thao luan

Cau hoi on tap va thao luan PLDC.pdf

Cau hoi on tap va thao luan PLDC.pdf
... tư tư ng c a nhà nư c ch nô? kinh t c a nhà nư c phong ki n? Phân tích s xã h i c a nhà nư c phong ki n? Phân tích s tư tư ng c a nhà nư c phong ki n? Phân tích s kinh t c a nhà nư c tư s n? 10 ... nh g n nhà g p Trương Anh Tài (24 tu i), Phong ñã d ng xe ng ñư ng cho Tài qua trư c Nhưng ñi ngang qua, Tài ñã sinh s , ch i m ng Phong Sau ñó, Phong v k cho e m trai làTrương Qu c Khánh (17 ... t Tài Th y anh em Phong tìm ñ n, Tài ñã b ch y M t lát sau, Tài nh t ñư c tre quay l i tìm anh em Phong ñánh u ñ x y ð n Khánh chém Tài nhi u nhát làm Tài ch y máu nhi u Phong m i kêu Khánh d...
 • 19
 • 636
 • 0

Chuyển cuộc thảo luận sang phần tìm kiếm nguyên nhân

Chuyển cuộc thảo luận sang phần tìm kiếm nguyên nhân
... cấp trình bày, tìm kiếm cảm xúc ẩn đằng sau lời nói * Nếu cấp không đạt mục tiêu mình, chuyển thảo luận sang phần tìm kiếm nguyên nhân Trong hầu hết trường hợp, việc xác định nguyên nhân vấn đề ... theo đuổi mục tiêu huấn luyện Quy trình trí bao gồm bước sau: Tìm hiểu ủng hộ quan điểm khác Trình bày đề xuất Tìm kiếm thông hiểu Tìm kiếm trí Khi trí bị nghi ngờ, quay lại bước bắt đầu lại quy ... vấn đề hành động Thảo luận bước quan trọng cần thiết để tiến đến huấn luyện chủ động Hãy dùng bước để làm rõ quan sát ban đầu bạn vấn đề lực thực hay điểm yếu kỹ cấp Hãy thảo luận để thăm dò quan...
 • 7
 • 289
 • 0

Thảo luận nhóm

Thảo luận nhóm
... để phân chia cấp thành nhóm thái độ cư xử họ nhóm khác Ví dụ, họ thường cởi mở với đề xuất nhóm lại lờ đề xuất nhóm Tương tự vậy, họ chấp nhận sai lầm thành viên thuộc nhóm “kinh nghiệm học hỏi” ... nhóm “kinh nghiệm học hỏi” lại trích gay gắt sai lầm nhóm thực Bạn có nhân viên thuộc nhóm khác không? Nếu có thái độ bạn bóp méo giai đoạn thảo luận việc huấn luyện Hãy tránh điều cách Hãy giữ tính ... trước thảo luận lực thực họ Vì tạo bầu không khí hợp tác từ đầu Hãy bắt đầu việc làm cho người cảm thấy dễ chịu Đừng để nhân viên có cảm giác ngồi ghế bị cáo Sau xem lại mục đích thảo luận lợi...
 • 7
 • 738
 • 1

Thảo luận về LRFD

Thảo luận về LRFD
... following: Full implementation of load and resistance factor design (LRFD) , Technical training of the bridge engineering workforce in use of LRFD specifications, Specification provisions for high-performance ... automated bridge analysis and rating systems, such as VIRTIS/OPIS and BRASS, and the development of LRFD and other structure-related software Robust databases and seamless data transfer are required ... load combinations Software development Provision of continuous support for refining and expanding LRFD specifications Test suites and software tools for specification verification/comparison Development...
 • 16
 • 531
 • 0

Thảo luận thêm về Bộ hỗ trợ gõ tiếng Việt bằng ngôn ngữ lập trình Pascal

Thảo luận thêm về Bộ hỗ trợ gõ tiếng Việt bằng ngôn ngữ lập trình Pascal
... chương trình thường trú để gõ, bạnchỉ cần đoạn code ngắn: {$M 800,0,0} uses KeyVnTrs, Dos; begin KhoiTaoGoTelex; TaiPhongTuTep('Font.dat'); WriteLn; WriteLn('Chương trình bàn phìm tiếng Việt DOS ... $M để giới hạn nhớ, nếukhông máy bị treo Để gỡ bỏ chương trình thường trú khỏi nhớ, bạn nêntham khảo thêm 'Mẹo thủ thuật lập trình Turbo Pascal 5.5'của nhà xuất Khoa Học Kỹ Thuật Nguyễn Hoành Email:nguyen_hoanh@hotmail.com ... 'ệ', 'ộ', 'ợ', 'ự'); var TuHt: string; {Từ gõ} Int09Old: procedure; {Địa nhớ ngắt 09h cũ} FontArr: array[0 255, 15] of byte; procedure ThemHDP(c:string); {Thêm chuỗi vào hàng đợibàn phím} var i:...
 • 13
 • 558
 • 6

