộng với nhau, thời kỳ dài trị số lớn - Dãy số thời điểm: dãy số biểu biến động tượng qua thời điểm ... *Khái niệm: Dãy số thời gian dãy giá trị tượng nghiên cứu xếp theo thứ tự thời gian *Các thành phần dãy số TG: - Yếu tố thời gian -Trị số tiêu nghiên cứu - Yếu tố không gian Ebook.VCU - ... Các tiêu mô tả dãy số TG: 1) Mức độ bình quân theo TG a) Đối với dãy số thời kỳ y1 + y2 + + yn y= = ∑ yi n i =1 n Ebook.VCU - www.ebookv b)Đối với dãy số thời điểm b1)Khỏang cách thời điểm yn...
 • 31
 • 215
 • 0

bài giảng thống kê học - chương 6 dãy số thời gian

bài giảng thống kê học - chương 6 dãy số thời gian
... 21/4 30/4 S cụng nhõn 400 405 408 4 06 4 06 CHNG VI DY S THI GIAN Thi gian S ngy (ti) S cụng nhõn(yi) 1/ 4-9 /4 10/ 4-1 4/4 15/ 4-2 0/4 21/ 4-3 0/4 10 400 405 408 4 06 S cụng nhõn bỡnh quõn thỏng c tớnh ... = n n CHNG VI DY S THI GIAN Chỳ ý : Trong thc t t l th t thi gian dóy s nờn ta cú th thay i cỏch ỏnh s th t cho t = - n chn ( (t=0 =[ -3 ,-1 ,+1,+3 ] - n l ( (t=0 =[ -2 ,-1 ,0,+1,+2 ] Ta cú h phng ... theo thi gian cú hai thnh phn : + Thi gian + Ch tiờu v hin tng nghiờn cu - Thi gian ca dóy s cú th khỏc (ngy, thỏng, nm) tựy mc ớch nghiờn cu CHNG VI DY S THI GIAN - di gia hai múc thi gian lin...
 • 23
 • 740
 • 1

Chương 5: GIÁ TRỊ THỜI GIAN CỦA TIỀN TỆ - ThS Nguyễn Thuý Anh potx

Chương 5: GIÁ TRỊ THỜI GIAN CỦA TIỀN TỆ - ThS Nguyễn Thuý Anh potx
... Tiền giá trị theo thời gian • Tại sao?? Nội dung Giá trị tương lai tiền tệ Giá trị tương lai tiền tệ Giá trị tiền tệ Giá trị tiền tệ Xác định lãi suất Xác định ... tệ Giá trị tiền tệ Xác định lãi suất Xác định lãi suất Giá trị tương lai tiền tệ Giá trị tương lai khoản tiền Giá trị tương lai chuỗi tiền Giá trị tương lai chuỗi tiền biến đổi Giá trị ... CF(1+k)n-n CF(1+k)n-(n-1) CF(1+k)n-3 CF(1+k)n-2 CF(1+k)n-1 Giá trị tương lai chuỗi tiền Giá trị tương lai chuỗi tiền 3……n-1 CF CF CF CF n CF CF CF(1+k) CF(1+k)n-3 CF(1+k)n-2 CF (1+k)n-1 Giá trị tương...
 • 74
 • 481
 • 2

Nguyên lý thống kê kinh tế - Chương 3 Dãy số thời gian ppsx

Nguyên lý thống kê kinh tế - Chương 3 Dãy số thời gian ppsx
... 2001 - 2006 1 3 Khái niệm dãy số thời gian Khái niệm dãy số thời gian  Phân loại: Dãy số thời kỳ dãy số thời điểm – Dãy số thời kỳ: dãy số phản ánh mặt lượng tượng kinh tế - xã hội qua thời ... cách thời gian Dãy số bình quân trượt Hàm xu Biểu biến động thời vụ Dự báo thống ngắn hạn 1–2 3. 1 Khái niệm dãy số thời gian 3. 1 Khái niệm dãy số thời gian Khái niệm Dãy số thời gian dãy số ... niệm dãy số thời gian Khái niệm dãy số thời gian  Yêu cầu xây dựng dãy số thời gian: Nội dung phương pháp tính tiêu qua thời gian phải thống - Phạm vi tượng nghiên cứu qua thời gian phải trí -...
 • 23
 • 1,877
 • 14

BÀI GIẢNG NGUYÊN LÝ THỐNG KÊ - CHƯƠNG VI - DÃY SỐ THỜI GIAN potx

BÀI GIẢNG NGUYÊN LÝ THỐNG KÊ - CHƯƠNG VI - DÃY SỐ THỜI GIAN potx
... VI. 1 Khái niệm loại dãy số thời gian VI. 1.2 Đặc điểm  Thời gian: Ngày, tháng, năm  Mức độ tượng nghiên cứu: Số tuyệt đối, số tương đối, số bình quân… VI. 1.3 Các loại dãy số thời gian Dãy ... Trường hợp số năm dãy số số chẵn  Hai năm đứng dãy số đặt t = -1 t =  Các t trở trước -3 ,-5 ,-7 ,… t trở sau 3,5,7,…  Trường hợp số năm dãy số số lẽ  Đặt t năm  Các t trở trước -1 ,-2 ,-3 ,… t trở ... cứu trước sau phải trí  Khoảng cách thời gian nên CHƯƠNG VI Dãy số thời gian VI. 2 Các tiêu phân tích dãy số thời gian VI. 2.1 Mức độ bình quân theo thời gian “là tiêu phản ánh mức độ đại biểu...
 • 38
 • 895
 • 0

