Những thành tựu của thơ bang giao thời trung đại việt nam

những thành tựu của thơ đi sứ thời nguyễn

những thành tựu của thơ đi sứ thời nguyễn
... 2, thành tựu mặt nội dung thơ sứ thời Nguyễn, tạm chia thành tiểu mục nhỏ sau: * Thơ sứ thời Nguyễn – tiếng nói lòng yêu nước * Thơ sứ thời Nguyễn – khúc hát nhớ nước thương nhà * Thơ sứ thời Nguyễn ... sử thơ sứ; Chương 2: Thơ sứ thời Nguyễn thành tựu mặt nội dung; Chương 3: Thơ sứ thời Nguyễn thành tựu mặt nghệ thuật Ở chương 1, người viết trình bày khái quát lịch sử thơ sứ nói chung thơ ... 2.2 Thơ sứ thời Nguyễn – khúc hát nhớ nước thương nhà 44 2.3 Thơ sứ thời Nguyễn – Cảm quan lịch sử 59 2.4 .Thơ sứ thời Nguyễn – không gian nỗi buồn u ẩn 71 Chương 3: THƠ ĐI SỨ THỜI NGUYỄN...
 • 151
 • 212
 • 0

Đứng trước tình hình của thế giới nói chung và của Việt Nam nói riêng, đó là sự phát triển như vũ bão với những thành tựu của khoa học công nghệ hiện đại toàn cầu và sự du nhập của những tiến bộ khoa học thế giới vào Việt Nam

Đứng trước tình hình của thế giới nói chung và của Việt Nam nói riêng, đó là sự phát triển như vũ bão với những thành tựu của khoa học công nghệ hiện đại toàn cầu và sự du nhập của những tiến bộ khoa học thế giới vào Việt Nam
... 39% xuống 36,4% vào năm 1994; 35,5% năm 1996 ;và ớc tính chiếm 34,9% dân số vào năm 1999 Tỷ lệ phụ thuộc chung giảm bình quân hàng năm giai đoạn 1991 đến 1999 khoảng 0,5% mức so với nớc khu vực ... tế Với cấu trẻ dới 15 tuổi nh nớc ta nay,dự kiến nửa kỷ XXI nớc ta có nguồn bổ sung nhân lực dồi phục vụ cho công phát triển kinh tế Những điều kiện thuận lợi tỷ lệ trẻ em phụ thuộc giảm là: Một ... tỷ lệ xuống 30% năm 2000 b.Ngời già : Sự thay đổi tỷ trọng ngời già dân số tạo mối quan hệ hai chiều với phát triển kinh tế ,một nguy mà thực tế nớc phát triển : cấu ngời già lớn đến chừng mực...
 • 33
 • 595
 • 2

Tiểu Luận Lịch sử phát triển và những thành tựu của văn minh Ai Cập cổ đại

Tiểu Luận Lịch sử phát triển và những thành tựu của văn minh Ai Cập cổ đại
... tr th ình tr Vào gi ã ti cai tr lo ên, m qn s àn Ai C C ngun, Ai C Ai C http://kilobooks.com THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN ên, Ai C ày b rã, Ai C yL Mã ành m KIL OBO OKS CO M ên, Ai C http://kilobooks.com ... tai kh thu r ã nơng thơn thành t àn àn k ã Các cơng xã phân tán khơng nhi ã nơng thơn ã h ành m ìv ên minh cơng xã r àm cơng tác thu ành th b nơng thơn riêng Có kho thiên niên k thành hai giai ... sa m c ê giác, hà mã, cá s Ai C òn có r não ; kim lo V àc ì có àng, s ình, Ai C àm C àm hai mi ì ph ò, h ài thu ên c ã ên ngồi vào àm ùng núi hi õr òng ch ùng Tây Á Ai ên B àm mi àm ình tam giác...
 • 16
 • 316
 • 0

những thành tựu và hạn chế về văn hóa ở Việt Nam từ năm 1986 đến nay

những thành tựu và hạn chế về văn hóa ở Việt Nam từ năm 1986 đến nay
... A Lời mở đầu Đã 33 năm trôi qua kể từ đại thắng mùa xuân năm 1975, đất nước hoàn thành công thống nhất, bước vào tời kỳ xây dựng phát triển Từ năm 1975 đến năm 1985 kinh tế đất nước lâm vào tình ... đến thành tựu hạn chế lónh vực văn hoá- xã hội Việt Nam kể từ sau công đổi đát nước (1986) với mong muốn sau nhìn lại chặng đường mà Đảng nhân dân ta trải qua, thấy thành để tự hào với bạn bè năm ... đổi Việt Nam Công đổi toàn diên đất nước mở cho ngành giáo duc Việt Nam giai đoạn phát triển hứa hẹn thay đổi, tạo nên bước tiến dài với thành tựu lớn ngành Giai Đoạn 1986- 1995 a Những Thành Tựu...
 • 44
 • 628
 • 0

