Mẹo học nhanh công thức Vật lý

nhớ nhanh công thức vật

nhớ nhanh công thức vật lý
... Wđ = W sin (ωt + ϕ ) Chạy nhanh (động năng) bị xỉn => tính theo sin 14 Cơ I = m.R ωlòxo = E= K A2 Em (k) ảnh chia hai 15 Tần số góc chu kì k m Ai = muốn rụng Pt đ.l.h vật rắn quay M = I γ Mua ... ) Tình-em-nhỏ-bé = nhớ tình-anh Mua gà luộc nhân (1 trừ cos góc-lệch) 12 Thế 18 Sự biến thiên chu kì lắc đơn Wt = W cos2 (ωt + ϕ ) Bị cột (thế năng) => tính theo cos Đảo = nhớ người +Min (2n ... diện tích S u r r Song => tiêu (tiêu điểm) Φ = N.B.S.cos( B, n) Phải ni bác sáu (bé, nhỏ)/ phải nhớ bác sĩ Tiêu => song Tâm => đối (dội ngược lại) cóc (bé, nhỏ) r u r Đỉnh => xứng (đối xứng qua...
 • 6
 • 2,457
 • 98

Nhớ nhanh công thức vật 12

Nhớ nhanh công thức vật lý 12
... g l T l g => ghd = 2 gl (1 cos ) Lc cng dõy: T= mg(3 cos cos ) Tmax = g l mg(3 cos ) A12 A2 A1 A2 cos( ) A1 sin A2 sin A1 cos A2 cos Tng quỏt A1 A2 A A1 A2 SểNG C HC Biu ... õm: L(B) = log I I0 =( ) = Mch ch cú R: = 0, uR , i cựng pha Mch ch cú cun cm L: Z L L uL nhanh pha hn i : 2 Mch ch cú t in C: cos R Z Mch RLC cng hng: Thay i L, C, n Khi ú Zmin = R...
 • 7
 • 4,806
 • 151

Tuyệt chiêu nhớ nhanh công thức vật 10

Tuyệt chiêu nhớ nhanh công thức vật lý 10
... 4π l .107 Góc quay Biển-lớn = biển-nhỏ nhớ chia li chia 10 triệu ∆ϕ = ω ∆t 25.Hệ số tự cảm Phi = ơm tơi S N 2 Tốc độ góc L = 4π ω = 2.π f 10 l Lan-lớn = bốn pi sợ anh-bình (N ) chia (10 triệu ... số góc riêng d = n.λ Đảo = nhớ người ω= +Min L.C (2n + 1).λ λ Ơm = (loi choi) [lửa cháy] d= = nλ + 2 35 S.đ.đ cực đại cuộn dây Đảo = lẻ người chia hai E0 = ω N Φ Đảo = nhớ người cộng nửa người ... S 32.Độ bội giác kính lúp u r r Φ = N.B.S.cos( B, n) Đ GL = KL Phải ni bác sáu (bé, nhỏ)/ phải nhớ bác sĩ cóc l+ d' (bé, nhỏ) ru r +Gạo-lức Φ = S.N.B.cos(n, B) Trên: khơng-luộc đỏ Phi sang Nhật...
 • 5
 • 331
 • 7

Nhớ nhanh công thức vật trước khi thi

Nhớ nhanh công thức vật lý trước khi thi
... Wlktrước W = (msau - mtrước)c2 W = Wđsau - W trước P = npε = n p hc  Ống Rơnghen: + Động e đến đối âm cực: Wd  eU AK + Bước sóng ngắn tia X:  max  eU AK ⟹ min  hc eU AK Chiếu xạ vào vật ...  ZC ; cosφ = Pmax = U R + Nếu R thay đổi - R  ZL  ZC ; cosφ = Máy biến áp: * .Công thức U1  N1  I U2 N2 I1 * .Công suất hao phí đường dây: P  P R (W) U2 * Độ giảm đường dây U  U di  U ... trường n = c/v Công thức Anhxtanh:   A  Wdomax Hiệu suất lượng tử n Với I = ne e H e V =  R thể tích hạt nhân 3 Độ hụt khối Năng lượng liên kết: Wlk  mc *NLLK riêng: Wlkr  W = (Mtrước – Msau)...
 • 2
 • 692
 • 24

