chương 3 tóm tắt và trình bày dữ liệu

Chương 3 tóm tắt trình bày dữ liệu

Chương 3 tóm tắt và trình bày dữ liệu
... phân tổ tóm tắt trình bày liệu 1) Tóm tắt trình bày liệu định tính a) Bảng tần số : tham khảo bảng 3. 1 trang 29 b) Bảng tần số có phân tổ : tham khảo bảng 3. 2a trang 30 2) Tóm tắt trình bày liệu ... số: liệu định lượngcó số quan sát nhiều ( vài chục ,vài trăm hơn), tham khảo ví dụ trang 35 ,36 ,37 3) Tóm tắt trình bày liệu theo tiêu thức: dùng bảng kết hợp : xem ví dụ trang 39 ,40,41,42, 43, 44,45 ... dùng bảng kết hợp : xem ví dụ trang 39 ,40,41,42, 43, 44,45 Ebook.VCU - www.ebookv Trình bày kết tóm tắt liệu biểu đ đồ thị thống kê Dùng dạng _ Đồ thị kết cấu _Đồ thị phát triển _Đồ thị hòan thành...
 • 12
 • 736
 • 4

Bài giảng môn Thống kê- chương 3 TÓM TẮT TRÌNH BÀY DỮ LIỆU THỐNG KÊ pptx

Bài giảng môn Thống kê- chương 3 TÓM TẮT VÀ TRÌNH BÀY DỮ LIỆU THỐNG KÊ pptx
... 45 15 - 19 30 20 - 24 CỘNG 20 100 24 VÍ DỤ 36 41 32 44 33 41 38 44 43 42 30 35 35 43 48 46 48 49 39 49 46 42 41 51 36 42 44 34 46 34 36 47 42 41 37 47 49 38 41 39 40 44 48 42 46 52 43 41 52 50 ... CÁCH CỦA TỔ ĐỨNG LIỀN KỀ NĨ 30 2.TĨM TẮT VÀ TRÌNH BÀY DỮ LIỆU THỐNG KÊ   BẢNG THỐNG KÊ ĐỒ THỊ THỐNG KÊ 31 BẢNG THỐNG KÊ VỀ NỘI DUNG: BẢNG THỐNG KÊ GỒM CĨ PHẦN: CHỦ ĐỀ VÀ GIẢI THÍCH PHẦN CHỦ ĐỀ: ... NỘI DUNG PHÂN TỔ THỐNG KÊ TĨM TẮT VÀ TRÌNH BÀY DỮ LIỆU THỐNG KÊ PHÂN TỔ THỐNG KÊ KHÁI NIỆM: PHÂN TỔ THỐNG KÊ LÀ VIỆC CĂN CỨ VÀO MỘT HAY MỘT SỐ TIÊU THỨC NÀO ĐĨ ĐỂ LỰA...
 • 38
 • 442
 • 1

Bài giảng xác suất thống kê ứng dụng trong kinh tế xã hội chương 3 tóm tắt trình bày dữ liệu bằng bảng đồ thị

Bài giảng xác suất thống kê ứng dụng trong kinh tế xã hội  chương 3 tóm tắt và trình bày dữ liệu bằng bảng và đồ thị
... tr ỗ ố t số str st ỗ t số t số t ố 30 0 600 Tan So 900 1200 1500 Bieu Do Tan So Diem Thi Toan Khoi A nam 2008 0.0 1.5 3. 0 4.5 6.0 7.5 9.0 Diem ổ st ố ự t t số ... số t ố 1500 Da Giac Tan So Diem Thi Toan Khoi A Nam 2008 1200 600 Tan So 900 30 0 0.0 1.5 3. 0 4.5 6.0 7.5 9.0 Diem ổ st ố ự t ỗ t ỗ t ữủ ỹ ỳ số tr ộ số ... tr ỗ t rt ỗ trỏ s tr ữợ tứ 200 400 600 800 1000 Tong San Pham Trong Nuoc Nghin Ti Dong 2000 2001 2002 20 03 2004 2005 2006 So Lieu 2007 ổ st ố ự t ỗ Prt ỗ Prt ỗ t...
 • 24
 • 89
 • 0

