Phương trình sóng mô tả thanh đàn hồi nhớt

Phương trình sóng tả thanh đàn hồi nhớt-Nguyễn Lê Kim Hằng

Phương trình sóng mô tả thanh đàn hồi nhớt-Nguyễn Lê Kim Hằng
... cho trước, g , k hàm cho trước Trong trường hợp này, toán ( 0.1) − ( 0.5 ) hình toán học tả va chạm vật rắn đàn hồi nhớt tuyến tính tựa chòu tác dụng lực cản nhớt Một toán khác loại toán ... u1 = P0 = f ( u , ut ) = Ku + λ ut , K , λ số không âm cho trước Bài toán hình toán học tả va chạm vật rắn đàn hồi nhớt tuyến tính tựa cứng [1] Như vậy, toán nghiên cứu luận văn tương tự ... 1:…………………………………………………………………………………………… Người nhận xét 2:…………………………………………………………………………………………… Học viên cao học: Nguyễn Kim Hằng Bộ môn Toán-Khoa Khoa Học, Đại học Nông Lâm Tp Hồ Chí Minh Luận văn bảo vệ Hội Đồng chấm...
 • 70
 • 98
 • 0

PHƯƠNG TRÌNH SÓNG TUYẾN TÍNH TẢ DAO ĐỘNG CỦA THANH ĐÀN HỒI NHỚT

PHƯƠNG TRÌNH SÓNG TUYẾN TÍNH MÔ TẢ DAO ĐỘNG CỦA THANH ĐÀN HỒI NHỚT
... toán phương trình sóng tuyến tính đề tài quan tâm nhiều tác giả, chẳng hạn [1,2, – 12] tài liệu tham khảo Trong luận văn này, khảo sát phương trình sóng tuyến tính tả dao động đàn hồi nhớt ... với K1 số không âm λ1(t ) ≡ Trong trường hợp này, toán (1.1), (1.3), (1.5), (1.6) tả dao động vật rắn đàn hồi nhớt tựa cứng Trong [2], Bergounioux, Long, Đinh nghiên cứu toán (1.1) – (1.4), ... động đàn hồi nhớt liên kết với điều kiện biên hỗn hợp sau Tìm hàm cặp hàm (u, P ) thoả phương trình sóng tuyến tính với điều kiện biên hỗn hợp có dạng utt − μ(t )uxx + Ku + λut = f (x , t ), < x...
 • 65
 • 159
 • 0

NGHIÊN cứu xây DỰNG hệ PHƯƠNG TRÌNH xác ĐỊNH CHUYỂN vị đàn hồi của TAY máy CÔNG NGHIỆP BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHẦN tử hữu hạn

NGHIÊN cứu xây DỰNG hệ PHƯƠNG TRÌNH xác ĐỊNH CHUYỂN vị đàn hồi của TAY máy CÔNG NGHIỆP BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHẦN tử hữu hạn
... định vị tay máy hoạt động 2.2 Xây dựng hệ phương trình xác định chuyển vị đàn hồi Để xác định chuyển vị phần tử, ta sử dụng số phương pháp khác phương pháp lực, phương pháp chuyển vị phương pháp ... Lagrange loại II hệ phương trình tính chuyển vị đàn hồi nút phần tử theo phương pháp phần tử hữu hạn cho hệ tay máy khâu phẳng Bài báo thể tính toán cụ thể chuyển vị nút phần tử vị trí cố định khoảng ... thêm hệ phương trình xác định chuyển vị đàn hồi (26) nút nhằm điều khiển tay máy hoạt động xác KẾT LUẬN Bài báo trình bày việc xây dựng hệ phương trình vi phân động lực học theo phương trình...
 • 10
 • 86
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "TÍNH TẢI TRỌNG SÓNG NỔ TÁC DỤNG LÊN CÔNG TRÌNH ĐẶT TRONG MÔI TRƯỜNG ĐẤT BÃO HÒA NƯỚC THEO HÌNH ĐÀN HỒI NHỚT PHI TUYẾN" pptx

