Nghiên cứu phục tráng giống lúa mùa đặc sản tài nguyên ở long an

nghiên cứu phục tráng giống lúa mùa đặc sản tài nguyên long an

nghiên cứu phục tráng giống lúa mùa đặc sản tài nguyên ở long an
... kiện canh tác số địa phương tỉnh Long An Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phục tráng thực giống lúa mùa đặc sản Tài Nguyên canh tác vùng đất Long An Phục tráng thực hệ G0, G1 G2 (2010 - 2013) Đề tài ... 1: điều tra tình hình sản xuất lúa Tài Nguyên mùa thu thập giống Tài Nguyên mùa địa bàn tỉnh Long An Điều tra trạng giống thu thập giống Tài Nguyên mùa địa bàn tỉnh Long An Thu thập thông tin ... kịp thời nhu cầu giống có chất lượng cao thích nghi với điều kiện đất đai địa phương Xuất phát từ lý trên, nên đề tài Nghiên cứu phục tráng giống lúa mùa đặc sản Tài Nguyên Long An thực nhằm đảm...
 • 69
 • 203
 • 1

NGHIÊN CỨU CÁC BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT GIỐNG LÚA MÙA ĐẶC SẢN TÀI NGUYÊN ĐỤC CHO TỈNH SÓC TRĂNG VÀ BẠC LIÊU

NGHIÊN CỨU CÁC BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT GIỐNG LÚA MÙA ĐẶC SẢN TÀI NGUYÊN ĐỤC CHO TỈNH SÓC TRĂNG VÀ BẠC LIÊU
... 0,52 3.3 Nghiên cứu số biện pháp canh tác lúa mùa Tài nguyên đục 3.3.1 Nghiên cứu phương pháp cấy tuổi mạ sản xuất lúa Tài nguyên đục Kết thí nghiệm vụ Mùa 2009 cho thấy lúa Tài nguyên đục cấy ... giúp nâng cao suất chất lượng giống lúa mùa đặc sản Tài nguyên đục nhằm tăng hiệu sản xuất góp phần gia tăng thu nhập cho người trồng lúa tỉnh Bạc Liêu Sóc Trăng đề tài tiến hành II VẬT LIỆU VÀ ... KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 3.1 Nghiên cứu đánh giá tình hình canh tác, sản xuất, tiêu thụ thu thập mẫu lúa Tài nguyên đục tỉnh Bạc Liêu Sóc Trăng 3.1.1 Thông tin chung tình hình canh tác lúa Tài nguyên...
 • 12
 • 247
 • 0

NGHIÊN cứu các BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ sản XUẤT GIỐNG lúa mùa đặc sản tài NGUYÊN đục CHO TỈNH sóc TRĂNG và bạc LIÊU

NGHIÊN cứu các BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ sản XUẤT GIỐNG lúa mùa đặc sản tài NGUYÊN đục CHO TỈNH sóc TRĂNG và bạc LIÊU
... khăn giống canh tác Đề tài Nghiên cứu biện pháp nâng cao hiệu sản xuất giống lúa đặc sản Tài nguyên đục cho tỉnh Sóc Trăng Bạc Liêu triển khai giai đoạn 2009 -2011 nhằm tăng hiệu sản xuất góp ... lúa Tài nguyên đục 1.3.2 Nghiên cứu biện pháp quản lý bệnh đạo ôn đốm vằn lúa Tài nguyên đục 1.3.3 Nghiên cứu biện pháp quản lý rầy nâu sâu đục thân lúa Tài nguyên đục 1.3.4 Nghiên cứu biện pháp ... tác, sản xuất tiêu thụ; thu thập mẫu lúa Tài nguyên đục tỉnh Bạc Liêu Sóc Trăng Nội dung 2: Nghiên cứu phục tráng giống lúa Tài nguyên đục Nội dung 3: Nghiên cứu số biện pháp canh tác lúa mùa Tài...
 • 200
 • 101
 • 0

Điều tra thực trạng sản xuất lúanghiên cứu ảnh hưởng của phân viên nén đến sinh trưởng, phát triển và năng suất của một số giống lúa nếp đặc sản tại huyện thuận châu tỉnh sơn la

