Phát triển du lịch tỉnh vĩnh long giai đoạn 2000 2010 và tầm nhìn đến năm 2020

phát triển du lịch tỉnh vĩnh long giai đoạn 2000 2010 tầm nhìn đến năm 2020

phát triển du lịch tỉnh vĩnh long giai đoạn 2000 2010 và tầm nhìn đến năm 2020
... triển du lịch tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020 11 Chương CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH 1.1 Cơ sở lí luận du lịch 1.1.1 Khái niệm du lịch sản phẩm du lịch 1.1.1.1 Khái niệm du lịch ... cho phát triển du lịch tình hình phát triển du lịch nhìn chung chưa tương xứng với tiềm Dưới góc độ người học nghiên cứu địa lí, đề tài: Phát triển du lịch Vĩnh Long giai đoạn 2000- 2010 tầm nhìn ... lượng du khách đến năm 2015 -2020 105 Bảng 3.2 : Dự báo thu nhập du lịch tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020 105 Bảng 3.3: Tình hình doanh thu du lịch qua năm định hướng doanh thu du lịch đến năm...
 • 148
 • 223
 • 0

Đề tài Phát triển du lịch tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2002 – 2012 định hướng đến năm 2030

Đề tài Phát triển du lịch tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2002 – 2012 và định hướng đến năm 2030
... Thọ - 2001”; Sở Văn hóa Đề tài: Phát triển du lịch tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2002 2012 định hướng đến năm 2030 thể thao du lịch tỉnh Phú Thọ đƣa “Báo cáo tổng hợp quy hoạch phát triển du lịch ... Tiềm phát triển du lịch tỉnh Phú Thọ Chương 3: Thực trạng phát triển du lịch tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2002 - 2012 Chương 4: Định hƣớng số giải pháp phát triển du lịch tỉnh Phú Thọ đến năm 2030 10 Đề ... Sản phẩm du lịch = Dịch vụ du lịch + Tài nguyên du lịch 14 Đề tài: Phát triển du lịch tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2002 2012 định hướng đến năm 2030 Trong đó, tài nguyên du lịch bao gồm tài nguyên...
 • 167
 • 317
 • 0

định hướng giải pháp phát triển du lịch thành phố hạ long giai đoạn 2011 - 2015 tầm nhìn đến năm 2020

định hướng và giải pháp phát triển du lịch thành phố hạ long giai đoạn 2011 - 2015 và tầm nhìn đến năm 2020
... ngành du lịch CHƯƠNG II: Thực trạng phát triển du lịch thành phố Hạ Long giai đoạn 2005 - 2010 CHƯƠNG III: Giải pháp phát triển du lịch thành phố Hạ Long giai đoạn 2011 - 2015 tầm nhìn đến năm 2020 ... tài Định hướng giải pháp phát triển du lịch thành phố Hạ Long giai đoạn 2011 - 2015 tầm nhìn đến năm 2020 Trần Thị Bích Ngọc – KTPT 49B Chuyên đề thực tập GVHD: TS Phạm Văn Vận Đối tượng, phạm ... TRIỂN DU LỊCH THÀNH PHỐ HẠ LONG GIAI ĐOẠN 2005 - 2010 2.1 Những tiềm phát triển du lịch thành phố Hạ Long 2.1.1 Tài nguyên cảnh quan Cảnh quan biển - đảo Vịnh Hạ Long tài nguyên du lịch trội,...
 • 69
 • 223
 • 0

phát triển du lịch tỉnh nghệ an giai đoạn 20002010

phát triển du lịch tỉnh nghệ an giai đoạn 2000 – 2010
... 1.2: Khách du lịch nội địa giai đoạn 2000 2010 33 Biểu đồ 1.3: Doanh thu du lịch vùng Bắc Trung Bộ giai đoạn 2000 2010 39 Biểu đồ 3.1 Khách du lịch đến Nghệ An giai đoạn 2000 2010 ... ngành kinh tế giai đoạn 2000 2010 (Giá thực tế) 78 Bảng 3.2: Nguồn khách du lịch đến Nghệ An giai đoạn 2000 2010 80 Bảng 3.3: Cơ sở lưu trú tỉnh Nghệ An giai đoạn 2000 2010 84 ... thể phát triển du lịch Bắc Bộ” Bộ VHTTTT Du lịch nghiên cứu; “Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Nghệ An 1996 - 2010 “Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2006 2020”...
 • 155
 • 259
 • 2