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... lớn tải trọng tác dụng lên công trình tính theo hình môi trường đàn hồi phi tuyến nhỏ môi trường tuyến tính 7,1%; - Tải trọng tác dụng lên công trình tăng tỷ số hệ số phi tuyến tỷ số hệ số nhớt ... Thời gian Hình Đồ thị ảnh hưởng mức độ cản nhớt lớp đất đáy công trình đến tải trọng tác dụng lên công trình Tỉ lệ hệ số nhớt lớp đất tăng lên tải trọng tác dụng lên công trình tăng lên Nhận xét ... 0.07 Hình Đồ thị ảnh hưởng mức độ phi tuyến lớp đất đáy công trình đến tải trọng tác dụng lên công trình 10- 3X Tải trọng (N/ m 2) Tỉ lệ hệ số phi tuyến lớp đất tăng lên tải trọng tác dụng lên công...
 • 6
 • 246
 • 0

NGHIÊN cứu PHỎNG QUÁ TRÌNH BIẾN DẠNG của THẤU KÍNH TRONG PHƯƠNG PHÁP GIA CÔNG BIẾN DẠNG đàn hồi

NGHIÊN cứu mô PHỎNG QUÁ TRÌNH BIẾN DẠNG của THẤU KÍNH TRONG PHƯƠNG PHÁP GIA CÔNG BIẾN DẠNG đàn hồi
... eliposid MÔ HÌNH PHƯƠNG PHÁP GIA CÔNG BIẾN DẠNG ĐÀN HỒI CÓ KHUÔN Hình hình phương pháp gia công biến dạng đàn hồi Phương pháp gia công biến dạng đàn hồi có khuôn thể hình Đầu tiên, chi tiết phải gia ... LUẬN Bài báo đưa phương pháp gia công biến dạng đàn hồi với khuôn để sản xuất bề mặt thấu kính phi cầu Với kết phỏng, kết luận sau:  Trong phương pháp gia công biến dạng đàn hồi với khuôn, ... trình ép khuôn [4] Phương pháp gia công biến dạng đàn hồi chứng minh phương pháp gia công thấu kính quang học với ưu điểm giảm chi phí đơn giản hóa trình gia công nhiên độ xác thấu kính phụ thuộc...
 • 8
 • 272
 • 2

luyện thi đh kit 1 (đặng việt hùng) - mở đầu về sóng cơ, phương trình sóng cơ p2 (bài tập tự luyện)

luyện thi đh kit 1 (đặng việt hùng) - mở đầu về sóng cơ, phương trình sóng cơ p2 (bài tập tự luyện)
... 4cos10 Hocmai.vn t D mm s B u M t > 0,05s mm ,t 0,05s 4sin10 D u M 4sin 10 m/s 19 00 5 8-5 8 -1 2 t > 0,05s t > 0,05s - Trang | -1 : M ) M p2) Câu 57: A u M C u M sin 10 B u M cos 10 D u M sin10 cos 10 ... - Trang | -1 : M A cm Câu 66: ) B 2 M p2) C cm D cm /6 A 4 ,13 cm Câu 67: B 3,83 cm C 3,76 cm D 3,36 cm /3 A 8 ,12 cm B 7,88 cm C 7,76 cm D cm 01 A 11 C 21 A 31 B 41 B 51 D 61 D 02 D 12 B 22 D 32 ... -1 : M Câu 16 : h pha /4 rad d = m A v = 2,5 m/s Câu 17 : T = 10 s A 1, 5 m Câu 18 : K A 2,5 m Câu 19 : pha /2 cách 1, 54 A f = 80 Hz Câu 20: ) u = Acos(5 t + /6) A C n Câu 24: B v = m/s C v = 10 ...
 • 6
 • 426
 • 29

Nghiên cứu áp dụng các phương pháp địa chất lỗ khoan xác lập quy trình tính các thông số đàn hồi phục vụ kết cấu nền móng và kháng chấn trong xây dựng công trình tại vùng tp hồ chí minh và các tỉnh lân cận

