Thiết kế tư liệu dạy học phần thực hành hóa học phân tích định lượng ở trường THPT chuyên

THIẾT KẾ LIỆU DẠY HỌC THỰC HÀNH HÓA HỌC PHÂN TÍCH ĐỊNH LƯỢNG TRƯỜNG THPT CHUYÊN

THIẾT KẾ TƯ LIỆU DẠY HỌC THỰC HÀNH HÓA HỌC PHÂN TÍCH ĐỊNH LƯỢNG Ở TRƯỜNG THPT CHUYÊN
... TÍCH ĐỊNH LƯỢNG TRƯỜNG THPT CHUYÊN 646 2.1 Cơ sở khoa học việc thiết kế liệu dạy học phần thực hành 647 hóa học phân tích định lượng trường THPT chuyên 2.1.1 Các kiến thức tâm lí học Nhu cầu ... trữ USB CD 827 2.2 Thiết kế liệu dạy học phần thực hành hóa học phân tích định lượng trường THPT chuyên 48 828 2.2.1 Tuyển chọn, xây dựng số thực hành hóa học phân tích định lượng 829 Dựa vào ... Hóa phân tích môn ngành hóa học nghiên cứu thành phần cấu tạo hàm lượng thành phần mẫu khảo sát Hóa phân tích thường chia thành hóa phân tích định tính hóa phân tích định lượng 677 Nhờ phân tích...
 • 166
 • 725
 • 2

thiết kế liệu dạy học phần thực hành hóa học phân tích định lượng trường thpt chuyên

thiết kế tư liệu dạy học phần thực hành hóa học phân tích định lượng ở trường thpt chuyên
... Chương THIẾT KẾ TƯ LIỆU DẠY HỌC PHẦN THỰC HÀNH HÓA HỌC PHÂN TÍCH ĐỊNH LƯỢNG TRƯỜNG THPT CHUYÊN 30 2.1 Cơ sở khoa học việc thiết kế liệu dạy học phần thực hành hóa học phân tích định ... tác dạy học thực hành ngày nâng cao 30 Chương THIẾT KẾ TƯ LIỆU DẠY HỌC PHẦN THỰC HÀNH HÓA HỌC PHÂN TÍCH ĐỊNH LƯỢNG TRƯỜNG THPT CHUYÊN 2.1 Cơ sở khoa học việc thiết kế liệu dạy học phần thực ... nguyên tắc việc thiết kế liệu dạy học 42 2.1.5 Quy trình thiết kế liệu dạy học 43 2.2 Thiết kế liệu dạy học phần thực hành hóa học phân tích định lượng trường THPT chuyên ...
 • 158
 • 308
 • 0

Vận dụng dạy học dự án trong môn học Hóa học Phân tích định lượng trường Đại học Sư phạm

Vận dụng dạy học dự án trong môn học Hóa học Phân tích định lượng ở trường Đại học Sư phạm
... VẬN DỤNG DẠY HỌC DỰ ÁN TRONG DẠY HỌC HÓA HỌC PHÂN TÍCH ĐỊNH LƯỢNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM 2.1 Phân tích cấu trúc nội dung chương trình môn Hóa học phân tích định lượng ngành cử nhân phạm ... luận án Ngoài phần mở đầu, kết luận, phụ lục, phần nội dung luận án có chương CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA DẠY HỌC DỰ ÁN TRONG DẠY HỌC HÓA HỌC PHÂN TÍCH ĐỊNH LƯỢNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM ... thuyết Hóa học PTĐL phần Phân tích hóa học Phần thứ hai: Thực hành Hóa học PTĐL phần Phân tích hóa học Thực hành Hóa học PTĐLphần Phân tích Hóa học CĐ Tạo phức CĐ Kết tủa CĐ OXH-K Phân tích khối lượng...
 • 25
 • 335
 • 1

Vận dụng dạy học dự án trong môn học Hóa học Phân tích định lượng trường Đại học Sư phạm