tuyệt đỉnh nhớ nhanh công thức vật

tuyệt đỉnh nhớ nhanh công thức vật lý
... |qn| vợ bé sợ (vợ, bỏ) Đỉnh => xứng (đối xứng qua trục chính) 21.Từ thơng qua diện tích S u r r 32.Độ bội giác kính lúp Φ = N.B.S.cos( B, n) Đ Phải ni bác sáu (bé, nhỏ)/ phải nhớ bác sĩ cóc G L = ... số góc riêng d = n.λ Đảo = nhớ người ω= +Min L.C (2n + 1).λ λ Ơm = (loi choi) [lửa cháy] d= = nλ + 2 35 S.đ.đ cực đại cuộn dây Đảo = lẻ người chia hai E0 = ω N Φ Đảo = nhớ người cộng nửa người ... 24.Từ trường ống dây Gà-luộc-vơ = dây đậu N I B = 4π *Lớp 12 l.107 Góc quay Biển-lớn = biển-nhỏ nhớ chia li chia 10 triệu ∆ϕ = ω ∆t 25.Hệ số tự cảm Phi = ơm tơi S N 2 Tốc độ góc L = 4π 10 l ω...
 • 5
 • 161
 • 0

Mẹo vui học công thức vật

Mẹo vui học công thức vật lý
... Mơmen q.tính chất điểm, vành tròn & trụ rỗng 1J = H A I = m.R Nửa lỉ Ai = muốn rụng Nửa Pt đ.l.h vật rắn quay 27.Khúc xạ ánh sáng M = I γ n1.sini=n2.sinr Mua = gạo-màu Anh sợ ít, anh hai sợ rờ ... vân sáng R = q.B = e.B bậc k Rượu = vợ mua (q Bác) λ D Rượu = mua chia (em bé) x=k   a 38 Cơng thức Anhxtanh Ít = người đạp lên anh ε = h f a.x Em = hai fai = hao phí +=> bước sóng λ =   39 Liên...
 • 5
 • 258
 • 1

Ôn TN12-Các công thức vật nhanh - Dao động

Ôn TN12-Các công thức vật lý nhanh - Dao động
... Chu kỳ dao động thay đổi chu kì * Trong dao động: T= -> m = ( m tỉ lệ thuận với T² ) m = m1 + m2 > T² = (T1)² + (T2)² m = m1 - m2 > T² = (T1)² - (T2)² Còn k = ( k tỉ lệ ... xét rút từ công thức * Thay đổi thành phần : * t: thay đổi nhiệt độ = βΔt đó: β - hệ số nở dài kim loại làm treo Δt - độ chênh lệch nhiệt độ = t2 - t1 t2 > t1 đ hồ chạy chậm ( ΔT = T2 - T1 > ) ... θ= ≈ Từ Bắc cực xích đạo g giảm, Δg = g'-g < -> ΔT =T' - T > đồng hộ chạy chậm Từ Xích đạo đến Nam Cực g tăng, Δg = g'-g > -> ΔT =T' - T < đồng hộ chạy nhanh lên Chú ý : Khi gặp thay đổi yếu...
 • 3
 • 896
 • 17

Các công thức vật nhanh

Các công thức vật lý nhanh
... dùng yếu tố để tính, yếu tố khác coi = ví dụ: hcao #0 hsâu=0 ngược lại * Một số nhận xét rút từ công thức * Thay đổi thành phần : * t: thay đổi nhiệt độ = βΔt đó: β - hệ số nở dài kim loại làm treo ... hồ chạy nhanh ( ΔT = T2 - T1 < ) *khi đưa lên độ cao h:đưa đ.hồ lên độ cao h = > > chạy chậm *khi đưa xuống độ sâu:đưa đ.hồ xuống độ sâu h = > > chạy chậm * số giây đ.hồ chạy chậm ( nhanh) ... T > đồng hộ chạy chậm Từ Xích đạo đến Nam Cực g tăng, Δg = g'-g > -> ΔT =T' - T < đồng hộ chạy nhanh lên Chú ý : Khi gặp thay đổi yếu tố phải cộng thêm ví dụ thay đổi nhiệt độ độ cao thì: =+...
 • 2
 • 1,428
 • 12

