20160414 MoonTV toan 09 so 9 de thi

Chuyên đề bồi dưỡng đề thi toán, toán học lớp 9, , đề thi lớp 9 ,đề thi học sinh giỏi, học sinh giỏi lớp 9 pdf

Chuyên đề bồi dưỡng đề thi toán, toán học lớp 9, , đề thi lớp 9 ,đề thi học sinh giỏi, học sinh giỏi lớp 9 pdf
... cựng bng nờn (92 )99 5 = 8 199 5 tn cựng bng Do ú : 91 991 = (92 )99 5 .9 cú ch s tn cựng l c 3 199 1 = (34) 497 .33 = 81 497 .27 Suy 3 199 1 cú ch s tn cựng l d 2 199 1 = (24) 197 .23 = 16 197 Suy 2 199 1 cú ch s tn ... a) 6 199 1 , b) 91 991 c) 3 199 1 d) 2 199 1 Gii: a Mt s tn cựng bng dự nõng lờn bt k ly tha t nhiờn khỏc no cng tn cựng bng Do ú 6 199 1 cú ch s tn cựng l b 91 991 = (92 )99 5 .9 Mt s tn cựng bng 1, dự nõng ... sau õy : 7, 1 1, 1 3, 1 7, 1 9, 2 3, 2 9, 31 i vi tớch th hai, ta cú : 1 1, 1 3, 1 7, 1 9, 23 i vi tớch th ch cú mt s l Nh vy tng ca tt c cỏc tớch trờn bng : 30.(7 + 11 + 13 + 17 = 19 + 23 + 29 + 31) +...
 • 81
 • 469
 • 6

ĐỀ SỐ 9 - ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2011 Môn: Tiếng Anh – Khối D ppsx

ĐỀ SỐ 9 - ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2011 Môn: Tiếng Anh – Khối D ppsx
... very bad condition/ and it need/ a lot/ work - 41 We finish/ most/ it now/ and it look/ very nice - 42 John and I/ decide/ give/ house warming party/ October 2nd - ... busy 39 As you know, we bought a new house in May 40 It was in very bad condition and it needed a lot of work 41 We have finished most of it now and it looks very nice 42 John and I have decided ... was 25 living 29 lived A at all A than 10 A Whatever 11 A whose 13 D of 14 A called me up 17 foreseeable 20 skilled 22 born 26 had 30 himself 23 a 27 of 18 distinguish 24 he 28 read Câu 5: (15...
 • 4
 • 134
 • 1

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC SỐ 9 - ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC 2011 MÔN VẬT LÝ KHỐI A docx

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC SỐ 9 - ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC 2011 MÔN VẬT LÝ KHỐI A docx
... = UOcos(  t - ) (V) i =  IOcos(  t - )A A Hộp X ch a L C B Hộp X ch a R C C Hộp X ch a R L Trang 4/5 - đề thi 132 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC SỐ D Không đủ kiện xác đònh phần tử ch a hộp X Câu 58: ... =1m D =0,1m Trang 3/5 - đề thi 132 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC SỐ Câu 42: Một dao động điều hồ theo thời gian có phương trình x = Asin (ωt + φ) động dao động điều hồ với tần số: A ω’ = ω B ω’ = ω/2 ... trì dao động với hiệu điện cực đại tụ 6V A 2,15mW B 137W C 513W D 137mW Trang 2/5 - đề thi 132 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC SỐ Câu 27: Một lắc đơn có chiều dài l thực dao động thời gian t Nếu thay...
 • 5
 • 181
 • 0

ĐỀ THI THỬ SỐ 9 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP SỐ 1 Môn: Tiếng Anh ppsx

ĐỀ THI THỬ SỐ 9 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP SỐ 1 Môn: Tiếng Anh ppsx
... played football was in 19 9 1 A I haven’t played football in 19 9 1 B I haven’t played football since 19 9 1 C I didn’t play football in 19 9 1 D I last played football since 19 9 1 38.Shall we go for a ... believe that 13 is an unlucky number A It was believed that 13 is an unlucky number B That 13 is an unlucky number is believed C 13 is believed an unlucky number D It is believed that 13 is an unlucky ... computing C Any time after next week D Anything to with computers 26 You should give smoking It is harmful to your health A up B of C in D to 27 At this moment, the team … the game among themselves...
 • 3
 • 124
 • 0

