Nghiên cứu đa dạng và sinh thái họ bìm bìm (convolvulaceae juss 1789) tại thành phố hồ chí minh

nghiên cứu đa dạng sinh thái họ bìm bìm (convolvulaceae juss 1789) tại thành phố hồ chí minh

nghiên cứu đa dạng và sinh thái họ bìm bìm (convolvulaceae juss 1789) tại thành phố hồ chí minh
... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP HỒ CHÍ MINH  Trần Ngọc Hồng NGHIÊN CỨU ĐA DẠNG VÀ SINH THÁI HỌ BÌM BÌM (Convolvulaceae Juss 1789) TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Chuyên ngành : Sinh thái học ... Thế chưa có nghiên cứu sâu họ này, đặc biệt thống kê thành phần loài họ này, chọn đề tài “ Nghiên cứu đa dạng sinh học sinh thái họ Bìm Bìm ( Convolvulaceae Juss 1789) Thành phố Hồ Chí Minh 1.2 ... điều tra Thành phố Hồ Chí Minh Nêu giá trị sử dụng loài có ích họ họ Bìm bìm (Convolvulaceae) Thành phố Hồ Chí Minh theo tài liệu có 3.2 Phương pháp nghiên cứu 3.2.1 Phương pháp nghiên cứu thực...
 • 111
 • 315
 • 0

nghiên cứu đa dạng sinh thái họ sim (myrtaceae juss 1789) trong hệ thực vật vườn quốc gia phú quốc, tỉnh kiên giang

nghiên cứu đa dạng và sinh thái họ sim (myrtaceae juss 1789) trong hệ thực vật vườn quốc gia phú quốc, tỉnh kiên giang
... Juss. 1789) hệ thực vật Vườn quốc gia Phú Quốc- tỉnh Kiên Giang Mục đích đề tài Nghiên cứu đa dạng sinh thái loài thuộc họ Sim (Myrtaceae) hệ thực vật vườn quốc gia Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang Nội dung nghiên ... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP HỒ CHÍ MINH Nguyễn Đông Thi NGHIÊN CỨU ĐA DẠNG VÀ SINH THÁI HỌ SIM (MYRTACEAE Juss 1789) TRONG HỆ THỰC VẬT VƯỜN QUỐC GIA PHÚ QUỐC, TỈNH KIÊN GIANG Chuyên ... Hệ thực vật Đảo Phú Quốc nằm vịnh Thái Lan, thuộc tỉnh Kiên Giang tỉnh cuối khu vực Nam Bộ nên hệ thực vật đảo Phú Quốc có quan hệ chặt chẽ với hệ thực vật miền Đông Nam Bộ, hệ thực vật Đồng...
 • 87
 • 288
 • 0

nghiên cứu đa dạng phân bố họ cà phê (rubiaceae juss 1789) ở vườn quốc gia lò gò xa mát, tỉnh tây ninh

nghiên cứu đa dạng và phân bố họ cà phê (rubiaceae juss 1789) ở vườn quốc gia lò gò  xa mát, tỉnh tây ninh
... phê (Rubiaceae Juss. ) Vườn quốc gia Xa Mát, tỉnh Tây Ninh Nội dung nghiên cứu Nghiên cứu đa dạng phân bố taxon họ phê (Rubiaceae Juss. ) có Vườn quốc gia Xa Mát, tỉnh Tây Ninh ... vật họ phê (Rubiaceae Juss. ) Vườn quốc gia Xa Mát dựa tài liệu nghiên cứu trước Phạm vi nghiên cứu Các taxon họ phê (Rubiaceae Juss. ) Vườn quốc gia Xa Mát, tỉnh Tây Ninh ... tra, nghiên cứu để định danh xác ghi chép đặc điểm sinh thái, phân bố họ cần thiết, chọn đề tài: Nghiên cứu đa dạng phân bố họ phê (Rubiaceae Juss. ;1789) Vườn quốc gia Xa Mát, tỉnh Tây...
 • 155
 • 422
 • 0

