Truyện ngắn an giang 1975 – 2000 những thành tựu chủ yếu

Bài giảng Bài 12.Những thành tựu chủ yếu của cuộc CM KHKT

Bài giảng Bài 12.Những thành tựu chủ yếu của cuộc CM KHKT
... U C A C O L I E M E V E T I Đ I E N T Từ khoá T T H I O T O C I N U C Để có thành công nghiên cứu phát minh phải có yếu tố ? ...
 • 31
 • 580
 • 1

Giáo án lịch sử 9 - NHỮNG THÀNH TỰU CHỦ YẾU VÀ Ý NGHĨA LỊCH SỬ CỦA CÁCH MẠNG KHOA HỌC-KĨ THUẬT pptx

Giáo án lịch sử 9 - NHỮNG THÀNH TỰU CHỦ YẾU VÀ Ý NGHĨA LỊCH SỬ CỦA CÁCH MẠNG KHOA HỌC-KĨ THUẬT pptx
... Thảo luận: Nêu ý nghĩa tác dụng lên mặt trăng( 196 9)… (tích cực tiêu cực) cách II mạng khoa học - thuật? mạng khoa học – kĩ thuật: HS dựa vào SGK trả lời Ý nghĩa tác động cách Ý nghĩa: liên ... bảng I Thành tựu: mạng khoa học kĩ thuật  GV cho HS thảo luận theo nhóm(6 nhiều thành tựu VD: sinh học: nhóm) đời cừu Đô-li Khoa học có Về thành tựu cách phương pháp sinh sản vô tính, mạng khoa ... bước vào cách mạng khoa học kĩ thuật với nội dung phong phú, tốc độ phát triển kết mặt lường hết Hôm em tìm hiểu thành tựu cách mạng qua 12 b Bài mới: Hoạt động thầy - trò GV nhắc lại nguồn gốc cách...
 • 5
 • 1,529
 • 9

Những thành tựu chủ yếu của văn hoá ấn độ, văn hoá trung quốc cổ đại và ảnh hưởng của nó đối với văn hoá đông nam á

Những thành tựu chủ yếu của văn hoá ấn độ, văn hoá trung quốc cổ đại và ảnh hưởng của nó đối với văn hoá đông nam á
... khoá luận đợc cấu tạo làm chơng: Chơng Khái quát thành tựu chủ yếu văn hoá ấn Độ cổ đại Chơng 2: Khái quát thành tựu chủ yếu văn hoá Trung Quốc cổ đại Chơng ảnh hởng văn hoá ấn Độ Trung Quốc cổ ... văn hoá - Văn minh ấn Độ cổ đại 1.1.1 Vài nét khái quát lịch sử ấn Độ cổ đại 1.1.2 Nguồn gốc văn hoá - văn minh ấn Độ cổ đại 1.2 Một số thành tựu chủ yếu văn hoá ấn Độ cổ đại 1.2.1 Chữ viết văn ... gốc văn minh ấn Độ, văn minh Trung Quốc cổ đại văn hoá khu vực Đông Nam - Trong Đại cơng lịch sử văn hoá Trung Quốc, NXB Văn hoá Thông tin đánh giá nêu lên mối quan hệ giao lu văn hoá Trung Quốc...
 • 74
 • 1,397
 • 5

bài giảng lịch sử 9 bài 12 những thành tựu chủ yếu và ý nghĩa lịch sử của cách mạng khoa học kĩ thuật

bài giảng lịch sử 9 bài 12 những thành tựu chủ yếu và ý nghĩa lịch sử của cách mạng khoa học kĩ thuật
... lạnh”, quan hệ nước theo xu hướng hoà hoãn G Sự tiến khoa học - thuật với thành tựu kì diệu Hướng dẫn học sinh tự học nhà - Học thuộc bài, làm tập tập - Đọc trước “Việt Nam sau chiến tranh ... NAM NĂM 2006 Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết hội đàm với tổng thống Mĩ G bu-sơ Bài tập Lịch sử giới từ năm 194 5 đến diễn đa dạng phức tạp, theo em nội dung tiêu biểu nhất? A Chủ nghĩa xã hội ... Việt Nam ( 195 4 197 5): Mĩ huy động triệu lượt người Mĩ, huy động 40% nhà khoa học vật lý, 260 trường đại học, 22000 xí nghiệp lớn với 5,5 triệu công nhân phục vụ chiến tranh Riêng năm 196 8 ngày...
 • 68
 • 856
 • 0

điều kiện hình thànhnhững thành tựu chủ yếu về văn học nghệ thuật của văn minh ấn độ

