Chương 4: Mô tả dữ liệu bằng các đặc trưng đo lường

Chương 4 tả dữ liệu bằng các đặc trưng đo lường

Chương 4 mô tả dữ liệu bằng các đặc trưng đo lường
... cu.com Các đặc trưng đo lường xu hướng tập trung Số trung bình (Số bình quân) -Khái niệm: Số trung bình mức độ biểu trị số đại biểu theo tiêu thức số lượng tổng thể bao gồm nhiều đơn vị lọai -Đặc ... niệm: Mốt biểu tiêu thức gặp nhiều tổng thể b) Cách tính : _ Tài liệu phân tổ khỏang cách tổ:Mốt lượng biến có tần số lớn _ Tài liệu phân tổ có khỏang cách tổ đều: ** Bước 1: xác định tổ chứa mốt ... khỏang cách tổ tổ chứa mốt Ebook.VCU - www.ebookv cu.com fmo: tần số tổ chứa mốt  fmo-1: tần số tổ đứng trướctổ chứa mốt  Fmo+1: tần số tổ đứng sau tổ chứa mốt _ Tài liệu phân tổ với khỏang cách...
 • 30
 • 1,149
 • 7

Tài liệu tả dữ liệu bằng các đặc trưng đo lương_chương 4 pptx

Tài liệu Mô tả dữ liệu bằng các đặc trưng đo lương_chương 4 pptx
... fQ 35 4. 4 CÁC ĐẶC TRƯNG ĐO LƯỜNG ĐỘ PHÂN TÁN: 4. 4.1 KHÁI NIỆM: VÍ DỤ: CÓ HAI TỔ CN, MỖI TỔ CÓ NGƯỜI VỚI CÁC MỨC NSLĐ NHƯ SAU (kg): TỔ 1: 240 260 280 300 320 TỔ 2: 276 278 280 282 2 84 36 4. 4.2 KHOẢNG ... 05.0 10000 04. 0 25000 32797 348 78 35707 35506 35357 346 40 33588 32802 317 24 30629 2 942 0 28858 27731 26697 25326 242 37 23161 21803 20560 19509 18769 17397 16 543 15350 145 40 1 344 2 12 746 11668 10663 ... μ ± 3σ 46 4. 4.7 HỆ SỐ BIẾN THIÊN: d v = 100% x HOẶC σ v = 100% x 47 4. 4.8 KHẢO SÁT HÌNH DÁNG PHÂN PHỐI CỦA DÃY SỐ: 4. 4.8.1 PHÂN PHỐI ĐỐI XỨNG PHÂN PHỐI ĐỐI XỨNG KHI: μ = Me = Mo 48 4. 4.8.2 PHÂN...
 • 51
 • 308
 • 1

TẢ DỮ LIỆU BẰNG CÁC ĐẶC TRƯNG ĐO LƯỜNG pdf

MÔ TẢ DỮ LIỆU BẰNG CÁC ĐẶC TRƯNG ĐO LƯỜNG pdf
... BIỂU HIỆN QUAN HỆ SO SÁNH GIỮA CÁC HIỆN TƯỢNG CÙNG LOẠI NHƯNG KHÁC NHAU VỀ KHƠNG GIAN, HOẶC SO SÁNH GIỮA CÁC BỘ PHẬN TRONG CÙNG MỘT TỔNG THỂ • 4.3 CÁC ĐẶC TRƯNG ĐO LƯỜNG KHUYNH HƯỚNG TẬP TRUNG ... 2500) = 2650 34 TÀI LIỆU PHÂN TỔ CĨ KHOẢNG CÁCH TỔ: -TỨ PHÂN VỊ THỨ NHẤT: Q1 = XQ1 ∑ f − SQ1−1 + hQ1 fQ1 -TỨ PHÂN VỊ THỨ BA: ∑ f − SQ −1 Q = XQ + hQ fQ 35 4.4 CÁC ĐẶC TRƯNG ĐO LƯỜNG ĐỘ PHÂN TÁN: ... (Me): •* TÀI LIỆU PHÂN TỔ KHƠNG CĨ KHOẢNG CÁCH •TỔ: Me = x(n+1)/2 •VÍ DỤ: CĨ TÀI LIỆU VỀ TUỔI NGHỀ CỦA CƠNG • NHÂN: 6,6,7,8,9,10,11 Me = x(7+1)/2 = x4 = tuổi nghề • •VÍ DỤ: CĨ TÀI LIỆU VỀ TUỔI...
 • 51
 • 444
 • 0

