Nghiên cứu sử dụng vi sinh vật phân hủy xác cá tra để chế biến thành phân hữu cơ sinh học phục vụ nông nghiệp

NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG VI SINH VẬT PHÂN HỦY XÁC TRA ĐỂ CHẾ BIẾN THÀNH PHÂN HỮU SINH HỌC PHỤC VỤ NÔNG NGHIỆP

NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG VI SINH VẬT PHÂN HỦY XÁC CÁ TRA ĐỂ CHẾ BIẾN THÀNH PHÂN HỮU CƠ SINH HỌC PHỤC VỤ NÔNG NGHIỆP
... TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP HỒ CHÍ MINH Lê Thị Thảo Sương NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG VI SINH VẬT PHÂN HỦY XÁC CÁ TRA ĐỂ CHẾ BIẾN THÀNH PHÂN HỮU CƠ SINH HỌC PHỤC VỤ NƠNG NGHIỆP Chun ngành: Vi sinh vật Mã số: ... thừa kết nghiên cứu sử dụng xác Tra để chế biến phân bón hữu sinh học phục vụ nơng nghiệp 2.2.2 So sánh đánh giá hiệu lực phân hủy protein từ ngun liệu xác Tra số chế phẩm vi sinh 2.2.3 ... vững” Trước thực tế đó, đề tài Nghiên cứu sử dụng vi sinh vật phân hủy xác Tra để chế biến thành phân hữu sinh học phục vụ nơng nghiệp cần thiết để góp phần vi c xử lý nhiễm mơi trường đồng thời...
 • 71
 • 107
 • 0

Nghiên cứu ứng dụng khí sinh học phục vụ chế biến chè xanh ở quy mô gia đình

Nghiên cứu ứng dụng khí sinh học phục vụ chế biến chè xanh ở quy mô gia đình
... KHOA HC V CễNG NGH TI NGHIÊN CứU ứng dụng KHí SINH HọC chế biến chè xanh quy gia đình M S TI: I155 CH NHIM TI H Th Lan Hng Hà Nội - 12/2009 VIN TRNG DANH SCH THAM GIA THC HIN TI Trung tõm ... CHẩ XANH QUY Mễ GIA èNH V NNG LNG S DNG THI NGUYấN 1.1 Quy trỡnh ch bin chố xanh quy mụ gia ỡnh 1.1.1 c tớnh nguyờn liu ca bỳp chố xanh 1.1.2 Quy trỡnh ch bin 1.2 Nng lng s dng ch bin chố xanh ... dng KSH ch bin chố xanh quy mụ gia ỡnh Bỏo cỏo ti CHNG I TNG QUAN CHUNG V CH BIN CHẩ XANH QUY Mễ GIA èNH V NNG LNG S DNG THI NGUYấN 1.1 QUY TRèNH CH BIN CHẩ XANH QUY Mễ GIA èNH 1.1.1 c tớnh...
 • 57
 • 238
 • 0

Báo cáo: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ ép thủy tĩnh và thủy động để chế tạo các sản phẩm hình dạng phức tạp từ vật liệu khó biến dạng đồ bền cao pptx

Báo cáo: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ ép thủy tĩnh và thủy động để chế tạo các sản phẩm có hình dạng phức tạp từ vật liệu khó biến dạng đồ bền cao pptx
... thủy tĩnh thủy động để chế tạo sản phẩm hình dạng phức tạp từ vật liệu khó biến dạng, độ bền cao M số: KC.05.23 Thuộc Chơng trình (nếu có) : Nghiên cứu khoa học phát triển công nghệ chế tạo ... phơng pháp ép thủy động 1.2.5 Quá trình ép thủy động 1.2.6 Sản phẩm phạm vi ứng dụng công nghệ ép thủy động 1.2.6.1 Vật liệu độ biến dạng ép thủy động 1.2.6.2 Một số sản phẩm ép đùn thủy động 1.2.6.3 ... quan công nghệ ép thủy tĩnh thủy động tạo hình sản phẩm 1.1 Tổng quan công nghệ ép thuỷ tĩnh 1.1.1 Nguyên lý ép thủy tĩnh 1.1.2 Vài nét lịch sử phát triển công nghệ ép thủy tĩnh 1.1.3 Phân loại công...
 • 209
 • 301
 • 0