Nghiên cứu đa dạng phân bố họ na (annonaceae juss ; 1789) ở vườn quốc gia lò gò – xa mát, tỉnh tây ninh

Nghiên cứu đa dạng và phân bố họ na (annonaceae juss ; 1789) ở vườn quốc gia lò gò – xa mát, tỉnh tây ninh
... Juss 1789) Vườn quốc gia Xa Mát Đối tượng nghiên cứu Tất Taxon họ Na (Annonaceae Juss 1789) Phạm vi nghiên cứu Vườn quốc gia - Xa Mát, tỉnh Tây Ninh Đóng góp đề tài Đây công trình nghiên ... taxon họ Na (Annonaceae Juss 1789) Vườn quốc gia - Xa Mát - Xác định điểm phân bố loài thực vật họ Na (Annonaceae Juss 1789) khu vực nghiên cứu - Đánh giá tài nguyên loài họ Na (Annonaceae Juss ... nên việc điều tra nghiên cứu họ thực vật cần tiếp tục, chọn đề tài: Nghiên cứu đa dạng phân bố họ Na (Annonaceae Juss. ; 1789) Vườn quốc gia Xa Mát, tỉnh Tây Ninh Mục tiêu đề tài - Xác...
 • 128
 • 364
 • 0

Nghiên cứu thực trạng đề xuất giải pháp chống lụt đô thị tại thành phố hồ chí minh

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp chống lụt đô thị tại thành phố hồ chí minh
... chống ngập lụt thị thành phố Hồ Chí Minh nhằm mục đích đánh giá cách tổng qt vấn đề ngập lụt thành phố từ đề xuất giải pháp tổng hợp để chống ngập lụt thành phố Hồ Chí Minh nói riêng thị lớn nước ... TIÊU, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Mục tiêu nghiên cứu  Xác định trạng ngập lụt thị thành phố Hồ Chí Minh, từ đề xuất giải pháp quản lý cơng nghệ thích hợp để chống ngập lụt theo hướng ... ĐẾN ĐỀ TÀI 1.1.1 Tình hình nghiên cứu ngồi nƣớc Vấn đề ngập lụt khơng diễn thành phố Hồ Chí Minh mà diễn nhiều thành phố giới Các nhà khoa học nghiên cứu thực trạng ngập lụt đưa giải pháp để chống...
 • 112
 • 141
 • 0

luận văn thạc sỹ Nghiên cứu đa dạng thủy sinh vật nghề cá Đầm Vạc, tỉnh Vĩnh Phúc

luận văn thạc sỹ Nghiên cứu đa dạng thủy sinh vật và nghề cá Đầm Vạc, tỉnh Vĩnh Phúc
... đến đầm, qua dự báo xu hớng biến đổi hệ sinh thái - Đa đợc số giải pháp định hớng nhằm phát triển bền vững đầm Đề tài "Nghiên cứu đa dạng sinh học thủy sinh vật nghề Đầm Vạc, tỉnh Vĩnh Phúc" ... nghiên cứu dừng mức phạm vi đầm, hồ cụ thể 16 Chơng Đối tợng phơng pháp nghiên cứu 2.1 Đối tợng nghiên cứu Đề tài chọn đối tợng nghiên cứu đa dạng sinh học nghề HST đầm Vạc Sở dĩ chọn đa dạng sinh ... vậy, khu hệ thuỷ sinh vật Vĩnh Phúc đa dạng, từ động thực vật nổi, động vật đáy, đến sinh vật nớc khác Thực vật 12 Theo kết nghiên cứu Dơng Ngọc Cờng (2004) cho thấy thực vật (TVN) xác định...
 • 62
 • 336
 • 1

Tiểu luận tư tưởng hồ chí minh nghiên cứu về nguyên tắc ngoại giao Hồ Chí Minh sự vận dụng của Đảng ta trong hội nhập quốc tế hiện nay