slide bài giảng nguyên lý thống kê tả dữ liệu bằng các đặc trưng đo lường

slide bài giảng nguyên lý thống kê mô tả dữ liệu bằng các đặc trưng đo lường
... BIỂU HIỆN QUAN HỆ SO SÁNH GIỮA CÁC HIỆN TƯNG CÙNG LOẠI NHƯNG KHÁC NHAU VỀ KHÔNG GIAN, HOẶC SO SÁNH GIỮA CÁC BỘ PHẬN TRONG CÙNG MỘT TỔNG THỂ • 4.3 CÁC ĐẶC TRƯNG ĐO LƯỜNG KHUYNH HƯỚNG TẬP TRUNG : ... 2500) = 2650 35 TÀI LIỆU PHÂN TỔ CÓ KHOẢNG CÁCH TỔ: -TỨ PHÂN VỊ THỨ NHẤT: Q1 = XQ1 ∑ f − SQ1−1 + hQ1 fQ1 -TỨ PHÂN VỊ THỨ BA: ∑ f − SQ −1 Q = XQ + hQ fQ 36 4.4 CÁC ĐẶC TRƯNG ĐO LƯỜNG ĐỘ PHÂN TÁN: ... (Me): •* TÀI LIỆU PHÂN TỔ KHÔNG CÓ KHOẢNG CÁCH •TỔ: Me = x(n+1)/2 •VÍ DỤ: CÓ TÀI LIỆU VỀ TUỔI NGHỀ CỦA CÔNG • NHÂN: 6,6,7,8,9,10,11 • Me = x(7+1)/2 = x4 = tuổi nghề •VÍ DỤ: CÓ TÀI LIỆU VỀ TUỔI...
 • 52
 • 1,757
 • 0

Chương 4 hình dữ liệu quan hệ

Chương 4 Mô hình dữ liệu quan hệ
... dung  Các định nghĩa hình liệu quan hệ Quan hệ ◦ Lược đồ quan hệ Quan hệ toán học ◦ Lược đồ quan hệ quan hệ ◦ Khóa quan hệ  Ràng buộc toàn vẹn hình liệu quan hệ (Relational data model) ... theo hình Nhưng DBMS bắt đầu theo hướng đối tượng hình liệu quan hệ (Relational data model)   hình quan hệ xây dựng cấu trúc toán học tự nhiên đơn giản: quan hệ (relation) Các quan hệ ... database)  Cơ sở liệu quan hệ (relational database): ◦ Là tập hợp hữu hạn quan hệ (relations) ◦ Dữ liệu lưu trữ quan hệ (bảng) ◦ Có nhiều mối quan hệ bảng 22 Cấu trúc liệu quan hệ (tt)  Bậc (degree):...
 • 46
 • 358
 • 0

slide bài giảng nguyên lý thống kê các đặc trưng đo lường độ tập trung độ phân tán

slide bài giảng nguyên lý thống kê các đặc trưng đo lường độ tập trung độ phân tán
... Hình dạng phân phối dãy số Lệch trái Đối xứng Lệch phải Mean < Median Mean = Median Median < Mean Left-Skewed Q1 Q2 Q3 Symmetric Q1Q2Q3 Right-Skewed Q1 Q2 Q3 CÁC ĐẶC TRƯNG ĐO LƯỜNG ĐỘ PHÂN TÁN KHOẢNG ... 98.2 (gram) ♦ Không nhau: MẬT ĐỘ PHÂN PHỐI (mi) = TẦN SỐ (fi) KHOẢNG CÁCH NHÓM (hi) • Nhiều M0 SỐ CON SỐ CẶP V CHỒNG 19 M02 = 680 M01 = 750 61 10 TRUNG VỊ (Me) Trung vò giá trò đứng vò trí dãy ... phẩm) 60 Trong đợt sản xuất người ta chọn ngẫu nhiên 50 sản phẩm ghi nhận trọng lượng Sản phẩm phân nhóm theo trọng lượng sau: Trọng lượng (gam) Trò số (mi) Số sản phẩm (fi) 484-490 487 490-496...
 • 29
 • 762
 • 0

