Luận văn nghiên cứu thị trường bất động sản

Slide khóa luận nghiên cứu thị trường bất động sản

Slide khóa luận nghiên cứu thị trường bất động sản
... chủ động điều tiết kiểm soát nhằm ổn định thị trường BĐS PHẦN 2: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  Đối tượng nghiên cứu Toàn quỹ đất liên quan đến thị trường bất động sản phường thị ... thị xã (Nguồn: Xử lý số liệu)  Một số nhận xét thị trường bất động sản thị xã Cửa Lò  Trong năm qua địa bàn thị xã diễn hoạt động giao dịch BĐS sôi động  Bên cạnh mặt tích cực, hoạt động thị ... BĐS địa bàn thị xã dần hình thành phát triển  Đề tài: “Bước đầu nghiên cứu thực trạng thị trường bất động sản đề xuất số giải pháp thị xã Cửa Lò - tỉnh Nghệ An”  Mục đích nghiên cứu đề tài...
 • 32
 • 254
 • 0

Nghiên cứu thị trường bất động sản TP.Cao Lãnh

Nghiên cứu thị trường bất động sản TP.Cao Lãnh
... tài sản khác luật định Động sản tài sản bất động sản Qua hiểu bất động sản gồm hai loại vật thể chủ yếu là: đất đai, tài sản gắn liền với đất 1.1.1.3 Khái niệm thị trường bất động sản Bất động sản ... niệm thị trường BĐS theo nghĩa hẹp đồng nghĩa thị trường nhà đất Căn vào thứ tự thời gian mà bất động sản gia nhập thị trường thị trường bất động sản có cấp, gồm: Thị trường cấp I: thị trường ... Sự vận động thị trường bất động sản vai trò nhà nước 1.3.1 Sự vận động thị trường bất động sản theo chế thị trường Nền kinh tế vận hành theo chế thị trường yếu tố đầu vào sản xuất đầu sản phẩm...
 • 62
 • 275
 • 0

Phương pháp nghiên cứu thị trường bất động sản phần 10 pptx

Phương pháp nghiên cứu thị trường bất động sản phần 10 pptx
... niệm thị trường nhà đất 15 Đặc điểm thị trường nhà đất 16 I.2 Thị trường BĐS - nhà đất mang tính khu vực sâu sắc 16 I.3 Thị trường BĐS - nhà đất thị trường không hoàn 17 hảo 2.3.Cung thị trường ... Biện pháp tạo lập phát triển thị trường hàng hoá cho thị trường nhà đất • Biện pháp xây dựng lực thể chế tổ chức tham gia thị trường nhà đất • Thúc đẩy phát triển thị trường việc sử dụng biện pháp ... Một số vấn đề thị trường BĐS Khái niệm BĐS Khái niệm thị trường BĐS Khái niệm Tính tất yếu trình hình thành phát triển thị 12 trường BĐS 13 Phân loại thị trường BĐS 14 Khái quát thị trường nhà đất...
 • 16
 • 299
 • 0

Phương pháp nghiên cứu thị trường bất động sản phần 9 pps

Phương pháp nghiên cứu thị trường bất động sản phần 9 pps
... vi i tng mua nh i vi i tng mua nh nhm mc ớch kinh doanh ngoi mc ớch kinh doanh 1,58 1, 39 1, 19 1, 29 1, 19 1, 09 1 Nhn xột: Hin theo khung giỏ t ca Nh nc sp ban hnh thỡ chờnh lch gia giỏ t ti v trớ ... chnh li cỏc h s trờn H ệ ố ều nh rís vớivịt V s gi đấtcủa vịt o ríI H ệ ố ều nh s 58 39 1 19 09 29 19 Vịt V ríI Vịt I ríI I Vịt I ríI Vịt ríI ốivớiđốit ợng ua nhằm ục ch nh Đ m nhà m đí ... trớ II V trớ III V trớ IV 37,5 25 40 25 25 25 29, 17 25 30 25 25 25 20,83 25 20 25 25 25 12,5 25 10 25 25 25 K1= 30,63 K2= 26,88 K3= 23,12 K4= 19, 37 1 39 ỏn tt nghip VThThuTrangư44KT2 i vi i tng...
 • 17
 • 268
 • 0

