Phân tích tài chính HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP.doc

MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP.doc
... xuất, kinh doanh _ Một số tiêu đánh giá khái quát tình hình hoạt động doanh nghiệp _ Phương hướng sản xuất kinh doanh kỳ tới _ Các kiến nghị 1.3 Phương pháp phân tích tài chính của doanh nghiệp: ... phương thức kinh doanh doanh nghiệp SVTH: NGUYỄN HOÀNG NGỌC TRÂM Trang GVHD: Th.S PHẠM THỊ KIM DUNG CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY thời kỳ hoạt động kinh doanh đem lại ... CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY cuối kỳ Từ thiết lập mức ngân quỹ dự phòng tối thiểu cho doanh nghiệp nhằm mục tiêu đảm bảo chi trả 1.2.4 Thuyết minh báo cáo tài chính: ...
 • 18
 • 422
 • 5

Nâng cao hiệu quả phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Sản xuất và Dịch vụ MS

Nâng cao hiệu quả phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Sản xuất và Dịch vụ MS
... CHÍNH TẠI CÔNG TY CP SẢN XUÂT VÀ DỊCH VỤ MS (CÔNG TY MS) 2.1 Khái quát về Công ty CP Sản xuất & Dịch vụ MS 2.1.1 Thông tin bản về doanh nghiệp Công ty Cổ phần Sản xuất Dịch vụ MS được thành ... thuyết hiệu phân tích tài chính doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng phân tích tài chính tại Công ty CP Sản xuất & Dịch vụ MS Chương 3: Một số giải pháp nâng cao hiệu phân tích tài chính ... tích tài chính tại Công ty CP Sản xuất & Dịch vụ MS CHƯƠNG 1: LÝ THUYẾT VÀ HIỆU QUẢ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 1.1 Khái niệm phân tích tài chính doanh nghiệp Phân tích tài doanh...
 • 73
 • 254
 • 1

Phân tích tài chính doanh nghiệp - Tình hình tài chính tại công ty HOA SEN

Phân tích tài chính doanh nghiệp - Tình hình tài chính tại công ty HOA SEN
... MTV nhựa Hoa Sen Công ty TNHH MTV Tôn Hoa Sen Phú Mỹ Công ty TNHH MTV Bất động sản Hoa Sen CTCP TV-TM-DV Hoàng Quân Bình Thuận Công ty liên kết Công ty CP tiếp vận Cảng Quốc Tế Hoa Sen- Gemadept ...  Những công ty thành viên Vốn điều lệ (tỷ đồng) 16.28 280 150 Công ty Công ty TNHH MTV Vận tải khí Hoa Sen Công ty TNHH MTV Tôn Hoa Sen Công ty TNHH MTV Vật liệu xây dựng Hoa Sen Công ty TNHH ... EPS công ty Sau đây, ta so sánh tiêu tài Hoa Sen với vài doanh nghiệp ngành vào 8-2 010 Vòng quay hàng tồn kho, vòng quay khoản phải thu tài sản cố định Hoa Sen thấp công ty khác Khả toán hành Hoa...
 • 18
 • 395
 • 1

Tài liệu Chương trình giảng dạy về kinh tế: Phân tích tài chính docx

Tài liệu Chương trình giảng dạy về kinh tế: Phân tích tài chính docx
... toán (Tổng kết tài sản) Các bảng phân tích độ nhạy Các bảng tính phân tích mô phỏng, ước lượng rủi ro Nguyễn Minh Kiều 16 Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright, 2004-2005 Phân tích tài - Bài giảng ... án tốt 12 Nguyễn Minh Kiều Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright, 2004-2005 Phân tích tài - Bài giảng tuần Phân loại dự án đầu tư • Dựa vào mục đích dự án DA đầu tư tài sản cố đònh DA thay nhằm ... án Phân tích rủi ro dự án Giới thiệu chung Nguyễn Minh Kiều Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright, 2004-2005 Phân tích tài - Bài giảng tuần Những quan tâm đến dự án? • Chủ đầu tư • Người tài...
 • 38
 • 245
 • 0

Tài liệu Tổng quan về phân tích tài chính ppt

Tài liệu Tổng quan về phân tích tài chính ppt
... liên quan đến định nguồn vốn hoạt động doanh nghiệp 1.3 Quyết định quản lý tài sản Loại định thứ ba quản trị tài định quản trị tài sản Một tài sản mua sắm nguồn tài trợ sử dụng để mua sắm tài ... phát sinh tạo báo cáo tài phục vụ cho việc quản lý, kiểm soát hoạch định tài công ty Một báo cáo tài tạo ra, phòng tài hay phận tài vụ sử dụng báo cáo tài để tạo thông tin tài phục vụ cho việc ... trường tài chính, (2) tổ chức tài (3) công cụ tài Mối quan hệ đơn vị thặng dư đơn vị thiếu hụt vốn tạm thời qua hệ thống tài mô tả hình 1.4 Hình 1.4: Huy động phân bổ vốn qua hệ thống tài Đơn...
 • 16
 • 241
 • 1