Vận dụng dạy học dự án trong môn học Hóa học Phân tích định lượng ở trường Đại học Sư phạm
... VẬN DỤNG DẠY HỌC DỰ ÁN TRONG DẠY HỌC HÓA HỌC PHÂN TÍCH ĐỊNH LƯỢNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM 2.1 Phân tích cấu trúc nội dung chương trình môn Hóa học phân tích định lượng ngành cử nhân phạm ... luận án Ngoài phần mở đầu, kết luận, phụ lục, phần nội dung luận án có chương CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA DẠY HỌC DỰ ÁN TRONG DẠY HỌC HÓA HỌC PHÂN TÍCH ĐỊNH LƯỢNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM ... thuyết Hóa học PTĐL phần Phân tích hóa học Phần thứ hai: Thực hành Hóa học PTĐL phần Phân tích hóa học Thực hành Hóa học PTĐLphần Phân tích Hóa học CĐ Tạo phức CĐ Kết tủa CĐ OXH-K Phân tích khối lượng...
 • 25
 • 233
 • 0

Luan van chuyen de 291332 thiet ke tai lieu day hoc cac lop tu vun chuan

Luan van chuyen de 291332 thiet ke tai lieu day hoc cac lop tu vun chuan
... nghĩa Từ trái nghĩa Từ đồng âm Từ nhiều nghĩa Ôn tập tổng hợp Số tiết 1 1 12 Thời điểm dạy tu n tu n tu n tu n cuối HK I 2.3.2 Xây dựng nội dung dạy học tự chọn lớp từ vựng Xuất phát từ quan điểm ... nghĩa biểu vật, nghĩa biểu niệm nghĩa biểu thái, chia từ đồng nghĩa thành hai loại lớn: đồng nghĩa tuyệt đối đồng nghĩa tương đối 1.2.1.3 Giá trị từ đồng nghĩa - Cung cấp cho người sử dụng ngôn ngữ ... khách quan - Sự tồn từ đồng nghĩa biểu phát triển, phong phú ngôn ngữ - Từ đồng nghĩa có giá trị tu từ học lớn Vì vậy, ngôn ngữ thơ ca, người ta sử dụng nhiều từ, cách nói đồng nghĩa 1.2.2.Từ trái...
 • 28
 • 275
 • 1

luận văn thạc sĩ đại học sư phạm hà nội Thiết kế tài liệu dạy học các lớp từ vựng cho giờ học tự chọn môn Tiếng Việt lớp 5

luận văn thạc sĩ đại học sư phạm hà nội Thiết kế tài liệu dạy học các lớp từ vựng cho giờ học tự chọn môn Tiếng Việt lớp 5
... luận văn Phần nội dung Chương 1: Cơ sở khoa học việc thiết kế tài liệu dạy học lớp từ vựng cho học tự chọn môn Tiếng Việt lớp Chương 2: Thiết kế tài liệu dạy học tự chọn lớp từ vựng cho học tự chọn ... thuyết lớp từ vựng, quan niệm dạy học tự chọn, tìm hiểu thực trạng dạy học tự chọn nhà trường tiểu học thực trạng dạy học lớp từ vựng môn Tiếng Việt lớp ) - Thiết kế tài liệu dạy học lớp từ vựng cho ... định nội dung, phương pháp hình thức tổ chức dạy học lớp từ vựng cho học tự chọn môn Tiếng Việt Từ biên soạn thành tài liệu dạy học giúp giáo viên học sinh thực dạy học lớp từ vựng học tự chọn cách...
 • 131
 • 347
 • 2

thiết kế tiến trình dạy học một số định luật vật lý phần các định luật bảo toàn chương trình vật lý lớp 10 nâng cao theo hướng phát huy tính tích cực