NHỮNG THÀNH TỰU VĂN MINH CHÂU MỸ CỔ TRUNG ĐẠI

NHỮNG THÀNH TỰU VĂN MINH CHÂU MỸ CỔ TRUNG ĐẠI
... LỊCH SỬ VĂN MINH THẾ GIỚI III.Nhũng văn minh Trung Mỹ cổ trung đại Olmec_nền văn minh châu Mỹ 1.1 Lịch sử hình thành văn minh Olmec Bản đồ vùng đất trung tâm văn minh Olmec Olmec văn minh vùng ... trúc vĩ đại mang tính nhân văn cao Ngày văn minh có tác động quan trọng tới phát triển châu Mỹ nói riêng giới nói chung I.Điều kiện hình thành văn minh châu Mỹ cổ trung đại 1.Tổng quan Châu Mỹ hay ... source not found Các thành tựu văn minh khác Trung mỹ Error: Reference source not found III .Thành tựu văn minh Nam Mỹ cổ trung đại Error: Reference source not found 1 .Văn minh Inca Error:...
 • 80
 • 405
 • 5

Ngôn ngữ nghệ thuật truyện thơ Nôm bình dân trung đại Việt Nam

Ngôn ngữ nghệ thuật truyện thơ Nôm bình dân trung đại Việt Nam
... trị ngôn ngữ bình dân Truyện thơ Nôm bình dân 2.3.1 Giá trị ngôn ngữ bình dân truyện thơ Nôm bình dân, nhìn từ mối quan hệ với số yếu tố thuộc hệ thống hình thức nghệ thuật 2.3.1.1 Ngôn ngữ bình ... thời trung đại 18 CHƯƠNG NGÔN NGỮ BÌNH DÂN TRONG TRUYỆN THƠ NÔM BÌNH DÂN 2.1 Quan niệm ngôn ngữ bình dân Muốn hiểu ngôn ngữ bình dân, trước tiên cần phải hiểu bình dân gì? Theo Từ điển tiếng Việt, ... chương sau: Chương Một số vấn đề chung Truyện thơ Nôm bình dân Chương Ngôn ngữ bình dân Truyện thơ Nôm bình dân Chương Ngôn ngữ bác học Truyện thơ Nôm bình dân Đóng góp khóa luận Khóa luận có đóng...
 • 102
 • 1,168
 • 15

Dac trung cua thi phap van hoc trung dai Viet Nam

Dac trung cua thi phap van hoc trung dai Viet Nam
... hệ chặt chẽ với biểu cho tính ớc lệ thi pháp văn học trung đại II .Thi n nhiên thơ văn trung đại: Vai trò thi n nhiên thơ văn trung đại: - Trong văn chơng xa, thi n nhiên yếu tố phổ biến đóng vai ... Ngời xa coi thi n nhiên ngời bạn để họ tâm tình, thổ lộ Hồ Chí Minh tổng kết điều Cảm tởng đọc Thi n gia thi: Cổ thi thiên thi n nhiên mĩ Sơn thuỷ yên hoa tuyết nguyệt phong Đặc điểm thi n nhiên ... hệ chặt chẽ với biểu cho tính ớc lệ thi pháp văn học trung đại II .Thi n nhiên thơ văn trung đại: Vai trò thi n nhiên thơ văn trung đại: - Trong văn chơng xa, thi n nhiên yếu tố phổ biến đóng vai...
 • 20
 • 204
 • 0

Tiểu luận "Những thành tựu của CNXH và nguyên nhân lâm vào khủng hoảng trong thời gian vừa qua"

Tiểu luận
... quyền với nhân dân Một nguy mà trước Lênin cảnh tỉnh Đảng Cộng sản Việc nhận thức đúng, đầy đủ thành tựu nước XHCN nguyên nhân làm cho CNXH lâm vào trì trệ, khủng hoảng kinh tế - xã hội thời gian ... XHCN trước mắc phải chậm trễ cách mạng khoa học công nghệ Vào năm 70 kỷ XX, lúc giới lâm vào khủng hoảng kinh tế - xã hội Đứng trước khủng hoảng thiếu CNTB (nhất nước TBCN phát triển cao) nhanh ... cội nguồn khủng hoảng say Cuối trì trệ, khủng hoảng kinh tế-xã hội nước XHCN thời gian qua ý chí, cứng nhắc, chủ quan Biểu vấn đề việc nước XHCN tự đề quy luật buộc trình xây dựng CNXH phải tuân...
 • 3
 • 524
 • 4

tiểu luận Những thành tựu của sử học thời Nguyễn và nguyên nhân khiến sử học nhà Nguyễn phát triển

tiểu luận Những thành tựu của sử học thời Nguyễn và nguyên nhân khiến sử học nhà Nguyễn phát triển
... Nam DƯỚI THỜI NGUYỄN Thành tựu sử học thời Nguyễn nguyên nhân phát triển sử học ngành khoa học xã hội khác 1852, sau đánh bại vương triều Tây Sơn, Nguyễn Ánh lên lập triều Nguyễn Triều Nguyễn trì ... sử thống Quốc sử quán biên soạn Thành tựu sử học thời Nguyễn nguyên nhân phát triển sử học ngành khoa học xã hội khác có nhiều dã sử dân gian có giá trị lớn công tác nghiên cứu lịch sử nước nhà ... sử thông giám cương mục, xuất phát từ quan điểm thống cho “lịch sử gương lớn”, “viết sử để nêu Thành tựu sử học thời Nguyễn nguyên nhân phát triển sử học ngành khoa học xã hội khác (1) Lịch sử...
 • 16
 • 272
 • 0

