Khảo sát sự kháng kháng sinh của pseudomonas aeruginosa phân lập được trên bệnh phẩm tại viện pasteur TP hồ chí minh từ tháng 01 06 2014

khảo sát sự kháng kháng sinh của pseudomonas aeruginosa phân lập được trên bệnh phẩm tại viện pasteur tp hồ chí minh từ tháng 01đến6 tháng đầu năm 2014

khảo sát sự kháng kháng sinh của pseudomonas aeruginosa phân lập được trên bệnh phẩm tại viện pasteur tp hồ chí minh từ tháng 01đến6 tháng đầu năm 2014
... PHẠM TP HỒ CHÍ MINH Hoàng Doãn Cảnh KHẢO SÁT SỰ KHÁNG KHÁNG SINH CỦA PSEUDOMONAS AERUGINOSA PHÂN LẬP ĐƯỢC TRÊN BỆNH PHẨM TẠI VIỆN PASTEUR TP HỒ CHÍ MINH TỪ THÁNG 01- 06 /2014 Chuyên ngành: Vi sinh ... PSEUDOMONAS AERUGINOSA PHÂN LẬP ĐƯỢC TRÊN BỆNH PHẨM TẠI VIỆN PASTEUR TP HỒ CHÍ MINH Mục tiêu đề tài Nuôi cấy, phân lập, định danh xác định tỉ lệ kháng kháng sinh P aeruginosa phân lập mẫu bệnh phẩm Viện ... carbapenemase chủng Pseudomonas aeruginosa phân lập Đối tượng, phạm vi nghiên cứu Các chủng Pseudomonas aeruginosa phân lập từ bệnh phẩm viện Pasteur TP Hồ Chí Minh từ 01 /2014- 06 /2014 Thời gian,...
 • 122
 • 162
 • 0

khảo sát độ nhiễm khuẩn và khả năng kháng kháng sinh của vi khuẩn e coli trong thực phẩm tại viện pasteur tp hồ chí minh

khảo sát độ nhiễm khuẩn và khả năng kháng kháng sinh của vi khuẩn e coli trong thực phẩm tại viện pasteur tp hồ chí minh
... Desoxycholate Agar EC Escherichia coli Broth E coli Escherichia coli EDTA Ethylene diamin tetraacetic acid EHEC Enterohemorrhagic E coli EMB Eosin Methylene Blue Agar EIEC Enteroinvavise E coli EPEC Enterophathogenic ... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP HỒ CHÍ MINH Trần Thị Thùy Giang KHẢO SÁT ĐỘ NHIỄM KHUẨN VÀ KHẢ NĂNG KHÁNG KHÁNG SINH CỦA VI KHUẨN E COLI TRONG THỰC PHẨM TẠI VI N PASTEUR TP HỒ CHÍ MINH ... độ nhiễm khuẩn khả kháng kháng sinh vi khuẩn E coli thực phẩm vi n Pasteur TP Hồ Chí Minh Mục tiêu đề tài Xác định khả nhiễm khuẩn E coli thực phẩm khả kháng kháng sinh vi khuẩn E coli Nhiệm...
 • 119
 • 517
 • 0

khảo sát sự kháng kháng sinh của acinetobacter baumannii và các chủng acinetobacter spp tại viện pasteur tp hồ chí minh

khảo sát sự kháng kháng sinh của acinetobacter baumannii và các chủng acinetobacter spp tại viện pasteur tp hồ chí minh
... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP HỒ CHÍ MINH Ngô Thị Hồng Phương KHẢO SÁT SỰ KHÁNG KHÁNG SINH CỦA ACINETOBACTER BAUMANNII VÀ CÁC CHỦNG ACINETOBACTER SPP TẠI VIỆN PASTEUR TP HỒ CHÍ MINH ... “KHẢO SÁT SỰ KHÁNG KHÁNG SINH CỦA ACINETOBACTER BAUMANNII VÀ CÁC CHỦNG ACINETOBACTER SPP TẠI VIỆN PASTEUR TP HỒ CHÍ MINH Mục đích đề tài Góp phần giúp bác sĩ lựa chọn kháng sinh thích hợp điều trị ... gene kháng kháng sinh vi khuẩn Nhiệm vụ đề tài - Phân lập định danh chủng Acinetobacter - Khảo sát đặc tính bệnh nhân nhiễm Acinetobacter - Khảo sát tỷ lệ kháng kháng sinh Acinetobacter baumannii...
 • 114
 • 205
 • 0