Bài Thảo Luận Quản Trị Tác Nghiệp Thương Mại Quốc TếPhân tích đấu giá quốc tế và hoạt động đấu giá quốc tế tại Việt Nam.doc

Bài Thảo Luận Quản Trị Tác Nghiệp Thương Mại Quốc TếPhân tích đấu giá quốc tế và hoạt động đấu giá quốc tế tại Việt Nam.doc
... Môn Quản trị tác nghiệp TMQT Trường Đại học Thương Mại PHẦN 1: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG ĐẤU GIÁ QUỐC TẾ I, Khái niệm, đặc điểm đấu giá quốc tế : Khái niệm: Đấu giá phương thức bán ... Môn Quản trị tác nghiệp TMQT Trường Đại học Thương Mại Các phương pháp đấu giá quốc tế: - Đấu giá tăng giá: Bên bán đưa giá thấp dự định, sau người mua giá, cạnh tranh giá - Đấu giá giảm giá: ... K5HQ1A Môn Quản trị tác nghiệp TMQT Trường Đại học Thương Mại  Nguyên nhân kinh nghiệm đấu giá quốc tế cho Việt Nam: Nhóm I 10 Lớp K5HQ1A Môn Quản trị tác nghiệp TMQT - Trường Đại học Thương Mại Dưới...
 • 20
 • 1,306
 • 3

Bài thảo luận hệ động thực vật việt nam

Bài thảo luận hệ động thực vật việt nam
... khu hệ thực vật Việt Nam sau: Nhân tố địa đặc hữu: (Khu hệ Bắc Việt Nam - Nam Trung Hoa) 50% Nhân tố di cư: Từ khu hệ thực vật Malaixia - Indonexia 15% Từ khu hệ thực vật Himalaya - Vân Nam - ... khái niệm hệ thực vật cần biết: hệ thực vật gì? Mỗi vùng có tập hợp loài thực vật khác tạo thành đơn vị hệ thực vật vùng Nói cách khác, hệ thực vật bao gồm bậc taxôn tổ hợp loài thực vật diện ... phân bố Hệ thực vật tập hợp loài có tính chất lịch sử khu đất định Kích thước hệ thực vật khác nhau, ví dụ hệ thực vật trái đất, hệ thực vật châu, nước, đảo,một thành phố, nói hệ thực vật hồ,...
 • 20
 • 646
 • 0

Bài thảo luận hệ động thực vật Việt Nam - Bioga

Bài thảo luận hệ động thực vật Việt Nam - Bioga
... - Dung tích hầm biogas: Lượng phân thải cần phải dùng hầm sinh khí khoảng 1.800m3 (6 hầm x 300m3) ...
 • 2
 • 406
 • 0

Tài liệu bài thảo luận chính sách số 4.pdf

Tài liệu bài thảo luận chính sách số 4.pdf
... tác gi 2007 2008* Bài th o lu n sách s 1/1/2009 Trang 28/28 B Kích thích b ng sách tài khoá Trong h th ng t giá h i ñoái c ñ nh c a Vi t Nam, sách tài khoá s hi u qu nhi u so v i sách ti n t Khi ... ty tài chính, b o hi m, ñánh giá l i c u s h u c a nh ng t ch c tài hi n h u Bây gi lúc ph i c ng c h th ng tài b ng cách lo i tr vi c cho vay n i b t p ñoàn hành ñ ng t p trung quy n l c tài ... v c tài H ñã chi m gi v trí chi n lư c m t s ngân hàng, m thêm ngân hàng, công ty tài chính, b o hi m, thuê mua ch ng khoán m i ðây m t mô th c thư ng g p t i nư c ñang phát Bài th o lu n sách...
 • 28
 • 677
 • 2

Các kết luận, thảo luận và đề xuất với hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty TNHH VBL Đà Nẵng.doc

Các kết luận, thảo luận và đề xuất với hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty TNHH VBL Đà Nẵng.doc
... phân tích tình hình hoạt động công ty TNHH VBL Đà Nẵng Chương 4: Các kết luận, thảo luận và đề xuất với hoạt động sản xuất kinh doanh công ty TNHH VBL Đà Nẵng Đề tài vấn đề phức tạp đặc ... lượng hàm sản xuất chi phí sản xuất nhằm hoạch định sách phát triển sản phẩm công ty Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty TNHH VBL Đà Nẵng giai đoạn từ năm 2007 đến 1.4 Kết cấu đề ... rộng công ty, Tập đoàn VBL mua lại công ty Foster’s Đà Nẵng Foster’s Tiền Giang vào tháng năm 2007 đổi tên Foster's Đà Nẵng thành công ty TNHH VBL Đà Nẵng Tổng vốn đầu tư phê duyệt công ty VBL Đà...
 • 23
 • 574
 • 2

đề tài thảo luận nâng cao năng suất lao động của tập đoàn bưu chính viễn thông.doc

