BÀI GIẢNG AN TOÀN xây DỰNG PHẦN i

Bài giảng vật liệu xây dựng chương i TS nguyễn quang phú

Bài giảng vật liệu xây dựng chương i  TS nguyễn quang phú
... VL xây dựng - Phát triển kiến thức khoa học vật liệu thuộc tính VLXD - Làm quen hiểu Tiêu chuẩn Quy định kiểm tra chất lượng vật liệu Tiêu chuẩn v i việc kiểm soát chất lượng - Hiểu đánh giá tiêu ... liên quan đến vật liệu, thông tin mạng Internet * N I DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌC MÔN VLXD tớn (45 tiết) - Lý thuyết : 30 tiết - B i tập nhỏ + B i tập lớn + Kiểm tra:15 tiết * CÁCH ĐÁNH GIÁ I M i m ... Vật liệu Xây dựng - Trường ĐH Thủy l i  Basic Construction Materials (Vật liệu Xõy dựng bản) Theodore W.Marotta - Giỏo trỡnh dịch Mỹ  Giáo trình Thớ nghiệm Vật liệu Xây dựng - Trường Đ i học Thủy...
 • 35
 • 212
 • 0

Bài giảng vật liệu xây dựng phần 2

Bài giảng vật liệu xây dựng phần 2
... canxi 2( 3CaO.SiO2) + 6H2O = 3CaO.2SiO2.3H2O + 3Ca(OH )2 Vì có hyđroxit canxi tách từ khoáng alit nên khoáng belit thuỷ hoá chậm alit tách Ca(OH )2 : 2( 2CaO.SiO2) + 4H2O = 3CaO.2SiO2.3H2O + Ca(OH )2 ... Cường độ nén, kG/cm Mác Độ hút nước, % Loại A Loại B 50 25 20 0 25 25 0 25 10 300 25 10 14 350 25 14 17 400 20 17 20 450 20 20 25 500 20 25 30 550 20 30 35 600 15 35 40 650 15 40 45 700 Gạch trang trí ... Gạch chữ nhật Gạch vát dọc Gạch vát ngang 23 0 23 0 23 0 23 0 23 0 23 0 23 0 23 0 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 23 0 23 0 23 0 23 0 23 0 37 20 30 40 65 65 65 75 75 65 65 65 75 75 45...
 • 51
 • 72
 • 0

Bài giảng vật liệu xây dựng phần 1

Bài giảng vật liệu xây dựng phần 1
... gốc vật liệu xây dựng phân nhóm chính: vật liệu đá nhân tạo vật liệu đá thiên nhiên Theo tính toán, vật liệu sử dụng công trình xây dựng có tới 90% vật liệu đá nhân tạo gần 10 % vật liệu khác Vật ... tông a = 10 0, 15 0, TCVN 311 8 : 19 93 200, 300 P Vữa Rn = a = 70,7 TCVN 312 1 : 19 79 a Đá thiên nhiên a = 40 ÷ 50 TCVN 17 72 : 19 87 d × h = 71, 4 × 14 3 =10 0 × 200 Bê tông 4P TCVN 311 8 : 19 93 = 15 0 × ... tinh 0, 015 0,026 1, 2 98 -mipo Vật liệu gỗ : 0 ,15 1, 53 67 -gỗ thông 0,5 0,05 1, 5 86 -tấm sợi gỗ 0,2 Từ số liệu bảng 1- 1, ta thấy: ρv vật liệu xây dựng dao động khoảng rộng Đối với vật liệu loại...
 • 28
 • 83
 • 0

Bài giảng dự toán xây dựng công trình

Bài giảng dự toán xây dựng công trình
... Tổng dự toán xây dựng công trình (1.5) I) Khái niệm tổng dự toán xây dựng công trình Tổng dự toán xây dựng công trình dự án toàn chi phí cần thiết dự tính để đầu t xây dựng công trình, hạng mục công ... dựng công trình theo mẫu: Giám đốc ký tên, đóng dấu 49 Dự toán công trình xây dựng Đ2) Lập Tổng dự toán xây dựng công trình (1.5) I) Khái niệm tổng dự toán xây dựng công trình Dự toán xây dựng công ... công trình Đ4) Dự toán xây dựng công trình (1.5) I) Khái niệm dự toán xây dựng công trình Dự toán xây dựng công trình toàn chi phí cần thiết dự tính theo thiết kế kỹ thuật để xây dựng công trình, ...
 • 75
 • 279
 • 2

