Một nghiên cứu didactic về dạy học vectơ ở trường phổ thông vectơ hình học và vectơ vật lý

một nghiên cứu didactic về dạy học vectơ trường phổ thông vectơ hình học vectơ vật

một nghiên cứu didactic về dạy học vectơ ở trường phổ thông vectơ hình học và vectơ vật lý
... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Ngơ Thị Hồng Hạnh MỘT NGHIÊN CỨU DIDACTIC VỀ DẠY HỌC VECTƠ TRƯỜNG PHỔ THƠNG: VECTƠ HÌNH HỌC VÀ VECTƠ VẬT LÝ Chun ngành : luận ... Chương 1- Vectơ dạy học hình học trường phổ thơng Chương 2- Vectơ dạy học vật trường phổ thơng Chương 3- Nghiên cứu thực nghiệm CHƯƠNG : NGHIÊN CỨU QUAN HỆ THỂ CHẾ VỚI VECTƠ HÌNH HỌC Bắt đầu ... Việc nghiên cứu vectơ hình học có ảnh hưởng đến việc học tập khái niệm có liên quan đến vectơ vật lí khơng? Đó câu hỏi mà chúng tơi đặt mà chúng tơi chọn đề tài Một nghiên cứu didactic dạy học...
 • 65
 • 1,237
 • 5

một nghiên cứu didactic về dạy học vectơ trường phổ thông, vectơ hình học vectơ vật

một nghiên cứu didactic về dạy học vectơ ở trường phổ thông, vectơ hình học và vectơ vật lý
... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Ngơ Thị Hồng Hạnh MỘT NGHIÊN CỨU DIDACTIC VỀ DẠY HỌC VECTƠ TRƯỜNG PHỔ THƠNG: VECTƠ HÌNH HỌC VÀ VECTƠ VẬT LÝ Chun ngành : luận ... Chương 1- Nghiên cứu quan hệ thể chế với vectơ hình học Chương 2- Vectơ dạy học vật trường phổ thơng Chương 3- Nghiên cứu thực nghiệm CHƯƠNG 1: NGHIÊN CỨU QUAN HỆ THỂ CHẾ VỚI VECTƠ HÌNH HỌC Bắt ... 19 2.1 Vectơ chương trình Vật hành 19 2.2 Vectơ SGK Vật hành 20 2.2 Vectơ SGK Vật SGK Vật 20 2.2.2 Vectơ SGK Vật 10 21 2.2.3 Vectơ SGK Vật 11 ...
 • 75
 • 101
 • 0

một nghiên cứu didactic về dạy học hệ bất phương trình bặc nhất hai ẩn

một nghiên cứu didactic về dạy học hệ bất phương trình bặc nhất hai ẩn
... 2.1 Bất phương trình, hệ bất phương trình bậc hai ẩn chương trình toán lớp 10 hành Nội dung bất phương trình hệ bất phương trình bậc hai ẩn trình bày lần chương IV: Bất đẳng thức bất phương trình ... 2: NGHIÊN CỨU VỀ QUAN HỆ THỂ CHẾ ĐỐI VỚI HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN 25 2.1 Bất phương trình, hệ bất phương trình bậc hai ẩn chương trình toán lớp 10 hành 26 2.2 Bất ... bất phương trình hệ phương trình bậc hai ẩn thực tế liên hệ chặc chẽ Điều cho phép kết luận rằng: HS đến KTĐS giải hệ bất phương trình bậc hai ẩn mối liên hệ hệ phương trình hệ bất phương trình...
 • 106
 • 265
 • 0

một nghiên cứu didactic về dạy học khái niệm căn bậc hai bậc trung học cơ sở trung học phổ thông

một nghiên cứu didactic về dạy học khái niệm căn bậc hai ở bậc trung học cơ sở và trung học phổ thông
... mở cho đến với đề tài Một nghiên cứu didactic dạy học khái niệm bậc hai bậc Trung học sở Trung học phổ thông Từ đây, để tránh nhầm lẫn, dùng căn bậc hai căn bậc hai thực” để khái niệm bậc ... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP HỒ CHÍ MINH Lương Trọng Tường MỘT NGHIÊN CỨU DIDACTIC VỀ DẠY HỌC KHÁI NIỆM CĂN BẬC HAI BẬC TRUNG HỌC CƠ SỞ VÀ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Chuyên ngành: ... thuyết Khái niệm bậc hai Khái niệm bậc hai được thức đưa vào SGK7 “Số vô tỉ - Khái niệm bậc hai chương “Số hữu tỉ - số thực” sau nghiên cứu số hữu tỉ Tình dẫn đến xuất khái niệm bậc hai: (SGK7,...
 • 102
 • 127
 • 0

