Ảnh hưởng của phong cách giáo dục của cha mẹ đến nhận thức về giá trị đạo đức của học sinh tại một số trường THCS huyện vĩnh linh, tỉnh quảng trị

ảnh hưởng của phong cách giáo dục của cha mẹ đến nhận thức về giá trị đạo đức của học sinh tại một số trường thcs huyện vĩnh linh, tỉnh quảng trị

ảnh hưởng của phong cách giáo dục của cha mẹ đến nhận thức về giá trị đạo đức của học sinh tại một số trường thcs huyện vĩnh linh, tỉnh quảng trị
... luận phong cách giáo dục cha mẹ, nhận thức giá trị đạo đức học sinh trung học sở ảnh hưởng phong cách giáo dục cha mẹ đến nhận thức giá trị đạo đức học sinh THCS 5.2 Khảo sát mức độ ảnh hưởng phong ... mức độ ảnh hưởng phong cách giáo dục cha mẹ đến nhận thức học sinh THCS 1.2.4.2 Ảnh hưởng phong cách giáo dục cha mẹ đến nhận thức giá trị đạo đức học sinh THCS Học sinh lứa tuổi THCS sinh lớn ... cách giáo dục cha mẹ đến nhận thức giá trị đạo đức học sinh THCS với mục đích bổ sung lý luận phong cách giáo dục cha mẹ, làm rõ tác động phong cách giáo dục cha mẹ đến việc nhận thức giá trị đạo...
 • 114
 • 168
 • 0

LUẬN VĂN TIẾNG ANH: Một cuộc điều tra về tác động của động lực bên ngoài vào quá trình học tiếng Anh của học sinh tại một số trường trung học ở Huế

LUẬN VĂN TIẾNG ANH: Một cuộc điều tra về tác động của động lực bên ngoài vào quá trình học tiếng Anh của học sinh tại một số trường trung học ở Huế
... .Error: Reference source not found CAO NGUYỄN ANH THƯ ACADEMIC YEAR 2010 - 2014 AN INVESTIGATION INTO THE IMPACT OF EXTRINSIC MOTIVATION…… ABTRACT The research “An investigation into the impact ... equivalent to the majors of the University entrance exams , which is helpful for students in choosing the majors, subjects that they like to prepare University entrance exam and English subject maintains ... skills of English , whereas the content of test only concentrate on principally vocabulary, grammar, a little bit writing skills for the entrance exam at University in 2014 Because of this, to meet...
 • 136
 • 214
 • 0

Đặc điểm tầm vóc – thể lực và sinhcủa học sinh tại một số trường trung họcsở huyện ba vì – hà nội

Đặc điểm tầm vóc – thể lực và sinh lý của học sinh tại một số trường trung học cơ sở huyện ba vì – hà nội
... Dược Việt Nam, Trường Đại học Y Nội 11 Bavi.hanoi.gov.vn PHỤ LỤC PHIẾU NGHIÊN CỨU MỘT SỐ CHỈ TIÊU TẦM VÓC THỂ LỰC VÀ SINH LÝ CỦA HỌC SINH TẠI MỘT SỐ TRƯỜNG THCS HUYỆN BA HÀ NỘI A NHỮNG ... huyện Ba Nội (3 trường) 14 - Trường THCS Tây Đằng (Thị trấn Tây Đằng huyện Ba Nội) - Trường THCS Tản Đà (xã Vân Trai huyện Ba Nội) - Trường THCS Ba Trại (xã Ba Trại huyện ... huyện Ba Nội) 3.3 Nội dung nghiên cứu * Nội dung 1: Nghiên cứu số tiêu tầm vóc thể lực học sinh từ 12 -15 tuổi thuộc huyện Ba như: cân nặng trung bình, chiều cao đứng trung bình,...
 • 52
 • 247
 • 0

Thực trạng bệnh sâu răng và hiệu quả của giải pháp can thiệp cộng đồng của học sinh tại một số trường tiểu học ở thừa thiên huế

Thực trạng bệnh sâu răng và hiệu quả của giải pháp can thiệp cộng đồng của học sinh tại một số trường tiểu học ở thừa thiên huế
... lệ sâu số yếu tố ảnh hưởng học sinh số trường tiểu học Thừa Thiên Huế năm 2014 Xác định số giải pháp can thiệp đánh giá hiệu số mô hình can thiệp có tham gia cộng đồng nhằm hạn chế bệnh sâu học ... Thực trạng bệnh sâu yếu tố liên quan sâu học sinh tiểu học số vùng tỉnh Thừa Thiên- Huế , Tạp chí Y Học Thực Hành, số 980, tr 66-70 Trần Tấn Tài, Lưu Ngọc Hoạt, Nguyễn Toại (2015), Hiệu can thiệp ... sâu 22 Về giải pháp can thiệp hiệu số mô hình can thiệp phòng chống bệnh sâu 2.1 Kết can thiệp nhóm không sâu - Tỷ lệ sâu nhóm can thiệp 25,7%, nhóm chứng 56,6% ( p ...
 • 53
 • 220
 • 0