Tiểu luận tư tưởng hồ chí minh nghiên cứu về nguyên tắc ngoại giao Hồ Chí Minh và sự vận dụng của Đảng ta trong hội nhập quốc tế hiện nay
... giao Hồ Chí Minh vận dụng Đảng ta vào hoạt động ngoại giao Mục đích, nhiệm vụ, phạm vi nghiên cứu Mục đích: Phân tích, làm rõ nguyên tắc ngoại giao Hồ Chí Minh vận dụng Đảng ta trình hội nhập quốc ... 19 Kết luận Qua việc nghiên cứu t tởng Hồ Chí Minh ngoại giao nói chung nguyên tắc ngoại giao nói riêng, rút số h ớng vận dụng nguyên tắc ngoại giao Hồ Chí Minh vào hoạt động ngoại giao Đảng cộng ... quốc tế Nhiệm vụ: Phân tích, làm rõ nguồn gốc, trình hình thành t tởng ngoại giao Hồ Chí Minh; vị trí, vai trò nguyên tắc ngoại giao Hồ Chí Minh vận dụng nguyên tắc hoạt động ngoại giao Đảng ta...
 • 21
 • 3,613
 • 11

Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) hỗ trợ thông tin tìm nhà trọ cho sinh viên, nghiên cứu thí điểm quận 10, TP. Hồ Chí Minh.doc

Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) hỗ trợ thông tin tìm nhà trọ cho sinh viên, nghiên cứu thí điểm quận 10, TP. Hồ Chí Minh.doc
... Minh; - Thiết kế CSDL gồm 11 lớp hỗ trợ quanh điểm nhà trọ địa bàn quận 10, TP Hồ Chí Minh • Về trang web: Thiết kế website hỗ trợ thông tin tìm nhà trọ địa bàn quận 10 gồm: - Trang chủ; - Hai ... Ứng dụng để triển khai thông tin nhà trọ Qua trình nghiên cứu, nhóm thu kết sau: • Về sở liệu: - Thiết kế CSDL cung cấp thông tin chi tiết 35 điểm nhà trọ thí điểm đại bàn quận 10, TP Hồ Chí ... trợ phương pháp cho sinh viên tìm nhà trọ - mục tiêu mà nhóm nghiên cứu hướng dẫn đến thực đề tài này.Mô hình nghiên cứu: Xác định mục tiêu nghiên cứu Tìm hiểu trạng nhà trọ sinh viên Tìm...
 • 3
 • 1,878
 • 32

Nghiên cứu đa dạng khu hệ động vật có xương sống trên cạn tại xã hương sơn, huyện mỹ đức, hà nội

Nghiên cứu đa dạng khu hệ động vật có xương sống trên cạn tại xã hương sơn, huyện mỹ đức, hà nội
... Các loài động vật xương sống cạn Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, Nội - Những yếu tố tác động tiêu cực người đến khu hệ động vật xương sống cạn Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, Nội TÍNH CẤP ... trị trạng khu hệ động vật xương sống cạn Hương Sơn 7.6.1 Giá trị khu hệ động vật xương sống cạn Hương Sơn Kết phân tích giá trị tài nguyên động vật xương sống cạn Hương Sơn ... bên cạnh du lịch văn hóa tâm linh chùa Hương Ý thức tầm quan trọng giá trị hệ động vật xương sống cạn Hương Sơn, huyện Mỹ Đức nên lựa chọn đề tài nghiên cứu đa dạng khu hệ động vật xương...
 • 20
 • 379
 • 1

Báo cáo nghiên cứu khoa học " TÔN TRUNG SƠN - HỒ CHÍ MINH MỐI ĐỒNG CẢM LỊCH SỬ THỜI ĐẠI " doc

Báo cáo nghiên cứu khoa học
... dân tộc châu đồng cảm 75 Tôn Trung Sơn Hồ Chí Minh nhân sinh quan nhân văn vĩ đại: Trung Quốc ngày - 10 - 1956 Nhân dân hạnh phúc nhân dân Nhật báo (Tiếng Trung) , ngày 0 5-1 0-1 956 Không phải ... Tôn Trung Sơn Hồ Chí Minh dân Tôn Trung Sơn với đích phấn đấu khái quát: độc lập tự hạnh phúc Tất nhiên, hiểu sâu sắc độc lập tự hạnh phúc Hồ Chí Minh với hàm chứa t tởng thời đại mới, ... nhân văn lịch sử Trung Quốc, Tôn Dật Tiên thời đại Ta nhận biết điều nhà trị mà bọn đế qua mục tiêu lý tởng ông xây (9) quốc ghét gờm Với Tôn dựng xã hội Đại đồng ngời Trung Sơn, đồng cảm sâu...
 • 8
 • 322
 • 1