Điều tra thực trạng sản xuất lúa và nghiên cứu ảnh hưởng của phân viên nén đến sinh trưởng, phát triển và năng suất của một số giống lúa nếp đặc sản tại huyện thuận châu tỉnh sơn la
... thành ñ tài “ði u tra th c tr ng s n xu t lúa nghiên c u nh hư ng c a phân viên nén ñ n sinh trư ng, phát tri n su t c a m t s gi ng lúa n p ñ c s n t i huy n Thu n Châu, t nh Sơn La Tôi xin chân ... B ng 4,16, nh hư ng c a phân viên nén gi ng lúa ñ n ch s LAI 60 B ng 4,16a, nh hư ng c a phân viên nén ñ n ch s LAI c a gi ng lúa 61 B ng 4,16b, Ch só LAI c a gi ng lúa tham gia thí nghi m ... Boong - Nhân t phân bón: g m m c phân M c P1 (phân r i): 120N + 60P2O5 + 90K2O M c P2 (phân viên nén) : 120N + 60P2O5 + 90K2O M c P3 (phân viên nén) : 80N+ 40P+60K20 M c P4 (phân viên nén) : 60N+30P+45K20...
 • 91
 • 607
 • 3

nghiên cứu chọn tạo giống lúa thơm cao sản phục vụ nội tiêu và xuất khẩu

nghiên cứu chọn tạo giống lúa thơm cao sản phục vụ nội tiêu và xuất khẩu
... ST1/KDM 105 93 3.5 Lúa thơm ST12 101 3.6 H t lúa g o xát tr ng ST12 101 3.7 Lúa thơm ST17 105 3.8 Lúa thơm ST18 105 3.9 Lúa thơm ST19 111 3.10 H t lúa g o xát tr ng ST19 111 3.11 Lúa thơm ST16 114 ... ………………………… M c tiêu nghiên c u Ch n t o ñư c gi ng lúa thơm ng n ngày, su t cao, h t g o dài trong, ch t lư ng cao t ngu n v t li u lúa thơm ñ a phương, ñ t bi n nh p n i N i dung nghiên c u ð ... T QU NGHIÊN C U TRONG VÀ NGOÀI NƯ C 1.1 Tài nguyên di truy n nhu c u gi ng lúa thơm ch t lư ng cao Vi t Nam, lúa thơm b n ñ a ñư c tr ng c ba mi n B c, Trung, Nam Mi n Nam có gi ng lúa thơm n...
 • 236
 • 464
 • 1

Báo cáo: Nghiên cứu phục tráng giống vừng đen Long An

Báo cáo: Nghiên cứu phục tráng giống vừng đen Long An
... nông lâm với đề tài“ Phục tráng giống vừng đen địa phương phù hợp với vùng đất xám bạc màu Long An KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 4.1 Kết luận Phục tráng giống - Giống vừng đen ĐH-1 phục tráng có suất 1257 ... Trải qua thời gian canh tác lâu dài với biện pháp không phù hợp, giống vừng đen bị thoái hóa, giống vừng đen đạt 70% độ thuần, tỷ lệ lẫn tạp cao, chủ yếu lẫn tạp sinh học vừng đen 31,5% (bảng ... lượng vừng, trình áp dụng kỹ thuật canh tác sản xuất Điều kiện đất đai, nguồn nước, khả thâm canh, mở rộng diện tích kế hoạch phát triển vừng địa phương hộ; 2.2.2 Phương pháp phục tráng giống vừng...
 • 20
 • 209
 • 0

NGHIÊN CỨU PHỤC TRÁNG GIỐNG TỎI LÝ SƠN

NGHIÊN CỨU PHỤC TRÁNG GIỐNG TỎI Ở LÝ SƠN
... tác phẩm chất giống tỏi Sơn - Xây dựng bảng mô tả đặc điểm nông học giống tỏi Sơn - Phục tráng giống tỏi Sơn + Thu thập củ giống tỏi Sơn để làm vật liệu phục tráng + Chọn dòng ưu tú ... khác) Chính ảnh hưởng lớn đến suất phẩm chất tỏi Sơn thu hoạch tiêu thụ thị trường 15 CHƯƠNG 2: MỤC TIÊU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 MỤC TIÊU Phục tráng giống tỏi Sơn có suất cao ... tỏi Trung bình (1-2cm) Rộng (> 2cm) 27 Màu thịt Trắng tép Vàng - Đối với nội dung phục tráng giống tỏi: + Sơ đồ phục tráng giống: 19 Tán hoàn chỉnh Tán hoàn chỉnh Chọn 3.000 củ tỏi giống Sơn...
 • 100
 • 557
 • 8