phân tích tài chính doanh nghiệp qua bảng cân đối kế toán

phân tích tài chính doanh nghiệp qua bảng cân đối kế toán
... 0.96->0.89 b V ng qua hàng tồn kh ̀ ́ ̣ ̀ ̀ ́ ̣ ̀ Số ngày vòng quay: ̀ ̀ Vòng quay hàng tồn kho tăng từ 6.28 lên 8.68 ,bởi mà thời gian cho vòng quay giảm từ 57 ngày xuống 41 ngày c V ng qua kh ản phải ... m 44.21 chứng tỏ doanh nghiệp bị chi m d ng vốn o nên doanh nghiệp cần có biện pháp để thu hồi vốn nhằm m c đích đầu vào chi n lư c mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh II PHÂN TÍCH BÁO CÁO ... TÍCH BÁO CÁO KQKD B O C O K T QUẢ KINH DOANH M số CH TI U 2009 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch v 631,961,946,517 Các khoản giảm trừ doanh thu 5,007,793,443 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch 10 v...
 • 8
 • 756
 • 17

phân tích tài chính công ty an thái

phân tích tài chính công ty an thái
... 2002/2001 Phân tích tình hình tài công ty TNHH liên doanh CNTP An Thái GVHD: Trần T Thanh Phương Phân tích tình hình tài công ty TNHH liên doanh CNTP An Thái GVHD: Trần T Thanh Phương Căn vào bảng phân ... ĐVT: đồng Phân tích tình hình tài công ty TNHH liên doanh CNTP An Thái GVHD: Trần T Thanh Phương 38 Phân tích tình hình tài công ty TNHH liên doanh CNTP An Thái GVHD: Trần T Thanh Phương Công thức: ... hoạt động kinh doanh công ty khả quan Mặt khác vào năm 2002 nguồn vốn kinh doanh công ty có thay đổi Năm 2001 vốn kinh doanh công ty 12.109.803.742đ, sang năm 2002 vốn kinh doanh 16.037.806.106đ,...
 • 61
 • 249
 • 0

phân tích tài chính và dự báo

phân tích tài chính và dự báo
... hiệu riêng) Công ty trì đội xe tải giao hàng cho sở bán hàng gián tiếp  Sản xuất phân phối: Bộ phận Sản xuất Phân phối công ty Krispy Kreme (KKM & D) cung cấp hỗn hợp bột bánh doughnut độc quyền ... Krispy Kreme tháng 5/2004, 25% nhà phân tích khuyến nghị mua cổ phiếu Krispy Kreme, 50% đưa khuyến nghị xuống mức nắm giữ Bảng cung cấp bảng khuyến nghị nhà phân tích tổng hợp ước tính EPS Khi ... dịch mức thấp $ 10 cổ phần Hầu hết nhà phân tích cảm thấy người cho vay Krispy Kreme cấp cho công ty khoản hỗ trợ tình cảnh khó khăn hạn mức tín dụng, vài nhà phân tích cảm thấy công ty thực rơi...
 • 19
 • 254
 • 0

công thức phân tích tài chính doanh nghiệp

công thức phân tích tài chính doanh nghiệp
... TS LNST Doanh thu x = PM x AU Doanh thu Tổng TS Trong đó: PM: Lợi nhuận tiêu thụ phản ánh tỷ trọng lợi nhuận sau thuế doanh thu doanh nghiệp Khi PM tăng, điều thể doanh nghiệp quản lý doanh thu ... huy động vốn từ bên DN Nếu EM tăng chứng tỏ doanh nghiệp tăng vốn huy động từ bên 𝐑𝐎𝐀 = LNST Tổng TS = LNST Doanh thu x Doanh thu Tổng TS Công thức môn Phân tích tài BYDecision https://bydecision.wordpress.com/ ... nghĩa: Tỷ số phản ánh khả sinh lợi trước thuế lãi công ty, thường sử dụng để so sánh khả sinh lợi trường hợp công ty có thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp mức độ sử dụng nợ khác 10) Tỷ số lợi...
 • 7
 • 704
 • 13

Phân tích tài chính hoạt đông kinh doanh

Phân tích tài chính hoạt đông kinh doanh
... tượng nói @ Để phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp, người phân tích nội dung chủ yếu nào: Phân tích đánh giá thực trạng tình hình tài chính; Phân tích tình hình ... nào: Đầu tư tài chính ngắn hạn; Đầu tư tài chính dài hạn; Đầu tư tài chính dài hạn; Tổng tài sản; *Tổng tài sản; Đầu tư tài chính ngắn hạn; Đầu tư tài chính dài hạn; ... cần thiết phải phân tích nội dung nào là chủ yếu: *Phân tích tình hình đầu tư, công nợ và khả toán; Phân tích rủi ro tài chính của doanh nghiệp; Phân tích cấu của vốn,...
 • 15
 • 165
 • 0