Luận án tiến sĩ thực trạng bệnh sâu răng và hiệu quả của giải pháp can thiệp cộng đồng của học sinh tại một số trường tiểu học ở thừa thiên huế”

Luận án tiến sĩ thực trạng bệnh sâu răng và hiệu quả của giải pháp can thiệp cộng đồng của học sinh tại một số trường tiểu học ở thừa thiên huế”
... ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC TRẦN TẤN TÀI THỰC TRẠNG BỆNH SÂU RĂNG VÀ HIỆU QUÂ CỦA GIÂI PHÁP CAN THIỆP CỘNG ĐỒNG CỦA HỌC SINH TẠI MỘT SỐ TRƯỜNG TIỂU HỌC THỪA THIÊN HUẾ Chuyên ... giải pháp đề xuất t nghiên cứu phân tích T nhận thức nêu trên, ch ng t i tiến hành nghiên cứu đề tài Thực trạng bệnh sâu hiệu giải pháp can thiệp cộng đồng học sinh số trường tiểu học Thừa Thiên ... Thừa Thiên Huế” nhằm mục tiêu sau: Xác định tỷ lệ sâu số yếu tố ảnh hưởng học sinh số trường tiểu học Th a Thiên Huế năm 2014 Xác định số giải pháp can thiệp đánh giá hiệu số mô hình can thiệp có...
 • 196
 • 231
 • 0

Thực trạng bệnh sâu răng và hiệu quả của giải pháp can thiệp cộng đồng của học sinh tại một số trường tiểu học ở thừa thiên huế

Thực trạng bệnh sâu răng và hiệu quả của giải pháp can thiệp cộng đồng của học sinh tại một số trường tiểu học ở thừa thiên huế
... ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC TRẦN TẤN TÀI THỰC TRẠNG BỆNH SÂU RĂNG VÀ HIỆU QUẢ CỦA GIẢI PHÁP CAN THIỆP CỘNG ĐỒNG CỦA HỌC SINH TẠI MỘT SỐ TRƯỜNG TIỂU HỌC THỪA THIÊN HUẾ Chuyên ngành: ... Thừa Thiên Huế nhằm mục tiêu sau: Xác định tỷ lệ sâu số yếu tố ảnh hưởng học sinh số trường tiểu học Thừa Thiên Huế năm 2014 Xác định số giải pháp can thiệp đánh giá hiệu số mô hình can thiệp ... với giải pháp đề xuất từ nghiên cứu phân tích Từ nhận thức nêu trên, chúng tô i tiến hành nghiên cứu đề tài Thực trạng bệnh sâu hiệu giải pháp can thiệp cộng đồng học sinh số trường tiểu học Thừa...
 • 183
 • 109
 • 0

Thực trạng thừa cân béo phì và ảnh hưởng của nó lên một số chỉ tiêu phát triển hình thái, sinh lý, thể lực và thể chất của học sinhmột số trường tiểu học huyện diễn châu

Thực trạng thừa cân  béo phì và ảnh hưởng của nó lên một số chỉ tiêu phát triển hình thái, sinh lý, thể lực và thể chất của học sinh ở một số trường tiểu học huyện diễn châu
... thỏi, sinh lý 60 ngi ó xỏc nh b TC-BP.Sau ú xem nh hng n cỏc t cht nhanh, mnh, v bn 27 Giai đoạn 1: trường tiểu học thuộc huyện Diễn Châu Trường tiểu học Thị trấn Trường tiểu học Diễn Hải Trường ... ca tha cõn - bộo phỡ i vi hc sinh: Cỏc chc nng sinh lý, th lc, th cht ,hot ng ng, thn kinh: Kh nng t duy, trớ nh 3.Ni dung nghiờn cu -iu tra thng kờ s lng v t l s hc sinh tỡnh trng tha cõn v bộo ... yu l cỏc bnh liờn quan n vựng di i nóo, ni cú nhng trung khu iu khin s n ung ca ngi [68], [72] Cỏc bnh nóo nh b u, viờm nhim, thm dch, phự n; cỏc bnh mch mỏu nóo nh d thng mch mỏu, u mch mỏu,...
 • 74
 • 901
 • 2

Đánh giá tình hình sốt rét và nhận thức của người dân về phòng chống sốt rét tại một số xã ở huyện Phước Sơn , tỉnh Quảng Nam