khảo sát sự kháng kháng sinh của klebsiella pneumoniae tại viện pasteur tp hồ chí minh

khảo sát sự kháng kháng sinh của klebsiella pneumoniae tại viện pasteur tp hồ chí minh
... PHẠM TP HỒ CHÍ MINH Phạm Thị Hoài An KHẢO SÁT SỰ KHÁNG KHÁNG SINH CỦA KLEBSIELLA PNEUMONIAE TẠI VIỆN PASTEUR TP HỒ CHÍ MINH Chuyên ngành: Vi sinh vật học Mã số: 60 42 01 07 LUẬN VĂN THẠC SĨ SINH ... chọn kháng sinh phù hợp để điều trị cho bệnh nhân Do đó, thực đề tài Khảo sát kháng kháng sinh Klebsiella pneumoniae viện Pasteur Tp Hồ Chí Minh Mục đích nghiên cứu Xác định đặc tính kháng kháng ... tính kháng kháng sinh Klebsiella pneumoniae Viện Pasteur Tp Hồ Chí Minh Đối tượng phạm vi nghiên cứu Các chủng Klebsiella pneumoniae phân lập từ bệnh phẩm Viện Pasteur Tp Hồ Chí Minh từ 01-06/2014...
 • 127
 • 332
 • 0

Góp phần nghiên cứu về thể chất, điều kiện môi trường lớp học và tình hình sức khỏe của học sinh trường Trung học cơ sở Trần Bội Cơ, TP Hồ Chí Minh từ tháng 5/2003 đến 5/2004

Góp phần nghiên cứu về thể chất, điều kiện môi trường lớp học và tình hình sức khỏe của học sinh trường Trung học cơ sở Trần Bội Cơ, TP Hồ Chí Minh từ tháng 5/2003 đến 5/2004
... cứu thể chất, điều kiện môi trường lớp học tình hình sức khỏe học sinh trường Trung học sở Trần Bội Cơ, TP Hồ Chí Minh từ tháng 5/2003 đến tháng 5/2004 *Mục tiêu chuyên biệt: Nghiên cứu thể chất ... Bộ môn Y học lao động Môi trường Vì lý nêu trên, nên tiến hành nghiên cứu thể chất, số vấn đề y tế học đường tình hình sức khỏe học sinh trường Trung học sở Trần Bội Tp Hồ Chí Minh Chúng ... biệt: Nghiên cứu thể chất học sinh Nghiên cứu điều kiện môi trường lớp học; khí hậu, tình hình chiếu sáng, kích thước bàn ghế Nghiên cứu số vấn đề tình hình sức khỏe học sinh Trang Luận văn tốt...
 • 53
 • 658
 • 4

Nghiên cứu vấn đề phát hành bổ sung của Công ty cổ phần niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Nghiên cứu vấn đề phát hành bổ sung của Công ty cổ phần niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
... hành CK: Chứng khoán CTCP: Công ty cổ phần CTNY: Công ty niêm yết ĐHCĐ: Đại hội cổ đông HOSE: Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh SGDCK Tp HCM: Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ ... qua phát hành thêm công ty cổ phần niêm yết Sở giao dich Chứng khoán Tp Hồ Chí Minh 36 2.1.4 Khung pháp lý điều chỉnh hoạt động phát hành thêm công ty cổ phần niêm yết Sở giao dich Chứng khoán ... TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM - ĐỖ THỊ MINH TÂM NGHIÊN CỨU VẤN ĐỀ PHÁT HÀNH BỔ SUNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NIÊM YẾT TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HỒ CHÍ MINH Chuyên ngành: Kinh tế...
 • 105
 • 686
 • 3

Ảnh hưởng của mức độ tập trung sở hữu đến hiệu quả hoạt động của các công ty cổ phần niêm yết trên sở giáo dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh

Ảnh hưởng của mức độ tập trung sở hữu đến hiệu quả hoạt động của các công ty cổ phần niêm yết trên sở giáo dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh
... 1: Hiệu hoạt động công ty phụ thuộc vào mức độ sở hữu hội đồng quản trị Giả thiết 2: Hiệu ứng tác động mức độ sở hữu hội đồng quản trị lên hiệu hoạt động công ty hiệu ứng âm Giả thiết 3: Mức độ ... quan hệ tác động ngược lại mức độ sở hữu hiệu hoạt động Tác giả tập trung vào giả thuyết việc sở hữu nội ảnh hưởng đến đầu tư (đo lường chi tiêu vốn, R&D), từ làm ảnh hưởng đến hoạt động doanh ... thiết 3: Mức độ sở hữu hội đồng quản trị không phụ thuộc vào hiệu hoạt động công ty Giả thiết 4: Hiệu hoạt động công ty phụ thuộc vào mức độ sở hữu cổ đông lớn Giả thiết 5: Hiệu hoạt động đồng biến...
 • 52
 • 682
 • 9

công ty cổ phần kinh doanh và phát triển bình dương công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của ủy ban chứng khoán nhà nước sdgck tp hồ chí minh 31 tháng 3 năm 2014

công ty cổ phần kinh doanh và phát triển bình dương công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của ủy ban chứng khoán nhà nước sdgck tp hồ chí minh 31 tháng 3 năm 2014
... hạn Doanh thu chưa thực Quỹ phát triển khoa học công nghệ 33 0 33 1 33 2 33 3 33 4 33 5 33 6 33 7 33 8 33 9 B - NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU Thuyết minh Vốn chủ sở hữu Vốn đầu tư chủ sở hữu Thặng dư vốn cổ phần ... Đông Công ty cổ phần chứng khoán Đệ Nhất Công ty cổ phần kinh doanh đầu tư Bình Dương (ITC) Công ty cổ phần tư vấn xây dựng tổng hợp Bình Dương Công ty cổ phần dược phẩm Savipharm Công ty cổ phần ... kết Công ty mẹ Công ty liên kết Công ty mẹ Công ty liên kết Công ty mẹ Công ty liên kết Công ty mẹ Công ty liên kết Công ty mẹ Công ty liên kết Công ty mẹ Công ty liên kết Công ty mẹ Công ty liên...
 • 56
 • 206
 • 0

Một số giải pháp nâng cao khả năng tiếp cận các nguồn vốn vay để phát triển SXKD của các DN nhỏ và vừa trên địa bàn Quận Bình Thạnh Tp.Hồ Chí Minh

Một số giải pháp nâng cao khả năng tiếp cận các nguồn vốn vay để phát triển SXKD của các DN nhỏ và vừa trên địa bàn Quận Bình Thạnh Tp.Hồ Chí Minh
... động SXKD DNNVV khả tiếp cận nguồn vốn vay DNNVV địa bàn quận Bình Thạnh Khảo sát nhu cầu vốn sử dụng để SXKD DNNVV địa bàn Quận Bình Thạnh tình hình vay vốn từ TCTD DNNVV năm 2011 để từ đưa giải ... tiếp cận nguồn vốn vay từ TCTD DNNVV Đề tài đề xuất Một số giải pháp nhằm nâng cao khả tiếp cận nguồn vốn vay để phát triển SXKD DNNVV địa bàn Quận Bình Thạnh, Tp.HCM 5 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ ... vốn vay việc phát triển SXKD DNNVV tác giả đề tài đưa số gợi ý giải pháp nâng cao khả tiếp cận nguồn vốn vay để phát triển SXKD DNNVV địa bàn Quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI...
 • 81
 • 132
 • 0

Luận văn thạc sĩ Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua lại của khách hàng khi mua hàng qua mạng Internet tại khu vực TP Hồ Chí Minh