Phương pháp nghiên cứu thị trường bất động sản phần 8 ppt

Phương pháp nghiên cứu thị trường bất động sản phần 8 ppt
... nhà 80 90 10357 20100 22259 Số khoản vay 21 25 18 15 Quy mô trung bình 385 414 1117 1 484 khoản vay Tổng danh mục 105360 244367 4 281 88 663619 Cho vay nhà theo % 7,7% 4,2% 4,7% 3,4% 126 2 988 85 2275 ... 0,6% 2 ,8% 5.9% tổng danh mục Techcombank Dư nợ cho vay nhà 40000 1 088 87 Số khoản vay 80 259 Quy mô trung bình 500 420 khoản vay Tổng danh mục 85 1947 84 7 785 Cho vay nhà theo % 4,70% 12 ,84 % tổng ... vay nhà Số khoản vay 19 98 1999 2000 2001 280 17 51 549 125069 2657 47 414 387 9545 43 6622 48 17750 37 67296 42% 254025 49% 789 824 52% 1390039 47,64% 71164 1261 688 55 903 189 490 1345 550141 2916...
 • 17
 • 300
 • 0

Phương pháp nghiên cứu thị trường bất động sản phần 7 ppsx

Phương pháp nghiên cứu thị trường bất động sản phần 7 ppsx
... tư pháp Hiện tổ chức tham gia thị trường BĐS – nhà đất khái quát theo sơ đồ sau: 115 Thị trường tài Thị trường tiêu dùng Các tổ chức, cá nhân kinh doanh BĐS Nhà nước Người tiêu dùng BĐS Thị trường ... thực phương án Quá trình diễn khoa học theo phương pháp phân tích đối lực, phương pháp so sánh Đây loại quy hoạch chưa có quy hoạch đô thị nước ta, thực tế giúp nhà quy hoạch quản lý đô thị phương ... triển thị trường BĐS phải mang đặc tính xã hội chủ nghĩa, phải bảo đảm nguyên tắc công bằng, tiến bộ, không chênh lệch gìau nghèo, bất bình đẳng bất động sản lớn Chính để thúc đẩy phát triển thị trường...
 • 17
 • 269
 • 0

Phương pháp nghiên cứu thị trường bất động sản phần 6 ppsx

Phương pháp nghiên cứu thị trường bất động sản phần 6 ppsx
... môi trường pháp lý thông thoáng cho hình thành phát triển thị trường nhà đất Kể từ Đại hội lần thứ VIII Đảng (19 96) , Đảng ta đề chủ trương phát triển thị trường BĐS để đồng hoá loại thị trường ... khung khổ pháp lý cho hoạt động thị trường BĐS – nhà đất Để làm điều trước tiên ta phải phân tích nhóm đối tượng tham gia vào thị trường BĐS – nhà đất vai trò nhóm thị trường từ có giải pháp để ... thị trường chưa thấu hiểu cách đầy đủ Yếu tố tĩnh hành công cần bổ sung yếu tố động đáp ứng biến động liên tục kinh tế hàng hoá BĐS – nhà đất Đó tiếp thu, nhận thức cách động thị trường chủ động...
 • 17
 • 329
 • 0

Phương pháp nghiên cứu thị trường bất động sản phần 5 pps

Phương pháp nghiên cứu thị trường bất động sản phần 5 pps
... hoàn thiện loại thị trường theo định hướng XHCN, đặc biệt quan tâm tới thị trường quan trọng chưa có sơ khai như: thị trường lao động, thị trường chứng khoán, thị trường BĐS, thị trường khoa học ... triển thị trường BĐS – nhà đất” Đứng góc độ kinh tế thị trường, nước ta kinh tế trình chuyển đổi sang kinh tế thị trường triển khai công cải cách hành Nhà nước, tìm biện pháp thúc đẩy thị trường ... đẩy phát triển thị trường nhà đất Hà nội Thị trường BĐS – nhà đất nói riêng thị trường BĐS nói chung có vị trí lớn, có tầm quan trọng đặc biệt kinh tế quốc dân Sự phát triển thị trường kéo theo...
 • 17
 • 266
 • 0