Bài giảng Chương 3 Tóm tắt và tả dữ liệu định lượng

Bài giảng Chương 3 Tóm tắt và mô tả dữ liệu định lượng
... X = 15.5 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Data B 11 12 X = 15.5 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Data C 11 Bài 12 s = 3. 338 13 s = 0.9258 X = 15.5 14 15 16 17 18 19 20 21 s = 4.57 20 3. 4 Hệ số biến ... Lệch phải Mo Me Mean 23 Đồ thị hộp ria mèo X Me Q3 X max Bài Q1 10 12 24 Hình dáng phân phối đồ thị hộp ria mèo Lệch trái Q1 Me Bài Đối xứng Q3 Q1 Me Q3 Lệch phải Q1 Me Q3 25 Tác dụng đồ thị hộp ... So sánh hay nhiều liệu với thước đo Bài 26 Nhận biết lượng biến đột xuất Outer fence Inner fence hinger 1.5 IQR Lượng biến Nghi ngờ đột xuất lượng biến đột xuất Bài IQR Q1 Me Q3 Giới hạn Giới hạn...
 • 28
 • 560
 • 1

chương 4 phân tích dữ liệu và lập hình

chương 4 phân tích dữ liệu và lập mô hình
... hình trình hình liệu D = delete 65 Liên kết hình trình hình liệu Tổ chức Phân tích thực thể - quan hệ MÔ TẢ DƯ ÄU Thiết kế CSDL luận lý MÔ HÌNH CSDL LUẬN LÝ MÔ HÌNH CSDL LƯU TRỮ MÔ ... nghóa hình hóa liệu HT khác hình HT luận lý vật lý Nhận dạng hiểu cấu trúc khái niệm hình liệu Đọc diễn dòch hình liệu mối QH thực thể Giải thích cần xây dựng hình liệu dự án lưu ... 57 Phân tích liệu chuẩn hóa Kiểm tra phù hợp hình thực thể – yêu cầu Phân tích chức phương pháp gắn chức trình lên hình liệu -> Kiểm tra phù hợp hình với chức Đối với trình DFD, thực phân...
 • 35
 • 275
 • 0

các bước xây dựng hình khái niệm dữ liệu bằng các công cụ lập trình hiện hành

các bước xây dựng mô hình khái niệm dữ liệu bằng các công cụ lập trình hiện hành
... tiến hành theo trình tự khoa học, mang tính công nghệ cao - Sử dụng nhóm công cụ kỹ thuật hình để ghi nhận phân tích hệ thống Chỉ công cụ dùng giai đoạn trình phân tích Có tách bạch hình ... truy vấn, tìm kiếm liệu từ sở liệu SQL 1.2 CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN 1.2.1 Cở sở liệu Là tập hợp liệu đơn vị tổ chức lưu máy có cách tổ chức quản lý theo kiểu hình Nó tập hợp bảng liệu có quan hệ ... Kiểm kê liệu - Xác định phụ thuộc hàm - Xây dựng hình khái niệm liệu + Xác định tập hợp khoá + Nhận diện thực thể + Nhận diện quan hệ + Phân bố hết thuộc tính + Vẽ sơ đồ khái niệm liệu 1.3.2...
 • 86
 • 741
 • 0

Chương 15 - CHUẨN BỊ VÀ TẢ DỮ LiỆU pps

Chương 15 - CHUẨN BỊ VÀ MÔ TẢ DỮ LiỆU pps
... tập liệu phần mềm sở liệu) • Spreadsheet (Bảng tính, vd MS Excel, SPSS) 1 5- 9 Descriptive Statistics Thống kê tả • Distribution Descriptors (các đại lượng công cụ tả liệu) – Location (mô tả ... liệu) – Location (mô tả vị trí) – Spread (mô tả độ phân tán) – Shape (hình dạng đối xứng) 1 5- 10 Descriptive Statistics Thống kê tả – Location (mô tả vị trí) • Central Tendency (khuynh hướng ... dinh 1 5- 6 dưỡng…) Content Analysis for Coding 1 5- 7 Data Entry Options Nhập liệu • Optical scanning (máy quét quang học) • Voice recognition (nhận dạng giọng nói) • Keyboard (nhập bàn phím) 1 5- 8...
 • 13
 • 255
 • 0