đề tài thảo luận nâng cao năng suất lao động của tập đoàn bưu chính viễn thông.doc
... tiến kỹ thuật ngày cao khả tăng nâng suất lao động lớn ý nghĩa nâng cao trình độ tiến độ kỹ thuật nhân tố định tốc độ tăng suất lao động, nâng cao hiệu kinh tế Năng suất lao động tăng nhanh làm ... sử dụng lao động: Trong yếu tố trình sản xuất, yếu tố lao động người có tính chất định Sử dụng tốt nguồn lực sức lao động, biểu mặt số lượng thời gian lao động, tận dụng hết khả lao động Lao Trung ... quốc tế 3.3.2.3 Năng suất lao động Là tiêu đánh giá hiệu sử dụng lao động sống Công ty lực sản xuất người lao động sáng tạo số sản phẩm vật chất có ích thời gian định thời gian lao động hao phí...
 • 88
 • 721
 • 5

Bài tập thảo luận quản trị học bản thảo luận.doc

Bài tập thảo luận quản trị học bản thảo luận.doc
... Nhóm Trang 10 Trường Đại Học Thương Mại TÀI LIỆU THAM KHẢO Quản trị học bản- Trường đại học Thương Mại- năm 2009 Quản Trị Học - Tác giả: Phạm Thị Minh Châu Nhà xuất bản: Nxb Phương Đông – năm ... xuất bản: Nxb Thống kê - năm 2009 Quản Trị Hoạt Động Thị Trường Tiêu Dùng - Tác giả: Nguyễn Văn Dung Nhà xuất bản: Nxb Tài - năm 2009 Thực Tế Trong Quản Trị - Tác giả: Phạm Cao Hoàn Nhà xuất bản: ... Phương Lan Nhà xuất bản: Trường ĐH Kinh tế Quốc dân - năm 2010 Quản Trị Chiến Lược - Tác giả: Đoàn Thị Hồng Vân Kim Ngọc Đạt Nhà xuất bản: Nxb Thống kê - năm 2009 Kỹ Năng Và Quản Trị Bán Hàng - Tác...
 • 13
 • 7,030
 • 32

Bài thảo luận kinh tế học quản lý.doc

Bài thảo luận kinh tế học quản lý.doc
... Hà Nội Lớp K5HQ1D LỜI MỞ ĐẦU Nền kinh tế nước ta giai đầu kinh tế thị trường có quản lý Nhà nước Việc chuyển đổi kinh tế từ kế hoạch hoá tập trung sang kinh tế hoạt động theo vận hành chế thị ... với kinh nghiệm kinh doanh LPG lâu năm Nhóm (31) Môn Kinh tế Học quản l ý Trường ĐH Thương Mại Hà Nội Lớp K5HQ1D họ áp dụng sách kinh doanh bán hàng mềm dẻo thách thức công ty Mặt dù kinh tế nước ... thập phân tích liệu, tổng hợp kinh tế, hệ thống hóa, khái quát hóa + Phương pháp so sánh, phân tích kinh tế - xã hội, phương pháp điều tra Nhóm (13) Môn Kinh tế Học quản l ý Trường ĐH Thương Mại...
 • 36
 • 1,811
 • 17

Bài thảo luận môn QUẢN TRỊ TÁC NGHIỆP.doc

Bài thảo luận môn QUẢN TRỊ TÁC NGHIỆP.doc
... gặp mặt tổ chức nhân viên bán hàng Trong buổi gặp mặt nhà quản trị bán hàng hiểu nhân cách,nhu cầu,vấn đề nhân viên bán hàng Các nhà quản trị hiểu sâu sát nguyên nhân làm tăng hay giảm động lực ... kinh doanh diễn tốt phải có đội ngũ bán hàng tốt trước Mục tài liệu tham khảo: -Giáo trình Quản Trị Tác Nghiệp -Trang web: Tài liệu.vn ... nhân viên Thông tin khen thưởng phải công bố rộng rãi cho nhân viên, đối tác đặc biệt gia đình người khen thưởng Nhà quản lý nên ý công nhận khen thưởng nhân viên không nằm danh sách nhân viên...
 • 19
 • 1,400
 • 6

bài thảo luận môn quản trị tài chính.doc

bài thảo luận môn quản trị tài chính.doc
... nhiều so với tủ kem Wall’s thời Những điều hoàn toàn làm giảm giá trị thương hiệu Kido’s so với Wall’s Nhóm1 Trang Bài thảo luận Tủ kem Kido's không bắt mắt người tiêu dung đứng cạnh tủ kem Wall's ... hợp theo hình thức có tác dụng làm cho mức độ cạnh tranh thị trường giảm xuống Nhóm1 Trang Bài thảo luận  Sáp nhập dọc: Diễn doanh nghiệp chuỗi cung ứng, ví dụ công ty với khách hàng nhà cung ... lợi trước tiến hành thương vụ M&A quan trọng 1.5./ Những hạn chế họat động M&A Nhóm1 Trang Bài thảo luận Không có quy tắc chung cả, chưa có nhiều kinh nghiệm M&A (Sáp nhập mua lại), cẩn trọng...
 • 11
 • 1,409
 • 6

Xem thêm