Nguyễn ái quốc và những bài đăng trên báo le paria

Tài liệu Tiểu luận " Nguyễn Ái Quốc Đảng" ppt

Tài liệu Tiểu luận
... MỤC LỤC Tiểu luận " Nguyễn Ái Quốc Đảng" .1 MỤC LỤC A MỞ ĐẦU: .2 B.NỘI DUNG I Nguyễn i Quốc tìm đường ... 1923, Nguyễn Ai Quốc sống Liên Xô, Trung Quốc, Thái Lan Phương pháp truyền bá thời kỳ có hệ thống hơn, chủ nghĩa Mác-Lênin đồng chí vận dụng đề đường lối cho CM Việt Nam 6- 1923 : Nguyễn Ai Quốc ... 1924 : Người dự đại hội(ĐH) quốc tế CS lần II sau dự ĐH nông dân quốc tế CS (có đọc tham luận, đề nghị quốc tế CS quan tâm vấn đề nông dân nước thuộc địa) III Nguyễn i Quốc xc tiến qu trình thnh...
 • 16
 • 341
 • 0

Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam

Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc và sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam
... thắng lợi Sự đời ĐCS VN chấm dứt khủng hoảng đờng lối cứu nớc từ cuối kỷ trớc Sự đời Đảng chuẩn bị nhân tố quan trọng cho thắng lợi tiếp sau Sự đời ĐCS VN bớc ngoặt lịch sử nớc ta Sau chến tranh tg ... phải dựa vững vào hạng dân cày nghèo Đồng thời phải liên lạc đợc với tiểu t sản, trí thức, trung nôngđể lôi kéo họ phe vô sản giai cấp Còn phú nông, trung, tiểu địa chủ t Việt nam mà cha rõ mặt ... trị Đảng- cơng lính đắn sáng tạo Sau hội nghị hợp nhất, ngày 24/3/1930 theo đề nghị Đông Dơng cộng sản liên đoàn, BCH TW lâm thời ĐCS VN chấp nhận tổ chức vào ĐCS VN Nh vậy, việc hợp tổ chức cộng...
 • 2
 • 257
 • 2

NGUYỄN ÁI QUỐC QUÁ TRÌNH VẬN ĐỘNG THÀNH LẬP ĐẢNG

NGUYỄN ÁI QUỐC VÀ QUÁ TRÌNH VẬN ĐỘNG THÀNH LẬP ĐẢNG
... Pháp, Nguyễn Ái Quốc trình bày dự thảo Nghị vấn đề "Chủ nghĩa cộng sản thuộc địa" kiến nghị thành lập Ban nghiên cứu thuộc địa Đảng Năm 1922, Ban nghiên cứu thuộc địa ĐCS Pháp thành lập; Nguyễn Ái ... hội lần thứ V QTCS Sau đó, Nguyễn Ái Quốc tham gia Đại hội Quốc tế công hội đỏ, Quốc tế phụ nữ, Quốc tế niên, Quốc tế cứu tế đỏ… Tại Đại hội quốc tế nói trên, Nguyễn Ái Quốc tiếp tục làm rõ quan ... chia thành nhiều phe phái, Nguyễn Ái Quốc từ Thái Lan trở lại Hương Cảng (Trung Quốc) chủ động triệu tập đại biểu hai nhóm Đông Dương cộng sản Đảng An Nam cộng sản đảng chủ trì Hội nghị hợp thành...
 • 12
 • 224
 • 0

Cải cách hệ thông ngân hàng thương mại Trung Quốc những bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.doc

Cải cách hệ thông ngân hàng thương mại Trung Quốc và những bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.doc
... Nông nghiệp Trung Quốc Ngân hàng Trung Quốc Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc Ngân hàng Công Thơng Trung Quốc Ngân hàng Bu điện Ngân hàng Phát triển Quốc doanh Ngân hàng Xuất Nhập Ngân hàng Phát triển ... với ngân hàng chuyên doanh Hiện nay, hệ thống ngân hàng Trung quốc bao gồm nhiều ngân hàng khác Dới Ngân hàng Nhân dân Trung Hoa (ngân hàng trung ơng) ngân hàng chuyên doanh lớn sau: Ngân hàng ... Trung Quốc trở thành học quý báu cho Việt Nam Từ nghiên cứu thân hệ thống Ngân hàng Thơng mại Trung Quốc, biện pháp cải cách Ngân hàng Thơng mại Trung Quốc làm, sở tìm hiểu phân tích hệ thống Ngân...
 • 109
 • 637
 • 4

Cải cách hệ thống ngân hàng thương mại Trung Quốc những bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