Nghiên cứu áp dụng các phương pháp địa chất lỗ khoan xác lập quy trình tính các thông số đàn hồi phục vụ kết cấu nền móng và kháng chấn trong xây dựng công trình tại vùng tp hồ chí minh và các tỉnh lân cận
... PHÁP ĐỊA CHẤN LỖ KHOAN XÁC LẬP QUY TRÌNH TÍNH CÁC THƠNG SỐ ĐÀN HỒI PHỤC VỤ KẾT CẤU NỀN MĨNG VÀ KHÁNG CHẤN TRONG XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH TẠI VÙNG TP HỒ CHÍ MINH VÀ CÁC TỈNH LÂN CẬN” Liên đồn trưởng ... tốn tiêu kháng chấn cơng trình xây dựng thành phố Hồ Chí Minh thị lân cận Các nội dung nghiên cứu - Nghiên cứu tổng hợp đặc điểm địa chất cơng trình (ĐCCT) vùng thành phố Hồ Chí Minh, xây dựng mơ ... trầm tích, tính tốn tham số đàn hồi đất phục vụ cho nhà thầu thiết kế kết cấu xây dựng cơng trình Những vấn đề tồn Các phƣơng pháp đo sóng đàn hồi lỗ khoan năm gần hầu hết đƣợc áp dụng dựa hợp...
 • 128
 • 527
 • 3

Luận văn thạc sỹ: phương trình sóng với điều kiện biên không thuần nhất chưa tích phân giá trị biên Dương Thanh Liêm

Luận văn thạc sỹ: phương trình sóng với điều kiện biên không thuần nhất chưa tích phân giá trị biên Dương Thanh Liêm
... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH -o0o - DƯƠNG THANH LIÊM PHƯƠNG TRÌNH SÓNG VỚI ĐIỀU KIỆN BIÊN KHÔNG THUẦN NHẤT CHỨA TÍCH PHÂN GIÁ TRỊ BIÊN Chuyên ... (0.4) f(u,ut) = Ku + λ ut với K, λ số không âm uo, u1, F hàm cho trước thỏa điều kiện mà ta sau Hàm chưa biết u(x,t) giá trò biên chưa biết P(t) thỏa phương trình tích phân phi tuyến sau đây: t ... 1: Người nhận xét 2: Học viên cao học: Dương Thanh Liêm Trung tâm giáo dục thường xuyên Huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh Luận văn bảo vệ Hội đồng chấm luận văn Thạc sỹ Toán học Trường Đại học Sư phạm...
 • 58
 • 131
 • 0

thiết kế tiến trình dạy học bài lực đàn hồi theo phương pháp góc

thiết kế tiến trình dạy học bài lực đàn hồi theo phương pháp góc
... chưa biết THIẾT KẾ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC THEO TRẠM Bài Lực đàn hồi Trạm Nội dung Mục tiêu 10 2A 2B 3 Khái niệm lực đàn hồi Lực đàn hồi lò xo Lực đàn hồi lò xo Lực căng sợi dây Lực kế Phát biểu ... niệm lực đàn hồi Kể tên số vật, dụng cụ xuất lực đàn hồi điền vào bảng sau Tên vật, dụng cụ Cái cung Mô tả trường hợp xuất lực đàn hồi Lực đàn hổi xuất cánh cung bị uốn cong Trạm 2: Lực đàn hồi ... định Fđh = const ∆l Trong giới hạn đàn hồi, lực đàn hồi lò xo tỉ lệ thuận với độ biến dạng lò xo V NHIỆM VỤ, PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC CHO CÁC GÓC 5.1 Các góc học tập 2 .Góc quan sát (6 phút) - Quan sát...
 • 12
 • 620
 • 2

STABLE AND PHYSICAL RESPONSE OF CONVEX HYPERELASTIC MODELS FOR FIBRE REINFORCED MATERIALS ỨNG xử tự NHIÊN và ổn ĐỊNH của các HÌNH SIÊU đàn hồi lồi tả các vật LIỆU COMPOSIT cốt sợi