đầu tư phát triển kinh tế thủ đô viêng chăn giai đoạn 2007-2011 tầm nhìn đến năm 2020 tính cấp thiết của đề tài

đầu tư phát triển kinh tế thủ đô viêng chăn giai đoạn 2007-2011 và tầm nhìn đến năm 2020 tính cấp thiết của đề tài
... phát triển kinh tế Đặc biệt sách thu hút vốn đầu tư; quy chế phát triển khu vực đầu phát triển kinh tế tập trung - Viêng Chăn Thủ đô nước CHDCND Lào đầu phát triển kinh tế Viêng Chăn ... phát triển kinh tế- xã hội thứ VII(2010-2015) Thủ đô Viêng Chăn tính toán tác giả) 15 Đánh giá hiệu kinh tế - xã hội đầu phát triển kinh tế Thủ đô Viêng Chăn Về hiệu kinh tế - xã hội phát triển ... tăng cường đầu phát triển kinh tế Thủ đô Viêng Chăn đến năm 2020 4 CHƯƠNG 1: ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KINH TẾ ĐỊA PHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN - THỰC TIỄN 1.1 Khái niệm đầu phát triển kinh tế địa phương...
 • 24
 • 514
 • 1

Đầu tư phát triển kinh tế thủ đô viêng chăn giai đoạn 2007 2011 tầm nhìn đến năm 2020

Đầu tư phát triển kinh tế thủ đô viêng chăn giai đoạn 2007 2011 và tầm nhìn đến năm 2020
... đầu phát triển kinh tế Thủ đô Viêng Chăn thời gian tới 132 3.1.3 Mục tiêu phát triển kinh tế Thủ đô Viêng Chăn 134 3.2.Phân tích SWOT đầu phát triển kinh tế Thủ đô Viêng Chăn ... phát triển kinh tế Thủ đô Viêng Chăn đến năm 2020 7 CHƯƠNG 1: ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KINH TẾ ĐỊA PHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN ) THỰC TIỄN 1.1 Khái niệm đầu phát triển kinh tế địa phương tác động đầu ... phát triển kinh tế Thủ đô Viêng Chăn giai đoạn 2007 2011 tầm nhìn đến năm 2020 Qua đề tài làm rõ sở lý luận, thực tiễn hoạt động đầu phát triển, đầu phát triển kinh tế, phân tích điểm...
 • 176
 • 175
 • 0

PHÁT TRIỂN KINH TẾ HUYỆN THỌ XUÂN TRONG GIAI ĐOẠN 2006 - 2011 TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2020 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC ĐỊA LÝ

PHÁT TRIỂN KINH TẾ HUYỆN THỌ XUÂN TRONG GIAI ĐOẠN 2006 - 2011 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2020   LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC ĐỊA LÝ
... theo thnh phn kinh t Bng 1.1: C cu GDP theo thnh phn kinh t ca Thanh Húa giai on 2006 - 2011 (n v: %) Nm Kinh t nh nc Kinh t ngoi nh nc Khu vc cú u t nc ngoi 2006 2007 2008 2009 2010 2011 26,5 24,9 ... Hoỏ giai on 2002 2011 Quy mụ GDP cú s tng trng khỏ nhanh, t 11.944,3 t ng (giỏ thc t) nm 2002 lờn 66.851,5 t ng nm 2011 Tc tng trng kinh t giai on 25 200 6- 2010 t 11,3% cao hn giai on 200 1-2 005 ... quõn giai on 200 6- 2010 cao hn 1,7 ln so vi giai on 200 1-2 005 Mc dự vy, tng trng kinh t Thanh Hoỏ cũn chm, thiu vng chc Giai on trc nm 2002 l giai on Thanh Hoỏ huy ng cỏc ngun lc cho s phỏt trin Giai...
 • 137
 • 459
 • 4

PHÁT TRIỂN KINH TẾ HUYỆN THIỆU HÓA GIAI ĐOẠN 2006-2011 ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC ĐỊA LÝ

PHÁT TRIỂN KINH TẾ HUYỆN THIỆU HÓA GIAI ĐOẠN 2006-2011 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020   LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC ĐỊA LÝ
... cảnh vào nghiên cứu phát triển kinh tế huyện Thiệu Hóa để thấy biến đổi yếu tố kinh tế giai đoạn phát triển xu hướng chuyển dịch ngành kinh tế huyện Từ đánh giá trạng dự báo xu hướng phát triển kinh ... trưởng phát triển kinh tế Tăng trưởng phát triển kinh tế hai thuật ngữ khác có mối quan hệ chặt chẽ với Tăng trưởng kinh tế yếu tố phát triển kinh tế, tăng trưởng kinh tế phát triển kinh tế Phát triển ... phát triển kinh tế - Chương 2: Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển kinh tế huyện Thiệu Hoá - Chương 3: Thực trạng phát triển kinh tế huyện Thiệu Hoá - Chương 4: Định hướng giải pháp phát triển kinh...
 • 103
 • 351
 • 6