thiết kế tiến trình dạy học một số định luật vật lý phần các định luật bảo toàn chương trình vật lý lớp 10 nâng cao theo hướng phát huy tính tích cực
... Chính trên, chọn đề tài nghiên cứu: "Thiết kế tiến trình dạy học số định luật vật phần định luật bảo toàn chương trình vật lớp 10 nâng cao theo hướng phát huy tính tích cực, tự lực học ... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM PHẠM BÁ HUÂN THIẾT KẾ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC MỘT SỐ ĐỊNH LUẬT VẬT LÝ PHẦN CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN CHƢƠNG TRÌNH VẬT LÝ LỚP 10 NÂNG CAO THEO HƢỚNG PHÁT HUY TÍNH ... Phát huy tính tích cực, tính tự lực hoạt động học học sinh thpt giảng dạy định luật chƣơng các định luật bảo toàn lớp 10 nâng cao ……………………………………… 37 2.1 Thực trạng dạy - học định luật Vật lí số...
 • 124
 • 573
 • 0

Các nguyên tắc thiết kế liệu văn học Anh cho sinh viên chuyên Tiếng Anh tại trường Đại học Bà Rịa- Vũng Tàu.PDF

Các nguyên tắc thiết kế tư liệu văn học Anh cho sinh viên chuyên Tiếng Anh tại trường Đại học Bà Rịa- Vũng Tàu.PDF
... MAJOR STUDENTS AT BA RIA VUNG TAU UNIVERSITY (CÁC NGUYÊN TẮC THIẾT KẾ TƯ LIỆU VĂN HỌC ANH CHO SINH VIÊN CHUYÊN TIẾNG ANH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÀ RỊA VŨNG TÀU) MA MINOR THESIS Field: English Teaching...
 • 4
 • 85
 • 0

Principles of designing British literature material for English major students Các nguyên tắc thiết kế liệu văn học Anh cho sinh viên chuyên Tiếng Anh tại tr.PDF

Principles of designing British literature material for English major students Các nguyên tắc thiết kế tư liệu văn học Anh cho sinh viên chuyên Tiếng Anh tại tr.PDF
... good materials, process of material designing, principles for designing materials and some theory of designing materials for British literature including the concept of literature, models of teaching ... information concerning material design such as an overview of materials, categories of materials, characteristics of good materials, process of material writing and principles for designing materials ... drawing principles in designing British literature material for English major students at BVU, which will be displayed in the next chapter 35 CHAPTER III: SOME PRINCIPLES OF DESIGNING BRITISH LITERATURE...
 • 75
 • 348
 • 0

Thiết kế phương án dạy học bài "Động lượng - Định luật bảo toàn động lượng”, “Thế năng” (SGK Vật lí 10) theo định hướng phát triển hoạt động nhận thức tích cực của học sinh.

Thiết kế phương án dạy học bài "Động lượng - Định luật bảo toàn động lượng”, “Thế năng” (SGK Vật lí 10) theo định hướng phát triển hoạt động nhận thức tích cực của học sinh.
... điểm luận dạy học đại việc tổ chức hoạt động nhận thức HS dạy học vật thiết kế phương án dạy học Động lượng - Định luật bảo toàn động lượng , “ Thế năng” ( SGK vật 10 ) để phát huy hoạt ... nghiệm định luật bảo toàn động lượng b) Mục tiêu sau học: - Phát biểu khái niệm động lượng, định luật bảo toàn động lượng - Viết biểu thức dạng khác định luật II Newton - Vận dụng định luật bảo toàn ... sau: - Nghiên cứu sở luận phương pháp dạy học theo hướng phát triển hoạt động tìm tòi giải vấn đề học sinh - Phân tích nội dung kiến thức Động lượng - Định luật bảo toàn động lượng “ Thế năng”...
 • 67
 • 679
 • 1

Khóa luận tốt nghiệp thiết kế phương án dạy học các bài động lượng theo định hướng phát triển hoạt động nhận thức tích cực tìm tòi giải quyết vấn đề của học sinh

