ĐỀ CƯƠNG LỊCH SỬ 6 HKI

Đề cương Lịch sử 7 - HKI

Đề cương Lịch sử 7 - HKI
... Trần (Bài 13) Trả lời : - Chủ trương xây dựng quân đội : “Quân lính cốt tinh nhuệ, không cốt đông.” - Quân đội gồm :  Cấm quân  Quân đòa phương - Thực sách “Ngụ binh nông” - Cử tướng giỏi đóng ... - Tinh thần yêu nước, đoàn kết, tâm chống giặc, bảo vệ độc lập nhân dân ta - Nhờ vào chuẩn bò chu đáo mặt cho kháng chiến nhà Trần - Sự lãnh đạo tài tình huy mà đứng đầu Trần Quốc Tuấn, ông đề ... hiểm yếu - Thường xuyên kiểm tra việc phòng giữ Nhà Trần làm để chuẩn bò cho kháng chiến lần II chống quân Nguyên ? (Bài 14) Trả lời : - Mở hội nghò “Diên Hồng” “Bình Than” bàn kế đánh giặc - Cử...
 • 3
 • 2,278
 • 54

Đề cương lịch sử 7 HKI

Đề cương lịch sử 7 HKI
... công trước để tự vệ” - Ngâm vang thơ thần bất hữu - Kết thúc chiến tranh biện pháp “giảng hòa” 7/ Nguyên nhân lần kháng chiến chống Mông-Nguyên giành thắng lợi? Thắng lợi có ý nghĩa gì? * Nguyên...
 • 3
 • 218
 • 0

DE CUONG LICH SU 6

DE CUONG LICH SU 6
... quân giữ thành Cổ Loa - Năm 60 3, mời vạn quân Tuỳ công Vạn Xuân Lý Phật Tử bị vây bắt Cổ Loa bị giải Trung Quốc 13 Dới ách đô hộ nhà Đờng, nớc ta có thay đổi ? - Năm 61 8, nhà Đờng đợc thành lập ... quân giặc điên cuồng tàn sát nghĩa quân dân 15 Khởi nghĩa Phùng Hng (trong khoảng 7 76 791) - Khoảng năm 7 76, Phùng Hng em Phùng Khải họp quân khởi nghĩa Đờng Lâm đợc nhân dân quanh dậy hởng ... đánh phá thành ấp quận Cửu Chân từ đánh khắp Giao Châu - Đợc tin, nhà Ngô cử viên tớng Lục Dận đem 60 00 quân sang Giao Châu đàn áp * Kết : - Cuộc khởi nghĩa bị đàn áp, Bà Triệu hi sinh núi Tùng *...
 • 5
 • 269
 • 0

DE CUONG LICH SU 6 HK1 TONG HOP

DE CUONG LICH SU 6 HK1 TONG HOP
... 0,5 đ Câu 1: 2đ Câu 7: 0,5 đ 3,5 đ Câu 6: 0,5 đ Câu 8: 0,5 đ Câu 9: 0,5 đ Câu 2: 2đ Câu 2: 1đ điểm điểm điểm 4,5 đ Câu 10: 0,5 đ điểm điểm ƠN TẬP LỊCH SỬ THI HK1 Nghề nơng trồng lúa nước đời đâu ... hầu hạ, phục dịch q tộc Vua Ai Cập gọi gì? A En-si C Thiên tử B Pha-ra-on D Hồng đế PHẦN TỰ LUẬN (6. 0 ĐIỂM) Câu Các dân tộc phương Đơng thời cổ đại có thành tựu văn hóa gì? (2.0 đ) Câu Hãy kẻ bảng ... đồng hồ đo thời gian 0.5 Sáng tạo chữ tượng hình 0.5 Sáng tạo chữ số từ đến 9, tính số pi = 3, 16 0.5 Kiến trúc: Kim Tự tháp (Ai Cập), thành Babilon (Lưỡng Hà) 0.5 Câu (4.0đ) Hồn thành bảng so...
 • 11
 • 159
 • 0

Đề cương Lịch sử 7 HKI

Đề cương Lịch sử 7 HKI
... mộng v.v… + Về sử học, Sử kí Tư Mã Thiên tác phẩm sử học tiếng có từ thời Hán Sau Sử kí, quan chép sử Trung Quốc ghi chép, biên soạn nhiều sử đồ sộ khác Hán thư, Đường Thư, Minh sử v.v… Những ... nơi Giáo dục văn hóa thời Lý - Trần *Thời Lý : - Giáo dục : + Năm 1 070 , nhà Lý xây dựng Văn Miếu + Năm 1 075 , mở khoa thi Năm 1 076 , Quốc Tử Giám thành lập + Đạo Phật phát triển, coi trọng, dựng ... bị quân dân ta tập kích liên tiếp Cuộc kháng chiến kết thúc thắng lợi vẻ vang 7 Nguyên nhân thắng lợi ý nghĩa lịch sử ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên - Nguyên nhân thắng lợi...
 • 6
 • 473
 • 1

ĐỀ CƯƠNG LỊCH sử 10 HKI (HS soạn)

ĐỀ CƯƠNG LỊCH sử 10 HKI (HS soạn)
... giành độc lập cho dt Thể long yêu nước tinh thần đấu tranh anh dung nhân dân ta Mở kỉ nguyên lịch sử dt, mở triều đại mới: Lê sơ - So sánh khác sx NN, TN Đại Việt gđ Nguyên nhân? X-XV Nền NN ... hào trưởng địa phương lãnh đạo: Lê Lợi - Mang tính địa phương pt thành đáu tranh kháng chiến dt - Đề cao tư tưởng nhân nghĩa - Nguyên nhân thắng lợi: Do long yêu nước, tinh thần đoàn kết nd miền...
 • 4
 • 2,308
 • 0

Đề kiểm tra Lịch sử 6 HKII - Đề số 2

Đề kiểm tra Lịch sử 6 HKII - Đề số 2
... ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II MÔN LỊCH SỬ LỚP Đề số : Phần I Trắc nghiệm khách quan (4 điểm) Câu (2 điểm) Mỗi ý cho 0,5 điểm C D D B Câu (2 điểm) Khởi nghĩa Mai Thúc Loan ... Câu (2 điểm) Tìm kiện lịch sử tiêu biểu ứng với thời gian nêu bảng sau cho đúng: Năm 722 7 76 - 791 905 931 Sự kiện Phần II Tự luận (6 điểm) Câu (3 điểm) Trình bày diễn ... tựu nhân dân Chăm-pa: - Từ kỷ thứ IV người Chăm có chữ viết riêng… - Nhân dân Chăm - pa theo đạo Bà - la - môn đạo Phật… - Sáng tạo nghệ thuật đặc sắc, tiêu biểu Tháp Chăm, đền tượng ...
 • 4
 • 493
 • 1

Xem thêm