TIỂU LUẬN LỊCH SỬ ĐẢNG, NGUYỄN ÁI QUỐC

TIỂU LUẬN LỊCH SỬ ĐẢNG, NGUYỄN ÁI QUỐC

TIỂU LUẬN LỊCH SỬ ĐẢNG, NGUYỄN ÁI QUỐC
... hình thành đường cách mạng giải phóng dân tộc Nguyễn Ái Quốc Nguyễn Ái Quốc trở thành người chiến sĩ cộng sản quốc tế Trong thời gian Pháp, Nguyễn Ái Quốc tích cực hoạt động phong trào công nhân ... nghị Nguyễn Ái Quốc, ban lãnh đạo Đảng cộng sản Pháp thành lập Ban nghiên cứu thuộc địa, Nguyễn Ái Quốc cử vào nhóm phụ trách ban này, làm trưởng tiểu ban nghiên cứu Đông Dương Nguyễn Ái Quốc ... phong trào cộng sản quốc tế Nhiệm vụ khó khăn đặt vai Nguyễn Ái Quốc Lịch sử lần lại xác nhận vai trò to lớn, tài uy tín tuyệt đối Người Cuối năm 1929, Nguyễn Ái Quốc từ Thái Lan bí mật đến Hồng...
 • 15
 • 205
 • 0

Tiểu luận vai trò của Nguyễn Ái Quốc trong việc chuẩn bị thành lập đảng cộng sản Việt Nam

Tiểu luận vai trò của Nguyễn Ái Quốc trong việc chuẩn bị thành lập đảng cộng sản Việt Nam
... chức cộng sản (An Nam cộng sản Đảng, Đông Dương cộng sản Đảng, Đông Dương cộng sản Liên đoàn) trí thành lập đảng cộng sản nhất, lấy tên Đảng Cộng sản Việt Nam Hội nghị hợp tổ chức cộng sản có ... cộng sản tuyên bố thành lập Điều phản ánh xu tất yếu phong trào đấu tranh cách mạng Việt Nam vai trò lớn Nguyễn Ái Quốc 10 IV Hội nghị thành lập Đảng vai trò Nguyễn Ái Quốc đến thành lập Đảng ... vô sản Chính Người có vai trò đầu tàu suốt trình chuẩn bị thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam Đường lối mà Nguyễn Ái Quốc vạch kim nam soi đường cho cách mạng Việt Nam hết từ thành công đến thành...
 • 22
 • 5,074
 • 21

Tiểu luận Lịch sử Đảng

Tiểu luận Lịch sử Đảng
... nhiệm vụ chiến lược" Dù có sai lầm, khuyết điểm trình đạo thực hạn chế lịch sử, thấy kết luận Đảng thoả đáng Đảng kết luận cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân miền Nam có tác dụng định trực tiếp ... ta góp phần làm giàu thêm nội dung kết luận Nắm vững cờ độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội học quan trọng Đảng Đảng tiếp tục quán triệt học giai đoạn lịch sử NẮM VỮNG NGỌN CỜ ĐỘC LẬP DÂN TỘC VÀ ... trắc trở Trong nǎm đầu lịch sử Đảng, tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh không nhiều đồng chí nước chấp nhận bị thay đường lối "cứng rắn" dựa sở đơn vận dụng hay nhấn mạnh lý luận giai cấp đấu tranh...
 • 15
 • 305
 • 0

Tiểu luận Lịch sử Đảng

Tiểu luận Lịch sử Đảng
... Tiểu luận Lịch sử đảng t Trong cỏc ngnh sn xut vt cht ca nn kinh t quc dõn thỡ cụng nghip l mt ngnh sn xut ... Vỡ vy vic nghiờn cu s phỏt trin cụng nghip quỏ trỡnh CNH-HH l rt quan trng v cn thit Tiểu luận Lịch sử đảng Ni dung I/ Vai trũ ca cụng nghip nn kinh t quc dõn Vớ trớ v vai trũ ca cụng nghip ... thng mỏy múc, tớnh liờn tc ca quỏ trỡnh sn xut Sn xut cụng nghip cú tớnh chuyờn mụn húa Tiểu luận Lịch sử đảng Quỏ trỡnh phỏt trin sn xut cụng nghip c v c s vt cht k thut cng nh kinh t xó hi ó...
 • 25
 • 252
 • 0

Tài liệu Bài tiểu luận lịch sử đảng docx

Tài liệu Bài tiểu luận lịch sử đảng docx
... gian đảng phát triển nhanh số lượng đảng viên tổ chức đảng nhằm đáp ứng yêu cầu ngày cao cán lãnh đạo Các đảng đề nhiều biện pháp nhằm tăng cường chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên tổ chức sở đảng ... Hết sức coi trọng công tác xây dựng đảng, phát triển đảng viên Số đảng viên toàn đảng Nam Trung Bộ đến tháng năm 1949 16.000 đồng chí, có 600 đảng viên nữ, 50 đảng viên thuộc dân tộc người Hầu ... tán “Đại Việt quân dân xã hội đảng “Đại Việt Quốc dân đảng đảng phái phản động tay sai phát xít Nhật Chính phủ sắc lệnh lập tòa án quân trừng trị bọn phản cách mạng Đảng, Chính phủ Chủ tịch Hồ...
 • 16
 • 417
 • 0