chương 3 phân tổ thống kê, tóm tắt trình bày dữ liệu thống kê

chương 3  phân tổ thống kê, tóm tắt và trình bày dữ liệu thống kê
... NỘI DUNG PHÂN TỔ THỐNG KÊ TĨM TẮT VÀ TRÌNH BÀY DỮ LIỆU THỐNG KÊ PHÂN TỔ THỐNG KÊ KHÁI NIỆM: PHÂN TỔ THỐNG KÊ LÀ VIỆC CĂN CỨ VÀO MỘT HAY MỘT SỐ TIÊU THỨC NÀO ĐĨ ĐỂ LỰA CHỌN, PHÂN CHIA, SẮP ... thu thập số liệu sau Hãy tiến hành phân tổ 35 41 32 44 33 41 38 44 43 42 30 35 35 43 48 46 48 49 39 49 46 42 41 51 36 42 44 34 46 34 36 47 42 41 37 47 49 38 41 39 40 44 48 42 46 52 43 41 52 50 ... -30 ) /3 = 40 Kết phân tổ NSLĐ % số CN tổng số CN DN A DN B 30 – 70 23 24 70 - 110 65 56 110 - 150 12 20 36 2.TĨM TẮT VÀ TRÌNH BÀY DỮ LIỆU THỐNG KÊ  BẢNG THỐNG KÊ  ĐỒ THỊ THỐNG KÊ 37 BẢNG THỐNG KÊ...
 • 46
 • 282
 • 0

Tài liệu Tóm tắt trình bày dữ liệu_chương 3 pdf

Tài liệu Tóm tắt và trình bày dữ liệu_chương 3 pdf
... NG 60 180 160 32 100 112 28 80 48 10 70 73 47 24 36 27 46 37 20 10 130 2 53 201 15 • • • 3. 2 TRÌNH BÀY KẾT QUẢ TÓM TẮT DỮ LIỆU BẰNG NG BIỂU ĐỒ : 3. 2.1 Ý NGHĨA CỦA BIỂU ĐỒ : BIỂU ĐỒ VÀ ĐỒ THỊ LÀ ... 10 TRÌNH BÀY DỮ LIỆU ĐỊNH LƯNG : NG PHƯƠNG PHÁP NHÁNH VÀ LÁ : NH DỮ LIỆU THU THẬP ĐƯC TÁCH THÀNH PHẦN : CH NH NHÁNH VÀ LÁ NH VÍ DỤ : TUỔI CỦA 30 SV NGÀNH KTKT : NH 28, 23, 30 , 24, 19, 21, 39 , ... 39 , 22, 22, 31 , 37 , 33 , 20, 30 , 35 , 21, 26, 27, 25, 29, 27, 21, 25, 28, 26, 29, 29, 22, 32 , 27 TA CÓ BIỂU ĐỒ NHÁNH VÀ LÁ NHƯ SAU : NH 011122 234 556677788999 001 235 79 11 BIỂU ĐỒ NHÁNH VÀ LÁ TUỔI...
 • 19
 • 324
 • 3

Bài giảng Chương 3 Tóm tắt mô tả dữ liệu định lượng

Bài giảng Chương 3 Tóm tắt và mô tả dữ liệu định lượng
... X = 15.5 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Data B 11 12 X = 15.5 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Data C 11 Bài 12 s = 3. 338 13 s = 0.9258 X = 15.5 14 15 16 17 18 19 20 21 s = 4.57 20 3. 4 Hệ số biến ... Lệch phải Mo Me Mean 23 Đồ thị hộp ria mèo X Me Q3 X max Bài Q1 10 12 24 Hình dáng phân phối đồ thị hộp ria mèo Lệch trái Q1 Me Bài Đối xứng Q3 Q1 Me Q3 Lệch phải Q1 Me Q3 25 Tác dụng đồ thị hộp ... So sánh hay nhiều liệu với thước đo Bài 26 Nhận biết lượng biến đột xuất Outer fence Inner fence hinger 1.5 IQR Lượng biến Nghi ngờ đột xuất lượng biến đột xuất Bài IQR Q1 Me Q3 Giới hạn Giới hạn...
 • 28
 • 564
 • 1

