Cơ sở vanderput cho không gian các hàm liên tục trên ¢p

sở vanderput cho không gian các hàm liên tục trên

cơ sở vanderput cho không gian các hàm liên tục trên
... 2: CƠ SỞ VANDERPUT CHO KHƠNG GIAN CÁC HÀM LIÊN TỤC TRÊN ¢p Chương giới thiệu cụ thể, chi tiết cách xây dựng sở Vanderput cho khơng gian hàm liên tục ¢ p , C ( ¢ p → £ C (¢ p × ¢ p → £ p p ); sở ... khơng gian hàm liên tục ¢ p , sở trực giao, trực chuẩn khơng gian Chương 2: sở Vanderput cho khơng gian hàm liên tục ¢ p Chương chương luận văn, trình bày đầy đủ, chi tiết cách xây dựng sở Vanderput ... tơi chọn đề tài “ sở Vanderput cho khơng gian hàm liên tục ¢ p ” vơi mục đích tiếp tục làm rõ thêm số kết sở Mục đích luận văn xây dựng sở Vanderput cho khơng gian hàm liên tục ¢ p Nghiên cứu...
 • 45
 • 213
 • 0

SỞ MAHLER TRONG KHÔNG GIAN CÁC HÀM LIÊN TỤC

CƠ SỞ MAHLER TRONG KHÔNG GIAN CÁC HÀM LIÊN TỤC
... HỆ SỐ MAHLER CỦA MỘT SỐ HÀM CƠ BẢN Chương chúng tơi trình bày cách biểu diễn hệ số Mahler số hàm liên tục hàm số mũ, hàm exp, hàm sin, hàm cos, hàm p-adic Gamma, tổng vơ hạn hàm liên tục hàm lũy ... quan đến sở Mahler, hệ số Mahler Chương 3: HỆ SỐ MAHLER CỦA MỘT SỐ HÀM CƠ BẢN Chương chúng tơi trình bày cách biểu diễn hệ số Mahler qua vài hàm hàm số mũ, hàm exp, hàm sin, hàm cos, hàm p-adic ... Định lý : Trong trường số p-adic Cp, ta có kết sau C  p ,  khơng gian Banach co khơng gian mở C p coo trù mật co Chương 2: CƠ SỞ MAHLER TRONG KHƠNG GIAN CÁC HÀM LIÊN TỤC C ( ZP  CP ) Trong chương...
 • 74
 • 161
 • 0

Không gian các hàm liên tục

Không gian các hàm liên tục
... Tiêu chuẩn compact không gian hàm liên tục Trong mục trình bày tiêu chuẩn để tập không gian hàm liên tục compact tơng đối 4.1 Tập đồng liên tục Cho X không gian tôpô, F không gian định chuẩn Tập ... đồng liên tục X f H hàm liên tục X Ngợc lại, với f H hàm liên tục không suy H đồng liên tục Ví dụ Với n = 1, 2, đặt fn(x) = sinx, x [- , ] H = {fn : n = 1, 2, } Rõ ràng fn H hàm liên tục ... - f|| n hay fn f 2.2 Không gian hàm liên tục Cho X không gian tôpô F không gian định chuẩn Ký hiệu C (X) = {f : X F, f - liên tục bị chặn} F Khi đó, C (X) không gian vectơ F(X) Thật vậy,...
 • 25
 • 1,264
 • 12

Xây dựng sở dữ liệu không gian các hằng số điều hòa thủy triều cho vùng biển vịnh Bắc bộ

Xây dựng cơ sở dữ liệu không gian các hằng số điều hòa thủy triều cho vùng biển vịnh Bắc bộ
... triều vịnh Bắc Bộ Chương C sở liệu số điều hòa thủy triều vịnh Bắc Bộ 3.1 sở dù’ liệu số điều hòa 3.2 Chương trình truy vấn liệu số điều hòa 3.3 Đánh giá độ tin cậy cùa sở liệu số điều hòa thủy ... XÁY DỰNG C SỞ Dữ LIỆU KHÔNG GIAN CÁC HẰNGì SÓ ĐIỀU HÒA THỦY TRIỀU CHO VÙNG BIỀN VỊNH BẮC Bộ M đầu Dữ liệu hàng số điều hòa thủy triều thông tin bán cúa nhiều tính toán khoa học thực tiễn Các ... 85.52 Các kết quà tính toán phân bố không gian cùa số điều hòa thủy triều cho thấy phù hợp phân bố tính chất độ lớn thủy triều vùng vịnh Bắc Bộ, vói kết qua cho phép xây dựng sờ liệu số điều hòa thủy...
 • 45
 • 395
 • 0