Tài liệu bai tieu luan lich su dang pdf

Tài liệu bai tieu luan lich su dang pdf
... cụ, ta tận dụng số máy cũ tích cực tìm cách tự chế tạo máy Để có nguyên liệu cho sản xuất, ta tích cực thu thập nguyên liệu cũ sẵn có nước, quyên góp nhân dân lấy địch Với trí thông minh bàn ... quân dược Bằng nguyên liệu sẵn có nước, sản xuất hàng chục vạn xẻng cuốc, kéo cắt dây thép gai, nhiều loại quân trang quân dụng từ áo trấn thủ, quần áo xi-ta đến đôi dép cao su Đặc biệt, ngành quân ... dân chống nạn mù chữ để mở mang kiến thức cho nhân dân lao động, bước khắc phục hậu sách ngu dân su t 80 năm thực dân Pháp Ngày tháng năm 1945, phiên họp đầu tên Hội đồng Chính phủ, Chủ tịch Hồ...
 • 16
 • 278
 • 0

TIỂU LUẬN: Lịch sử triết học Trung Quốc ppt

TIỂU LUẬN: Lịch sử triết học Trung Quốc ppt
... lấy triết học làm sở lý luận Tình trạng làm cho triết học Trung Quốc thuộc loại hình trị – luân lý, nhà triết học thuộc dạng người hiền Cũng mà có người nói Trung Quốc triết lý, triết học ... thống triết học, triết học Trung Quốc. Nhưng đấu tranh thay trường phái triết học, phát triển luận điểm tư tưởng Trung Quốc biểu vấn đề nhiều có sắc thái địa: vấn đề thể vũ trụ, vấn đề triết học, ... – La Mã thời cổ đại, triết học gắn bó mật thiết với khoa học tự nhiên, ấn Độ triết học liền với tôn giáo, Trung Quốc cổ đại, triết học xen lẫn với trị luân lý đó, triết học lấy trị, luân lý làm...
 • 13
 • 669
 • 5

TIểu luận Lịch Sử Đảng Quan điểm về công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa của đảng qua các thời kì

TIểu luận Lịch Sử Đảng Quan điểm về công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa của đảng qua các thời kì
... hướng chủ nghĩa hội, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc _ Tiểu luận Lịch Sử Đảng PHẦN II QUAN ĐIỂM VỀ CÔNG NGHIỆP HÓA CỦA ĐẢNG QUA CÁC KỲ ĐẠI H ỘI Qua ... Tiểu luận Lịch Sử Đảng PHẦN I NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CÔNG NGHIỆP HOÁ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Khái niệm công nghiệp hoá ► Cuối kỷ 18 cách mạng công nghiệp tiến hành khu vực Tây Âu, công nghiệp ... (then chốt), cách mạng quan hệ sản xuất cách mạng tư tưởng - văn hóa; đẩy mạnh công nghiệp hóa hội chủ nghĩa nhiệm vụ trung tâm thời kỳ độ; xây dựng chế độ làm chủ tập thể hội chủ nghĩa, xây...
 • 32
 • 229
 • 0

Tiểu Luận lịch sử cận đại Trung Quốc

Tiểu Luận lịch sử cận đại Trung Quốc
... - Nguyễn Văn Hồng- Nxb: Chinh trị quốc gia - 2002 Lịch sử cận đại Trung Quốc T1- nd: Trần Văn Giáp- bs: Đinh Hiểu Tiên - 19?? Mấy vấn đề lịch sử Châu Á- lịch sử Việt Nam - Một cách nhìn Nguyễn ... Bối cảnh đất nước Trung Hoa Như người biết lịch sử Trung Hoa nối tiếp lâu dài liên tục Trung Quốc tự hào “Thiên Triều đệ nhất” Quả thật phạm vi khu vực phạm vi lịch sử cổ, trung đại thật Song bảo ... hữu Nho giáo Trung Quốc Tư tưởng “nông thương mạt” chi phối lâu dài lịch sử Trung Quốc Nhân dân Trung Hoa muốn thoát khỏi cảnh nghèo lạc hậu định phải thay tư tưởng “Dĩ thương lập quốc “thượng...
 • 14
 • 596
 • 0

Tiểu luận Lịch sử Đảng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là sự lựa chọn duy nhất đúng đắn của cách mạng việt nam. phân Tích cơ sở khách quan và chứng minh cho luận điểm đó của đảng ta