Cải cách hệ thống ngân hàng thương mại Trung Quốc và những bài học kinh nghiệm cho Việt Nam
... Nông nghiệp Trung Quốc Ngân hàng Trung Quốc Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc Ngân hàng Công Thơng Trung Quốc Ngân hàng Bu điện Ngân hàng Phát triển Quốc doanh Ngân hàng Xuất Nhập Ngân hàng Phát triển ... Trung Quốc trở thành học quý báu cho Việt Nam Từ nghiên cứu thân hệ thống Ngân hàng Thơng mại Trung Quốc, biện pháp cải cách Ngân hàng Thơng mại Trung Quốc làm, sở tìm hiểu phân tích hệ thống Ngân ... thống Ngân hàng Thơng mại Việt Nam, em xin đa học kinh nghiệm quý báu mà Việt Nam tham khảo đợc từ Trung Quốc nhằm góp phần nhỏ bé vào công cải cách hệ thống Ngân hàng Thơng mại Việt Nam, nhằm...
 • 109
 • 296
 • 0

Chương 1: Khái niệm những thao tác trên Windows - Thị Nguyên An

Chương 1: Khái niệm và những thao tác trên Windows - Lê Thị Nguyên An
... từ hệ 2, 16 sang hệ 10  (anan-1…a0)B = an. 2n + an- 1.2n-1 +…+ a0.20  (anan-1…a0)H = an. 16n + an- 1.16n-1 +… + + a0.160 35 Chuyển hệ 10 sang hệ 2:  D số cần chuyển  Chia D (chia nguyên) liên ... ◦ Giá trị vị trí = bn ◦ n = vị trí, chữ số có vị trí n-1 ◦ Phần thập phân đánh số âm ( b-1, b-2 …)  an- 1an- 2…a1a0 = an- 1.bn-1 + an- 2.bn-2 + a1.b1 + a0.b0 30  Nhị phân (Binary), dùng biểu diễn ... d  anan-1…a0 = an. 10n + an- 1.10n-1 +…+ a0.100  1,23 = 100 + 2.1 0-1 + 1 0-2  Viết: 2004 200410 29     Sử dụng b ký hiệu để biểu diễn Ký hiệu có giá trị nhỏ ‘0’ Ký hiệu có giá trị lớn b-1...
 • 90
 • 259
 • 0

Luận văn " CẢI CÁCH HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRUNG QUỐC NHỮNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM " doc

Luận văn
... ú nhng kinh nghim ca Trung Quc cú th tr thnh bi hc quý bỏu cho Vit Nam T nhng nghiờn cu ca bn thõn v h thng Ngõn hng Thng mi Trung Quc, v nhng bin phỏp ci cỏch m cỏc Ngõn hng Thng mi Trung Quc ... hng Trung quc bao gm nhiu ngõn hng khỏc Di Ngõn hng Nhõn dõn Trung Hoa (ngõn hng trung ng) l cỏc ngõn hng chuyờn doanh ln sau: Ngõn hng Nụng nghip Trung Quc Ngõn hng Trung Quc Ngõn hng Xõy dng Trung ... xõy dng khỏ trung v a phng s ti cú hng mc trng im Ngõn hng Cụng thng Trung Quc c tỏch ngõn hng Trung ng nm 1984 Ngõn hng Cụng thng Trung Quc ch yu kinh doanh ti chớnh thnh ph, phc v cho doanh...
 • 117
 • 370
 • 0

Tác động của việc gia nhập WTO tới một số ngành kinh tế chủ chốt của trung quốc những bài học kinh nghiệm cho việt nam

Tác động của việc gia nhập WTO tới một số ngành kinh tế chủ chốt của trung quốc và những bài học kinh nghiệm cho việt nam
... G KHOA KINH TẾ NGOẠI T H Ư Ơ N G KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Dề tài! TÁC ĐỘNG CỦA VIỆC GIA NHẬP WTO TỚI MỘT số N G À N H KINH TẾ CHỦ CHỐT CỦA TRUNG QUỐC VÀ NHỮNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM Sinh ... Vấn đ gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới cặa Trung Quốc Chương li: Tác động cặa việc gia nhập WTO tới số ngành kinh tế chù chốt cặa Trung Quốc Chương ỈU : Một số học kinh nghiệm cho Việt Nam ... : TÁC ĐỘNG CỦA VIỆC GIA NHẬP WTO TỚI MỘT 23 số NGÀNH K I N H T Ế C H Ủ C H Ố T C Ủ A TRUNG Q U Ố C 25 ì Những tác động chung 25 Đạc điểm ngành kinh tế chù chốt Trung Quốc trước gia nhập WTO Những...
 • 98
 • 377
 • 0

NGUYỄN ÁI QUỐC VAI TRÒ CỦA NGƯỜI ĐỐI VỚI VIỆC CHUẨN BỊ VỀ TƯ TƯỞNG ppt

NGUYỄN ÁI QUỐC VÀ VAI TRÒ CỦA NGƯỜI ĐỐI VỚI VIỆC CHUẨN BỊ VỀ TƯ TƯỞNG ppt
... trình chuẩn bị công phu, khoa học lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc ba mặt tưởng, trị tổ chức - Năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam đời, lúc Việt Nam Quốc dân Đảng tan rã, với thất bại khởi nghĩa Yên Bái, ... Đây bước chuẩn bị quan trọng trị, tưởng cho thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam ∗ Tại Quảng Châu: - Tháng 11-1924, Nguyễn Ái Quốc rời Liên Xô Quảng Châu ( Trung Quốc ) nhằm tập hợp người yêu ... thiện thêm tưởng cách mạng giải phóng dân tộc, thông qua hoạt động thực tiễn nghiên cứu sách báo mácxít Nguyễn Ái Quốc nêu rõ mối quan hệ cách mạng thuộc địa với cách mạng quốc, vai trò giai...
 • 21
 • 616
 • 3