Cong thuc vat ly 10 hoc ky I

Cong thuc vat ly 10 hoc ky I
... v i α góc tạo F1 F2 II BA ĐỊNH LUẬT NIU-TƠN Định luật I Niu-tơn : SGK Định luật II Niu-tơn :  F : lực tác dụng, đơn vị tính N (niu-tơn)    F a = hay F = ma m Định luậtIII Niu-tơn  v i a ... (niu-tơn) : số hấp dẫn v i : : kh i lượng chất i m thứ thứ hai r : khoảng cách hai chất i m, đơn vị tính m • Trọng lực :   p = mg g =G M ( R + h ) v i : p : trọng lực, đơn vị tính N (niu-tơn) ... : kh i lượng vật, đơn vị tính kg g : gia tốc r i tự M : kh i lượng Tr i Đất (M = 6 .102 4kg) R : bán kính Tr i Đất (R = 6400 km) h : độ cao vật so v i mặt đất, đơn vị tính m (mét) Lực đàn h i lò...
 • 3
 • 2,464
 • 138

Bài soạn Các mẹo vui để nhớ công thức vật

Bài soạn Các mẹo vui để nhớ công thức vật lý
... thơng minh F = qE đó! Phải qn em + U đặc trưng cho cách mắc A = qU + I, U ngược I tổng U ngược lại Anh qn ? + R ngược với C U = A/q => R// Cnt (cùng cách tính) Ừ anh /qn => R tổng C tổng đảo ngược ... qnh em đau /Anh qn em + K f2 (cách tính t.tự) Hiệu điện + f2 ngược với T2 (*) UMN = AMN /q = VM – VN 13 Tranzito U (UMN), anh (AMN), chia qui, vê đầu (VM – VN) Các cực B, C, E Năng lượng điện ... 34 Tần số góc riêng Đảo = nhớ người ω= +Min L.C (2n + 1).λ λ d= = nλ + Ơm = (loi choi) [lửa cháy] 2 35 S.đ.đ cực đại cuộn dây Đảo = lẻ người chia hai E0 = ω N Φ Đảo = nhớ người cộng nửa người...
 • 5
 • 3,351
 • 124

Công thức vật ôn thi Đại học và Cao đẳng

Công thức vật lý ôn thi Đại học và Cao đẳng
... hay ω = -Công suất tiêu thụ mạch có biến trở R đoạn mạch RLC cực đại R = |ZL – ZC| công suất cực đại Pmax = U2 | Z L − Z C | -Nếu đoạn mạch RLC có biến trở R cuộn dây có điện trở r, công suất ... đổi lượng phôtôn không đổi nên tần số phôtôn ánh sáng không đổi -Công thức Anhstanh, giới hạn quang điện, hiệu điện hãm: hf = hc =A+ E d max hc mv2 omax ; λo = ; Uh = e A λ -Điện cực đại cầu kim ... sáng có λ ≤ λo vào nó: Vmax = -Giữa n vân sáng (hoặc vân tối) liên tiếp n -1 khoảng vân n thi Tốt Nghiệp 2007-2008 E d max e Goodluck- Ôn Thi Tốt Nghiệp -Năm học :2007-2008 -Công suất nguồn...
 • 5
 • 1,064
 • 33

TÓM tắt CÔNG THỨC vật 12 luyện thi đại học

TÓM tắt CÔNG THỨC vật lý 12           luyện thi đại học
... Tóm tắt cơng thức vật 12 Luyện thi đại học 2013 - Vật có vận tốc lớn qua VTCB, nhỏ qua vị trí biên nên khoảng thời gian qng đường lớn vật gần VTCB nhỏ gần vị trí ... g ' = g + m u r F g'= g− + Nếu F hướng lên m 12 Sự thay đổi chu kì dao động lắc đơn: TRẦN THỊ CÚC Page 12 Tóm tắt cơng thức vật 12 Luyện thi đại học 2013 l R+h  R  a Theo độ cao (vị trí địa ... THỊ CÚC Page 15 Tóm tắt cơng thức vật 12 Luyện thi đại học 2013  f = f0  Điều kiện T = T0 làm A ↑→ A Max ∈ lực cản môi trường C I Dao động tắt dần : ω = ω  Thế dao động tắt dần : Biên...
 • 32
 • 2,782
 • 15

