TÀI LIỆU LỊCH SỬ ĐẢNG

Tài liệu Tài liệu Lịch sử Đảng pdf

Tài liệu Tài liệu Lịch sử Đảng pdf
... thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam Thứ hai, Nguyễn Ái Quốc sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam Hoạt động tích cực Nguyễn Ái Quốc người cách mạng Việt Nam đưa tới chín muồi điều kiện để thành lập đảng Mác ... để thành lập đảng Mác xít bắt đầu diễn gay gắt nội người cách mạng Việt Nam Đó lí để dẫn tới đời ba tổ chức cộng sản Việt Nam năm 1929: Đông Dương Cộng sản đảng, An Nam Cộng sản đảng, Đông Dương ... Ái Quốc đến với chủ nghĩa Mác – Lênin Tại đại hội Đảng Xã hội Pháp Tua (12-1920), Người bỏ phiếu tán thành Quốc tế thứ III, tham gia thành lập Đảng Cộng sản Pháp Người tích cực hoạt động để truyền...
 • 3
 • 168
 • 1

Tài liệu Lịch sử đàng - Thời kỳ chống Pháp doc

Tài liệu Lịch sử đàng - Thời kỳ chống Pháp doc
... lập Đảng bước ngoặt vô quan trọng lịch sử cách mạng Việt Nam ta Nó chứng tỏ giai cấp vô sản trưởng thành đủ sức lãnh đạo cách mạng" Đảng cộng sản Việt Nam lịch sử giao cho sứ mệnh nắm quyền lãnh ... Quốc - Hồ Chí Minh, người Việt Nam yêu nước tiên tiến tìm đường giải phóng dân tộc đắn, phù hợp với nhu cầu phát triển dân tộc Việt Nam xu thời đại Người tiếp thu phát triển học thuyết Mác - Lênin ... cao trao 3 0-3 1 va gianh duoc nhung thang loi nhat dinh Ro rang co dang lap da chuyen cach mang nuoc ta tu su mo mam ve duong loi chinh tri den chan troi tuoi sang cua chu nghia mac-lenin Chung...
 • 3
 • 205
 • 1

Tài liệu lịch sử Đảng pdf

Tài liệu lịch sử Đảng pdf
... khả gánh vác sứ mệnh lịch sử trọng đại tập hợp lực lượng toàn dân để giải phóng dân tộc Nhưng lịch sử có lời giải đáp Chủ nghĩa Mác đời vạch tất yếu bị che lấp sương mù lịch sử Chủ nghĩa Mác khẳng ... nghĩa xã hội trở thành hệ giá trị phát triển củ Việt Nam, cờ Đảng, thời đại ngày Nhận thức hành động theo lựa chọn theo hệ giá trị Đảng lãnh đạo thành công Cách mạng Tháng Tám 1945, tiến hành ... chủ nghĩa tư cực thịnh Cách mạng Tháng Mười nổ Sự đột phá Tháng Mười mở đầu cho xu phát triển lịch sử giới Cách mạng Tháng Mười "rung chuyển giới" làm cho tính chất thời đại thay đổi, giai cấp...
 • 5
 • 114
 • 0

tài liệu lịch sử đảng phần 2

tài liệu lịch sử đảng phần 2
... đạo Đảng Nhà nước 2. 2/ Đảng lãnh đạo kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược can thiệp Mỹ (1946-1954) : 2. 2.1/ Phát động tồn quốc kháng chiến đường lối kháng chiến Đảng : a/ Hồn cảnh lịch sử ... lãnh đạo Đảng nhân tố định thắng lợi cách mạng Việt Nam 4.1/ Vai trò Đảng lịch sử : a/ Đảng cộng sản Việt Nam- người lãnh đạo cách mạng Việt Nam : - Sự lãnh đạo Đảng CMVN lựa chọn lịch sử Thực ... hệ Đảng quần chúng đấu tranh theo hiệu thích hợp Tóm lại : Chủ trương Đảng chuyển hướng đạo chiến lược 1 .2. 2/ Sự chuyển hướng đạo chiến lược Đảng Hội nghị Trung ương 6,7,8 : * Hồn cảnh lịch sử...
 • 20
 • 535
 • 0

tài liệu lịch sử đảng cộng sản việt nam

tài liệu lịch sử đảng cộng sản việt nam
... chí Nguyễn ái Quốc và thống nhất các tổ chức cộng sản thành một đảng lấy tên là Đảng cộng sản Việt Nam.   Hội nghị đã thông qua Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Điều lệ vắn tắt của Đảng cộng sản Việt Nam.  Những vǎn kiện quan trọng này đều do đồng chí Nguyễn ái Quốc dự thảo. Hội  ... trong cả nước, là sự đồng tâm nhất trí của những chiến sĩ tiên phong.  Những người cộng sản Việt Nam dù ở trong Đông Dương cộng sản đảng,  An Nam cộng sản đảng hay Đông Dương cộng sản liên đoàn, lúc bấy giờ tuy có những vấn đề bất đồng, nhưng đã  ... III ­ HỘI NGHỊ THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ­ CƯƠNG LĨNH ĐẦU TIÊN CỦA  ĐẢNG  1­ Thống nhất các tổ chức cộng sản Trước tình hình xuất hiện ba tổ chức cộng sản trong một nước. Quốc tế cộng sản đã gửi thư cho ...
 • 15
 • 595
 • 0