một nghiên cứu didactic về biểu đồ biểu diễn dữ liệu thống kê trong dạy học toán phổ thông

một nghiên cứu didactic về biểu đồ biểu diễn dữ liệu thống kê trong dạy học toán ở phổ thông
... ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ THANH HOÀNG MỘT NGHIÊN CỨU DIDACTIC VỀ BIỂU ĐỒ BIỂU DIỄN DỮ LIỆU THỐNG KÊ TRONG DẠY HỌC TOÁN PHỔ THÔNG Chuyên ngành: Lý luận phương pháp dạy học môn Toán ... việc biểu diễn liệu thống kê? Biểu đồ tham số đặc trưng mẫu số liệu liên hệ với việc biểu diễn liệu thống kê? Biểu đồ trình bày nội dung thống đưa vào giảng dạy chương trình toán phổ thông ... này, nghiên cứu tri thức biểu đồ biểu diễn liệu thống đưa vào giảng dạy chương trình toán phổ thông Việt nam, với mong muốn trả lời câu hỏi xuất phát sau: • Trong thống mô tả, biểu đồ có...
 • 135
 • 800
 • 4

một nghiên cứu didactic về dạy học phân số bậc tiểu học lào

một nghiên cứu didactic về dạy và học phân số ở bậc tiểu học lào
... Viết số thành phân số có tử số mẫu số mẫu số phân số, so sánh hai phân số có mẫu số Nhưng ì tử số phân số biểu thị số mẫu số phân số cho, nên việc so sánh phân số với quy so sánh tử số với mẫu số ... 61 MỘT NGHIÊN CỨU DIDACTIC VỀ DẠY VÀ HỌC PHÂN SỐ BẬC TIỂU HỌC LÀO MỞ ĐẦU I Lý chọn đề tài Phân số chiếm vi trí quan trọng chương trình toán trường tiểu học kiến thức thiếu đời sống Tuy ... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP HỒ CHÍ MINH Saysopha Vatthana MỘT NGHIÊN CỨU DIDACTIC VỀ DẠY VÀ HỌC PHÂN SỐ BẬC TIỂU HỌC LÀO Chuyên ngành: Lý luận phương pháp dạy học môn toán Mã số: ...
 • 65
 • 190
 • 0

nghiên cứu didactic về dạy học các bài toán tối ưu trong chủ đề giải tích trường phổ thông

nghiên cứu didactic về dạy học các bài toán tối ưu trong chủ đề giải tích ở trường phổ thông
... nghiên cứu tóan tối ưu cấp độ tri thức khoa học đặt sở phân tích giáo trình đại học Đề tài luận văn yêu cầu nghiên cứu chủ đề Giải tích Tuy nhiên, thực tế trường phổ thông, toán tối ưu học sinh nghiên ... sách giáo khoa Toán phổ thông nào? Việc nghiên cứu tóan tối ưu phổ thông giúp việc giải tóan tối ưu đại học nào? Q3 .Bài toán tối ưu trình bày sách giáo khoa phổ thông? Bằng cách giải nào? Q4.Những ... nghiên cứu theo trình tự sơ đồ sau: NGHIÊN CỨU LỊCH SỬ, TOÁN GIẢI TÍCH ĐẠI HỌC NGHIÊN CỨU SÁCH GIÁO KHOA TÓAN PHỔ THÔNG (Toán Tiểu học, Số học Đại số Trung học sở, Đại số Giải tích 11, Giải tích...
 • 99
 • 3,663
 • 13

một nghiên cứu didactic về việc học tập giải toán đơn có liên quan đến phép cộng, phép trừ học sinh lớp 1 2

một nghiên cứu didactic về việc học tập giải toán đơn có liên quan đến phép cộng, phép trừ ở học sinh lớp 1 và 2
... hành đề tài : Một nghiên cứu Didactic việc học tập giải tốn đơn liên quan đến phép cộng, phép trừ học sinh lớp Một lớp Hai” II/ ĐỐI TƯỢNG VÀ MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Mục đích nghiên cứu chúng tơi ... TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM KHOA GIÁO DỤC TIỂU HỌC - - Đề tài Một nghiên cứu didactic việc học tập giải toán đơn liên Quan đến phép cộng, phép trừ học sinh lớp  GIẢNG VIÊN ...  58 học sinh (chiếm tỷ lệ 58%) lựa chọn phép cộng kiểu C2 .1 : 45 + 28 = 77 (học sinh) 37 học sinh (chiếm tỷ lệ 37%) lựa chọn phép trừ kiểu T2 .1 : 45 – 28 = 17 (học sinh) học sinh...
 • 59
 • 795
 • 1