nghiên cứu hiện trạng phân bố và đặc điểm tái sinh của cây huỳnh đường (dysoxylum loureiri pierre) làm cơ sở đề xuất giải pháp bảo tồn và phát triển loài tại vườn quốc gia ba bể - huyện ba bể,

nghiên cứu hiện trạng phân bố và đặc điểm tái sinh của cây huỳnh đường (dysoxylum loureiri pierre) làm cơ sở đề xuất giải pháp bảo tồn và phát triển loài tại vườn quốc gia ba bể - huyện ba bể,
... MÂY NGHIÊN CỨU HIỆN TRẠNG PHÂN BỐ VÀ ĐẶC ĐIỂM TÁI SINH CỦA CÂY HUỲNH ĐƢỜNG (DYSOXYLUM LOUREIRI PIERRE) LÀM CƠ SỞ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN LOÀI TẠI VƢỜN QUỐC GIA BA BỂ - HUYỆN BA BỂ ... hành thực đề tài: Nghiên cứu trạng phân bố đặc điểm tái sinh Huỳnh đường (Dysoxylum loureiri Pierre) làm sở đề xuất giải pháp bảo tồn phát triển loài vườn quốc gia Ba B - huyện Ba B - tỉnh Bắc ... tiêu nghiên cứu Mô tả phân tích trạng phân bố đặc điểm tái sinh Huỳnh đường (Dysoxylum loureiri Pierre) vườn quốc gia Ba Bể, sở đề xuất giải pháp bảo tồn phát triển Huỳnh đường Đối tƣợng nghiên cứu...
 • 91
 • 443
 • 3

nghiên cứu hiện trạng quản lý chất thải rắn trên địa bàn Long An

nghiên cứu hiện trạng quản lý chất thải rắn trên địa bàn Long An
... gom xử chất thải rắn a Tình hình thu gom xử chất thải rắn khu công nghiệp  Chất thải rắn công nghiệp không nguy hại Hiện việc phân loại chất thải rắn công nghiệp doanh nghiệp mang xử chưa ... chương trình phân loại rác nguồn Long An sớm vào hoạt động 1.3 Nội dung nghiên cứu o Nghiên cứu trạng bất cập quản chất thải rắn đòa bàn tỉnh Long An o Nghiên cứu tác động kinh tế-xã hội môi ... giường/1 vạn dân Tuy nhiên số huyện sở trang thiết bò lạc hậu chưa đồng 2.2 Hiện trạng quản chất thải rắn đòa bàn tỉnh Long An 2.2.1 Lượng chất thải rắn phát sinh Trong trình thực công nghiệp...
 • 66
 • 676
 • 6

Nghiên cứu hiện trạng phân bố chất arsen trong nước ngầm tỉnh an giang bằng kỹ thuật GIS

Nghiên cứu hiện trạng phân bố chất arsen trong nước ngầm ở tỉnh an giang bằng kỹ thuật GIS
... không gian thu c tính Arsen n c ng m ( t-nh An Giang 44 2.2.2 Phân b& m)c nhi m Arsen n c ng m ( huy n An Phú - t-nh An Giang 46 2.2.3 Xác nh kho ng cánh bi n gian c a Arsen ... liệu học tập nghiên cứu ng d ng k8 thu t GIS vào qu n lý c s( d, li u hàm l 'ng Arsen n c ng m ( t-nh An Giang + Xây d ng s phân b& hàm l 'ng Arsen n c ng m ( huy n An Phú, t-nh An Giang + Xác nh ... 59 2.2 Phân b& hàm l 'ng Arsen trung bình n c ng m c a xã ( t-nh An giang 61 III PHÂN BB CÁC M C NHI>M ARSEN TRONG N C NG/M C A HUY;N AN PHÚ - TINH AN GIANG 64 3.1 Jc...
 • 155
 • 47
 • 0