STABLE AND PHYSICAL RESPONSE OF CONVEX HYPERELASTIC MODELS FOR FIBRE REINFORCED MATERIALS ỨNG xử tự NHIÊN và ổn ĐỊNH của các mô HÌNH SIÊU đàn hồi lồi mô tả các vật LIỆU COMPOSIT cốt sợi
... which is capable of solving the unphysical response of the MFH model in the interested deformation range HYPERELASTIC MATERIAL MODEL The stress tensors of homogeneous hyperelastic materials are ... applicable to any kind of tissues or fibre- reinforced materials showing anisotropy However, the interaction between the fibres and the matrix should be considered and will be future work of this research ... matrix of the model [6] Figure 1: Fibre families of an artery (without intima) and a strip for tension test When a 2D Fung potential models fibres in a plane Oθ z then the model with the fibre...
 • 8
 • 287
 • 0

tả vi tán xạ đàn hồi nucleon trên bia 208pb trong vùng năng lượng 20 đến 100 mev

Mô tả vi mô tán xạ đàn hồi nucleon trên bia 208pb trong vùng năng lượng 20 đến 100 mev
... Tiết diện tán xạ đàn hồi 208 Pb( n,n )208 Pb lƣợng 26 MeV 22 Hình 3.5 Tiết diện tán xạ đàn hồi 208 Pb( n,n )208 Pb lƣợng 30,4 MeV .23 Hình 3.6 Tiết diện tán xạ đàn hồi 208 Pb( n,n )208 Pb lƣợng 40 MeV 24 ... Tiết diện tán xạ đàn hồi 208 Pb(p,p )208 Pb lƣợng 35 MeV .21 Hình 3.2 Tiết diện tán xạ đàn hồi 208 Pb( p,p )208 Pb lƣợng 45 MeV 21 Hình 3.3 Tiết diện tán xạ đàn hồi 208 Pb( p,p )208 Pb lƣợng 65 MeV 22 ... .20 3.1 Tán xạ đàn hồi 208 Pb( p,p )208 Pb 20 3.2 Tán xạ đàn hồi 208 Pb( n,n) 208 Pb 22 3.3 Tán xạ đàn hồi 208 Pb( p,p )208 Pb 208 Pb(p,p )208 Pb tính đến hệ số tái chuẩn 24 KẾT LUẬN ...
 • 41
 • 246
 • 0

tả vi tán xạ đàn hồi của proton 65 mev trên các hạt nhân bền có số khối trung bình và nặng

mô tả vi mô tán xạ đàn hồi của proton 65 mev trên các hạt nhân bền có số khối trung bình và nặng
... Tán xạ đàn hồi proton lên hạt nhân bền Trong khóa luận trình bày tán xạ proton lên hạt nhân bền, toán tả vi tán xạ đàn hồi proton trình bày chương sau 1.2 Tiết diện tán xạ đàn hồi Xét tán ... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM TP HỒ CHÍ MINH KHOA VẬT LÝ - - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC MÔ TẢ VI MÔ TÁN XẠ ĐÀN HỒI CỦA PROTON 65 MeV TRÊN CÁC HẠT NHÂN BỀN CÓ SỐ KHỐI TRUNG BÌNH ... nucleon -hạt nhân số liệu tán xạ đàn hồi đo Tuy nhiên, mẫu lại hạn chế tán xạ hạt nhân -hạt nhân tham số TQH trên, thường tham số phạm vi hẹp Khác với mẫu tượng luận, TQH vi xây dựng để tả cách...
 • 43
 • 269
 • 0

khóa luận tốt nghiệp tả vi tán xạ đàn hồi của proton 65 mev trên các hạt nhân bền có số khối trung bình và nặng