SKKN một số tìm HIỂU về TOÁN ỨNG DỤNG TRƯỜNG PHỔ THÔNG VIỆT NAM

SKKN một số tìm HIỂU về TOÁN ỨNG DỤNG ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG VIỆT NAM
... học toán trường phổ thông cải cách giáo dục Một số yêu tố toán học ứng dụng đề cập xem xét mức độ thích hợp với điều kiện Việt Nam -Trong chương trình toán phổ thông bắt đầu ý đến: - Một số yêu ... thói quen ứng dụng toán học vào thực tiễn sống góp phần phản ánh tinh thần xu phát triển toán học đại, mà hướng toán ứng dụng -Vì tăng cường làm đậm nét mạch toán ứng dụng ứng dụng toán học quan ... cứu Toán học ứng dụng 1.1 Phương hướng ứng dụng lý thuyết phát triển tóan học 1.2 Các quan điểm tóan ứng dụng §2 Đường phân nhánh “ Toán học ứng dụng Toán 10 túy” §3.Tổng quan hướng ứng dụng...
 • 22
 • 63
 • 0

một nghiên cứu didactic về việc dạy học khái niệm tổ hợp trường trung học phổ thông việt nam pháp

một nghiên cứu didactic về việc dạy học khái niệm tổ hợp ở trường trung học phổ thông việt nam và pháp
... học giáo viên: trường hợp khái niệm xác suất trường trung học phổ thông , tác giả tổng hợp phân tích quan điểm thừa nhận việc dạy học xác suất trường phổ thông Pháp, Đại số tổ hợp có vai trò ... giảng dạy chương trình Việt Nam? ♦ Q4: Việc lựa chọn cách tiếp cận khái niệm tổ hợp thể chế Việt Nam có gây khó khăn trở ngại không học sinh giáo viên việc dạy học khái niệm này? Phương pháp nghiên ... động đến việc Đại số tổ hợp đưa vào để làm sở trình bày xác suất thể chế Việt Nam? - Có khác biệt giống việc dạy học khái niệm tổ hợp chương trình hai nước Việt Nam Pháp ? - Tại khái niệm sơ đồ...
 • 73
 • 438
 • 0

một nghiên cứu didactic về định giá trị trung gian trong dạy học toán trường trung học phổ thông

một nghiên cứu didactic về định lý giá trị trung gian trong dạy học toán ở trường trung học phổ thông
... tốn bậc đại học 12 1.2.1 Định giá trị trung gian giáo trình 12 1.2.2 Định giá trị trung gian giáo trình 20 Chương 2: ĐỊNH LÝ GIÁ TRỊ TRUNG GIAN CẤP ĐỘ TRI THỨC GIẢNG DẠY ... ơn MỞ ĐẦU Chương 1: ĐỊNH LÝ GIÁ TRỊ TRUNG GIAN CẤP ĐỘ TRI THỨC KHOA HỌC .5 1.1 Vài nét lịch sử định giá trị trung gian 1.2 Đặc trưng định giá trị trung gian ... tốn học, tổ chức tốn học) thuyết tình ( hợp đồng didactic, tiểu đồ án didactic) - Việc nghiên cứu ứng dụng định giá trị trung gian cấp độ tri thức tốn học đặt sở việc nghiên cứu ứng dụng định...
 • 90
 • 199
 • 0

Một nghiên cứu didactic về việc dạy học khái niệm tổ hợp trường trung học phổ thông việt nam pháp

Một nghiên cứu didactic về việc dạy học khái niệm tổ hợp ở trường trung học phổ thông việt nam và pháp
... động đến việc Đại số tổ hợp đưa vào để làm sở trình bày xác suất thể chế Việt Nam? - Có khác biệt giống việc dạy học khái niệm tổ hợp chương trình hai nước Việt Nam Pháp ? - Tại khái niệm sơ đồ ... giảng dạy chương trình Việt Nam? ♦ Q4: Việc lựa chọn cách tiếp cận khái niệm tổ hợp thể chế Việt Nam có gây khó khăn trở ngại không học sinh giáo viên việc dạy học khái niệm này? Phương pháp nghiên ... thể chế khái niệm tổ hợp hình thành tiến triển Việt Nam Pháp ? Có ràng buộc thể chế khái niệm ? ♦ Q3: Những khác biệt giống việc dạy học khái niệm tổ hợp chương trình hai nước? Tại khái niệm sơ...
 • 20
 • 86
 • 0

một nghiên cứu didactic về khái niệm tích vô hướng trong chương trình trung học phổ thông