điều kiện hình thành và những thành tựu chủ yếu về văn học nghệ thuật của văn minh ấn độ
... Điều kiện hình thành thành tựu chủ yếu văn học nghệ thuật văn minh ấn Độ Sơ lợc thành tựu văn minh ấn Độ cổ- trung đại Thành tựu văn học nghệ thuật văn minh ấn Độ cổ- trung đại ảnh hởng văn minh ... đạo Jain, đạo Xích Thành tựu văn học nghệ thuật văn minh ấn Độ cổ- trung đại 14 Điều kiện hình thành thành tựu chủ yếu văn học nghệ thuật văn minh ấn Độ Nền văn minh bán đảo ấn Độ phát triển cách ... Chơng I Điều kiện hình thành văn minh ấn độ cổ-trung đại Sơ lợc lịch sử ấn Độ cổ- trung đại Điều kiện hình thành văn minh ấn Độ cổ- trung đại chơng II Thành tựu văn học nghệ thuật văn minh ấn Độ cổtrung...
 • 28
 • 500
 • 0

tiểu luận điều kiện hình thànhnhững thành tựu chủ yếu về văn học nghệ thuật của văn minh ấn độ cổ- trung đại

tiểu luận điều kiện hình thành và những thành tựu chủ yếu về văn học nghệ thuật của văn minh ấn độ cổ- trung đại
... nghệ thuật văn minh Ên Độ CHƯƠNG II THÀNH TỰU VĂN HỌC NGHỆ THUẬT CỦA VĂN MINH ÊN ĐỘ CỔ- TRUNG ĐẠI Sơ lược thành tựu văn minh Ên Độ cổ- trung đại Thành tựu văn học nghệ thuật văn minh Ên Độ cổ- trung ... I ĐIỀU KIỆN HèNH THÀNH NỀN VĂN MINH ÊN ĐỘ CỔ -TRUNG ĐẠI Sơ lược lịch sử Ên Độ cổ- trung đại Điều kiện hình thành văn minh Ên Độ cổ- trung đại Điều kiện hình thành thành tựu chủ yếu văn học nghệ ... lược thành tựu văn minh Ên Độ cổ- trung đại 1.1 Chữ viết 1.2 Văn học 1.3 Nghệ thuật 1.4 Khoa học 1.5 Tôn giáo Thành tựu văn học nghệ thuật văn minh Ên Độ cổ- trung đại 2.1 Thành tựu văn học 2.1.1...
 • 28
 • 460
 • 0

tiểu luận nền văn minh cổ trung đại ấn độ cơ sở hình thànhnhững thành tựu chủ yếu

tiểu luận nền văn minh cổ trung đại ấn độ cơ sở hình thành và những thành tựu chủ yếu
... văn minh cổ trung đại Ên Độ 17 Nguyễn Thị Dung giới Lịch sử văn minh KẾT LUẬN Tóm lại, thành tựu văn minh cổ trung đại Ên Độ phong phú bật Những nét văn hoá văn minh vừa mang nét chung văn hoá ... Kinh tế thời cổ trung đại Ên Độ vừa điều kiện để hình thành nên giá trị văn minh Ên Độ vừa biểu văn minh Tuy nhiên, tương ứng với giai đoạn phát triển khác văn minh cổ trung đại Ên Độ phát triển ... trình bày sở hình thành văn minh Ên Độ cổ trung đại góc nhìn điều kiện địa lí điều kiện kinh tế Nguyễn Thị Dung giới Lịch sử văn minh NỘI DUNG A/ CƠ SỞ HÌNH THÀNH: I/ Điều kiện địa lí: Ấn Độ coi...
 • 20
 • 2,466
 • 2

Những thành tựu chủ yếu của miền Bắc trong sản xuất, chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của Mĩ và trong việc thực hiện nghĩa vụ hậu phương kháng chiến chống Mĩ, cứu nước (1954-1975)

Những thành tựu chủ yếu của miền Bắc trong sản xuất, chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của Mĩ và trong việc thực hiện nghĩa vụ hậu phương kháng chiến chống Mĩ, cứu nước (1954-1975)
... chiến đấu: Chống chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ hai, từ tháng 4-1972 đến 12-1972 -Chỉ định tháng đầu chiến tranh phá hoại lần (từ tháng 4-1972 đến 12-1972), quân dân miền Bắc bắn rơi ... hoàn toàn bắn phá miền Bắc để tiến tới kí với Chính phủ ta Hiệp định Pari ngày 27-1-1973 rút hết quân khỏi miền Nam -Về chi viện -Cuộc chiến tranh phá hoại lần thứ hai đế quốc không ngăn cản ... viện ngày lớn miền Bắc miền Nam Hàng chục vạn niên gọi nhập ngũ Trong có 60% lên đường bổ sung cho chiến trường miền Nam-Lào-Campuchia Cũng thời gian khối lượng vật chất đưa vào chiến trường tăng...
 • 2
 • 157
 • 0