Những thành tựu tạo giống bằng công nghệ gen

 Những thành tựu tạo giống bằng công nghệ gen
... Cấu tạo tế bào nấm men: Tế bào nấm men nhiều loại tế bào khác cấu tạo chủ yếu từ phần sau: - Thành tế bào: cấu tạo từ nhiều thành phần khác Trong chủ yếu là: glucan, manan, protein, lipid số thành ... doanh, Công ty Cổ phần rượu bia Đà Lạt liên doanh với Công ty S.C.E.A De La Cote thuộc tỉnh Vanchise Pháp thành lập Công ty liên doanh nho Đà Lạt Đồng thời dự án trồng nho xã Tà Nung thành phố ... chuyền công nghệ sản xuất, chế biến đại (đúng theo tiêu chuẩn Pháp) yếu tố định khả cạnh tranh thương hiệu rượu vang Dalat Beco đường hội nhập Toàn cảnh khu trưng bày sản phẩm công ty Những thành...
 • 41
 • 2,681
 • 1

Những thành tựu của ngành nông nghiệp sóc trăng

Những thành tựu của ngành nông nghiệp sóc trăng
... đảm bảo an sinh xã hội Những sách     Về tam nông Nông nghiệp bền vững Biến đổi khí hậu toàn cầu GAP Về tam nông       Nông nghiệp, nông thôn nông dân từ lâu trở thành vấn đề lớn mang ... kích cầu nông nghiệp, nông thôn chưa thể rõ quan điểm ưu đãi kích cung nông dân, nông nghiệp nông thôn; mà coi nông thôn thị trường để tiêu thụ hàng hóa doanh nghiệp Hạn mức cho vay nông dân ... từ 09-17/7/2008, nghị “Vấn đề nông nghiệp -nông thôn -nông dân” Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhận định: Sau 20 năm tiến hành nghiệp đổi mới, nông nghiệp, nông dân, nông thôn nước ta có bước phát...
 • 37
 • 353
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: những thành tựu của văn minh hy lạp cổ đạinhững thành tựu văn hóa nghệ thuật thời cận đạinhững thành tựu của văn minh lưỡng hà cổ đạimột số thành tựu tạo giống bằng gây đột biến ở việt namthời trung đại việt namnhững thành tựu của giáo dục đào tạo ở nước ta trong thời gian quanhững thành tựu của trung quốc thời phong kiếnnhững thành tựu của giáo dục việt namnhững thành tựu của nền giáo dục việt namnhững thành tựu của ngành giáo dục việt namnhững thành tựu của giáo dục đại học việt namnhững thành tựu của giáo dục việt nam hiện nayneu nhung thanh tuu ve va ha giao duc va khoa hoc ki thuat thoi le sotăng cường hoạt động chuyển giao công nghệ đẩy nhanh ứng dụng những thành tựu của khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệpnhững thành tựu của bạnNgày 22 thánh 08 đức maria trinh nữ vươngNgày 15 tháng 09 lễ đức mẹ sầu biĐề kiểm tra 1 tiết Đại số và Giải tích 11 Chương 1 (lượng giác) trường THPT Nguyễn Duy Thì – Vĩnh PhúcĐề kiểm tra giữa học kỳ 1 môn Toán 11 năm học 2017 – 2018 trường THPT Nhân Chính – Hà NộiĐề kiểm tra 1 tiết chương 1 Giải tích 12 (hàm số) trường THPT Tôn Thất Tùng – Đà NẵngĐề kiểm tra định kỳ lần 1 môn Toán lớp 12 trường THPT Lê Lợi – Hà NộiĐề kiểm tra giữa học kỳ 1 môn Toán 10 năm học 2017 – 2018 trường THPT Việt Nam – Ba Lan – Hà NộiĐề kiểm tra giữa học kỳ 1 năm học 2017 – 2018 môn Toán 12 trường THPT Trần Hưng Đạo – Hà NộiĐề kiểm tra 1 tiết hình học 11 chương 1 (phép biến hình) trường THPT Đức Hòa – Long AnĐề kiểm tra 1 tiết hình học 11 chương 1 (phép biến hình)Bai 30 qua trinh dang tich dinh luat sacloChemical engineering volume 1 fluid flow, heat transfer and mass transfer elsevier (1999)650 cau trac nghiem sinh 10 VUONGNHÂN TRẮC học TRONG THIẾT kế nội THẤTchẩn đoán hình ảnh hệ tiết niệu một số dị tật bẩm sinh hệ tiết niệu93 nguyen nhat minh phuong 310 316phương pháp làm bánh flan tại nhàbài giảng cắt lớp vi tính chấn thương ganKSCL anh 9 lần 1 vĩnh tường 2017 2018Bài tập vận dụng cao, ứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán mặt cầu