ON TAP HOC KI II TOAN 9 CAC DE THAM KHAO

Ôn tập Học II toán 9

Ôn tập Học kì II toán 9
... thứ hai 30 phút Hỏi chảy riêng vòi chảy đầy bể bao lâu? B/ Hình học: Bài 14: Cho tứ giác ABCD nội tiếp đờng tròn P điểm cung AB không chứa C D Hai dây PC PD lần lợt cắt dây AB E F Các dây AD PC ... bán kính đờng tròn ngoại tiếp BCD ACD Cm R1 + R2 không đổi C di động đoạn AB Bài 18: Cho đờng tròn tâm O bán kính R có hai đờng kính AOB COD vuông góc với Lấy điểm E OA, nối CE cắt đờng tròn F ... Suy I di chuyển cung tròn cố định với hai điểm giới hạn B C thuộc (O) b) Cm tứ giác ABCO hình vuông c) Tính diện tích phần mặt phẳng giới hạn đoạn AB, AC cung nhỏ BC (O) Bài 16: Cho hai đờng tròn...
 • 2
 • 171
 • 0

Đề cương ôn tập học II Toán 9, Lí 7 (Đối tượng TB Y)

Đề cương ôn tập học kì II Toán 9, Lí 7 (Đối tượng TB  Y)
... cấp !!! Thầy: Nguyễn Khắc Hoàng ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ II MÔN: Vật Chương II – Âm học Các kiến thức cần nhớ: Các em tự ôn Bài tập Các em tự ôn Chương III –Điện học Các kiến thức cần nhớ Câu ... Trên đề cương ôn tập môn toán học II (các KT trọng tâm), cần phải có kết hợp với ND ôn tập lớp thầy, ko rõ chỗ hỏi thầy Trong đại số tập SGK tự giải xem lại lời giải mà em làm Học tốt môn đại ... bên , xBA O C Bài 3: Bài 19(SGK /75 ) Bài 4: Bài 27, 28(SGK /79 ) Bài 5: Bài 77 ,78 ,79 (SGK/98) Chương IV – Hình trụ - hình nón- hình cầu Các kiến thức cần nhớ - Các công thức tính diện tích xung quanh,...
 • 4
 • 78
 • 0

20 ĐỀ ÔN TẬP HỌC II TOÁN 11

20 ĐỀ ÔN TẬP HỌC KÌ II TOÁN 11
... y  sin(cos(5x3  x  6 )201 1 )  y  201 1(5 x3  x  6 )201 0 (15 x2  4)sin(5x3  x  6 )201 1.cos  cos(5x3  x  6 )201 1  48 Đề thi: Thầy Trần Duy Thái THPT Gò Công Đông Tiền Giang Đáp án Cô ...  1)2  y   Bài 7: y    Đề Bài 1: 20 Đề thi: Thầy Trần Duy Thái THPT Gò Công Đông Tiền Giang Đáp án Cô Nguyễn Hồng Vân - THPT Trần Hưng Đạo Hải Phòng Biên Tập Thầy Trần Sĩ Tùng THPT Trưng ... đường thẳng y  x  201 1 nên tiếp tuyến có hệ số góc k = Đề thi: Thầy Trần Duy Thái THPT Gò Công Đông Tiền Giang Đáp án Cô Nguyễn Hồng Vân - THPT Trần Hưng Đạo Hải Phòng 37 Biên Tập Thầy Trần Sĩ...
 • 48
 • 466
 • 4

ôn tập học II hóa 9

ôn tập học kì II hóa 9
... II/ TỰ LUẬN: 1) Hãy viết phương trình phản ứng ghi rõ điềi kiện phản ứng(nếu có) trường hợp sau:...
 • 2
 • 331
 • 1