CHUONG 3 TKe: tả dữ liệu định lượng

CHUONG 3 TKe: Mô tả dữ liệu định lượng
... khụng? Ti sao? 3. 12 D liu sau l s ounce bc mi tn qung hai m: M A: 34 , 32 , 35 , 37 , 41, 42, 43, 45, 46, 45, 48, 49, 51, 52, 53, 60, 73, 76, 85 M B: 23, 24, 28, 29, 32 , 34 , 35 , 37 , 38 , 40, 43, 44, 47, ... 131 127 119 114 134 110 136 134 125 128 1 23 128 133 132 136 134 129 132 Tỡm trung bỡnh, mt, trung v, t phõn v, khong t phõn v ca d liu trờn v gii thớch ý ngha ca cỏc kt qu tớnh c 3. 4 D liu sau l ... ca d liuv rỳt kt lun v b d liu c cn c vo box plot 32 33 35 42 43 42 45 46 44 47 48 48 48 49 49 50 37 38 34 51 52 52 47 53 55 56 57 58 63 78 3. 10 Tham kho d liu sau v khong cỏch gia cỏc ch ngi...
 • 35
 • 38
 • 0

Giáo Trình SPSS bài 4 thong ke mo ta du lieu trong SPSS

Giáo Trình SPSS bài 4 thong ke mo ta du lieu trong SPSS
... trợ làm luân văn MBA Kết cho thấy số khách hàng độ tuổi 24- 35 lớn (50, 24% ) Tiếp theo khách hàng từ độ tuổi 36 -45 (26,32%) Độ tuổi 18-23 46 -55 chiếm tỉ lệ (10,5%) 10 LuanVanMBA.InFo - Hỗ trợ xử ... Click vào chữ gioitinh để TextBox chứa chữ gioitinh Tiếp tục click lần nữa, SPSS cho ta sửa chữ gioitinh thành chữ mà ta muốn Ở sửa lại thành Giới tính Tương tự điều chỉnh label thành Nam Nữ Kết ... Variables in Set Trong phần Variables Are Coded As chọn Categories Phần Range đánh (chúng ta có tối đa lựa chọn) Đặt tên biến phần Name mô tả biến phần Label Bước 3: Click Add Bước 4: Click Close...
 • 16
 • 270
 • 0

Chương 2 1 biên tập và phân tích tả dữ liệu

Chương 2  1 biên tập và phân tích mô tả dữ liệu
... Vị trí của tứ phân vị thứ tại điểm   Ví dụ Dữ liệu xếp theo thứ tự 11 12 13 16 16 17 18 21 22 Vị trí điểm Q1 = = 2, 5  Điểm Q1 = 12 , 5 Tương tự có Q2 = 16 ; Q1 = 19 ,5 1. 4 Các tiêu đo độ biến thiên 1. 4 .1 Khoảng ... 60-80 30 70 80 -10 0 70 90 10 0- 12 0 25 11 0 12 0 -14 0 10 13 0 >14 0 15 0  số trung bình tính từ việc phân tổ có khoảng cách giá trị mang tính gần Tính tỷ lệ bình quân hoàn thành kế hoạch phân xưởng sau: ... sống ? 1. 4 Các phân vị • • Là vị trí phân chia tổng thể thành các nhóm khác nhau Tứ phân vị: chia dữ liệu được sắp xếp thành 4 phần 25 % 25 % Q1 • • • 25 % Q2 25 % Q3 Q1 - tứ phân vị thứ nhất: 25 % tổng thể có giá trị dưới Q...
 • 29
 • 1,913
 • 0

Chương 2 2 biên tập và phân tích tả dữ liệu

Chương 2  2 biên tập và phân tích mô tả dữ liệu
... dung I Một số đại lượng đặc trưng liệu II Xây dựng bảng hỏi kết cấu liệu III .Biên tập liệu IV .Mô tả liệu V Phân tích liệu biểu đồ II Xây dựng bảng hỏi & kết cấu liệu Vị trí, ý nghĩa thiết kế bảng ... câu hỏi Khung lý thuyết  Biến độc phụ thuộc: biến số dùng để tả hay đo lường vấn đề nghiên cứu  Biến độc lập : biến số dùng để tả hay đo lường yếu tố gây nên vấn đề nghiên cứu  Biến số ... Ô/B có tham gia vào lớp tập huấn dự án không? Có Không  Nếu có, Ô/b cho biết tham gia lớp tập huấn Lúa Bắp Đậu - phộng Heo bò, Rau - màu Khác, nêu rõ  Ô/B có hài lòng với lớp tập huấn tham gia...
 • 45
 • 1,895
 • 0

Xem thêm