Khóa luận tốt nghiệp thiết kế phương án dạy học các bài động lượng theo định hướng phát triển hoạt động nhận thức tích cực tìm tòi giải quyết vấn đề của học sinh
... lí luận phương pháp dạy học theo hướng phát triển hoạt động tìm tòi giải vấn đề học sinh - Phân tích nội dung kiến thức Động lượng Định luật bảo toàn động lượng “ Thế năng” - Thiết kế phương ... vật lí 10) GIẢ THUYẾT KHOA HỌC Nếu vận dụng quan điểm dạy học thiết kế phương án dạy học học cách phù hợp phát huy hoạt động nhận thức tích cực tìm tòi giải vấn đề học sinh NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU ... phát huy hoạt động nhận thức tích cực tìm tòi giải vấn đề học sinh ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU Các hoạt động dạy học giáo viên học sinh dạy học Động lượng - Định luật bảo toàn động lượng , “ Thế năng”...
 • 71
 • 234
 • 0

Sử dụng liệu gốc về nhân vật lịch sử để tổ chức hoạt động ngoại khóa dưới hình thức dạ hội lịch sử “hồ chí minh chân dung một con người” trong dạy học lịch sử việt nam trường THPT

Sử dụng tư liệu gốc về nhân vật lịch sử để tổ chức hoạt động ngoại khóa dưới hình thức dạ hội lịch sử “hồ chí minh chân dung một con người” trong dạy học lịch sử việt nam ở trường THPT
... Sau tác giả nghiên cứu hoạt tính sinh học chất đó, kết cho thấy chất khả diệt cỏ tác dụng điều hòa sinh trưởng Một số dẫn xuất O- 4,6- đimetylpirimidin -2(1H)-on Kingge tổng hợp nghiên cứu vào ... như: hoạt tính kháng vi sinh vật kiểm định (nấm mốc nấm men) ,hoạt tính kháng tế bào ung thư, hoạt tính kích thích rễ ,nảy mầm hạt ngô,lúa Tài liệu tham khảo Nguyễn Hữu Đĩnh , Trần Thị Đà Ứng dụng ... cho pirimiđin -2(1H)-on tác dụng với axit cloaxetic nước, phản ứng xảy ng đối dễ dàng Năm 1998, Taran cộng tổng hợp 2- metoxi-4,6-đimetylpirimidin Một số tác giả tổng hợp este axit α-( pirimiđin-2-yl-oxi)ankanoic...
 • 14
 • 261
 • 0

Khóa luận tốt nghiệp thiết kế phương án dạy học các bài động lượng định luật bảo toàn động lượng

Khóa luận tốt nghiệp thiết kế phương án dạy học các bài động lượng  định luật bảo toàn động lượng
... giáo viên học sinh dạy học Động lượng - Định luật bảo toàn động lượng , “ Thế năng” ( SGK vật lí 10) GIẢ THUYẾT KHOA HỌC Nếu vận dụng quan điểm dạy học thiết kế phương án dạy học học cách phù ... hoạt động tìm tòi giải vấn đề học sinh - Phân tích nội dung kiến thức “ Động lượng Định luật bảo toàn động lượng “ Thế năng” - Thiết kế phương án dạy học kiến thức “ Động lượng - Định luật bảo toàn ... 34 Khóa luận tốt nghiệp Trường ĐHSP Hà Nội có số đại lượng không thay đổi theo thời gian Đó đại lượng bảo toàn Giới thiệu định luật bảo toàn học: + Định luật bảo toàn động lượng + Định luật bảo...
 • 69
 • 313
 • 0

Thiết kế tiến trình dạy học chương các định luật bảo toàn (vật lý 10) theo quan điểm của lý thuyết kiến tạo (LV00761)