nghiên cứu ứng dụng công nghệ ép thủy tĩnh và thủy động để chế tạo các sản phẩm hình dạng phức tạp

nghiên cứu ứng dụng công nghệ ép thủy tĩnh và thủy động để chế tạo các sản phẩm có hình dạng phức tạp
... quan công nghệ ép thủy tĩnh thủy động tạo hình sản phẩm 1.1 Tổng quan công nghệ ép thuỷ tĩnh 1.1.1 Nguyên lý ép thủy tĩnh 1.1.2 Vài nét lịch sử phát triển công nghệ ép thủy tĩnh 1.1.3 Phân loại công ... 25/5/2005 Bộ trởng Bộ Khoa học Công nghệ) Tên đề tài: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ ép thủy tĩnh thủy động để chế tạo sản phẩm hình dạng phức tạp từ vật liệu khó biến dạng, độ bền cao M số: KC.05.23 ... da=2mm) 33 Hình 1.9- Dây nhôm nhiều sợi -sản phẩm công nghệ ép đùn thủy động (ASEA) Hình 1.10- Sản phẩm công nghệ ép đùn thủy động (ASEA) 34 Hình 1.11- Sản phẩm công nghệ ép đùn thủy động nóng...
 • 209
 • 173
 • 0

Báo cáo: Nghiên cứu sử dụng vi sinh vật làm tác nhân sinh học xử lý phế phụ phẩm nông nghiệp pdf

Báo cáo: Nghiên cứu sử dụng vi sinh vật làm tác nhân sinh học xử lý phế phụ phẩm nông nghiệp pdf
... tính sinh học chủng vi sinh vật có ý nghĩa vi c nghiên cứu sử dụng vi sinh vật làm tác nhân sinh học xử phế phụ phNm nông nghiệp Bốn chủng vi sinh vật lựa chọn định tên đảm bảo an toàn sinh học ... sử dụng xử nhanh phế phụ phN nông nghiệp, đề tài tiến m hành đánh giá hoạt tính sinh học chủng vi sinh vật chuyển hóa hợp chất hữu từ Quỹ Gen vi sinh vật Trồng trọt - Bộ môn Vi sinh vật, Vi n ... Khả sử dụng vi sinh vật phân giải phế phụ ph m nông nghiệp Kết đánh giá ảnh hưởng hỗn hợp chủng vi sinh vật đến số loại phế phụ phNm nông nghiệp sau xử thể bảng Bảng Tính chất cảm quan phế phụ...
 • 6
 • 464
 • 5

Nghiên cứu sử dụng vi sinh vật nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất ngô

Nghiên cứu sử dụng vi sinh vật nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất ngô
... Nghiên cứu sử dụng vi sinh vật nhằm nâng cao hiệu sản xuất ngô 1.2.MỤC TIÊU VÀ YÊU CẦU CỦA ĐỀ TÀI 1.2.1 Mục tiêu Xác định chủng giống vi sinh vật hiệu vi c sử dụng dinh dưỡng nhằm nâng cao ... đó, nâng cao hiệu sử dụng phân bón ngô đến nâng cao suất 1.4 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI 1.4.1 Đối tượng Vi sinh vật: Sử dụng chủng vi sinh vật lưu giữ Bộ môn Vi sinh vật, Vi n ... khả sử dụng vi sinh vật nghiên cứu ngô 2.2.2.1 Nghiên cứu ảnh hưởng tổ hợp vi sinh vật đến sinh trưởng phát triển số giống ngô 2.2.2.2 Nghiên cứu ảnh hưởng tổ hợp vi sinh vật đến suất số giống ngô...
 • 96
 • 138
 • 0

Bước đầu nghiên cứu sử dụng vi sinh vật để sản xuất chế phẩm probiotic phòng và trị bệnh đường ruột cho heo