Nghiên cứu thực trạng mối hại gỗ nhà sàn tại xã cẩm giàng – huyện bạch thông – tỉnh bắc kạn

Nghiên cứu thực trạng mối hại gỗ nhà sàn tại xã cẩm giàng – huyện bạch thông – tỉnh bắc kạn
... hành thực đề tài: Nghiên cứu thực trạng mối hại gỗ nhà sàn Cẩm Giàng - huyện Bạch Thông - tỉnh Bắc Kạn 1.2 Mục đích nghiên cứu đề tài Nghiên cứu khảo sát thực trạng mối hại gỗ nhà sàn Cẩm ... gỗ sử dụng công trình xây dựng 28 Cẩm Giàng huyện Bạch Thông tỉnh Bắc Kạn Bảng 4.2 Lịch sử phòng mối cho công trình nhà sàn 30 Cẩm Giàng huyện Bạch Thông tỉnh Bắc Kạn Bảng 4.3 Thực ... 2015) 31 4.2 Thực trạng mối hại gỗ công trình nhà sàn Cẩm Giàng huyện Bạch Thông tỉnh Bắc Kạn Thực trạng mối xuất phá hoại gỗ công trình thể qua bảng 4.3 Bảng 4.3 Thực trạng trạng mối xuất...
 • 111
 • 247
 • 1

NGHIÊN CỨU, PHỤC TRÁNG VÀ PHÁT TRIỂN GIỐNG LÚA NẾP ĐẶC SẢN ĐỊA PHƯƠNG BA THÁNG CHO TỈNH BÌNH ĐỊNH

NGHIÊN CỨU, PHỤC TRÁNG VÀ PHÁT TRIỂN GIỐNG LÚA NẾP ĐẶC SẢN ĐỊA PHƯƠNG BA THÁNG CHO TỈNH BÌNH ĐỊNH
... VÀ ĐỀ NGHỊ Kết luận Qua điều tra trạng giống lúa đặc sản địa phương Ba tháng số xã, huyện tỉnh Bình Định cho thấy: Hiện giống lúa nếp đặc sản Batháng người dân xã Mỹ Thọ, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình ... không cao 3.2 Kết phục tráng giống nếp đặc sản địa phương Ba tháng vụ Thu năm 2010 xã Mỹ Thọ, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định Bảng Một số đặc điểm nông học giống nếp đặc sản Ba tháng TT 10 11 12 13 ... RVAC/TVC III KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 3.1 Điều tra trạng sản suất lúa nếp Ba tháng Bình Định 3.1.1.Các kỹ thuật canh tác sử dụng giống lúa nếp đặc sản địa phương Ba tháng (Lượng giống gieo, phân bón:...
 • 8
 • 243
 • 3

Luận văn thạc sĩ điều tra thực trạng sản xuất lúanghiên cứu ảnh hưởng của phân viên nén đến sinh trưởng, phát triển và năng suất của một số giống lúa nếp đặc sản

Luận văn thạc sĩ điều tra thực trạng sản xuất lúa và nghiên cứu ảnh hưởng của phân viên nén đến sinh trưởng, phát triển và năng suất của một số giống lúa nếp đặc sản
... Boong - Nhân t phân bón: g m m c phân M c P1 (phân r i): 120N + 60P2O5 + 90K2O M c P2 (phân viên nén) : 120N + 60P2O5 + 90K2O M c P3 (phân viên nén) : 80N+ 40P+60K20 M c P4 (phân viên nén) : 60N+30P+45K20 ... phân viên nén t i sinh trư ng, phát tri n su t c a m t s gi ng lúa n p t i ñ a phương 1.3 Yêu C u - ðánh giá th c tr ng s n xu t lúa t i ñ a phương - ðánh giá nh hư ng c a phân viên nén ñ n sinh ... 4.3.2 nh hư ng c a phân viên nén ñ n th i gian sinh trư ng, phát tri n c a lúa 47 4.3.3 nh hư ng c a phân viên nén ñ n ñ ng thái tăng trư ng chi u cao c a gi ng lúa tham gia thí nghi...
 • 91
 • 691
 • 0