Bài giảng dự toán xây dựng cơ bản và đấu thầu xây lắp

Bài giảng dự toán xây dựng cơ bản và đấu thầu xây lắp
... ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CƠ BẢN  Đònh mức dự toán XDCB  Bảng tiên lượng ngày công  Bảng giá dự toán ca máy loại máy xây dựng  Bảng giá cước giá vật liệu xây dựng  Sơ đồ cung ứng vật liệu xây dựng  ... yours now! NỘI DUNG CHÍ PHÍ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THEO CÁC GIAI ĐOẠN (tt) • Dự toán giai đoạn thực đầu tư  Dự tốn xây dựng cơng trình ðýợc xác ðịnh theo cơng trình xây dựng cụ thể làFăQFứÿể chủ ... THUẬT DỰ DỰTOÁ TOÁNNXÂ XÂYYDỰ DỰNNGGCÔ CÔNNGGTRÌNH TRÌNH NGHIỆ NGHIỆMMTHU THUBÀ BÀNNGIAO GIAO QUYẾ QUYẾTTTOÁ TOÁNNCÔ CÔNNGGTRÌNH TRÌNH THIẾT THIẾTKẾ KẾBẢN BẢNVẼ VẼTHI THICÔ CÔNNGG DỰ DỰTOÁ TOÁNNCHI...
 • 151
 • 731
 • 1

Bài giảng quản lý dự án xây dựng - Phần I. Những vấn đề chung về quản lý dự án

Bài giảng quản lý dự án xây dựng - Phần I. Những vấn đề chung về quản lý dự án
... cho quản dự án khác tương lai Dang Xuan Truong, Ph.D Candidate 10 Phân loại dự án Theo qui mô Theo mối quan hệ dự án Dự án lớn Dự án nhỏ Theo mục đích Dự án đầu tư thay Dự án đầu tư đại hoá Dự ... THAM KHẢO Nguyễn Vũ Bích Uyên Quản Dự Án Trường ĐH Bách khoa Hà Nội Đỗ Thị Xuân Lan Quản Dự Án Xây Dựng NXB ĐHQG TP.HCM Lương Đức Long Các chuyên đề Quản Dự Án NXB trường đại học Bách khoa ... đầu tư đại hoá Dự án đầu tư mở rộng Dự án đầu tư March 15, 2011 Dự án đầu tư độc lập Dự án đầu tư phụ thuộc Dang Xuan Truong, Ph.D Candidate 11 Quản dự án Khái niệm Quản dự án việc huy động...
 • 65
 • 252
 • 0

BÀI GIẢNG: KỸ THUẬT AN TOÀN XÂY DỰNG pps

BÀI GIẢNG: KỸ THUẬT AN TOÀN XÂY DỰNG pps
... không an toàn Vi phạm qui trình an toàn Ko có qui trình, biện pháp lv an toàn Ko huấn luyện ATLĐ Ko có PTBVCN 23 20 17 38 19 23 17 25 8 17 22 2 Nguyên nhân khác,chưa xác đònh 6 Các loại TNLĐ xây dựng ... ®éc man-gan, nhiƠm ®éc Ni-ken, bƯnh tia bøc x¹, nhiƠm ®éc khÝ CO - NhiƯt ®é cao g©y say nãng Tia lưa ®iƯn kÝch thÝch bƯnh s¹m da nghỊ nghiƯp Bài 3: Mặt cơng trường xây dựng Các vấn đề an tồn ... xây lắp điện Thợ điện Cán quản lý Nghề khác 14 Điều kiện lao động ngành xây dựng Yếu tố Ngành xây dựng đặc trưng Thời gian -Theo mùa làm việc -Theo chu trình -Cơng nghệ sx Nguồn nhân lực -Biến...
 • 99
 • 240
 • 2

Bài giảng An toàn lao động trong xây dựng năm 2014

Bài giảng An toàn lao động trong xây dựng năm 2014
... VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG CHƯƠNG I NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG Đ1 Khái niệm chung 1) Thế an toàn lao động ? Là tình trạng điều kiện lao động không gây nguy hiểm sản xuất  Điều kiện lao động ... bảo an toàn, an ninh trật tự CHƯƠNG IV:: KỸ THUẬT AN TOÀN KHI SỬ DỤNG MÁY XÂY DỰNG CHƯƠNG IV KỸ THUẬT AN TOÀN KHI SỬ DỤNG MÁY XÂY DỰNG 15 - Cơ giới hoá công việc xây dựng nâng cao suất lao động ... người lao động - Xây dựng đội ngũ công nhân lao động vững mạnh số lượng thể chất Đ2 Nội dung bảo hộ lao động Bảo hộ lao động gồm phần: 1) Luật pháp bảo hộ lao động: quy định chế độ bảo hộ lao động...
 • 48
 • 847
 • 5