TÀI LIỆU LỊCH SỬ ĐẢNG

TÀI LIỆU LỊCH SỬ ĐẢNG
... cạnh Đảng bắt tay vào việc chuẩn bò ll cho việc dành quyền: -Đảng nhanh chóng xây dựng lực lượng trò quần chúng, quan điểm Đảng : “ lực lượng trò Đảng thứ áo giáp bảo vệ Đảng, thành lũy Đảng ... tắc xây dựng Đảng theo chủ nghóa Mác-Lênin B-Nội dung luận cương trò 10 – 1930: - Tháng 10/1930 ban chấp hành trung ương đảng họp hội nghò lần thứ nhất, thông qua luận cương trò đảng đồng chí ... điều đó, Đảng ta nhấn mạnh tính triệt để CM vô sản quán triệt nguyên lý chủ nghóa Mác-lenin liên minh công nông cách mạng vô sản - Về xây dựng đảng : luận cương trò khẳng đònh lãnh đạo đảng nhân...
 • 10
 • 203
 • 0

TAI LIEU LICH SU

TAI LIEU LICH SU
... giỏi võ nhiều Ngoài dân thịnh vượng triều hiền minh Mười hai đời hiển vinh, Đến Trần Phế Đế nước suy vi Cha nhà Hồ Quý Ly, Giết vua tiếm vị kỳ bảy niên Tình hình nước không yên, Tàu qua xâm chiếm ... nước lôi thôi, Lê Nam, Mạc Bắc rạch đôi san hà, Bảy mươi năm vạn can qua Cuối đời mười sáu Mạc đà suy vi Từ đời mười sáu trở đi, Vua Lê, chúa Trịnh chia lâu Nguyễn Nam Trịnh Bắc đánh nhau, Thấy...
 • 6
 • 255
 • 1

tai lieu lịch sử

tai lieu lịch sử
... k ∆ MNP có đồng dạng với ∆ ABC không? - Nếu có tỉ số đồng dạng bao nhiêu? Câu Câu Nêu biện pháp sử dụng tiết kiệm điện ? : 017 319 237 11 13 31 12 14 15 21 41 51 16 01 10 18 33 57 27 47 07 35...
 • 8
 • 243
 • 0

Tài liệu LỊCH SỬ ISRAEL

Tài liệu LỊCH SỬ ISRAEL
... đội Israel, ông đào tạo nên, phạm hành động bất lương Lavon dàn dựng Năm 1960, ủy ban gồm bảy trưởng tiến hành điều tra vụ việc tìm tài liệu Moshe Dayan Shimon Peres Thứ trưởng Quốc phòng sử dụng, ... Tóm tắt phủ Israel (tiếng Hebrew)[5] Chiến tranh Suez 1956 Cuộc khủng hoảng Suez xảy xung đột năm 1956 Israel Ai Cập nổ ra, với việc Ai Cập gửi lực lượng du kích vào lãnh thổ Israel Israel tung ... tộc, Israel Liên hiệp quốc.) ] Tiến trình hòa bình Ai Cập -Israel Tháng 11 năm 1977, Tổng thống Ai Cập Anwar Sadat chấm dứt 30 năm thù địch với Israel viếng thăm Jerusalem theo lời mời Thủ tướng Israel...
 • 14
 • 202
 • 1

Tài liệu LỊCH SỬ ISRAEL

Tài liệu LỊCH SỬ ISRAEL
... đội Israel, ông đào tạo nên, phạm hành động bất lương Lavon dàn dựng Năm 1960, ủy ban gồm bảy trưởng tiến hành điều tra vụ việc tìm tài liệu Moshe Dayan Shimon Peres Thứ trưởng Quốc phòng sử dụng, ... Tóm tắt phủ Israel (tiếng Hebrew)[5] Chiến tranh Suez 1956 Cuộc khủng hoảng Suez xảy xung đột năm 1956 Israel Ai Cập nổ ra, với việc Ai Cập gửi lực lượng du kích vào lãnh thổ Israel Israel tung ... tộc, Israel Liên hiệp quốc.) ] Tiến trình hòa bình Ai Cập -Israel Tháng 11 năm 1977, Tổng thống Ai Cập Anwar Sadat chấm dứt 30 năm thù địch với Israel viếng thăm Jerusalem theo lời mời Thủ tướng Israel...
 • 14
 • 202
 • 0