Luận văn thạc sĩ Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua lại của khách hàng khi mua hàng qua mạng Internet tại khu vực TP Hồ Chí Minh
... Sciences T-test TP. HCM VIF s L IM U ch Internet hay Internet , Tim Berners) T Theo Internet 30,8 Internet 11 4/2006 (12,5 (87,84 g ) Internet ho , kinh doanh Internet h qua Internet Internet C (Rosenberg ... C (Rosenberg Czepiel, Internet doanh ng am C Internet n 3 1.2 M u M u c a lu n v n nh g quan tr ng sau: ut ng n nh mua l i c qua m ng Internet ng c l ic a ut n nh mua mua s m tr c n xu t nh ... c n nh ng v quan tr ng c 1.3 ng ph m vi c u - u: ut ng n nh mua l i c qua m ng Internet - ng kh : inh nghi n, t tr c t m t l n qua m ng Internet Ch y nh i h c t i TP. HCM gi , nh c mua s m tr c...
 • 110
 • 226
 • 4

mối quan hệ giữa cấu trúc sở hữu và giá trị doanh nghiệp của các công ty niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán tp Hồ Chí Minh

mối quan hệ giữa cấu trúc sở hữu và giá trị doanh nghiệp của các công ty niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán tp Hồ Chí Minh
... TR NGă GIÁO D CăVÀă ÀOăT O I H C KINH T TP H CHÍ MINH HOÀNG M NH H I M I QUAN H GI A C U TRÚC S H U VÀ GIÁ TR DOANH NGHI P C A CÁC CÔNG TY NIÊM Y T TRÊN SÀN GIAO D CH CH NG KHOÁN TP H CHÍ MINH ... gi a c u trúc s h u giá tr doanh nghi p c a công ty niêm y t sàn giao d ch ch ng khoán Tp H Chí Minh công trình nghiên c u c a tác gi , d is h ng d n c a PGS.TS Nguy n Th Liên Hoa Các s li u ... u đ n giá tr doanh nghi p Vi t Nam ch a nhi u Do v y, tác gi ch n đ tƠi “M i quan h gi a c u trúc s h u giá tr doanh nghi p c a công ty niêm y t sàn giao d ch ch ng khoán Tp H Chí Minh nh m góp...
 • 124
 • 237
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: ứng dụng phân tích kỹ thuật để phân tích cổ phiếu của các công ty niêm yết trên trung tâm giao dịch chứng khoán hồ chí minhkhảo sát sinh viên sử dụng thẻ atm ở trường đh hùng vương tp hồ chí minhkhảo sát sự hấp thu canxi của chuột theo thời giankết quả khảo sát sự hấp thu canxi của chuột theo thời giankhảo sát sự hấp phụ tĩnh của vl2 đôi với as iiiquản lí hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trường đại học sư phạm tp hồ chí minhkhảo sát đặc tính động học của hệ bằng phần mềm simulinkmô phỏng khảo sát đáp ứng bước nhảy của các mô hình thu được mở các mục 1 1 7 1 1 8xây dựng bảng câu hỏi khảo sát nhu cầu trồng cây cảnh của khách hàng tại tp hồ chí minh3 10 kết quả khảo sát sự phụ thuộc ip thời gian điện phân làm giàu3 2 kết quả khảo sát sự phụ thuộc ip thời gian điện phân làm giàuảnh hưởng của mức độ thỏa mãn công việc đến sự gắn kết của nhân viên với tổ chức tại các đơn vị vận tải đường bộ trên địa bàn tp hồ chí minhcác yếu tố và mức độ ảnh hưởng đến sự căng thẳng stress trong công việc của nhân viên văn phòng tại tp hồ chí minhluận văn ảnh hưởng của văn hóa công ty đến sự cam kết gắn bó với tổ chức của nhân viên ở các doanh nghiệp ngoài quốc doanh trong nước tại tp hồ chí minhđề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn toan nam 2014 cua tp ho chi minhCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITính toán và thiết kế Boost Converterbao cao nguyen ly bao quan thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGbài giảng Quản trị công nghệTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 60. Động vật quý hiếmVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập Vat ly nguyen tuBài 12. Phân bón hoá họcHai đường thẳng vuông gócTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 5. Người lính dũng cảmTuần 4. Ông ngoạiBài 48. QuảSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học