Bao lồi đa thức và xấp xỉ đại số các hàm liên tục trên đĩa

Bao lồi đa thức và xấp xỉ đại số các hàm liên tục trên đĩa
... xấp xỉ đa thức Từ ( M 1r M 2r ) = ( M 1r ) ( M 2r ) , ta có đợc M 1r M 2r lồi đa thức Chơng (M 1r M 2r ) ^ 23 Một số vấn đề xấp xỉ đĩa Trong chơng ta nghiên cứu số vấn đề xấp xỉ đại số ... tập lồi đa thức C n ; / 10 / (2) Y1 Y2 tập lồi đa thức C cho điểm biên Y1 (3) Y2 ,và Y1 Y2 = {0} ; p đa thức cho p( X ) Y1 p( X ) Y2 ; (4) p (0) ( X X ) lồi đa thức Khi X X lồi đa thức ... X1 1 Re( z ) } X2 / tập lồi đa thức C , nhng theo không lồi đa thức không liên thông Định lý sau đa dấu hiệu để kiểm tra tính chất lồi đa thức hợp hai tập lồi đa thức C n Có thể tìm thấy định...
 • 37
 • 243
 • 0

tính toán xấp xỉ với các truy vấn liên quan đến khoảng cách trong sở dữ liệu không gian

tính toán xấp xỉ với các truy vấn liên quan đến khoảng cách trong cơ sở dữ liệu không gian
... XẤP XỈ VỚI CÁC TRUY VẤN LIÊN QUAN ĐẾN KHOẢNG CÁCH TRONG CƠ SỞ DỮ LIỆU KHÔNG GIAN Các truy vấn liên quan đến khoảng cách Các chức liên quan đến khoảng cách tiêu biểu dựa khoảng cách tính theo hệ ... TOÁN TÍNH TOÁN XẤP XỈ VỚI CÁC TRUY VẤN LIÊN QUAN ĐẾN KHOẢNG CÁCH TRONG CƠ SỞ DỮ LIỆU KHÔNG GIAN 34  1.  Các truy vấn liên quan đến khoảng cách 34  1.1 Truy vấn khu vực theo khoảng cách δ ... diễn truy vấn không gian tính chất gần đánh mục không gian 33 Đề tài: Tính toán xấp xỉ với truy vấn liên quan đến khoảng cách sở liệu không gian 2008 CHƯƠNG 2: BÀI TOÁN TÍNH TOÁN XẤP XỈ VỚI CÁC...
 • 95
 • 348
 • 0

Một số đặc trưng của các bán vi phân féchet của hàm liên tục trên không gian

Một số đặc trưng của các bán vi phân féchet của hàm liên tục trên không gian n¡
... Bài vi t đề cập tới số tính chất, đặc trưng bán vi phân hàm liên tục n biến, đặc biệt ví dụ cụ thể tính bán vi phân, giúp cho người đọc tiếp cận với công cụ quan trọng Giải tích không trơn cách ... tìm bán vi phân, cần tìm giới hạn giới hạn biểu thức tương ứng Tuy nhiên vấn đề thường không đơn giản, hàm nhiều biến số Vì cần phải đặc trưng cụ thể 2.2 Một số tính chất, đặc trưng bán vi phân ...  u ( x)  p.( y  x)  0} | yx| vi phân vi phân u x gọi vi phân vi phân bán vi phân Nếu D u ( x)   ( D u ( x)  ) ta nói hàm u khả vi (tương ứng, khả vi) x Ví dụ 2.1: Tính D  u (0) với...
 • 12
 • 193
 • 0

Toán tử giả lõm trong không gian các hàm số khả tích

Toán tử giả lõm trong không gian các hàm số khả tích
... thức không gian Banach thực nửa thứ tự, tích Descartes hai không gian Banach thực nửa thứ tự, toán tử lõm không gian hàm số khả tích, toán tử giả lõm không gian bình phương Descartes không gian hàm ... động toán tử giả lõm không gian L không gian L2 Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: kiến thức sở cần thiết, kết toán tử giả lõm, điểm bất động toán tử giả lõm không gian hàm số khả ... khả tích Phạm vi nghiên cứu: tài liệu, báo nước có liên quan đến toán tử lõm, toán tử giả lõm không gian hàm số khả tích Phương pháp nghiên cứu - Thu thập tài liệu báo toán tử lõm, toán tử giả lõm...
 • 68
 • 78
 • 0