de cuong on tap hoc ki I - toan 9

de cuong on tap hoc ki I - toan 9
... ti mt im thỡ: a) im ú cỏch u hai tip im b) Tia k t im ú i qua tõm l tia phõn giỏc ca gúc to bi hai tip tuyn c) Tia k t tõm i qua im ú l tia phõn giỏc ca gúc to bi hai bỏn kớnh i qua cỏc tip im ... giỏc ú gi l tam giỏc ngoi tip ng trũn - Tõm ca ng trũnni tip tam giỏc: L giao im ng phõn giỏc cỏc gúc ca tam giỏc 5/ ng trũn bng tip tam giỏc: L ng trũn tip xỳc vi cnh ca tam giỏc v tip xỳc vi cỏc ... ú gi l tam giỏc ni tip ng trũn - Tõm ca ng trũn ngoi tip tam giỏc l giao im ng trung trc cỏc cnh ca tam giỏc 4/ ng trũn ni tip tam giỏc: L ng trũn tip xỳc vi ba cnh ca tam giỏc Khi ú, tam giỏc...
 • 14
 • 409
 • 4

on tap hoc ki I toan 9 - hay

on tap hoc ki I toan 9 - hay
... -2 (m-3)(… - …) =……………………………………………… = - 4m2+ 42m - 90 -A = 4m 2- 42m - 90 = (2m) 2-2 .2m(… )+(….)2 - - 90 =(… - …)2 - …… NhËn thÊy: (… - …)2 ≥ v i m i gi¸ trÞ cđa m (… - …)2 - ……≥…… v i m i ... ®êng rßn t i I , AB c¾t QI t i K Chøng minh r»ng tø gi¸c PDKI n i tiÕp Chøng minh QB2 = QK.QI Chøng minh CI.CP = CK.CD Chøng minh IC lµ ph©n gi¸c gãc ngo i ®Ønh I cđa tam gi¸c AIB chøng minh CK.CD ... r»ng a Tø gi¸c CDIK n i tiÕp b Tø gi¸c CDPQ n i tiÕp c IK song song v i AB d §êng trßn ngo i tiÕp tam gi¸c AQP tiÕp xóc v i EA t i A B i : Cho tam gi¸c c©n ABC(CA=CB) I lµ trung i m cđa AB,...
 • 39
 • 246
 • 0

TIẾT 35-ÔN TẬP HỌC I,TOÁN 9

TIẾT 35-ÔN TẬP HỌC KÌ I,TOÁN 9
... x + 3) Kết hợp ĐKXĐ có A < x < Tiết 35: Ôn tập hc kỳ I I) Ôn tập lý thuyết : A) Chương I : B) Chương II : II) Bài tập : Bài tập nhà : d) Tìm GTNN P ( Tiếp tập trên) BT 31, 32, 33 SGK T 62 Xin ... x + 1).( x 3) = : = x x ( x 3)( x + 3)( x + 1) = x +3 Tiết 35: Ôn tập hc kỳ I I) Ôn tập lý thuyết : II) Bài tập : x x 3x + x Bài tập 1: Cho biểu thức P = x + + x x ữ: x 1ữ ữ ữ ... vào P ta : 3 3(2 3) P= = = = = 3( 2) = 3 43 x +3 + + Tiết 35: Ôn tập hc kỳ I I) Ôn tập lý thuyết : II) Bài tập : x x 3x + x Bài tập 1: Cho biểu thức A = x + + x x ữ: x 1ữ ữ ữ ...
 • 8
 • 317
 • 0

Đề cương ôn tâp học II- lớp 9

Đề cương ôn tâp học kì II- lớp 9
... Types of Relative Clauses ( Loại mệnh đề quan hệ) • Defining relative clauses ( Mệnh đề quan hệ hạn định): cung cấp thông tin cụ thể giúp ta xác định thông tin ai, ex: That’s the man who works ... hard all day * MĐTN đứng trước đứng sau mệnh đề Khi đứng trước mệnh đề chính, ta dùng dấu phẩy để phân cách hai mệnh đề ví dụ Khi đứng sau MĐC, ta không dùng dấu phẩy phân cách ex: He joined them ... That’s the man who works with my father • Non- defining relative clauses ( Mệnh đề quan hệ không hạn định): cho ta thông tin bổ sung danh từ vốn xác định ngầm xác định MĐQHKHĐ lược bỏ mà người đọc,...
 • 4
 • 288
 • 1