Luận văn thạc sĩ chuyên ngành xây dựng đường ô tô đường thành phố Nghiên cứu các luận cứ khoa học lập quy hoạch giao thông vận tải thành phố Ðà Nẵng hướng đến sự phát triển bền vững

Luận văn thạc sĩ chuyên ngành xây dựng đường ô tô và đường thành phố Nghiên cứu các luận cứ khoa học lập quy hoạch giao thông vận tải thành phố Ðà Nẵng hướng đến sự phát triển bền vững
... thiết cần phải có quy hoạch hoàn chỉnh sở hướng đến phát triển bền vững Ðề tài: Nghiên cứu luận khoa học lập quy hoạch giao thông vận tải thành phố Ðà Nẵng hướng đến phát triển bền vững cấp thiết, ... ĐỊNH CÁC VẤN ĐỀ KHI XÂY DỰNG QUY HOẠCH GTVT THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG HƯỚNG TỚI SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 74 4.2.1 Các luận khoa học để xây dựng quy hoạch GTVT thành phố Đà Nẵng hướng đến phát triển bền ... GTVT Ô THỊ VÀ CƠ SỞ KHOA HỌC XÂY DỰNG QUY HOẠCH GIAO THÔNG Ô THỊ 1.1 TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG GIAO THÔNG VẬN TẢI Ô THỊ 1.1.1 Cấu trúc hệ thống ô thị Thuật ngữ giao thông vận tải ô thị (GTVT đô...
 • 105
 • 1,095
 • 3

Nghiên cứu đa dạng khu hệ động vật có xương sống trên cạn tại xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội

Nghiên cứu đa dạng khu hệ động vật có xương sống trên cạn tại xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội
... khai đề tài Nghiên cứu đa dạng khu hệ động vật xương sống cạn Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, Nội với mục tiêu: - Xây dựng danh lục thành phần loài động vật xương sống cạn Hương Sơn (Lưỡng ... TRẠNG KHU HỆ ĐỘNG VẬT CÓ XƢƠNG SỐNG TRÊN CẠN TẠI XÃ HƢƠNG SƠN……………………………… 64 3.3.1 Giá trị khu hệ động vật xương sống cạn Hương Sơn…………… 64 3.3.2 Hiện trạng khu hệ động vật xương sống cạn ... Những tác động tiêu cực người đến đa dạng khu hệ động vật xương sống cạn Hương Sơn……………………………………………………… 68 3.4.2 Một số biện pháp bảo tồn đa dạng khu hệ động vật xương sống cạn Hương Sơn……………………………………………………………………...
 • 104
 • 442
 • 0

Nghiên cứu đa dạng di truyền tập đoàn giống lúa chất lượng bản địa việt nam bằng chỉ thị phân tử SSR

Nghiên cứu đa dạng di truyền tập đoàn giống lúa chất lượng bản địa việt nam bằng chỉ thị phân tử SSR
... giá mức độ đa dạng di truyền tập đoàn giống lúa chất lƣợng Việt Nam mức phân tử xác định đƣợc tỷ lệ dị hợp, phân tích mối quan hệ di truyền giống lúa chất lƣợng nghiên cứu làm sở phân loại, xác ... xuất lúa chất lƣợng Chính vậy, tiến hành đề tài: Nghiên cứu đa dạng di Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ truyền tập đoàn giống lúa chất lượng địa Việt Nam thị phân tử SSR (microsatellite)’’ ... hình nghiên cứu đa dạng di truyền lúa giới Việt Nam 1.5.1 Trên giới Tác giả Olufowote et al., (1997), nghiên cứu biến động di truyền giống 71 giống lúa hai loại thị SSR RFLP Kết cho thấy giống lúa...
 • 83
 • 102
 • 0