Phương pháp nghiên cứu thị trường bất động sản phần 4 pptx

Phương pháp nghiên cứu thị trường bất động sản phần 4 pptx
... Tr I 2,350 23,5 1,999 50,6 200,5 54 1130 5,63 II 1,620 54 1,691 216 522,72 2900 5,55 III 4, 4 04 48 1,799 192 7 24, 377 1700 2,35 IV 1,510 20 1,999 60 1 74, 3 600 3 ,44 Tr li u c, cú ba loi nhu cu i ... 525 70 175 III 1.600 4. 000 960 2 .40 0 40 0 1.000 130 325 1.200 3.000 720 1.800 300 750 100 250 800 2.000 48 0 1.200 200 500 70 175 40 0 1.000 240 600 100 250 30 75 IV 800 2.000 48 0 1.200 200 500 70 ... ti ti a thiu 46 0 1.150 270 675 180 45 0 90 225 II 2.600 6.500 1.560 3.900 780 1.950 260 650 1.950 4. 875 1.170 2.950 580 1 .45 0 190 47 5 1800 4. 500 780 1.950 390 975 130 325 710 1.775 42 0 1.050 210...
 • 17
 • 293
 • 1

Phương pháp nghiên cứu thị trường bất động sản phần 3 ppt

Phương pháp nghiên cứu thị trường bất động sản phần 3 ppt
... cn n 7-7-2000 n 31 -12-2002 u t T l % 35 .972 100,00 42. 937 14. 837 41,2 19.229 ,3 6.575 18 ,3 3.748 10,4 2 .35 6 6,5 2.155 6,0 4.229 ,3 11.786 32 ,6 3. 781 548 4.288 10,5 1,5 11,9 2 .34 6 8 03 6,5 2,2 khu ... tin bỏn nh 200 34 7 802 s hu nh nc Tng 1 .37 9 1. 839 2.555 (Ngun: Cc qun lý cụng sn B ti chớnh) 45 Nm 1998 35 5 Nm 1999 34 7 Nm 2000 2 13 800 9 13 1.009 38 2 822 408 771 39 0 836 2 .35 9 2. 439 2.448 Thu ... d ỏn 34 0.000 402.858 118,5 Nh dõn t xõy dng Nm 1998 810.000 30 0.000 950 .35 4 33 9.191 117 ,3 1 13, 0 Phỏt trin nh theo d ỏn 70.000 85.591 112,0 Nh dõn t xõy dng Nm 1999 230 .000 400.000 2 53. 600...
 • 17
 • 266
 • 1

Phương pháp nghiên cứu thị trường bất động sản phần 2 pot

Phương pháp nghiên cứu thị trường bất động sản phần 2 pot
... nhiờn 32. 924 .060 10. 021 .939 Tng din tớch ó giao, cho thuờ So sỏnh 3 /2 (%) 2. 739.188 21 .1 32. 450 - t nụng nghip 9.345.345 9.345.345 100,0 - t lõm nghip 11.580.755 9.811.084 84,7 - t ụ th 72. 139 72. 139 ... 10,5 Tng 92, 1 91,1 92, 1 (Ngun: Tng kim kờ t nm 20 00 Tng cc a chớnh) D kin nm 20 00 43,6 6,1 20 ,5 11,7 10 ,2 92, 1 Tì hì s dụng ạiH ội nh nh đấtt N D i t ch 1000 ện í ( ha) 50 45 40 35 30 25 20 15 ... 1991 1995 l triu m2, din tớch bỡnh quõn t 7,5 m2/ngi nm 1991 ó nõng dn lờn 10 ,27 m2/ngi (nm 20 00), tng din tớch qu nh ca thnh ph t 31 triu m2 (nm 1990) lờn 52 triu m2 (nm 20 00) (ngun S a chớnh...
 • 17
 • 292
 • 1