Tài liệu Lịch sử Ông già Noel

Tài liệu Lịch sử Ông già Noel
... đẹp nhiệm vụ Không cười chê Rudolph Ông già Noel trao tặng Rudolph huân chương danh dự lòng dũng cảm Tên Rudolph vào lịch sử tuần lộc nhỏ tuổi dũng cảm làng Ông gia Noel Ông già Noel phụ tá xuất ... hình mẫu CocaCola Nhưng nhờ có mà Ông già Noel thêm tiếng, đồ màu đỏ ăn sâu vào lòng người Ông già Noel CocaCola Tám tuần lộc, đội bay Santa Hình ảnh ông già Noel ngồi cưỡi xe tuần lộc trở nên ... CocaCola chọn Ông già Noel làm đại diện cho chiến dịch quảng cáo mùa Giáng Sinh năm hãng Thời điểm đấy, Ông già Noel chưa thực tiếng Để quảng bá thương hiệu, CocaCola tạo nên Ông già Noel mặc áo...
 • 7
 • 390
 • 1

Tài liệu Lịch sử 6: Nước Đại Việt

Tài liệu Lịch sử 6: Nước Đại Việt
... - Cui th k XII nh Lý suy yu + Quan li n chi sa o, khụng chm lo n i sng ca nhõn dõn Lược đồ nước Đại Việt thời Lý Trn Cnh mi lờn tui cú chỳ h l Trn Th lm in tin ch huy s, nờn c vo hu cung Chiờu ... t h u d o u h i n l u a T e n 2.3 Tên mộtmộtquan chuyên coidựngLý gồm 12 gồm gồm 6.Tên luật nhà đại gồm 17 cung vua, 5.Tên vịmột ngườicùng củakhởiTrầnsự nghiệp họ Trần, Tên vuacơ chức quan đứng...
 • 20
 • 325
 • 0

Tài liệu Lịch sử phát triển trường THCS Giáp Sơn

Tài liệu Lịch sử phát triển trường THCS Giáp Sơn
... viên học sinh nhà trường Công tác phổ cập Xã nhà trường làm tốtnhiệmvụ phổ cập giáo dục THCS từ 2002 công nhận đạt chuẩn quốc gia phổ cập giáo dục THCS đến (2010) giữ vững Giáp Sơn, ngày 15 tháng ... 3.Trang thiết bị dạy học Hiệnnay trường gồm có: 46 thiết bị dạy học + 20 máy tính + 03 máy chiếu Projater + Nội thất phòng thực hànhL...
 • 2
 • 252
 • 0

Tài liệu Lịch sử 4 tuàn 21 đầy đủ nội dung

Tài liệu Lịch sử 4 tuàn 21 đầy đủ nội dung
... niên hiệu Hồng Đức ( 147 0 – 149 7).) - Như SGK / 48 (nội dung - Nêu nội dung luật Hồng luật phụ nữ) Đức - Bộ luật Hồng Đức công cụ giúp vua Lê cai - Gv: theo em, với nội dung quản đất nước Nó ... tương đương với Lộ thời Trần Tỉnh sau - GV: Dựa vào sơ đồ, tranh minh họa số 1, nội - HS tìm hiểu, trao đổi với trả dung SGK tìm việc thể lời: Vua người đứng đầu nhà nước, có triều Hậu Lê, vua người ... phát triển kinh tế, đối nội, đối ngoại sáng suốt mà triều Hậu Lê đưa nước ta phát triển lên tầm cao Nhớ ơn vua, nhân dân ta có câu: Đời vua Thái Tổ, Thái Tông Thóc lúa đầy đồng trâu chẳng buồn...
 • 3
 • 402
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: hoạt động 3 phân tích các nguồn tài liệu trong nghiên cứu lsđpmột công trình lsđp được đánh giá là chất lượng trước hết hoàn toàn phụ thuộc nguồn tài liệu lịch sử sưu tầm được và công tác biên soạnhệ thống tài liệutài liệutài liệu mớithay đổi tài liệusử dụng tài liệutài liệu tham khảotài liệu hướng dẫntài liệu kỹ thuậtbảo quản tài liệutài liệu an toàn điệntài liệutai lieutài liệu giảng dạyHàn Quốc Regulation 2Thổ Nhĩ Kỳ GSGN1TUR3Trung Quốc GSGN1CHN2ufhop dong thuc hien de tai nckh22341Bài 7. Tình thái từBài 26. Thuế máuufphieu danh gia nghiem thu de tai22466Trung Quốc GSCMN1CHN1S1Development through life a psychosocial approach 11th edition newman test bankClearly visual basic programming with microsoft visual basic 2010 2nd edition diane zak test bankDevelopmentally appropriate practice curriculum and development in early education 5th edition carol gestwicki test bankCriminal justice in action the core 7th edition gaines test bankBài 10. Ngẫu nhiên viết nhân buổi mới về quê (Hồi hương ngẫu thư)Bài toán tìm đường đi của người giao hàngCorporate finance 11th edition ross test bankCost accounting foundations and evolutions 9th edition kinney test bankCrafting and executing strategy concepts and cases the quest for competitive advantage 20th edition thompson test bankCognition theories and applications 9th edition reed test bankBài thu hoạch module quản lý bệnh viện và module kinh tế y tế công tác chăm sóc điêu dưỡng tại viêt namContemporary mathematics for business and consumers 6th edition robert brechner test bank