một nghiên cứu didactic về khái niệm tích vô hướng trong chương trình trung học phổ thông
... tích lực Trần Thị Thu Hiền Một nghiên cứu didactic khái niệm tích hướng Trần Thị Thu Hiền Một nghiên cứu didactic khái niệm tích hướng Trần Thị Thu Hiền Một nghiên cứu didactic khái niệm ... cứu didactic khái niệm tích hướng chương trình trung học phổ Trần Thị Thu Hiền Một nghiên cứu didactic khái niệm tích hướng thông làm chủ đề cho luận văn Chúng mong muốn tìm hiểu nghĩa tích ... Khái niệm tích hướng sách giáo khoa Hình học 10 Trong SGK Hình học 10, khái niệm tích hướng hai vectơ trình bày §2 Tích hướng hai vectơ” chương II Tích hướng hai vectơ ứng dụng” (học...
 • 68
 • 266
 • 2

nghiên cứu didactic về công cụ vectơ trong hình học không gian lớp 11

nghiên cứu didactic về công cụ vectơ trong hình học không gian lớp 11
... giải kiểu nhiệm vụ hình học không gian? Q3 Trong thực tế dạy học hình học không gian lớp 11, vai trò công cụ vectơ thường giáo viên học sinh huy động; vai trò công cụ huy động lại không huy động? ... học sinh công cụ giải toán hình học không gian Ưu công cụ vectơ giúp diễn đạt số nội dung hình học lớp 11 gọn gàng kế thừa để xây dựng khái niệm tọa độ hình học lớp 12 9 Công cụ vectơ tham gia ... công cụ vectơ để giải Điều chứng tỏ giáo viên ý đến việc sử dụng công cụ vectơ dạng tập hình học không gian lớp 11 hay đứng trước toán hình học không gian, giáo viên nghĩ đến lời giải vectơ Trong...
 • 70
 • 135
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường trong giảng dạy địa lí ở trường phổ thôngthực trạng giảng dạy bằng pptl ở trường phổ thông hiện naynghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn nhằm xây dựng thử nghiệm bộ chỉ thị sinh học phục vụ quan trắc môi trường các lưu vực sông của việt nam áp dụng thử nghiệm cho lưu vực sông nhuệ đáynghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính sinh học của polysacharide từ một số loài rong nâu ở tỉnh khánh hòanghiên cứu đặc điểm sinh học và khả năng ứng dụng của một số chủng vi khuẩn thuộc chi bacillus luận án phó tiến sĩ khoa học sinh họcnghiên cứu cơ sở khoa học và kỹ thuật gây trồng một số loài cây ngập mặn trên nền cát đá sỏi vụn san hô ngập triều không thường xuyên tại các đảo ven bờ vùng biển phía nam việt namđề tài nghiên cứu phương pháp dạy học lịch sửđề tài nghiên cứu phương pháp dạy họcnghiên cứu phương pháp dạy học tích cựcnghiên cứu phương pháp dạy họcnghiên cứu đặc điểm sinh học và một số điều kiện lên men sinh tổng hợp validamycina của xạ khuẩn streptomyces hygroscopicus 11405nghiên cứu đặc điểm sinh học và một số biện pháp kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất chất lượng giống nhãn phm9911 trồng tại huyện khoái châu tỉnh hưng yênnghiên cứu tổ chức dạy học ngoại khóa môn vật lý ở trường thcs áp dụng cho vật lý 8 luận văn thạc sỹ vật lýmột số kinh nghiệm về xây dựng và sử dụng bản đồ trong dạy học lịch sử ở trường phổ thôngnghiên cứu vận dụng dạy học kiến tạo vào chương chất rắn và chất lỏng sự chuyển thể lớp 10 thpt nhằm nâng cao năng lực nhận thức của học sinhBài 12. Một số giun dẹp khác và đặc điểm chung của ngành Giun dẹpBài 10. Đặc điểm chung và vai trò của ngành Ruột khoangBài 9. Axit nitric và muối nitratBài 7. Tính chất hoá học của bazơBài 9. Công thức hoá họcBài 28. Cấu tạo chất. Thuyết động học phân tử chất khíBài 14. Lực hướng tâmHướng dẫn nhiệm vụ năm học 2010 - 2011Unit 04. My neighbourhood. Lesson 3. A closer look 2Bài 3. Khâu thườngChương I. §3. Bảng lượng giácUnit 02. My home. Lesson 1. Getting startedUnit 9. DesertsBài 4. Chuyện người con gái Nam XươngDự án trường học quốc tế VínchoolVai tro cua NHTW tren TTTT va kinh nghiem mot so nuocBài 13. Bài toán dân sốBài 6. Cô bé bán diêmBài 4. Liên kết các đoạn văn trong văn bảnTron bộ kinh nghiệm luyện thi vật lý 12