khóa luận tốt nghiệp mô tả vi mô tán xạ đàn hồi của proton 65 mev trên các hạt nhân bền có số khối trung bình và nặng
... Tán xạ đàn hồi proton lên hạt nhân bền Trong khóa luận trình bày tán xạ proton lên hạt nhân bền, toán tả vi tán xạ đàn hồi proton trình bày chương sau 1.2 Tiết diện tán xạ đàn hồi Xét tán ... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM TP HỒ CHÍ MINH KHOA VẬT LÝ - - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC MÔ TẢ VI MÔ TÁN XẠ ĐÀN HỒI CỦA PROTON 65 MeV TRÊN CÁC HẠT NHÂN BỀN CÓ SỐ KHỐI TRUNG BÌNH ... QUẢ VÀ THẢO LUẬN .30 3.1 Tán xạ đàn hồi proton lên bia 16O 30 3.2 Tán xạ đàn hồi proton lên bia 48Ca .31 3.3 Tán xạ đàn hồi proton lên bia 90Zr 32 3.4 Tán xạ đàn hồi proton...
 • 61
 • 245
 • 0

Phương pháp chia miền đối với phương trình song điều hòa

Phương pháp chia miền đối với phương trình song điều hòa
... 56 3.3 Phương pháp chia miền giải toán song điều hòa với điều kiện biên Dirichlet 3.4 58 Phương pháp chia miền giải toán song điều hòa với điều kiện biên hỗn ... tra hội tụ hai phương pháp SF phương pháp AQH, cải tiến sơ đồ chia miền so sánh tốc độ hội tụ phương pháp, đồng thời trình bày phương pháp chia miền giải toán song điều hòa với điều kiện biên ... pháp gần giải tích phương pháp bình phương cực tiểu, phương pháp nghiệm để giải lớp phương trình song điều hòa Việc nghiên cứu thuật toán chia miền giải phương trình song điều hòa lĩnh vực cần...
 • 87
 • 197
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: sóng đàn hồi phương trình sóng đàn hồi sóng dọc sóng ngangnhiều loài như ong mối kiến sống tập trung thành đàn có tổ chức chặt chẽ như một xã hộiđộng mạch là những mạch dẫn máu từ tim đến cơ quan có lòng ống tròn nhỏ thành dày cấu tạo bởi mô hóa keo đàn hồi và mô cơ trơn phân loại đm đàn hồi đm trung bình đm nhỏphương trình sóng cơ họcphương trình sóng cơphương trình sóng schrodingerphương pháp giải phương trình sóngphương trình sóng của electronchương trình con mô tảchương trình con mô tả countourmô tả thành lậpphương pháp tính dầm trên nền đàn hồisóng cơ học và phương trình sóngkĩ năng viết phương trình sóng cơ họcphương pháp phân bố ứng suất đàn hồi%c4%90i%e1%bb%81u l%e1%bb%87 NT2 s%e1%bb%ada %c4%91%e1%bb%95i l%e1%ba%a7n 6%c4%90i%e1%bb%81u l%e1%bb%87 NT2 s%e1%bb%ada %c4%91%e1%bb%95i l%e1%ba%a7n 506. TTluachontochuckiemtoan2014_SHA_r08. TTphanpholoinhuan _SHA_r09. TT thong qua bao cao tai chinh_r. Bao cao HDQT 2013 SHA_r. DuThaoNghiQuyet 2013 SHA_r12. Thu xac nhan tham du DHCD 2014_r11. DuThaoNghiQuyet 2014 SHA_r%c4%90i%e1%bb%81u l%e1%bb%87 NT2 s%e1%bb%ada %c4%91%e1%bb%95i l%e1%ba%a7n 29.TTluachontochuckiemtoan2015 SHANgh%e1%bb%8b quy%e1%ba%bft %c4%90HC%c4%90 Th%c6%b0%e1%bb%9dng ni%c3%aan n%c4%83m 20113.Bao cao HDQT 2015-SHASHA06- Bao cao HDQT 2016SHA07-Bao cao BTG Dai hoi 2016SHA08- Bao cao BKS 201610.TT bau HDQT va BKS 2015-SHAGiay xac nhan tham duKhai thác titan ở động đạtBC tổng kết 15 NHCSXH