Phong Lê với quá trình nghiên cứu thơ văn Nguyễn Ái Quốc Hồ Chí Minh

Phong Lê với quá trình nghiên cứu thơ văn Nguyễn Ái Quốc Hồ Chí Minh
... Quá trình 30 năm nghiên cứu thơ văn Nguyễn Ái Quốc Hồ Chí Minh Phong Thơ văn Nguyễn Ái Quốc Hồ Chí Minh đối tượng nghiên cứu lớn nhà NCPB văn học nước Tuy nhiên số người nghiên cứu thơ văn ... 1: Phong với trình 30 năm nghiên cứu thơ văn 11 Nguyễn Ái Quốc - Hổ Chí Minh 1.1 Con người nghiệp nghiên cứu phê bình văn học 11 Phong 1.2 Quá trình 30 năm nghiên cứu thơ văn Nguyễn Ái Quốc ... 25 - Hồ Chí Minh Phong Chƣơng 2: Cách tiếp cận thơ văn Nguyễn Ái Quốc- Hồ Chí Minh 45 nhà NCPB Phong 2.1 Phong với việc khẳng định vai trò tác gia Nguyễn Ái Quốc 45 – Hồ Chí Minh văn...
 • 125
 • 332
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến giá bất động sản tại thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyên giai đoạn 20112012nghiên cứu sức hấp dẫn của các di tích lịch sử văn hóa tại thành phố nam định và các huyện lân cận với du kháchnghiên cứu đa dạng sinh họccẩm nang nghiên cứu đa dạng sinh họctrung tâm nghiên cứu đa dạng sinh họcphương pháp nghiên cứu đa dạng sinh họcnghiên cứu đa dạng sinh học ở việt namnghiên cứu đa dạng sinh học trên thế giớiđề tài nghiên cứu đa dạng sinh họccẩm nang nghiên cứu đa dạng sinh vậtluận văn nghiên cứu về phân bố sinh thái sinh học và tình trạng bảo tồn tự nhiên insitu của loài bách vàng xanthocyparis vietnamensisfarjonnghiên cứu về phân bố sinh thái sinh học và tình trạng bảo tồn tự nhiên insitu của loài bách vàng xanthocyparis vietnamensis farjon hiep tại khu bảo tồn thiên nhiên bát đại sơn huyện quản bạ tỉnh hà giangnghiên cứu đa dạng sinh học của bộ cánh vẩy lepidopteratam đảo địa danh nổi tiếng đối với nghiên cứu đa dạng sinh họcnghiên cứu đa đẳng động vậtBài 33. Điều chế khí hiđro - Phản ứng thếBài 17. Bài luyện tập 3Unit 04. Music and Arts. Lesson 1. Getting startedUnit 2 . Your body and you.( Acupressure )Unit 3. People''''s backgroundbáo cáo khảo sát công trình: Kè chống xói lở Km 295+870, Quốc lộ 279 tỉnh Bắc KạnUnit 4. Learning a foreign languageUnit 3. A trip to the countrysidechương8 CHUYỂN ĐỘNG SONG PHẲNG CỦA VẬT RẴNBAI 10 SINH SAN o SINH VATUnit 5. Study habitsPPCT KHTN6 2017 2018Vận động tại quảng trịnghiên cứu hiệu ứng kênh ngắn trong các tranzito trường xuyên hầm với cấu trúc dị chất Si/SiGe sử dụng phương pháp mô phỏng hai chiềuTìm hiểu về nghiệp vụ web designer Báo cáo THỰC tập tốt NGHIỆPBài tập ôn Toeic cho người luyện thi ToeicTHIẾT KẾ VÀ TỐI ƯU HÓA CÔNG THỨC NƯỚC MẮT NHÂN TẠOBáo Cáo Môn Học Máy Thu Hoạch Nông NghiệpBáo Cáo Môn Gia Công Áp Lực (Công Nghệ Dập Tấm)Xây dựng phương pháp định lượng để kiểm nghiệm viên nén nifedipin TDKD