ôn tập hoc II toan 6

ôn tập hoc kì II toan 6
... ỉ 36 ưỉ 1ư ÷ E = ç 6, 17 + - ÷ç - 0, 25 ç ÷ç ÷ ç ÷ç ÷ è 97 øè3 12 ø Câu 2: Tìm x + x) = 3 a) (3 b) 3,5 – x = c) x + 16 3 = -13,25 x = e) (3 + x) = 3 f) x + 16 = -13,25 −7 −5 ... nào? Câu 4: Góc gì? Góc vuông gì? Góc bẹt gì? Câu 5: Hai góc kề nhau?Hai góc phụ ?Hai góc bù nhau? Câu 6: Tam giác ABC gì? Câu 7: Đường tròn tâm O, bán kính R gì? II. BÀI TẬP VẬN DỤNG Câu : Cho (A;3cm) ... học sinh giỏi chiếm 1/5 số học sinh lớp Số học sinh chiếm 3/8 số học lại Tìm số học sinh loại Câu 6: Một lớp học có 40 học sinh Số học sinh giỏi chiếm 25% số học sinh lớp Số học sinh trung bình bằng2/5số...
 • 5
 • 164
 • 0

Đề cương ôn tập học II Toán 6.doc

Đề cương ôn tập học kì II Toán 6.doc
... trường học có 1200 học sinh Số học sinh trung bình chiếm số ; số học sinh chiếm tổng tổng số , lại học sinh giỏi Tính số học sinh giỏi trường Bài : Lớp 6B có 48 học sinh Số học sinh giỏi số học ... sinh lớp , Số học sinh trung bình 25% số học sinh lớp , lại học sinh Tính số học sinh lớp Bài : Ba lớp trường THCS có 120 học sinh Số học sinh lớp 6A chiếm 35% số học sinh khối Số học sinh lớp ... học sinh lớp 6A chiếm 35% số học sinh khối Số học sinh lớp 6C chiếm số học sinh 10 khối , lại học sinh lớp 6B Tính số học sinh lớp 6B Bài ; Trên mặt phẳng bờ chứa tia Ox vẽ xÔy = 600 , xÔz =...
 • 2
 • 390
 • 4

giáo án ôn tập học ii – văn 9 tham khảo hay

giáo án ôn tập học kì ii – văn 9 tham khảo hay
... Xã hội GIÁO ÁN ÔN TẬP HỌC KÌ II VĂN Tuần : : Ôn tập VB nghị luận + Luyện tập văn nghị luận tư tưởng đạo lí A/ Mục tiêu học: HS ôn tập, củng cố kiến thức văn bản: Bàn đọc sách luyện tập vấn ... phụ HS: ôn tập kiến thức văn bản:Bàn đọc sách luyện tập vấn đề tư tưởng đạo lí Giáo án ôn tập Ngữ Văn Năm học 2014-2015 C/ Lên lớp 1.Tổ chức: 2.Kiểm tra: Kết hợp ôn tập 3.Bài I/ Ôn tập Văn : Bàn ... 3.Bài Giáo án ôn tập Ngữ Văn Năm học 2014-2015 I Ôn tập văn : Tiếng nói văn nghệ (Nguyễn Đình Thi) A / KIẾN THỨC CƠ BẢN : 1.Tác giả: Nguyễn Đình Thi ( 192 4- 2003), quê Hà Nội, hoạt động văn nghệ...
 • 76
 • 441
 • 1

đề cuơng ôn tập học II toán 7

đề cuơng ôn tập học kì II toán 7
... N, M + N c) Tìm nghiệm đa thức P(x) = – 2x Bài 3: Số HS giỏi lớp khối ghi lại sau: Lớp 7A 7B 7C 7D 7E 7G 7H Số HS giỏi 32 28 32 35 28 26 28 a) Dấu hiệu gì? Cho biết đơn vị điều tra b) Lập bảng ... đoạn thẳng III/ Bài tập hình học 1.Bài tập trắc nghiệm: Câu 1: ∆ ABC cân A, Cạnh BC gọi : A Cạnh bên ; B Cạnh đáy ; C Cạnh huyền ; Câu 2: ∆ MNH vuông M, Cạnh HN gọi : D Cạnh góc vuông 8 14 ... e)Giá trị có tần số : A 10 ; B ; C .7 ; M0 = f)Mốt dấu hiệu A 10 ; B ; C .7 ; Câu 8: Đâu đơn thức biểu thức đây: A 5x + ; B 2(x + y)3 ; C 7( x – y ) 3y z + 7x3y z -14x3y z : Câu 9: Tổng đa thức...
 • 5
 • 146
 • 2