Những thành tựu chủ yếu và ý nghĩa của cuộc CMKHKT

Những thành tựu chủ yếu và ý nghĩa của cuộc CMKHKT
... 12: NHỮNG THÀNH TỰU CHỦ YẾU VÀ Ý NGHĨA LỊCH SỬ CỦA CÁCH MẠNG KHOA HỌC – KĨ THUẬT I .Những thành tựu chủ yếu cách mạng khoa học-kĩ thuật: II Ý nghĩa tác động cách mạng khoa học-kĩ thuật: a Ý nghĩa: ... BÀI 12: NHỮNG THÀNH TỰU CHỦ YẾU VÀ Ý NGHĨA LỊCH SỬ CỦA CÁCH MẠNG KHOA HỌC – KĨ THUẬT I .Những thành tựu chủ yếu cách mạng khoa học-kĩ thuật: * Khoa học bản: Đạt nhiều thành tựu Toán, Lý, Hóa, ... BÀI 12: NHỮNG THÀNH TỰU CHỦ YẾU VÀ Ý NGHĨA LỊCH SỬ CỦA CÁCH MẠNG KHOA HỌC – KĨ THUẬT I .Những thành tựu chủ yếu cách mạng khoa học-kĩ thuật: * Khoa học bản: Đạt nhiều thành tựu Toán, Lý, Hóa,...
 • 30
 • 1,454
 • 5

Những thành tựu chủ yếu và ý nghĩa của cuộc CM KHKT

Những thành tựu chủ yếu và ý nghĩa của cuộc CM KHKT
... 12: NHỮNG THÀNH TỰU CHỦ YẾU VÀ Ý NGHĨA LỊCH SỬ CỦA CÁCH MẠNG KHOA HỌC – KĨ THUẬT I .Những thành tựu chủ yếu cách mạng khoa học-kĩ thuật: II Ý nghĩa tác động cách mạng khoa học-kĩ thuật: a Ý nghĩa: ... BÀI 12: NHỮNG THÀNH TỰU CHỦ YẾU VÀ Ý NGHĨA LỊCH SỬ CỦA CÁCH MẠNG KHOA HỌC – KĨ THUẬT I .Những thành tựu chủ yếu cách mạng khoa học-kĩ thuật: * Khoa học bản: Đạt nhiều thành tựu Toán, Lý, Hóa, ... BÀI 12: NHỮNG THÀNH TỰU CHỦ YẾU VÀ Ý NGHĨA LỊCH SỬ CỦA CÁCH MẠNG KHOA HỌC – KĨ THUẬT I .Những thành tựu chủ yếu cách mạng khoa học-kĩ thuật: * Khoa học bản: Đạt nhiều thành tựu Toán, Lý, Hóa,...
 • 30
 • 1,323
 • 3

Bài 12: Những thành tựu chủ yếu và ý nghĩa lịch sử của cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật

Bài 12: Những thành tựu chủ yếu và ý nghĩa lịch sử của cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật
... đưa vào hoạt động Obninsk (Liên Xô) I Những thành tự chủ yếu cách mạng khoa học kỹ thuật Nhóm Những vật liệu Vật liệu Polime Vật liệu Compuzit I Những thành tự chủ yếu cách mạng khoa học kỹ thuật ... * Hệ thống bài: I Những thành tự chủ yếu cách mạng khoa học kỹ thuật + Cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật phát triển mạnh mẽ, có bước nhảy vọt tất lĩnh vực + Có nhiều phát minh khoa học mới, cải ... chủ yếu cách mạng khoa học kỹ thuật Nhóm Khoa học Bản đồ gien ADN Me dolly trang Cừu Đô-li Động vật đời phương pháp sinh sản vô tính Dolly va con I Những thành tự chủ yếu cách mạng khoa học...
 • 27
 • 3,765
 • 16

bài 12 những thành tựu chủ yếu...

bài 12 những thành tựu chủ yếu...
... trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp , kết hợp chặt chẽ khoa học kỹ thuật tạo sức mạnh tổng hợp , nhịp độ phát triển nhanh chóng , qui mơ lớn , đạt thành tựu kỳ diệu Em nêu thành tựu chủ yếu ... Em kể tên thành tựu thông tin liên lạc? _Thông tin liên lạc: phát sóng vô tuyến đại qua vệ tinh Vị trí vệ tinh Measat-2 phát sóng truyền hình Việt Nam Chinh phục vũ trụ: Em biết thành tựu chinh ... 1957 Người đặt chân lên Mặt Trăng: Neil Amstrong (7-1969 ) 12- 4-1961 - Yuri Gagarin hồn thành chuyến bay vòng quanh TĐ Nhật Bản phóng thành cơng tàu thám hiểm mặt trăng PHÓNG TÀU CON THOI CHINH...
 • 30
 • 477
 • 0