đầu tư phát triển kinh tế thủ đô viêng chăn giai đoạn 2007-2011 tầm nhìn đến năm 2020 tóm tắt tiếng anh

đầu tư phát triển kinh tế thủ đô viêng chăn giai đoạn 2007-2011 và tầm nhìn đến năm 2020 tóm tắt tiếng anh
... Vientiane’s economic development investment period 2007-2011 - Chapter 3: Solutions for increasing economic development investment in Vientiane to 2020 1.1.1.2 Development investment Before assessing ... 30-35%, the period 2011 -2020 is 19-23% Vientiane as the largest economic center of the country must have a steady Striving for budget mobilization rate of GDP by 2015 is 40-45% in 2020 average annual ... highest The population in 2015 of about 908 thousand and 2020 is 1,158 thousand development; specific targets have done until 2015 to 2020 are as follows: (up 320 thousand of people so in 2010)...
 • 12
 • 120
 • 0

Trung tâm Thông tin - Thư viện, Đại học Quốc gia Hà Nội định hướng phát triển giai đoạn 2011 - 2015 tầm nhìn đến năm 2020

Trung tâm Thông tin - Thư viện, Đại học Quốc gia Hà Nội định hướng phát triển giai đoạn 2011 - 2015 và tầm nhìn đến năm 2020
... giai đoạn 2011 -2 015 tầm nhìn 2020 tạo tảng vững cho Trung tâm Thông tin Thư viện, ĐHQGHN việc thực mục tiêu chiến lược, phấn đấu trở thành Thư viện đại, ngang tầm với Thư viện Đại học lớn khu ... định vị lĩnh vực thông tin thư viện - MỤC TIÊU VÀ ĐI H HUỚ G CHIẾ LƯỢC ĐẾ ĂM 2020 Xây dựng Trung tâm trở thành Trung tâm Thông tin Thư viện tiến tiến, đại, đứng đầu toàn hệ thống Thư viện Đại ... lực thông tin với thư viện trường đại học, viện nghiên cứu phạm vi quốc gia, nước Đông Nam Á, Đông Á quốc tế Thực kết nối liên thông, liên kết với trung tâm thông tin thư viện trường đại học, ...
 • 8
 • 118
 • 1

Đầu tư phát triển kinh tế thủ đô viêng chăn giai đoạn 2007 2011 tầm nhìn đến năm 2020

Đầu tư phát triển kinh tế thủ đô viêng chăn giai đoạn 2007 2011 và tầm nhìn đến năm 2020
... tài: Đầu phát triển kinh tế Thủ đô Viêng Chăn giai đoạn 2007- 2011 tầm nhìn đến năm 2020 Qua đề tài làm rõ sở lý luận, thực tiễn hoạt động đầu phát triển, đầu phát triển kinh tế, phân ... phát triển kinh tế Thủ đô Viêng Chăn đến năm 2020 7 CHƯƠNG 1: ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KINH TẾ ĐỊA PHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN - THỰC TIỄN 1.1 Khái niệm đầu phát triển kinh tế địa phương tác động đầu ... phát triển kinh tế thủ đô Viêng Chăn, đưa hệ thống tiêu đo lường hiệu trình đầu phát triển kinh tế - Vận dụng lý thuyết để đo lường đánh giá hoạt động đầu phát triển kinh tế thủ đô Viêng Chăn...
 • 168
 • 78
 • 0

kinh tế huyện hiệp hòa tỉnh bắc giang giai đoạn 2006 – 2010 định hướng đến năm 2020