Một số kỹ thuật dự báo vị trí và truy vấn các đối tượng chuyển động trong sở dữ liệu không gian thời gian

Một số kỹ thuật dự báo vị trí và truy vấn các đối tượng chuyển động trong cơ sở dữ liệu không gian thời gian
... 1.1.1 sở liệu không gian- thời gian .22 1.1.2 sở liệu đối tượng chuyển động 24 1.1.3 Dữ liệu sở liệu đối tượng chuyển động .26 1.1.4 Truy vấn sở liệu đối tượng chuyển động ... CSDL không gian- thời gian hệ quản trị CSDL mà cung cấp kiểu liệu không gian- thời gian mô hình liệu với ngôn ngữ truy vấn 23 1.1.2 sở liệu đối tượng chuyển động sở liệu đối tượng chuyển động ... Dữ liệu sở liệu đối tượng chuyển động Kiểu liệu sở liệu đối tượng chuyển động điểm chuyển động (moving point – mpoint) Một điểm chuyển động trừu tượng đối tượng vật lý chuyển động mặt phẳng không...
 • 106
 • 176
 • 0

Một số kỹ thuật dự báo vị trí và truy vấn các đối tượng chuyển động trong sở dữ liệu không gian thời gian (TT)

Một số kỹ thuật dự báo vị trí và truy vấn các đối tượng chuyển động trong cơ sở dữ liệu không gian  thời gian (TT)
... hóa vị trí, (2) ngôn ngữ truy vấn, (3) lập mục liệu (4) tính không chắn /không xác liệu vị trí đối tượng chuyển động 1.1 Một số khái niệm 1.1.1 sở liệu không gian- thời gian sở liệu không gian- thời ... CSDL không gian- thời gian, quan tâm đến điểm chuyển động không xét đến đối tượng khác (đường hay vùng chuyển động) 1.1.3 Dữ liệu sở liệu đối tượng chuyển động Kiểu liệu sở liệu đối tượng chuyển ... kiểu liệu sở (thuộc tính) mô hình quan hệ, hướng đối tượng mô hình liệu DBMS khác Hình 1.1 sở liệu không gian- thời gian MODB 1.1.2 sở liệu đối tượng chuyển động CSDL đối tượng chuyển động...
 • 27
 • 122
 • 0

Sáng tại trò troi âm nhạc phù hợp với điều kiện sở vật chất , không gian của lớp học

Sáng tại trò troi âm nhạc phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất , không gian của lớp học
... sách báo, tạp ch , băng đĩa để bắt tay vào Sáng tạo Trò chơi Âm nhạc phù hợp với điều kiện sở vật chất, không gian, thời gian lớp học II GII QUYT VN Gii phỏp Để có tiết học Âm nhạc hiệu qu , gây ... đề tài Sáng tạo trò chơi âm nhạc phù hợp với điều kiện sở vật chất, không gian, thời gian lớp học mong nhận đợc đồng cảm, góp , chia sẻ kinh nghiệm bạn đồng nghiệp Với điều kiện thời gian khả ... - Không cần vật dụng cồng kềnh Và hết, đảm bảo đợc tính khoa học, giáo dục bám sát nội dung học Vì mnh dn trình bày SKKN: Sáng tạo Trò chơi Âm nhạc phù hợp với điều kiện sở vật chất, không gian, ...
 • 12
 • 443
 • 2

ứng dụng cây QR tạo chỉ mục trong sở dữ liệu không gian

ứng dụng cây QR tạo chỉ mục trong cơ sở dữ liệu không gian
... (point data) liệu vùng (region data) [1] Dữ liệu điểm; Với kiểu liệu này, không gian ứng với điểm đăc trưng tọa độ nó; theo trực giác không chiếm vùng không gian hay đơn vị thể tích Dữ liệu điểm ... vẽ, thấy không gian liệu không phân bố cách đối xứng Q-tree bị lệch, Q-tree cấu trúc cân bằng, tập liệu lớn, hiệu suất truy cập liệu hiệu Hình Cấu trúc đánh mục Q-tree Một mặt khác, ứng dụng đòi ... tượng liệu chiếm vùng không gian (spatial extent) đặc trưng hai thuộc tính vị trí (location) biên (boundary) Dưới góc nhìn từ hệ quản trị sở liệu, phân chia liệu không gian thành hai kiểu: liệu...
 • 8
 • 626
 • 17