chuongV bài 12:nhung thanh tuu chu yeu va y nghia

chuongV bài 12:nhung thanh tuu chu yeu va y nghia
... Rụbt Siờu may tinh Roadrunner cua hang IBM co thờ thc hiờn 1,027 triờu ti phep tinh/gi y D y chuyờn san xuõt ụtụ c võn hanh vi nhng canh tay Robot Lap tôp Robot Asimo I NHNG THNH TU CH YU CA CCH ... CH YU CA CCH MNG KHOA HC-K THUT 1/ Khoa hc c bn: Cú nhiu phỏt minh to ln ỏnh du s phỏt trin nhy vt Toỏn hc, Lý hc, Sinh hc, Húa hc 2/ Cụng cu sn xut mi: M y tớnh in t, m y t ng, h thng m y t ... mi: - Năng lượng nguyên tử - Năng lượng thuỷ triều - Năng lượng mặt trời Năng lượng gió Nng lng nguyờn t - Năng lượng gió Nng lng thuy triờu Nng lng mt tri I NHNG THNH TU CH YU CA CCH MNG KHOA...
 • 24
 • 389
 • 1

Những thành tựu chủ yếu của nền văn minh ăngco (802 1434)

Những thành tựu chủ yếu của nền văn minh ăngco (802  1434)
... 2: Những thành tựu chủ yếu lĩnh vực kinh tế xã hội thời kỳ Ăngco (802- 1434) Chơng 3: Những thành tựu chủ yếu lĩnh vực văn hoá thời kỳ Ăngco (802- 1434) Những thành tựu chủ yếu văn minh Ăngco (802- 1434) ... yếu sụp đổ vơng triều Ăngco 17 Những thành tựu chủ yếu văn minh Ăngco (802- 1434) Đào Thị Lê Chơng Những thành tựu chủ yếu lĩnh vực kinh tế- xã hội văn minh Ăngco (802- 1434) 2.1 Những thành tựu ... Những thành tựu chủ yếu văn minh Ăngco (802- 1434) Đào Thị Lê Vì tìm hiểu vị trí giá trị văn minh Ăngco lịch sử Campuchia với đóng góp vào kho tàng văn minh nhân loại mà cụ thể thành tựu mà văn...
 • 43
 • 473
 • 0

những thành tựu chủ yếu của văn minh la mã

những thành tựu chủ yếu của văn minh la mã
... nhân Hi Lạp La Những thành tựu nói sử học La góp phần quan trọng vào phát triển sử học giới 3 Nghệ thuật: a Kiến trúc: Thành tựu kiến trúc La rực rỡ Các công trình kiến trúc La bao gồm ... đạo Kitô giáo thừa nhận quốc giáo đế quốc La Tóm lại, văn minh Hi Lạp La cổ đại vô xán lạn Ăngghen nói : “không có sở văn minh Hi Lạp đế quốc La Châu Âu đại được” ... sử La văn xuôi Phabiút (sinh năm 254TCN) Ngôn ngữ tác phẩm tiếng Hi Lạp chứng tỏ lúc văn xuôi La chưa xuất Người dùng văn xuôi Latinh để viết sử Catông (234-149 TCN) Là nhà sử học thực La...
 • 16
 • 1,213
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: những thành tựu chủ yếu và ý nghĩanhững thành tựu chủ yếu của văn minh trung quốcbài 12 những thành tựu chủ yếu và ý nghĩanhững thành tựu chủ yếu và ý nghĩa lịch sửnhững thành tựu chủ yếu và ý nghĩa của cuộc cm khktnhững thành tựu chủ yếu và ý nghĩa của cuộc cmkhktve so do tu duy bai nhung thanh tuu chu yeu va y nghia lich su cua cach mang khoa hoc ki thuatbài 12 những thành tựu chủ yếu và ý nghĩa lịch sử của cuộc cách mạng khoa học kĩ thuậtnhưng thành tựu chủ yếu văn hóa giáo dục của đại việt thời lê sơnhưng thành tựu chủ yếu văn hóa giáo dục của đại việt thời lê sơ vi saonhững thành tựu chủ yếunhững thành tựu chủ yếu mà công ty đã đạt đượcquá trình phát triển và những thành tựu chủ yếunhững thành tựu chủ yếu về kỹ thuậtnhững thành tựu chủ yếu của cách mạng khoa học kỹ thuậtchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánbao cao nguyen ly bao quan thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGbài giảng Quản trị công nghệTiểu luận môn kinh tế lượngỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015hop dong xnk hang hoabài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập Vat ly nguyen tuHai đường thẳng vuông gócTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 4. Ông ngoạiBài 48. QuảBài 43. Rễ câySKKN PP Graph trong dạy học Hóa học