De cuong on tap hoc ki 2 Toan 9

De cuong on tap hoc ki 2 Toan 9
... B 25 cm2 C cm cm2 D 25 cm2 cm2 C cm2 D l.R m C 23 .Din tớch hỡnh qut trũn cung 600 ca ng trũn cú bỏn kớnh bng cm l: A cm2 B cm D C 2cm 22 .Din tớch hỡnh trũn cú ng kớnh cm bng: A 25 cm2 D cm2 ... phng trinh sau: a x2 - x - = b 3x2 + 2x - = c x x + = Bài 6: a d Bài 7: d 3x2 - 4x - = e 2x2 - x - = f x2 - 2x - = Giai phng trinh sau: -3x2 + 14x = b -7x2 + 4x = 2x2 = e 3x2 7x = Nhõm nghiờm ... 9x 32 = 4x2 11x + = x2 3x 10 = x2 + 6x + = x2 6x + = c u + v = 5; u.v = -24 d u - v = 10; u.v = -21 Bài 9: Giải phơng trình quy phơng trình bậc hai sau Bài 9. 1: PT trùng phơng a x4 9x2...
 • 18
 • 186
 • 2

Ôn tập học II Toán 8

Ôn tập học kì II Toán 8
... diện tích toàn phần 96cm2 Bài 10 Các kích thước hình hộp chữ nhật 3cm, 5cm, 8cm Thể tích hình hộp chữ nhật Chúc em ôn tập tốt ! Bài : Cho hình thang cân MNPQ (MN // PQ, MN < PQ), NP = 15 cm, đường ... số diện tích hai tam giác ABH CBA Bài Cho tam giác vuông ABC ( Â = 90 0) có AB = 9cm,AC = 12cm.Tia phân giác góc A cắt BC D Từ D kẻ DE vuông góc với AC (E thuộc AC) a) Tính độ dài đoạn thẳng ... B HÌNH HỌC Bài Cho tam giác ABC vuông A đường cao AH Biết AB = 12cm, AC = 16cm a) Chứng minh: ∆HBA ∆ABC b) Tính BC;...
 • 3
 • 60
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề cương ôn tập học kì ii toán 6ôn tập học kì i toán 9ôn tập học kì ii toán 6giáo án ôn tập học kì 1 toán 9ôn tập học kì 1 toán 9đề cương ôn tập học kì 1 toán 9đề cương ôn tập học kì ii toán 7ôn tập học kì 2 toán 9đề cương ôn tập học kì i toán 9giáo án ôn tập học kì 2 toán 9ôn tập học kì ii toán 8dap an ôn tập học kì ii toán 11đề cương ôn tập học kì ii môn toán 9đề cương ôn tập học kì ii môn toán 7đề cương ôn tập học kì ii môn toán 6Bài 20. Châu ÂuBài 4. Sông ngòiBài 5. Phan Bội Châu và phong trào Đông duTuần 1-2-3-4-6-7-8. Luyện tập tả cảnhKịch bản MC dẫn chương trình chào đón tân sinh viênKịch bản lễ mit-tinh chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20-11Kịch bản MC dẫn chương trình tổng kết cuối nămhội chứng tiêu chảy ở lợn do vi khuẩnisa server 2006 internet security accerlerationtin học chuyên ngành điện cơ MATLAB ỨNG DỤNGtổng quan về nhà máy lọc dầu dung quấttâm lý học ứng dụng trong kinh doanhĐỀ KIỂM TRA TOÁN 9 HKIxây dựng hệ thống phát hiện và phòng chống xâm nhập (NIDS) mô phỏng trên phần mềm snortkế hoạch truyền thông ra mắt sản phẩm my vita beauty collagen của công ty cp saigon pharma (spm)phân tích thiết kế hệ thống quản lý khách hàng cho ngân hàng techcombankthu hút và sử dụng nguồn vốn oda nhật bản tại việt nam giai đoạn 1992 2014 thực trạng và giải phápcông tác “định vị thị trường” qua hoạt động marketing của th truemilkẢnh hưởng của t6p lên sự ra hoa ở arabidopsis thalianathị trường ngoại hối london