Tài liệu TÓM TẮT TRÌNH BÀY DỮ LiỆU - Nguyễn Duy Tâm doc

Tài liệu TÓM TẮT VÀ TRÌNH BÀY DỮ LiỆU - Nguyễn Duy Tâm doc
... 239.3 239.8 17-Aug-10 Sep-98 Sep-97 Sep-96 Sep-95 Sep-94 Sep-93 Sep-92 Sep-91 Sep-90 Sep-89 Sep-88 Sep-87 Sep-86 Sep-85 Sep-84 Sep-83 Quarter MA Nguyễn Duy Tâm 25 Trình bày liệu: Đồ thị (Area) 120 ... 17-Aug-10 Nam Nu Nguyễn Duy Tâm 16 17-Aug-10 Trình bày liệu: Đồ thị (Bar) 470 450 Nam 17-Aug-10 Nu Nguyễn Duy Tâm 17 Trình bày liệu: Đồ thị (pie) Nông nghiệp 31% dịch vụ 55% công nghiệp 15% 17-Aug-10 ... 17-Aug-10 Nguyễn Duy Tâm 18 17-Aug-10 Trình bày liệu: Đồ thị (Bar) 290 214 171 135 76 Rat la thich Thich Khong thich cung khong ghet 17-Aug-10 Ghet Rat la ghet Nguyễn Duy Tâm 19 Trình bày liệu: ...
 • 13
 • 671
 • 5

TÓM TẮT TRÌNH BÀY DỮ LIỆU – (THỐNG KÊ MÔ TẢ) pdf

TÓM TẮT VÀ TRÌNH BÀY DỮ LIỆU – (THỐNG KÊ MÔ TẢ) pdf
... LƯỢNG THỐNG KÊ MÔ TẢ Các đại lượng thống tả tính biến định lượng Menu Analyze > Descriptive Statistics > Descriptices…, 3.4 LẬP BẢNG TẦN SỐ ĐỒNG THỜI TÍNH TOÁN CÁC ĐẠI LƯỢNG THỐNG KÊ MÔ TẢ Chỉ ... 3.1 PHƯƠNG PHÁP VÀ CÔNG CỤ Bốn công cụ trình bày phần là: Bảng tần số Các đại lượng thống tả, biểu đồ tần số Bảng kết hợp nhiều biến Đồ thị, biểu ... Dùng bảng Basic, đưa biến định lượng vào ô Summmaries 3.6.4 Lập bảng biến định tính biến định lượng  Đưa biến định tính vào ô cột dòng, đưa biến định lượng vào ô Summaries Dùng bảng basic table...
 • 15
 • 1,326
 • 15