Phương pháp nghiên cứu thị trường bất động sản phần 1 pot

Phương pháp nghiên cứu thị trường bất động sản phần 1 pot
... Chương I Một số vấn đề bất động sản thị trường bất động sản I.Khái niệm bất động sản (BĐS) Trong trình phát triển nhân loại, tài sản chia thành “ bất động sản động sản Sự phân loại có nguồn ... Thị trường BĐS đô thị lớn Phân loại thị trường BĐS Theo cấp thị trường Thị trường cấp I • Thị trường cấp II • Trị trường cấp III Theo đối tượng thị trường Theo mục đích sử dụng • Thị Thị trường ... Thị trường nhà trường mua bán • Thị Thị trường khách sạn trường cho thuê • Thị trường Thị trường Theo khu vực • Thị trường BĐS đô thị Thị trường BĐS nông III Khái quát thị trường nhà đất...
 • 17
 • 306
 • 2

nghiên cứu thị trường bất động sản hà nội

nghiên cứu thị trường bất động sản hà nội
... Chơng I Một số vấn đề bất động sản thị trờng bất động sản I.Khái niệm bất động sản (BĐS) Trong trình phát triển nhân loại, tài sản đợc chia thành bất động sản động sản Sự phân loại có nguồn gốc ... sở hữu nhà Nội 25 - Nhà t - Nhà thuê t nhân - Nhà thuê Nhà nớc - Nhà đa sở hữu - Cha rõ chủ sở hữu 76,3% 1,0% 17,1% 1,5% 4,1% Cơ cấu sở hữu nhà Nội 17% 2% 4% 1% 76% Nhà t Nhà thuê Nhà n ớc ... trạng thị trờng nhà đất Nội thời gian qua u điểm việc phát triển thị trờng nhà đất Nội Thị trờng nhà đất vấn đề khách quan kinh tế thị trờng Nó phạm trù kinh tế lịch sử, thị trờng nhà đất...
 • 138
 • 140
 • 0

Nghiên cứu thị trường bất động sản Việt Nam

Nghiên cứu thị trường bất động sản Việt Nam
... Một số vấn đề bất động sản thị trờng bất động sản I.Khái niệm bất động sản (BĐS) Trong trình phát triển nhân loại, tài sản đợc chia thành bất động sản động sản Sự phân loại có nguồn gốc từ luật ... tố kinh tế thị trờng Đến hình thành đầy đủ phận kinh tế thị trờng, số thị trờng phát triển nh thị trờng sản phẩm đầu ra, thị trờng hàng hoá số sản phẩm phục vụ Tuy nhiên, thị trờng sản phẩm đầu ... sử dụng - Thị trờng mua bán - Thị trờng cho thuê - Thị trờng chấp, bảo hiểm * Theo khu vực - Thị trờng BĐS đô thị 13 - Thị trờng BĐS nông thôn - Thị trờng BĐS đô thị lớn Phân loại thị trờng BĐS...
 • 154
 • 286
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: de tai nghien cuu thi truong bat dong san thanh pho ho chi minhluận văn nghiên cứu thị trườngluan van nghien cuu thi truong nha tro sinh vienmột số vấn đề lý luận về khái niệm thị trường bất động sảnluận văn về thị trường bất động sảnthành lập một tổ có nhiệm vụ nghiên cứu về thi trường bất động sảnthảo luận thị trường bất động sảnnghiên cứu thị trường lao độngtiểu luận về nghiên cứu thị trườngbài tiểu luận về nghiên cứu thị trườngtiểu luận marketing nghiên cứu thị trường tiêu dùngtiểu luận phương pháp thảo luận nhóm nghiên cứu thị trườngcơ sở lý luận của nghiên cứu thị trườngvận dụng lý thuyết cung cầu giải thích sự vận động của thị trường bất động sản việt nam năm 2011luận văn nghiên cứu nhân giống các dòng bạch đàn lai ue35 và ue56 giữa eucaliptus urophylla và e exsertar bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bàoboi duong HSGĐỀ KHẢO SÁT LẦN I CẤP TỈNH - SINH 9Thuyết minh biện pháp thí nghiêm nén tĩnh cọc ly tâmSLIDE brand: identify and defferentiateDe su bai 22TRẮC NGHIỆM 15- K2 - CÓ ĐÁP ÁNĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HK1 LỚP 11 TIN HỌCChủ đề 6. Nghề nghiệp với nhu cầu của thị trường lao độngTuần 6. LTVCTuần 22. Nhà bác học và bà cụUnit 3. A trip to the countrysideUnit 4. Our pastUnit 5. Work and playUnit 2. Personal informationDạy học liên môn Bình ngô đại cáoTuần 21. Vội vàngTuần 28. Phong cách ngôn ngữ nghệ thuậtTuần 21. Khái quát lịch sử Tiếng Việtkhoa họcTìm số trung bình cộng