Phân tích tài chính doanh nghiệp pot

Phân tích tài chính doanh nghiệp pot
... ng kinh doanh (n v tớnh) Nm 25- Tng doanh thu bỏn hng v cung cp dch v (Mó s 01) Trong ú: - Doanh thu bỏn hng - Doanh thu cung cp dch v 39 Nm trc - Doanh thu hp ng xõy dng (i vi doanh nghip ... qu kinh doanh ca doanh nghip, c bit l b phn li nhun c to t kt qu ca hot ng chớnh ca doanh nghip, ú l li nhun thun t hot ng KD tng li nhun thun, doanh nghip hoc l phi tng doanh thu thun, doanh ... nhun cha phõn phi 11- Nguyờn tc v phng phỏp ghi nhn doanh thu: - Doanh thu bỏn hng; - Doanh thu cung cp dch v; - Doanh thu hot ng ti chớnh; - Doanh thu hp ng xõy dng 12 Nguyờn tc v phng phỏp ghi...
 • 90
 • 289
 • 1

Luận văn tốt nghiệp: Phân tích tài chính Phần 1 doc

Luận văn tốt nghiệp: Phân tích tài chính Phần 1 doc
... CÔNG TY WACO 13 PHẦN II 15 I NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH 16 II NHIỆM VỤ, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH .18 III TIẾN HÀNH PHÂN TÍCH ... hoạt động từ ngày 11 /08 /19 92 theo Quyết đònh số 411 /GP-UB Ủy ban nhân dân Thành phố Hố Chí Minh Chức nhiệm vụ công ty a Chức - Về kinh doanh thương mại : SV: Nguyễn Quốc Vinh Phân tích Tài HD: ... KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 51 BẢNG PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 51 IV PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN .54 V PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH THANH TOÁN VÀ KHẢ NĂNG...
 • 14
 • 259
 • 0

Luận văn tốt nghiệp: Phân tích tài chính Phần 2 ppt

Luận văn tốt nghiệp: Phân tích tài chính Phần 2 ppt
... kinh doanh (20 - (21 +22 )) Lợi tức hoạt động tài Lợi tức bất thường Tổng lợi tức trước thuế 10 Thuế lợi tức phải nộp 11 Lợi tức sau thuế Luỹ kế từ đầu năm 01 02 03 04 05 06 07 10 11 20 21 22 30 40 50 ... dài hạn III Chi phí xây dựng IV Các khoản ký cược dài hạn 100 110 120 130 140 150 160 20 0 21 0 22 0 23 0 24 0 Tổng cộng tài sản 25 0 Nguồn vốn A N PHẢI TRẢ I Nợ ngắn hạn II Nợ dài hạn III Nợ khác ... Nội dung phân tích từ khái quát đến cụ thể, bao gồm nội dung sau : - Phân tích khái quát tình hình tài doanh nghiệp Phân tích kết cấu tài sản nguồn vốn Phân tích tình hình toán khả toán Phân tích...
 • 22
 • 267
 • 0

Luận văn tốt nghiệp: Phân tích tài chính docx

Luận văn tốt nghiệp: Phân tích tài chính docx
... Phân tích Tài HD: ThS Vũ Thu Hằng PHẦN III SV: Nguyễn Quốc Vinh 37 Phân tích Tài HD: ThS Vũ Thu Hằng I PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY Để phân tích khái ... nguồn vốn tích lũy SV: Nguyễn Quốc Vinh 58 Phân tích Tài HD: ThS Vũ Thu Hằng V PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH THANH TOÁN VÀ KHẢ NĂNG THANH TOÁN Phân tích tình hình toán Phân tích tình hình toán đánh giá tính ... mong muốn Phân tích cấu nguồn vốn Trong phần tiếp vào phân tích tình hình huy động vốn tình hình sử dụng loại nguồn vốn, từ thấy thực trạng tài doanh nghiệp SV: Nguyễn Quốc Vinh 47 Phân tích...
 • 31
 • 130
 • 0

Luận văn tốt nghiệp: Phân tích tài chính Phần 4 docx

Luận văn tốt nghiệp: Phân tích tài chính Phần 4 docx
... Phân tích Tài HD: ThS Vũ Thu Hằng I NHẬN XÉT CHUNG Qua trình phân tích phần trước cho ta thấy "bức tranh" tổng quát tình hình ... chẽ chi phí Thứ nhì : phân tích quan hệ kết cấu biến động kết cấu khoản mục bảng cân đối kế toán, cấu vốn công ty tương đối hợp lý tỷ lệ vốn lưu động/vốn cố đònh 71,59/28 ,41 Hiện phần lớn vốn ... động công ty tài trợ từ nguồn vốn chủ sở hữu qua bảng phân tích khả toán ngắn hạn đánh giá khả toán nợ ngắn hạn công ty chưa cao TÓM LẠI : sau phân tích tình hình tài công ty WACO ta khẳng đònh...
 • 14
 • 230
 • 0

Xem thêm