Đánh giá tình hình sốt rét và nhận thức của người dân về phòng chống sốt rét tại một số xã ở huyện Phước Sơn , tỉnh Quảng Nam
... KSTSR, SRAT đồng thời đánh giá nhận thức người dân công tác PCSR tiến hành nghiên cứu đề tài: Đánh giá tình hình sốt rét nhận thức người dân phòng chống sốt rét số huyện Phước Sơn , tỉnh Quảng ... 2008 Phước Mỹ 2 1,7 4 5 0,0 3,8 8 4,2 9 Phước Năng 2 1,4 3 2 9,4 1 4,6 2 5,2 6 Phước Đức 1 3,7 3 8,3 3 1,2 3 0,3 8 Phước Xuân 5,0 7,1 4 1,1 1 1,0 8 Phước Hiệp 9,0 9 2 2,2 2 2,2 1 1,1 6 Khâm Đức 3 5,2 9 2 6,3 2 6 0,0 4,7 9 0,8 3 ... 0,8 3 0,4 5 Phước Chánh 7,1 4 2 5,8 6 1 9,6 1 0,3 9 1,0 0 0,6 0 Phước Công 1 3,3 3 2 1,4 3 0,4 1 0,6 4 Phước Kim 1 1,1 1 2 6,3 2 0,8 4 1,5 6 Phước Thành 1 4,0 4 2 5,4 2 4 2,8 6 1,1 4 1,7 4 0,7 8 Phước Lộc 1 0,8 1 2 0,0 1,7 8 0,7 9...
 • 62
 • 1,024
 • 3

Thực trạng quản lý hoạt động học tập của học sinhmột số trường THPT tỉnh Long An

Thực trạng quản lý hoạt động học tập của học sinh ở một số trường THPT tỉnh Long An
... cứu Thực trạng quản hoạt động học tập học sinh số trường THPT tỉnh Long An Giả thuyết khoa học Trong công tác quản hoạt động học tập học sinh, Hiệu trưởng số trường THPT tỉnh Long An thực ... II Quản hoạt động học phụ đạo Quản việc thực kỷ cương nề nếp học tập HS Quản sở vật chất phục vụ hoạt động học tập học sinh Quản hoạt động tự học nhà học sinh Quản hoạt động học ... tài” Thực trạng quản hoạt động học tập học sinh số trường trung học phổ thông tỉnh Long An Mục đích nghiên cứu - Xác định thực trạng việc quản hoạt động học tập học sinh số trường THPT tỉnh...
 • 86
 • 1,450
 • 9

Góp phần đánh giá thể lực và dị tật cong vẹo cột sống của học sinhmột số trường tiểu học và trung họcsở thuộc hai tỉnh nghệ an hà tĩnh

Góp phần đánh giá thể lực và dị tật cong vẹo cột sống của học sinh ở một số trường tiểu học và trung học cơ sở thuộc hai tỉnh nghệ an  hà tĩnh
... vẹo cột sống 4.2.3 Dị tật cong vẹo cột sống số yếu tố liên quan + Mối quan hệ cong vẹo cột sống t ngồi viết + Mối quan hệ cong vẹo cột sống việc mang xách nặng + Mối quan hệ cong vẹo cột sống ... với chiều dài thể lớn Dị tật cong vẹo cột sống: - Tỷ lệ cong vẹo cột sống học sinh Tiểu học THCS 42,8% - Tỷ lệ cong vẹo cột sống tăng dần theo độ tuổi Học sinh lớp tỷ lệ cong vẹo cột sống 16,1%, ... loại cặp học sinh + Mối quan hệ cong vẹo cột sống kiểu chữ viết + Mối quan hệ cong vẹo cột sống việc luyện tập TDTT + Mối quan hệ cong vẹo cột sống t đọc sách nhà + Mối quan hệ cong vẹo cột sống...
 • 56
 • 470
 • 2

Nhu cầu được trợ giúp tâm lý của học sinh trong một số trường trung học phổ thông huyện đan phượng – hà nội

Nhu cầu được trợ giúp tâm lý của học sinh trong một số trường trung học phổ thông huyện đan phượng – hà nội
... Nhu cầu trợ giúp tâm học đường học sinh số trường trung học phổ thông huyện Đan Phượng thành phố Nội Giả thuyết nghiên cứu - Nhu cầu trợ giúp tâm học đường học sinh trung học phổ thông ... 1.2.8 Nhu cầu tham vấn tâm học sinh trung học phổ thông Nhu cầu trợ giúp tâm học đường học sinh trung học phổ thông trình học sinh mong muốn nhận trợ giúp chuyên nghiệp, tích cực nhà tham ... đánh giá nhu cầu đƣợc trợ giúp tâm học đƣờng học sinh Để đánh giá nhu cầu trợ giúp tâm học đường học sinh trung học phổ thông đưa ba tiêu chí: -Nhóm học sinh nhu cầu cao: nhóm học sinh tìm...
 • 31
 • 568
 • 2