Cải cách doanh nghiệp nhà nước ở Trung Quốc những bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam

Cải cách doanh nghiệp nhà nước ở Trung Quốc và những bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam
... ng ngi qun lý kinh doanh Khụng cũn xỏc nh cp bc hnh chớnh ca doanh nghip v ngi lónh o doanh nghip , Vi c ch mi ny , thu nhp ca ngi qun lý kinh doanh gn lin thnh qu kinh doanh ca doanh n g h i ... hoi ng kinh doanh ca cỏc doanh nghip lm ny sinh tỡnh trng kinh doanh thua l tht thoỏt ti sn ti cỏc doanh nghip l ng nhiờn Theo c tớnh ca cỏc c quan c trỏch n h i m Trung Quc cú 1/3 s doanh ... phỏp nhõn : Theo Trung Quc , doanh nghip cú quyn phỏp nhõn tc l cú c quyn s hu v quyn kinh doanh iu ny hon ton khỏc vi trc giao quyn kinh doanh m khụng giao quyn s hu cho doanh nghip , nhng...
 • 105
 • 601
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: câu 3 nguyễn ái quốc và vai trò của người ñối với việc chuẩn bị về chính trị tư tưởng và tổ chức cho việc thành lập chính ðảng của giai cấp vô sản ở việt namvai trò của nguyễn ái quốc trong thành lập đảngđồng chí nguyễn ái quốc và tôinhững hoạt động của nguyễn aí quốc trong những năm 19111917diem moi va khac trong con duong cuu nuoc cua nguyen ai quoc va cac bac tien boicâu 159 có một nhà văn đã gặp nguyễn ái quốc và thấy rằng từ nguyễn ái quốc tỏa ra một thứ văn hóa không phải văn hóa châu âu mà có lẽ là một nền văn hóa tương lai người đó là ainguyễn ái quốc và quá trình chuẩn bị thành lập tổ chức đoàn thanh niên cộng sản ở vnnguyễn ái quốc và quá trình chuẩn bị thành lập tổ chức đoàn thanh niên cộng sản ở việt namgiai đoạn 2 từ lúc nguyễn tất thành ra đi tỡm đường cứu nước trở thành người cộng sản nguyễn ái quốc và trở về trực tiếp lãnh đạo cách mạng việt nam 1911 1941lập dàn bài cho đề văn vì sao những tấn trò mà va ren bày ra ra với phan bội châu lại được nguyễn ái quốc gọi là những trò lốlập dàn ý bài văn giải thích những tấn trò mà varen và với phan bội châu lại được nguyễn ái quốc gọi là trò lốco nguoi sau khi doc nhung tro lo cua varen va phan boi cu ban khoan vi sao nguyen ai quoc khong de phan boi chau vach toi hay het mang vao mat varen ma chi im lang voi nu cuoi roi thoang qua kin dao vo hinh tren guong matđề bài vì sao những tấn trò mà va ren bày ra với pbc lại được nguyễn aí quốc gọi là những trò lốtính sáng tạo và độc đáo trong công tác xây dựng đảng của nguyễn ái quốc từ năm 19301945tính độc đáo và sáng tạo trong công tác xây dựng đảng của nguyễn ái quốcTHIẾT kế PHÂN XƯỞNG sản XUẤT PHÔ MAI tươiCặp phạm trù nguyên nhân kết quả94933445 hướng dẫn cai đặt va sử dụng gemphân tích các giá trị của cô bé bán diêm andersenBài 8: Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác ( GDCD 8)24 TNH de hieu dao phat thich nhat hanh39 TNH kinh phap an thich nhat hanh17 THP KARATE cận CHIẾN tự DO06 TNH bong hong cai ao thich nhat hanhVovinam và dưỡng sinh tập 1 (NXB thể dục thể thao 2013) nguyễn chánh tứ, 129 trangTự luyện nội công thiếu lâm bát đoạn cẩm văn vi, 57 trangThiếu lâm tự tiểu la hán quyền kim long, 97 trangPhương pháp chiến đấu của lý tiểu long điêu luyện thủ cước pháp 1993 trần đồng quang hòa74 thế chiến đầu thiếu lâm quyền 2000 phong vũBài quyền thiết tuyến dưỡng sinh của thiếu lâm nam phái 1994 ngọc tuấn kim nhất phiTHOÁT NƯỚC BÊN TRONG – TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ05. Bao cao KQ HDKD 2012 SHAnq so 30 tq lua chon cty kiem toan bctc nam 2017BC002 Bao cao tai chinh da kiem toan 2013BC002t Y kien kiem toan BCTC HN