TÓM TẮT TRÌNH BÀY DỮ LIỆU THỐNG KÊ pdf

TÓM TẮT VÀ TRÌNH BÀY DỮ LIỆU THỐNG KÊ pdf
... 12 56 20 Tổng 100 100 38 2.TĨM TẮT VÀ TRÌNH BÀY DỮ LIỆU THỐNG KÊ BẢNG THỐNG KÊ BẢNG THỐNG KÊ ĐỒ THỊ THỐNG KÊ 39 VỀ NỘI DUNG: BẢNG THỐNG KÊ GỒM CĨ PHẦN: CHỦ ĐỀ VÀ GIẢI THÍCH PHẦN CHỦ ĐỀ: NÊU LÊN ... 253 201 50 BIỂU ĐỒ VÀ ĐỒ THỊ THỐNG KÊ ĐỒ THỊ THỐNG KÊ Phân loại: LÀ CÁC HÌNH VẼ, ĐƯỜNG NÉT HÌNH HỌC DÙNG ĐỂ MƠ TẢ CĨ TÍNH QUY ƯỚC VỀ CÁC SỐ LIỆU THỐNG KÊ CÁC LOẠI ĐỒ THỊ THỐNG KÊ: THEO NỘI DUNG ... (CÁC TỔ) TỔNG SỐ 41 42 BẢNG THỐNG KÊ CHÚ Ý NẾU CĂN CỨ VÀO KẾT CẤU PHẦN CHỦ ĐỀ TA CĨ THỂ CHIA RA LÀM LOẠI BẢNG THỐNG KÊ SAU: BẢNG GIẢN ĐƠN: THƯỜNG DÙNG CHO TRÌNH BÀY DỮ LIỆU ĐỊNH TÍNH BẢNG PHÂN TỔ...
 • 13
 • 1,139
 • 10

TÓM TẮT TRÌNH BÀY DỮ LIỆU pdf

TÓM TẮT VÀ TRÌNH BÀY DỮ LIỆU pdf
... điều tra thống kê, ta thu nhiều liệu ban đầu Những liệu liệu thơ, có tính chất rời rạc nên khó quan sát để rút nhận xét Vì phải tiến hành tóm tắt trình bày tài liệu 1 PHƯƠNG PHÁP PHÂN TỔ 1.1 ... hộ có hộ thu nhập đột biến 30tr/tháng 2 TĨM TẮT VÀ TRÌNH BÀY DỮ LIỆU ĐỊNH LƯỢNG 2.1 Phương pháp nhánh 2.2 Bảng tần số 2.1 Phương pháp nhánh Ví dụ có liệu hai mẫu điều tra nhỏ tuổi sinh viên chức ... giống gần giống nhau, đơn vị rơi vào tổ khác phải đảm bảo có tính chất khác 1.3 Phân tổ theo tiêu thức thuộc tính Có hai trường hợp: a) Tiêu thức thuộc tính có vài biểu  Cứ biểu tiêu thức thuộc...
 • 32
 • 366
 • 1

TÓM TẮT TRÌNH BÀY DỮ LIỆU doc

TÓM TẮT VÀ TRÌNH BÀY DỮ LIỆU doc
... 1/ k = (2 × n ) • n: SỐ ĐƠN VỊ QUAN SÁT 10 TRÌNH BÀY DỮ LIỆU ĐỊNH LƯỢNG :  PHƯƠNG PHÁP NHÁNH VÀ LÁ : DỮ LIỆU THU THẬP ĐƯỢC TÁCH THÀNH PHẦN : NHÁNH VÀ LÁ VÍ DỤ : TUỔI CỦA 30 SV NGÀNH KTKT : 28, ... CNV • • • 3.2 TRÌNH BÀY KẾT QUẢ TĨM TẮT DỮ LIỆU BẰNG BIỂU ĐỒ : 3.2.1 Ý NGHĨA CỦA BIỂU ĐỒ : BIỂU ĐỒ VÀ ĐỒ THỊ LÀ CÁC HÌNH VẼ, ĐƯỜNG NÉT HÌNH HỌC DÙNG ĐỂ MƠ TẢ CĨ TÍNH QUY ƯỚC CÁC SỐ LIỆU THỐNG KÊ ... THỨC CÙNG MỘT LÚC, KẾT QỦA ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG KẾT HỢP VÍ DỤ : PHÂN TỔ CBCNV TRƯỜNG ĐH THEO TIÊU THỨC: NGHỀ NGHIỆP, GIỚI TÍNH, TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN NGHỀ NGHIỆP VÀ GIỚI TÍNH SỐ NGƯỜI 1/ GIÁO VIÊN...
 • 19
 • 317
 • 0