khả năng kiểm soát cảm xúc của học sinhmột số trường thpt tại thành phố hồ chí minh

khả năng kiểm soát cảm xúc của học sinh ở một số trường thpt tại thành phố hồ chí minh
... xúc học sinh số trường THPT Thành phố Hồ Chí Minh 2.Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu khả kiểm soát cảm xúc học sinh số trường THPT Thành phố Hồ Chí Minh, từ đề xuất số biện pháp kiểm soát cảm xúc ... VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP HỒ CHÍ MINH LÊ THỊ NGỌC THƯƠNG KHẢ NĂNG KIỂM SOÁT CẢM XÚC CỦA HỌC SINH MỘT SỐ TRƯỜNG THPT TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Chuyên ngành: TÂM LÝ HỌC Mã số: 60 31 ... học phổ thông thành phố Hồ Chí Minh Với tất lí này, đề tài Khả kiểm soát cảm xúc học sinh số trường THPT Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành.đề tài nhằm hướng đến nghiên cứu khả kiểm soát cảm xúc...
 • 166
 • 618
 • 1

nghiên cứu sự tham gia của người dân trong xây dựng nông thôn mới tại một số xã thuộc huyện đông triều, tỉnh quảng ninh

nghiên cứu sự tham gia của người dân trong xây dựng nông thôn mới tại một số xã thuộc huyện đông triều, tỉnh quảng ninh
... ĐẠI HỌC NÔNG LÂM ĐỖ THỊ HỒNG NHUNG NGHIÊN CỨU SỰ THAM GIA CỦA NGƢỜI DÂN TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TẠI MỘT SỐ XÃ THUỘC HUYỆN ĐÔNG TRIỀU, TỈNH QUẢNG NINH Ngành : Phát triển nông thôn số ngành: ... nguyện lý người dân tham gia xây dựng nông thôn 51 3.2 Sự tham gia người dân xây dựng mô hình nông thôn địa bàn nghiên cứu 54 3.2.1 Sự tham gia người dân công tác thông tin, ... học tập nghiên cứu tham gia người dân xây dựng nông thôn n , tỉnh Quảng Ninh Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ xây dựng nông thôn mới, người dân vào xây dựng nông thôn nói...
 • 126
 • 932
 • 15

Xem thêm

Từ khóa: ảnh hưởng của nhiệt độ tới một số chỉ tiêu của sản phẩm 2ảnh hưởng của sự quá tải dân số đô thịnhận thức về giá trị của cuộc sốngslide hiệu quả sản xuất hồ tiêu của các hộ nông dân trên địa bàn xã vĩnh kim huyện vĩnh linh tỉnh quảng trịthực trạng giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật tại huyện vĩnh linh tỉnh quảng trịthực trạng quản lý hoạt động tổ chuyên môn của hiệu trưởng các trường thcs huyện vĩnh hưng tỉnh long anđổi mới phương pháp dạy học môn vật lý nhằm phát huy tính tích cực chủ động của học sinh qua một số tiết dạy lớp 11phát huy tính chủ động tích cực sáng tạo của học sinh qua một số bài về hợp chất của clo lớp 10 ban khoa học tự nhiênảnh hưởng của nguồn và tảiảnh hưởng của đòn bẩy tài chínhảnh hưởng của vi sinh vật đối với con ngườiảnh hưởng của thuốc lá đối với môi trườngảnh hưởng của nông nghiệp đối với môi trườngảnh hưởng của chính sách tài khóa thắt chặtảnh hưởng của thuốc trừ sâu tới môi trườngBài 13. Vai trò, đặc điểm phát triển và phân bố của dịch vụBài 4. Phong trào công nhân và sự ra đời của chủ nghĩa MácBài 17. Ôn tập chương II và chương IIIBài 8. Thời nguyên thuỷ trên đất nước taBài 37. Sinh trưởng và phát triển ở động vậtBài 2. Các giới sinh vậtBài 5. Lai hai cặp tính trạng (tiếp theo)Bài 4. Lai hai cặp tính trạngTÌM HIỂU NGHIỆP VỤ MUA BÁN NỢ TRONG XỬ LÝ NỢ XẤU CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAMBài 33. Cấu tạo trong của cá chépBÁO CÁO THẨM ĐỊNH VÀ ĐỀ XUẤT CẤP TÍN DỤNG CÔNG TY TMCP SADICO CẦN THƠBài 18. Trai sôngBài 10. Đặc điểm chung và vai trò của ngành Ruột khoangBài 5. Trùng biến hình và trùng giàyBài 12. Lực đàn hồi của lò xo. Định luật HúcBài 13. Điện năng - Công của dòng điệnUnit 02. Health. Lesson 6. Skills 2Tuần 3. Kể lại lời nói, ý nghĩ của nhân vậtgiao an sinh 6Thực trạng phát hành trái phiếu