ĐỀ THI THỬ SỐ 9 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP SỐ 1 pptx

ĐỀ THI THỬ SỐ 9 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP SỐ 1 pptx
... played football was in 19 9 1 A I haven’t played football in 19 9 1 B I haven’t played football since 19 9 1 C I didn’t play football in 19 9 1 D I last played football since 19 9 1 38.Shall we go for a ... believe that 13 is an unlucky number A It was believed that 13 is an unlucky number B That 13 is an unlucky number is believed C 13 is believed an unlucky number D It is believed that 13 is an unlucky ... computing C Any time after next week D Anything to with computers 26 You should give smoking It is harmful to your health A up B of C in D to 27 At this moment, the team … the game among themselves...
 • 3
 • 162
 • 0

Đề số 9: ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC THÁNG 03/2011 MÔN HOÁ HỌC docx

Đề số 9: ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC THÁNG 03/2011 MÔN HOÁ HỌC docx
... C3H7CHO D Không xác định Câu 29: Trong trình điện phân dung dịch KCl, trình sau xảy cực dương (anot) A ion Cl bị oxi hoá B ion Cl bị khử + C ion K bị khử D ion K+ bị oxi hoá Câu 30: Để làm mềm loại ... bị ăn mòn điện hoá không khí ẩm, nhận định sau đúng? A Tinh thể sắt cực dương, xảy trình khử B Tinh thể sắt cực âm, xảy trình oxi hoá C Tinh thể cacbon cực dương, xảy trình oxi hoá D Tinh thể ... chất oxi hoá B Al chất khử, nguyên tử O NaOH đóng vai trò chất oxi hoá C Al chất khử, nguyên tử H H2O đóng vai trò chất oxi hóa D Al chất khử, nguyên tử H NaOH H2O đóng vai trò chất oxi hoá Câu...
 • 4
 • 170
 • 0

Đề mẫu Thi HKI Toán 10 số 9

Đề mẫu Thi HKI Toán 10 số 9
... Đáp án Đề thi Khối 10 - Toán - Ban Cơ Bản Bài 1: (1 điểm) m(m-1)x=m(x+3)-6 Khai triễn đưa dạng: m(m-2)x= 3(m-2) ... điểm Nếu 0,25 điểm phương trình có nghiệm: Nếu m = phương trình vô nghiệm Nếu m = phương trình vô số nghiệm 0,25 điểm 0,25 điểm Bài 2: (2 điểm) Câu 1: (1 điểm) Với phương trình trở thành: 2x + =...
 • 3
 • 173
 • 0

Đề mẫu thi HKI Toán 6 số 9

Đề mẫu thi HKI Toán 6 số 9
... LUẬN (6 điểm): Câu Đáp án a/ 75-(3.5 -4.2 )=75-(3.25-4.8)= =75-43=32 b/ (-17)+5+(-3)+17=[(-17)+17]+[5+(-3)]= = + =2 Gọi số học sinh trường a a chia hết cho 30, 36, 40 700 ≤ a ≤ 800 a∈ BC(30, 36, ... 40 700 ≤ a ≤ 800 a∈ BC(30, 36, 40) 700 ≤ a ≤ 800 BCNN(30, 36, 40) = 360 a∈ {0; 360 ; 720; 1080;… } Do 700 ≤ a ≤ 800 nên a = 720 Vậy, số học sinh trường 720 a/ - Vẽ hình đúng, xác - Tính IN = 3cm...
 • 2
 • 210
 • 0

Đề mẫu thi HKI Toán 8 số 9

Đề mẫu thi HKI Toán 8 số 9
... Môn: TOÁN - Lớp I.TRẮC NGHIỆM (4 điểm) Mỗi câu 0,5 điểm Câu 1.D Câu B Câu B Câu B Câu 2.C Câu C Câu A...
 • 2
 • 148
 • 0