Slide - Tóm tắt trình bày dữ liệu ppsx

Slide - Tóm tắt và trình bày dữ liệu ppsx
... hệ tiêu giải thích tiêu tức phân tổ - Sắp xếp tiêu giải thích theo trình tự định Vận dụng phương pháp phân tổ tóm tắt trình bày liệu 1) Tóm tắt trình bày liệu định tính a) Bảng tần số : tham ... lượng biến rời rạc dùng công thức: ( x max-x min )-( n-1) max- min )-( nd= d= n -Nếu khỏang cách tổ dùng công thức để xác định d - -Có thể dùng tổ kín có đầy đủ giới hạn ... tham khảo ví dụ trang 32 b) Bảng tần số: liệu định lượngcó số quan sát nhiều ( vài chục ,vài trăm hơn), tham khảo ví dụ trang 35,36,37 3) Tóm tắt trình bày liệu theo tiêu thức: dùng bảng kết hợp...
 • 12
 • 117
 • 0

CHƯƠNG 1: TỔNG HỢP TRÌNH BÀY DỮ LIỆU THỐNG KÊ pps

CHƯƠNG 1: TỔNG HỢP VÀ TRÌNH BÀY DỮ LIỆU THỐNG KÊ pps
... BẢNG THỐNG KÊ 1.2.1 Khái niệm 1.2.2 Cấu thành bảng thống 1.2.3 Các yêu cầu quy ước xây dựng bảng thống 1.2.1 Khái niệm  Bảng thống hình thức trình bày tài liệu thống cách có hệ thống, ... CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Phân tổ thống 1.2 Bảng thống 1.3 Tổng hợp đồ thị 1.1 PHÂN TỔ THỐNG KÊ 1.1.1 Khái niệm 1.1.2 Nguyên tắc phân tổ 1.1.3.Phân tổ theo ... loại phân tổ thống 1.1.1 Khái niệm Phân tổ gọi phân lớp thống vào hay số tiêu thức để chia đơn vị tổng thể thành nhiều tổ (lớp, nhóm) có tính chất khác 1.1.2 Nguyên tắc phân tổ Tổng thể phải...
 • 32
 • 294
 • 0

THU THẬP TRÌNH BÀY DỮ LIỆU THỐNG KÊ

THU THẬP VÀ TRÌNH BÀY DỮ LIỆU THỐNG KÊ
... 24.4 - 25.3 0.08 50 Tổng 50 Vẽ đồ thị tần số tần số tích luỹ: CHƯƠNG III: MÔ TẢ DỮ LIỆU BẰNG CÁC ĐẶC TRƯNG THỐNG KÊ Bài 3.1: Các số tương đối tính toán là: t đt : số tương đối động thái, tkc : ... Có tài liệu phân tổ hợp tác xã thu c huyện theo suất thu hoạch lúa vụ mùa năm báo cáo sau: Năng suất lúa (tạ/ha) Số hợp tác xã 30-35 10 35-40 20 40-45 40 45-50 25 50-55 Có thể tính suất thu hoạch ... 55a + 385b ⇒ b = 29.3696 ˆ Như phương trình tuyến tính là: Yi = 311.886 + 29.3696ti b Dự báo doanh thu doanh nghiêp năm 2010: Vào năm 2010 ti =14, ta có doanh thu là: DT = 311.866 + 29.2696*14 =...
 • 56
 • 829
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: giao trinh chuong 3 tong hop va trinh bay du lieutóm tắt và trình bày dữ liệu thống kê mô tảtóm tắt và trình bày dữ liệu thống kê3 phương pháp thu thập và trình bày dữ liệucông cụ chính để tóm tắt và trình bày các kết quả nghiên cứu là việc xây dựng các bảng biểu thống kê và nghiên cứu khẳng địnhthu thập và trình bày dữ liệuĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài giảng Quản trị công nghệSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 10. Đồng chíBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 5. Người lính dũng cảmTuần 4. Ông ngoạiSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học