Tiểu luận Lịch sử Đảng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là sự lựa chọn duy nhất đúng đắn của cách mạng việt nam. phân Tích cơ sở khách quan và chứng minh cho luận điểm đó của đảng ta
... tầng lớp hội cá nhân Độc lập dân tộc điều kiện để tiến lên chủ nghĩa hội, chủ nghĩa hội lại củng cố độc lập dân tộc Độc lập dân tộc chủ nghĩa hội có mối quan hệ biện chứng Từ Đảng đời ... lập dân chủ chủ nghĩa hội giai đoạn Độc lập dân tộc tiền đề điền kiện để xây dựng chủ nghĩa hội, chủ nghĩa hội đảm bảo chắn bền vững cho độc lập dân tộc Củng cố độc lập dân tộc giành yêu ... lược cách mạng, cách mạng hội chủ nghĩa Miền Bắc cách mạng dân tộc dân chủ Miền Nam (1954-1975) Bước vào thời kì này, đường lối chiến lược kết hợp độc lập dân tộc chủ nghĩa hội thể cách độc...
 • 15
 • 479
 • 0

Tiểu luận Lịch sử Đảng Sự ra đời của Đảng Cộng Sản Việt Nam là một tất yếu lịch sử

Tiểu luận Lịch sử Đảng Sự ra đời của Đảng Cộng Sản Việt Nam là một tất yếu lịch sử
... cỏch mng ca Vit Nam ó c tri nghim vi nhiu ng , nhiu hỡnh thc u tranh T nhng hỡnh thc non tr v cú phn u tr theo ch ngha ci lng ri ng li u tranh theo dõn ch t sn, phong tro u tranh ca cụng nhõn ... r nh mt tro lu v ó du nhp vo Vit Nam Phong tro u tranh gii phúng dõn tc nc ta cng chiu nh hng ca s thay i ú , mang nhiu yu t mi c v t tng cng nh phng phỏp u tranh Tiu biu l cỏc phong tro : ụng ... viờn lũng yờu nc Cỏc phong tro ny ch u tranh v mt chớnh tr , mang nng ch ngha ci lng ,yu t v cui cựng u tht bi Vit Nam lỳc by gi cũn cú phong tro u tranh ca cỏc giai tng khỏc cng nhiu , rm r...
 • 11
 • 2,904
 • 8

Tiểu luận lịch sử Đảng

Tiểu luận lịch sử Đảng
... , ó 11 Tiểu luận lịch sử Đảng thụng qua chớnh cng tt , sỏch lc tt ,chng trỡnh túm tt , iu l túm tt ca ng v iu l ca cỏc hi qun chỳng H Chớ Minh son tho 12 Tiểu luận lịch sử Đảng iv kết luận Hi ... Ta hóy i tỡm hiu vai trũ ca lónh t H Chớ Minh vic thnh lp ng cng sn Vit nam Tiểu luận lịch sử Đảng II hoàn cảnh lịch sử Hon cnh lch s : l s khng hong ln ca cỏch mng Vit nam v ng li cu nc cui th ... dõn tc ca Vit nam 2.Sự chuẩn bị trị,t tởng tổ chức cho việc thành lập Đảng cộng sản a Sự chuẩn bị trị t tởng Tiểu luận lịch sử Đảng -Sau tr thnh chin s cng sn , cựng vi vic thc hin nhng nhim v ú...
 • 13
 • 46
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tiểu luậnbài tiểu luậntiều luậntiểu luậnthạc sĩ. tiểu luậnbìa tiểu luậntiểu luận kinh tế quốc tếtiểu luận môi trườngbài tiểu luậntrình bày tiểu luậntiểu luận môn họcviết tiểu luậntiểu luận sinh học phân tửtiểu luận kinh tếtiểu luận marketingSKKN sử DỤNG PHẦN mềm MATHCAD tạo PHƢƠNG án NHIỄU TRONG câu hỏi TRẮC NGHIỆM TOÁNSKKN nâng cao năng lực giải quyết tình huống thực tiễn của học sinh ở bài thực hành “quản lí và sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiênHoàn thiện tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH điện điện tử 3cTổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần kinh doanh nhà và xây dựng hải dươngHoàn thiện công tác quản lí một số vật tư kỹ thuật chủ yếu tại công ty than khe chàm TKVHoạt động cho vay vốn tín dụng đối với hộ nông dân của NHCSXH chi nhánh đông anh thành phố hà nộixử lý rác thanh long bằng trùn quế ở bình thuậnCài đặt hệ điều hành từ xa thông qua deployment serverTrắc nghiệm Hình 12 Chương 1Đào tạo nguồn nhân lực tại công ty cổ phần nội thất Ân Dương Minh (ozsun)Lâm sàng phụ khoa và giải phẫu bệnh phàn 1Phát triển thị trường giao dịch hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán trên thị trường chứng khoán Việt NamHoàn thiện công tác đảm bảo tiền vay bằng tài sản tại Ngân hàng TMCP đầu tư & phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bình Định.chăm sóc bà mẹ trong khi đẻ phần 2Chữa bệnh không dùng thuốc phần 1Dược lý y học hà nội phần 2Đào tạo nguồn nhân lực tại Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh BìnhHoàn thiện công tác phân tích hiệu quả hoạt động tại công ty cổ phần FOCOCEV quảng namHoàn thiện công tác tính giá thành sản phẩm phục vụ quản trị chi phí tại công ty dược trang thiết bị y tế bình địnhHoàn thiện công tác xếp hạng tín dụng nội bộ tại ngân hàng TMCP ngoại thương việt nam, chi nhánh quảng nam