Chương 4: Dãy số thời gian docx

Chương 4: Dãy số thời gian docx
... sỏnh c gia cỏc mc dóy số - Nội dung phương pháp tính tiêu qua thời gian phải thống - Phạm vi tượng nghiên cứu qua thời gian phải thống - Độ dài thời gian tiêu dãy số thời kỳ phải thống 2 - ... thi gian Theo yu t thi gian: chia loi Dóy s thi k: l dóy s yếu tố thời gian biểu kỳ (tháng, quý, năm) Chỳ ý: Trong dóy s thi k, nu mc ca dóy s l nhng s tuyt i thỡ di ca khong cỏch thi gian ... loi dóy s thi gian Theo tớnh cht ca ch tiờu nghiờn cu: Dóy s s tuyt i: l dóy s m mc tiêu biểu l cỏc s tuyt i (dãy số 1) Dóy s s tng i: l dóy s m mc tiêu biểu l cỏc s tng i (dãy số 2) Dóy s...
 • 37
 • 132
 • 0

Chương 6 dãy số thời gian

Chương 6 dãy số thời gian
... bỡnh quõn thỏng: 3 56 + 364 y1 = = 360 Triu ng 364 + 370 y2 = = 367 Triu ng 370 + 352 y3 = = 361 Triu ng Bc 2: Tớnh giỏ tr hng tn kho bỡnh quõn quý: 360 + 367 + 361 yI = = 362 ,66 6 Triu ng Cụng thc ... ty t2 2004 2005 20 06 2007 2008 2009 2010 425 430 432 445 452 452 455 2004 2005 20 06 2007 2008 2009 2010 425 430 432 445 452 452 455 425 860 12 96 1780 2 260 2712 3185 16 25 36 49 Tng 3091 28 12518 ... 11 12 40 36 41 38 42 48 40 45 50 49 46 42 Thỏng Sn lng yi S bỡnh quõn trt ( yi ) 10 11 12 40 36 41 38 42 48 40 45 50 49 46 42 39,00 38,33 40,33 42 ,67 43,33 44,33 45,00 48,00 48,33 45 ,67 - Chỳ...
 • 36
 • 199
 • 0

KIỂM TRA 1 TIẾT GIẢI TÍCH 12 NÂNG CAO Môn:Giải tích (Thời gian 45 phút) Chương 1 : ỨNG DỤNG CỦA ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ HÀM SỐ ppt

KIỂM TRA 1 TIẾT GIẢI TÍCH 12 NÂNG CAO Môn:Giải tích (Thời gian 45 phút) Chương 1 : ỨNG DỤNG CỦA ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ HÀM SỐ ppt
... nghiệm) (0,25 điểm) Câu3/ (2 điểm) -Lý luận:Tốn vật liệu diện tích xung quanh hình hộp+diện thích đáy phải nhỏ (0,5 điểm) -Đặt ẩn,lập hàm số :S=x +12 8/x (0,5 điểm) -Tìm GTLN (0,75 điểm) -Kết ... -Lý luận số nghiệm phương trìnhlà số giao điểm đồ thị hàm số (2) đường thẳng y=m-3 (cùng phương 0x) (0,5 điểm) -Biện luận trường...
 • 2
 • 549
 • 5

Chương 5 phân tích dãy số thời gian

Chương 5 phân tích dãy số thời gian
... dãy số thời gian Phân tích dãy số thời gian ● Các tiêu phân tích dãy số thời gian ● Những nhân tố cấu thành mô hình dãy số thời gian  Dự đoán dựa vào dãy số thời gian Khái niệm chung dãy số ... điểm định Phân tích dãy số thời gian  Các tiêu phân tích dãy số thời gian tiêu  Phân tích thành phần DSTG thành phần 2.1 Các tiêu phân tích dãy số thời gian a) Mức độ bình quân theo thời gian  ... cấu dãy số thời gian: thành phần ● Thời gian ● Chỉ tiêu tượng nghiên cứu  Các loại dãy số thời gian Dãy số thời kỳ: phản ánh tượng khoảng thời gian định ● Dãy số thời điểm: phản ánh tượng thời...
 • 37
 • 2,012
 • 0

Vận dụng phương pháp dãy số thời gian nghiên cứu biến động khách du lịch đến Hà Nội giai đoạn 1997-2003 và dự đoán năm 2004-2005.Doc

Vận dụng phương pháp dãy số thời gian nghiên cứu biến động khách du lịch đến Hà Nội giai đoạn 1997-2003 và dự đoán năm 2004-2005.Doc
... phơng pháp dãy số thời gian + Chơng II: Tổng quan hoạt động du lịch nội năm gần việc vận dụng phơng pháp dãy số thời gian nghiên cứu biến động khách du lịch Nội + Chơng III: Vận dụng phơng pháp ... Việc vận dụng phơng pháp dãy số thời gian phân tích biến động khách du lịch nội Sự cần thiết việc vận dụng phơng pháp dãy số thời gian phân tích biến động khách du lịch Nội Cũng nh hoạt động ... cứu biến động khách du lịch đến Nội giai đoạn 1997-2003 dự đoán năm 2004-2005 đáp ứng đợc phần việc đánh giá đợc thành tựu, phát triển du lịch Nội phát triển du lịch Nội năm Nội dung...
 • 71
 • 641
 • 9

Xem thêm