Nghiên cứu phục tráng và xây dựng quy trình VietGAP đối với một số giống rau đặc sản cải củ đông dư, cải củ thái bình và cải cúc gia lâm cho vùng đồng bằng sông hồng

Nghiên cứu phục tráng và xây dựng quy trình VietGAP đối với một số giống rau đặc sản cải củ đông dư, cải củ thái bình và cải cúc gia lâm cho vùng đồng bằng sông hồng
... Kết nghiên cứu báo cáo nội dung thực đề tài: Nghiên cứu phục tráng xây dựng quy trình VietGAP số giống rau đặc sản: cải củ Thái Bình, cải củ Thái Bình cải cúc Gia Lâm cho vùng đồng sông Hồng ... cải bẹ Đông cải cúc Gia Lâm c ần đƣợc quan tâm với vấn đề sau: - Giống rau đặc sản (cải bẹ Đông Dƣ, cải củ Thái Bình cải cúc Gia Lâm) đƣợc phục tráng đạt đƣợc suất cao so với giống sản xuất ... cho giống cải bẹ Đông Dƣ, cải củ Thái Bình cải cúc Gia Lâm - 03 mô hình sản xuất hạt giống giống rau phục tráng, ứng dụng đồng biện pháp kỹ thuật, nâng cao suất hạt tăng 15-20% so với giống đối...
 • 115
 • 158
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nhóm giống lúa mùa đặc sản địa phươngnghiên cứu chọn lọc giống lúa đặc sản đạt tiêu chuẩn xuất khẩu ở tỉnh bạc liêunghiên cứu chọn tạo giống lúanghiên cứu phát triển giống lúa kháng rầy nâu nilaparvata lugens stal ở thừa thiên huếnghiên cứu hiện trạng chất lượng nước sông cầu thái nguyênnghiên cứu tình trạng lạp glucose và yếu tố liên quan ở bệnh nhân tăng huyết áp nguyên phát điều trị ngoại trú tại bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyênnghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp góp phần giảm thiểu ảnh hưởng của nhà máy xi măng hoàng mai đến môi trường sống xung quanhluận văn nghiên cứu thực trạng suy dinh dưỡng thiếu protein năng lượng ở trẻ em dưới 5 tuổinghiên cứu thực trạng y tế trường phổ thông tại huyện tam nông tỉnh phú thọ năm học 20072008nghiên cứu thực trạng nhiễm giun đũa giun tóc giun mócmỏ ở cộng đồng người êđê tại hai xã tỉnh đắk lắk và hiệu quả biện pháp truyền thông điều trị nhiễm giunnuôi cấy bao phấn tạo dòng thuần ở giống lúa nếp đặc sản tú lệhien trang cong tac nghien cuu dieu tra co ban dia chat va tai nguyen khoang sandanh gia hien trang nang luc cong nghe trong nghien cuu dieu tra co ban dia chat va tai nguyen khoang saný nghĩa của việc nghiên cứu sự thay đổi một số đặc điểm tại huyệt được châm cứumua đặc sản miền bắc ở sài gòndown loaddown load CV đi số 358(1)down loaddown load CV đi số 365MAU DE XUAT DU ANCong van chieu sinh lop cv va cvc tai hnthông báoTuần 11. Người đi săn và con naiGame show Ngữ Văn (ôn tập chương trình kiến thức lớp 6)Nghiên cứu, ứng dụng hệ thống thủy canh không hồi lưu trong việc trồng một số loại rau sạchThực trạng nuôi con bằng sữa mẹ và một số yếu tố liên quan tại huyện thanh sơn, tỉnh phú thọ, năm 2013Tuần 9. Đất Cà MauTuần 11. Chuyện một khu vườn nhỏTuần 9. Đất Cà MauViết các số đo diện tích dưới dạng số thập phânViết các số đo diện tích dưới dạng số thập phânViết các số đo diện tích dưới dạng số thập phânBài thuyết trình: Tìm hiểu dây chuyền sản xuất methanolỨng dụng công nghệ tin học và phương pháp máy toàn đạc điện tử chỉnh lý bản đồ địa chính tờ số 15 tỷ lệ 1500 phường quang trung thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyênĐánh giá kết quả thực hiện đề án nông thôn mới tại xã điền công thành phố uông bí tỉnh quảng ninh