Gián án Đề TK thi HK I Toán 11 số 9

Gián án Đề TK thi HK I Toán 11 số 9
... B I B i Câu 2 i m a 1đ Câu b 1đ ĐK: ĐÁP ÁN VÀ THANG I M N I DUNG π 2x + ≠ k π π π ⇔ x ≠ − +k , k ∈¢  π  π Vậy D = ¡ \ − + k , k ∈ ¢    + cosx = 0: Không thoả mãn phương trình + Chia hai ... suất biến cố A P (A ) = B i 2 i m Câu a 1đ ∀n ∈ ¥ , ta có: 2(n + 1) − 2n − un +1 − un = − 3(n + 1) + 3n + = >0 (3n + 5)(3n + 0,5đ S 11 = 176  ⇔ Ta có:  u11 − u1 = 30  0,25đ 11 u1 + u11 = ... N M C B I Câu b 1đ + S i m chung (SAB) (SCD) + Trong (ABCD), g i I = AB ∩ CD ⇒ S i m chung (SAB) (SCD) Vậy: (SAB ) ∩ (SCD ) = SI + SC ⊄ (MNP) MN / / AD mµ MN ⊂ (MNP ), AD ⊂ (SAD ) i m P l...
 • 4
 • 152
 • 0

Tài liệu ĐỀ THI THỬ ĐH TOÁN 2011 SỐ 9

Tài liệu ĐỀ THI THỬ ĐH TOÁN 2011 SỐ 9
... 20 09 20 09 Ta có: (1 + i ) = C20 09 + iC20 09 + + i 2009C20 09 0,25 (1,0) 2006 2008 C20 09 − C20 09 + C20 09 − C20 09 + − C20 09 + C20 09 + 2007 20 09 (C20 09 − C20 09 + C20 09 − C20 09 + − C20 09 + C20 09 )i ... i) 20 09 nờn A = 21004 20 09 2 20 09 20 09 + Ta có: (1 + x) = C20 09 + xC20 09 + x C20 09 + + x C20 09 2008 20 09 Cho x=-1 ta có: C20 09 + C20 09 + + C20 09 = C20 09 + C20 09 + + C20 09 2008 20 09 20 09 Cho ... 2006 2008 ( A + B ) , với A = C20 09 − C20 09 + C20 09 − C20 09 + − C20 09 + C20 09 2 2006 2008 B = C20 09 + C20 09 + C20 09 + C20 09 + C20 09 + C20 09 + Ta có: (1 + i )20 09 = (1 + i )[(1 + i ) ]1004 = (1...
 • 9
 • 219
 • 1

Bài giảng ĐỀ THI THỬ ĐH TOÁN 2011 SỐ 9

Bài giảng ĐỀ THI THỬ ĐH TOÁN 2011 SỐ 9
... 20 09 20 09 Ta có: (1 + i ) = C20 09 + iC20 09 + + i 2009C20 09 0,25 (1,0) 2006 2008 C20 09 − C20 09 + C20 09 − C20 09 + − C20 09 + C20 09 + 2007 20 09 (C20 09 − C20 09 + C20 09 − C20 09 + − C20 09 + C20 09 )i ... i) 20 09 nờn A = 21004 20 09 2 20 09 20 09 + Ta có: (1 + x) = C20 09 + xC20 09 + x C20 09 + + x C20 09 2008 20 09 Cho x=-1 ta có: C20 09 + C20 09 + + C20 09 = C20 09 + C20 09 + + C20 09 2008 20 09 20 09 Cho ... 2006 2008 ( A + B ) , với A = C20 09 − C20 09 + C20 09 − C20 09 + − C20 09 + C20 09 2 2006 2008 B = C20 09 + C20 09 + C20 09 + C20 09 + C20 09 + C20 09 + Ta có: (1 + i )20 09 = (1 + i )[(1 + i ) ]1004 = (1...
 • 9
 • 238
 • 1

Xem thêm