kinh tế huyện hiệp hòa tỉnh bắc giang giai đoạn 2006 – 2010 và định hướng đến năm 2020
... GTSX/người Hiệp Hòa giai đoạn 2006 2010 53 Bảng 2.6 GTSX cấu GTSX nông-lâm-thủy sản huyện Hiệp Hòa giai đoạn 2006 2010 56 Bảng 2.7 GTSX cấu GTSX nôngnghiệp huyện Hiệp Hòa giai đoạn 2006 ... Hiệp Hòa giai đoạn 2006 2010 54 Hình 2.5 Chuyển dịch cấu GTSX theo ngành huyện Hiệp Hòa giai đoạn 2006 2010 55 Hình 2.6 GTSX cấu N-L-TS huyện Hiệp Hòa Giai đoạn 2006 2010 ... Bắc Giang giai đoạn 2006 2010 30 Hình 2.1 Bản đồ hành huyện Hiệp Hòa 33 Hình 2.1 Cơ cấu sử dụng đất huyện Hiệp Hoà năm 2010 38 Hình 2.2 Quy mô dân số huyện Hiệp Hòa giai đoạn 2006...
 • 120
 • 265
 • 0

Nghiên cứu xây dựng chương trình hành động ứng phó với biến đổi khí hậu Ngành Nông nghiệp tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011-2015 tầm nhìn đến năm 2050

Nghiên cứu xây dựng chương trình hành động ứng phó với biến đổi khí hậu Ngành Nông nghiệp tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011-2015 và tầm nhìn đến năm 2050
... nghip tnh ng Nai giai on 2011-2015 v tm nhỡn n nm 2050 - Cụng trỡnh thu in a Nhim (Chuyn nc lu vc, hin cú); - Cụng trỡnh thu in i Ninh (Chuyn nc lu vc, ó hon thnh); - Cụng trỡnh thu in ng Nai (d kin); ... trỡnh thu in ng Nai (ó xõy dng); - Cụng trỡnh thu in ng Nai (ang xõy dng); - Cụng trỡnh thu in ng Nai (ang xõy dng); - Cụng trỡnh thu in ng Nai (d kin); - Cụng trỡnh thu in ng Nai (d kin); - Cụng ... tnh ng Nai giai on 2011-2015 v tm nhỡn n nm 2050 4.4.6.4 Gii phỏp c th cho tng vựng a Vựng ngp Cỏt Tiờn- T Hỡnh thnh phng ỏn c bn sau: Phng ỏn I: Nõng cao trỡnh ó cú hn ch l t sụng ng Nai trn...
 • 102
 • 182
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: mục tiêu tổng quát phát triển kinh tế xã hội của đất nước giai đoạn 2011 2015 và tầm nhìn đến năm 2020thực trạng khai thác tiềm năng thế mạnh phát triển công nghiệp tỉnh vĩnh phúc giai đoạn 2000 2009thực trạng phát triển công nghiệp tỉnh vĩnh phúc giai đoạn 2000 2009đánh giá khai thác tiềm năng thế mạnh phát triển công nghiệp tỉnh vĩnh phúc giai đoạn 2000 2009giới thiệu khái quát về quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh vĩnh phúc giai đoạn 2001 2010quyết định số 438 qđ ub ngày 2 4 2004 của unbd tỉnh hà nam phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phát triển gtvt hà nam giai đoạn 2003 2010 và định hướng đến năm 2020mục tiêu phát triển kinh tế xã hội vùng kinh tế trọng điểm bắc bộ đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020đề án phát triển của ttck việt nam đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020giải pháp thúc đẩy khai thác tiềm năng thế mạnh cho phát triển công nghiệp tỉnh vĩnh phúc giai đoạn 2010 2015mục tiêu phát triển nhân lực khối dịch vụ du lịch cửa lò giai đoạn 2013 2015 và định hướng đến năm 2020thực trạng quản lý nhà nước về kinh tế của vụ kết câu hạ tầng và đô thị tìm hiểu về đề án quy hoạch phát triển giao thông vận tải hàng không giai đoạn đến 2015 và tầm nhìn đến năm 2020mục tiêu định hướng và giải pháp phát triển thị trường tiền tệ việt nam đến 2010 và tầm nhìn đến năm 2015mục tiêu định hướng phát triển của nhno amp ptnt chi nhánh hà tây giai đoạn đến năm 2010 2015 và tầm nhìn đến năm 2020phương hướng phát triển kinh tế xã hội ở bến tre đến năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2020định hướng phát trin của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam đến năm 2010 2015 và tầm nhìn đến năm 2020Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)CATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015hop dong xnk hang hoaSách Tiếng Trung 1Bài 60. Động vật quý hiếmCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 5. Người lính dũng cảmBài 43. Rễ cây