Bước đầu nghiên cứu sử dụng vi sinh vật để sản xuất chế phẩm probiotic phòng và trị bệnh đường ruột cho heo
... VK Vi khuẩn VN Vi t Nam VSV Vi sinh vật Mẫu 1.10 TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP CỞ SỞ Tên đề tài: Bước đầu nghiên cứu sử dụng Vi sình vật để sản xuất chế phẩm probiotic ... vi c nghiên cứu sử dụng VSV có lợi để tạo chế phẩm probiotic nhằm khắc phục tình trạng vi c làm cần thiết điều kiện Đó lý khiến chọn đề tài nghiên cứu : "Bước đầu nghiên cứu sử dụng vi sinh vật ... vật tạo chế phẩm Probiotic phòng trị bệnh đường ruột cho heo" Mục tiêu đề tài: Sử dụng số chủng VSV có lợi (VK lactic, nấm men) nhằm tạo chế phẩm có khả phòng trị bệnh đƣờng ruột cho heo hiệu...
 • 132
 • 278
 • 0

nghiên cứu sử dụng vi sinh vật chế biến xương tra thành nguyên liệu thực phẩm giàu calcium và protein

nghiên cứu sử dụng vi sinh vật chế biến xương cá tra thành nguyên liệu thực phẩm giàu calcium và protein
... Nghiên cứu sử dụng vi sinh vật chế biến xương tra thành nguyên liệu thực phẩm giàu calcium protein  Mục đích đề tài Nghiên cứu điều kiện tối ưu để xử lý xương tra tác dụng VSV tạo nguyên ... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP HỒ CHÍ MINH Nguyễn Thị Út Lợt NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG VI SINH VẬT CHẾ BIẾN XƯƠNG CÁ TRA THÀNH NGUYÊN LIỆU THỰC PHẨM GIÀU CALCIUM PROTEIN Chuyên ngành: VI SINH ... kết nghiên cứu trên, thấy phụ phẩm tra nguồn nguyên liệu có tiềm lớn cho vi c chế biến sản phẩm có giá trị gia tăng Từ phụ phẩm tra sản xuất phile tận dụng chế biến thành nhiều sản phẩm...
 • 117
 • 292
 • 0

Nghiên cứu sử dụng vi sinh vật tạo nguyên liệu thực phẩm giàu glucosamine và protein từ cua đồng

Nghiên cứu sử dụng vi sinh vật tạo nguyên liệu thực phẩm giàu glucosamine và protein từ cua đồng
... giá trị sử dụng nguyên liệu, cải thiện tình trạng ô nhiễm môi trường Chúng chọn thực đề tài: Nghiên cứu sử dụng vi sinh vật tạo nguyên liệu thực phẩm giàu glucosamine protein từ cua đồng. ” Mục ... ổ vi m [7], [31], [32], [36] 29 Chương VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP 2.1 Vật liệu 2.1.1 Nguyên liệu Cua đồng sống có nguồn gốc từ đồng sông Cửu Long 2.1.2 Đối tượng nghiên cứu Các chủng vi sinh vật ... thực phẩm nguyên liệu thực phẩm chế biến  Đưa quy trình chế biến cua đồng thành nguyên liệu thực phẩm Nét đề tài  Sử dụng sinh khối B.amyloliquefaciens thủy phân protein thịt vỏ cua đồng xay...
 • 145
 • 192
 • 0

Nghiên cứu sử dụng xăng sinh học e10 trên xe gắn máy

Nghiên cứu sử dụng xăng sinh học e10 trên xe gắn máy
... trường Đề tài Nghiên cứu sử dụng xăng sinh học E10 xe gắn máy nghiên cứu thực nghiệm tính động lực học xe mức độ phát thải khí xả ô nhiễm vào môi trường so với sử dụng nhiên liệu thông dụng thị trường ... khả sử dụng nhiên liệu E10 Song song nghiên cứu tính động lực học xe máy sử dụng nhiên liệu E10 đề tài nghiên cứu đến ảnh hưởng nhiên liệu E10 đến chi tiết hệ thống cung cấp nhiên liệu xe gắn máy ... liệu sinh học xu phát triển tất yếu giới, nước nông nghiệp Với lý đề tài Nghiên cứu sử dụng xăng sinh học E10 xe gắn máy luận văn có ý nghĩa to lớn cấp thiết đời sống MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Nghiên...
 • 26
 • 503
 • 1

Luận văn:NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG XĂNG SINH HỌC E10 TRÊN XE GẮN MÁY pptx