TỔNG HỢP CÔNG THỨC VẬT ÔN THI ĐẠI HỌC 2014

TỔNG HỢP CÔNG THỨC VẬT LÝ ÔN THI ĐẠI HỌC 2014
... Email: Khanhcaphe@gmail.com Hệ thống công thức ôn - luyện thi đại học môn Vật 12 BÀI 3: CÔNG SUẤT VÀ CỰC TRỊ CÔNG SUẤT 1 .Công suất: P = UIcos = I2.R đó: - P công suất ( W ) - U hiệu điện hiệu ... Khanhcaphe@gmail.com Hệ thống công thức ôn - luyện thi đại học môn Vật 12 - Một vật dao động phát âm gọi nguồn âm - Sóng âm truyền môi trường đàn hồi ( rắn lỏng khí…) - Sóng âm không truyền chân không - Tính ... Email: Khanhcaphe@gmail.com Hệ thống công thức ôn - luyện thi đại học môn Vật 12 BÀI TOÁN Bài toán K Gắn m1 Bài toán Với lắc lò xo treo thẳng đứng ta có công thức sau: m l ( P = Fdh  mg = kl...
 • 73
 • 4,016
 • 9

Công thức vật giải nhanh full

Công thức vật lý giải nhanh full
... Thi Đại Học Mơn Vật Lí Sưu tầm : Hàn Quốc Hùng - Tel: 0988.005.010 2  Tài Liệu Ơn Thi Đại Học Mơn Vật Lí   ƠN TẬP KIẾN THỨC CƠ BẢN Kiến thức tốn bản: a Đạo hàm số hàm sử dụng Vật Lí: Hàm số Đạo ... n2 k2 Chu kì thay đổi khối lượng: Gắn lò xo k vào vật m1 được chu kỳ T1, vào vật m2 được T2, vào vật khối  lượng m1 + m2 được chu kỳ T3, vào vật khối lượng m1 – m2 (m1 > m2) được chu kỳ T4.  ...  ln cùng chiều với chiều cđ   + v ln sớm pha    so với x   + Vật cđ theo chiều dương thì v > 0, theo chiều âm thì v ...
 • 96
 • 3,021
 • 178

Xem thêm

Từ khóa: nhớ nhanh công thức vật lý 12cách nhớ nhanh công thức vật lý 12cách nhớ nhanh công thức vật lýcách học thuộc công thức vật lý 12meo hoc thuoc cong thuc vat li 12cách học thuộc công thức vật lý 10bi quyet hoc thuoc cong thuc vat ly 12meo hoc cong thuc vat ly 10mẹo nhớ công thức vật lýcách học công thức vật lýcông thức vật lý cơ họccông thức vật lý trung học cơ sởcông thức vật lý trung học phổ thôngcác công thức vật lý lớp 11 học kì 2công thức vật lý 12 ôn thi đại họcTai lieu cau hinh co ban sophos UTM v9 2015012193 nguyen nhat minh phuong 310 316phương pháp làm bánh flan tại nhàKSCL anh 9 lần 1 vĩnh tường 2017 2018KSCL sinh 9 lần 1 vĩnh tường 2017 2018Khảo sát về CNTT trong giáo dục tại Việt Nam Hiện trạng và mục tiêu đến năm 2020ứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán phương trình, bất phương trìnhứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán phương trình, bất phương trìnhỨng dụng Mũ Logarit vào giải bài toán Bài toán lãi képBài tập vận dụng cao, ứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán mặt cầuBai_tap_trac_nghiem_Dong_hocKẾ HOẠCH DẠY TỰ CHỌN CHỦ ĐỀ BÁM SÁT MÔN TOÁN KHỐI 6gián án xác suất thống kê220 IELTS SPEAKING TOPICS_03국어1권Trao đổi nước và khoáng ở thực vậtBÀI 7:THỰC HIỆN NỀN KINH TẾ NHIỀU THÀNH PHẦN VÀ TĂNG CƯỜNG VAI TRÒ QUẢN LÍ KINH TẾ CỦA NHÀ NƯỚCBài 2: THỰC HIỆN PHÁP LUẬTBài 3: CÔNG DÂN BÌNH ĐẲNG TRƯỚC PHÁP LUẬTBÀI 5: QUYỀN BÌNH ĐẲNG GIỮA CÁC DÂNTỘC TÔN GIÁO