sở dữ liệu không gian

cơ sở dữ liệu không gian
... CSDL : sở liệu Chương TỔNG QUAN VỀ CƠ SỞ DỮ LIỆU KHÔNG GIAN 1.1 Tổng quan sở liệu không gian 1.1.1 CSDL không gian Là hệ thống CSDL quan hệ : 1) Cung cấp kiểu liệu không gian mô hình liệu ngôn ... AddGeometryColumn() Để tạo bảng liệu không gian việc tạo bảng liệu, nhiên, bảng liệu không chứa cột liệu không gian Sau đó, để có bảng liệu không gian, cần thêm cột liệu không gian cách sử dụng hàm AddGeometryColumn() ... Việc tạo bảng không gian, cột có kiểu liệu thông thường, cột cột không gian bảng Cột không gian chấp nhận kiểu liệu yêu cầu cột không gian Kiểu hình học dùng cột không gian bảng khôn gian Point,...
 • 84
 • 2,023
 • 1

TIỂU LUẬN kỹ THUẬT TRẢI PHỔ và ỨNG DỤNG đề tài GIẤU THÔNG TIN bền VỮNG sử DỤNG kỹ THUẬT TRẢI PHỔ TRONG sở dữ LIỆU KHÔNG GIAN

TIỂU LUẬN kỹ THUẬT TRẢI PHỔ và ỨNG DỤNG đề tài GIẤU THÔNG TIN bền VỮNG sử DỤNG kỹ THUẬT TRẢI PHỔ TRONG cơ sở dữ LIỆU KHÔNG GIAN
... sử dụng kỹ thuật trải phổ để giấu thông tin sở liệu không gian với mục đích tăng cường độ bền vững độ mật tin giấu Mục II giới thiệu khái niệm thông tin trải phổ, ứng dụng kỹ thuật trải phổ giấu ... Giấu thông tin bền vững sử dụng kỹ thuật trải phổ sở liệu không gian A Robust Watermarking Algorthm for Space Data Using Spread Spectrum Technic kế kỹ thuật, đồ số chiều, chiều ) Trong ... giấu thông tin Mục III trình bày khái niệm liệu không gian, thuộc tính chẵn lẻ khả mang tin giấu liệu không gian Mục IV trình bày phương pháp giấu thông tin trải phổ mô hình liệu không gian Mục...
 • 6
 • 447
 • 2

sở dữ liệu không gian

cơ sở dữ liệu không gian
... hiệu liệu không gian • Việc truy cập liệu hiệu cần thiết sở liệu không gian sở liệu cổ điển B-cây không thích hợp cho việc truy cập liệu không gian Do cần cấu trúc liệu để số hóa cho sở liệu không ... Hệ quản trị sở liệu hỗ trợ cho sở liệu địa lý không gian 15 1.5 Các yêu cầu hệ quản trị sở liệu không gian 16 Chương : Biểu diễn đối tượng không gian 17 2.1 Mô hình không gian địa lý ... bao gồm trình xử lý : • Định nghĩa sở liệu • Xây dựng sở liệu • Thao tác sở liệu • Truy vấn liệu để lấy liệu cần thiết • Cập nhật sở liệu Mỗi hệ quản trị sở liệu gồm nhiều thành phần, thành phần...
 • 72
 • 541
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: hàm thành viên trong không gian các biến liên tụcmột số không gian các hàm trên xuyếncơ sở dữ liệu không gian là gìxây dựng cơ sở dữ liệu không gianmô hình cơ sở dữ liệu không gianthiết kế cơ sở dữ liệu không giancơ sở dữ liệu không gian mờcơ sở của một không gian vectơhệ quản trị cơ sở dữ liệu không gianung dung co so du lieu khong gian trong quan li rungkhái niệm cơ sở của một không gian vectơbiểu diễn tensor của không gian các hàm chỉnh hìnhkhông gian các hàm chỉnh hìnhsự trùng nhau của các topo 0 b trên không gian các hàm chỉnh hìnhtính chất qno và qno apos trên không gian các hàm mầm chỉnh hìnhPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Tính toán và thiết kế Boost ConverterCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGbài giảng Quản trị công nghệTiểu luận môn kinh tế lượngSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝHai đường thẳng vuông gócKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 4. Ông ngoại