Luận văn:NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG XĂNG SINH HỌC E10 TRÊN XE GẮN MÁY pptx
... Đề tài “Nghiên cứu sử dụng xăng sinh học E10 xe gắn máy nghiên cứu thực nghiệm tính động lực học xe mức độ phát thải khí xả ô nhiễm vào môi trường so với sử dụng nhiên liệu thông dụng thị trường ... khả sử dụng nhiên liệu E10 Song song nghiên cứu tính động lực học xe máy sử dụng nhiên liệu E10 đề tài nghiên cứu đến ảnh hưởng nhiên liệu E10 đến chi tiết hệ thống cung cấp nhiên liệu xe gắn máy ... lực học xe gắn máy Super Dream sử dụng nhiên liệu E10 xăng A92 4.2.1.1 Công Suất Để so sánh công suất xe máy Super Dream sử dụng nhiên liệu E10 xăng A92 tính toán lý thuyết thực nghiệm ta chọn xe...
 • 26
 • 440
 • 2

Nghiên cứu ứng dụng vi sinh vậtvi tảo lam Spirulina trong xử lý nước thải làng nghề bún Phú Đô - Phần 1

Nghiên cứu ứng dụng vi sinh vật và vi tảo lam Spirulina trong xử lý nước thải làng nghề bún Phú Đô - Phần 1
... nghiệm xử nước thải sản xuất bún làng nghề bún Phú Đô bùn hoạt tính tảo lam Spirulina platensis CNTĐB - Hiệu xử nước thải sản xuất bún làng nghề bún Phú Đô đánh giá dựa thay đổi thông số nghiên ... chất dẻo sinh học, poly-3-hydroxyalkanoates – PHA tìm thấy thể VSV vi tảo, vi tảo lam Spirulina Vi c kết hợp sử dụng VSV vi tảo lam Spirulina xử nước thải giàu hữu làng nghề bún Phú Đô thu ... mẫu sử dụng 10 0 ,1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 2 2 3 3 0 0 1 3 3 Số Số lượng ống dương tính Số ml mẫu sử dụng 10 0 ,1 MPN/ 10 0 ml 9 12 12 16 13 16 19 11 15 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 39 0 0 1 1 2 2 3...
 • 57
 • 1,229
 • 28

Xem thêm

Từ khóa: chỉ đạo thực hiện việc kiểm tra sản xuất sử dụng giông cây trồng vật nuôi thức ăn gia súc thuốc bảo vệ thực vật phân bón thuốc thú y và các chế phẩm sinh học phục vụ nông nghiệpnghiên cứu ứng dụng vi sinh vật làm phân bónnghiên cứu ứng dụng vi sinh vật và vi tảo lam spirulina trong xử lý nước thải làng nghề bún phú đôđề tài nghiên cứu sử dụng kháng sinhnghiên cứu sử dụng kháng sinhnghiên cứu sử dụng hỗn hợp thảo mộc và nấm đối kháng để phòng trừ tuyến trùng và một số nấm bệnh hại rễ cây trồng cạnnghiên cứu sử dụng bèo hoa dâu làm thức ăn cho gà đẻ nuôi công nghiệpnghiên cứu sự thay đổi sinh kế của hộ nông dân ven cụm công nghiệp ở huyện hiệp hòa tỉnh bắc giangnghiên cứu ứng dụng công nghệ lên men lactic trong bảo quản và chế biến phế thải thủy sảnnghiên cứu liên kết sản xuất và cung ứng mía nguyên liệu cho chế biến tại công ty cổ phần mía ðường lam sơn thanh hóaứng dụng công nghệ sinh học phục vụ công nghiệp hóa hiện đại hóa nông thôn tại gia lainghiên cứu sử dụng phân bón hữu cơ vi sinh và thuốc bảo vệ thực vật sinh học cho sản xuất lúa hữu cơ tại hà nộitình hình nghiên cứu trong và ngoài nước về việc sử dụng vi sinh vật để lên men phế liệu tôm nhằm mục đích thu protein astaxanthin và sử dụng astaxanthin bổ sung vào thức ăn cho cánghiên cứu sử dụng bùn đỏ làm vật liệu xử lý florua trong nước ăn uống và sinh hoạtcâu 20 khi nào nhà nghiên cứu sử dụng phương pháp phân tích hồi qui trình bày ưu nhược điểm của phương pháp này và cho biết một ví dụ cụ thể về một phân tích hồi quichiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVICọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGbài giảng Quản trị công nghệTiểu luận môn kinh tế lượngTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 6. Ôn chữ hoa: D, Đ