Thiết kế tiến trình dạy học chương các định luật bảo toàn (vật lý 10) theo quan điểm của lý thuyết kiến tạo (LV00761)
... s ni dung vt mụn khoa hc tiu hc v mụn vt THCS Xut phỏt t nhng trờn, chỳng tụi nghiờn cu ti Thit k tin trỡnh dy hc chng Cỏc nh lut bo ton - (Vt 10) theo quan im ca thuyt kin ... dy hc theo theo thuyt kin to phự hp vi cỏc kt qu nghiờn cu tõm hc, giỏo dc hc hin i v nhn thc lun - Vi iu kin hin trng ph thụng v c thự ca mụn Vt lý, vic tin hnh dy hc theo theo thuyt ... so sỏnh cỏc quan im ca hc sinh vi cỏc quan im khoa hc Bc 4: p dng quan im khoa hc mi Tin trỡnh dy hc ca nhúm CLIS(1988) a theo s sau: 29 Định h-ớng Bộc lộ kiến thức có sẵn Xem lại kiến thức có...
 • 131
 • 132
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: một phần thực trạng dạy học giải toán hhkg 11 ở trường thpt hiện naykiểm tra dữ liệu đối với phân tích định lượngthiết kế tiến trình dạy học một số kiến thức chương từ trường sgk vật lý 11 cơ bản theo hướng phát triển tính tích cực tự chủ sáng tạo của học sinhthiết kế quá trình dạy học nhằm phát huy tính tích cực chủ động sáng tạo khi dạy một số bài thí nghiệm thực hành vật lý ở trường thpt ban khoa học tự nhiênđề xuất một số ý tưởng thiết kế một số bài thí nghiệm thực hành vật lý ảo sử dụng phần mềm flash mx trong dạy học thí nghiệm các bài động học và định luật newton lập trình thí nghiệm ảothiết kế giáo án dạy học bài văn tế nghĩa sĩ cần giuộc từ cái nhìn văn hóathiết kế giáo án dạy học phân hóa môn âm nhạcthiết kế tiến trình dạy học các bài trong chương cảm ứng điện từ theo mô hình dạy học điều trathiết kế tiến trình dạy học các bài trong chương cảm ứng điện từ theo mô hình ibltrình thiết kế giáo án dạy học hóa học dưới hình thức trò chơithiết kế bài giảng dạy học dự án hướng vào một số nội dung kiến thức mang tính thưc tiễn trong chương các định luật bảo toànbiện pháp 3 tăng cường xây dựng và thực hiện quy trình thiết kế giáo án dạy học môn tin học theo hướng tích cực hoá nhận thức của svthiết kế giáo án dạy họctư liệu dạy học tiểu họctư liệu dạy học địa lí 12Nghiên cứu điều kiện lao động, tình trạng sức khỏe bệnh tật của người lao động tại làng nghề tái chế nhôm Bình Yên tỉnh Nam Định và hiệu quả một số biện pháp can thiệp.DE THI TIN HOC HI I KHỐI 2 NH 16-17Giáo án luyện tập tin học 2, 3 năm học 2016-2017Nghiên cứu mô hình ước tính sinh khối, trữ lượng các bon rừng ngập mặn trên cơ sở ứng dụng Viễn thám và GIS tại tỉnh Cà MauTÌM HIỂU HỆ THỐNG VOIP TRÊN ASTERISKHƯỚNG DẪN SỬ DỤNG POS CÓ THANH TOÁN THẺ NGÂN HÀNGHƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY GIẶT LỒNG NGANGLĨNH VỰC CUNG CẤP ĐIỆN111Nghi quyet DHCD nam 2010Báo cáo phần mềm xếp lịch thời khóa biểu C110 amazing magic tricksTài liệu đại hội cổ đông năm 2016 (bổ sung) 2. Quy che Dai hoi3. Bao cao Hoi dong quan tri nam 2016Tài liệu đại hội cổ đông năm 2016 (bổ sung) biaDon de cu nam 2016-vicem bim sonTài liệu đại hội cổ đông năm 2016 (bổ sung) MauPhieuBauBKSTài liệu đại hội cổ đông năm 2016 (bổ sung) MauPhieuBieuQuyetPhu luc 4 Don de cu ung vien TVHDQTPhu luc thong bao giao dich quyen mua co phieuPhụ lục 2 (Điều 28 Quy định tại TT 52 2012 TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012)