slike bài giảng an toàn hệ thống thông tin - trần đức khánh chương 10 mật mã & ứng dụng phần 3

slike bài giảng an toàn hệ thống thông tin - trần đức khánh chương 10 mật mã & ứng dụng phần 3
... đề o  Hệ Mật không Khóa o  Hệ Mật khóa bí mật (đối xứng) o  Hệ Mật khóa công khai (bất đối xứng) o  Hàm băm, chữ ký số o  Quản lý khóa, giao thức mật mã, … Giao thức mật o  Giao ... Tấn công “Man-in-the-middle” 1.  2.  3.   4.  5.  6.  A -> I: {Na,A}_ki I -> B: {Na,A}_kb B -> I: {Na,Nb}_ka I -> A: {Na,Nb}_ka A -> I: {Nb}_ki I -> B: {Nb}_kb Ngăn chặn công “Man-in-the- middle” ... Server giải y Client Server tạo khóa bí mật Giao thức mật o  Giao thức mật o  Thống khóa o  Diffie-Hellman o  Xác thực o  Needham-Schroeder Thống khóa o  Trao đổi thông tin mật với...
 • 26
 • 124
 • 0

slike bài giảng an toàn hệ thống thông tin - trần đức khánh chương 11 mật mã và ứng dụng phần 5

slike bài giảng an toàn hệ thống thông tin - trần đức khánh chương 11 mật mã và ứng dụng phần 5
... Hệ Mật không Khóa o  Hệ Mật khóa bí mật (đối xứng) o  Hệ Mật khóa công khai (bất đối xứng) o  Hàm băm, chữ ký số o  Quản lý khóa, giao thức mật mã, … Quản lý khóa, giao thức mật mã, … ... (Public Key Infrastructure) Quản lý khóa đối xứng o  Mô hình trao đổi thông tin khóa đối xứng A2 A3 A1 A4 A6 A5 Mô hình trao đổi thông tin khóa đối xứng o  Ưu điểm n  Dễ dàng thêm bớt thực thể ... Cấp chứng nhận A1: d1 c A6||e6,s6 A1, A2, A3, A4, A5, A6, m = D(d6,c) A6: d6 e1, e2, e3, e4, e5, e6, s1 s2 s3 s4 s5 s6 A5:d5 = = = = = = S(A1||e1) S(A2||e2) S(A3||e3) S(A4||e4) S(A5||e5) S(A6||e6)...
 • 17
 • 98
 • 0

Bài giảng an toàn lao động trong xây dựng

Bài giảng an toàn lao động trong xây dựng
... Cäüng ho vãư lao âäüng âọ cọ nhỉỵng âiãưu khon liãn quan âãún bo häü lao âäüng Bo häü lao âäüng l mäüt cäng tạc ráút quan trng nhàòm tàng nàng sút lao âäüng, phng trạnh tai nản ri ro, mang lải hảnh ... trỉåìng âọ quạ trçnh lao âäüng âỉåüc thỉûc hiãûn - Nhỉỵng âàûc trỉng ca quạ trçnh lao âäüng l cháút v cỉåìng âäü lao âäüng, trảng thại lao âäüng ( ca lm viãûc ban âãm, ban ngy ), tỉ thãú ca ngỉåìi ... thiãûn âiãưu kiãûn lao âäüng, âm bo cạc biãûn phạp an ton v vãû sinh lao âäüng 1.3.2 Tai nản lao âäüng v bãûnh nghãư nghiãûp 1.3.2.1 Tai nản lao âäüng : L tai nản xy quạ trçnh lao âäüng tạc âäüng...
 • 150
 • 145
 • 0

Giáo trình an toàn và bảo hộ lao động trong ngành xây dựng phần i

Giáo trình an toàn và bảo hộ lao động trong ngành xây dựng  phần i
... Phần thứ hai : An toàn lao động ngành xây dựng Chương I i u kiện lao động tình hình tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp ngành Xây dựng i u kiện lao động ngành xây dựng Đặc i m sản phẩm xây ... công tác i u kiện an toàn lao động không cho phép Các yêu cầu ph i đảm bảo an toàn lao động không gian lao động Trong không gian lao động tức phân đoạn công trình chia để tiến hành thi công không ... đảm bảo cho lao động có hiệu nhất, bảo vệ sức khoẻ, an toàn lao động tiện nghi cho ngư i Khi nghiên cứu ergonomics lao động xây dựng, ph i sử dụng số liệu nhân trắc ngư i Việt nam tương quan đến...
 • 116
 • 183
 • 1

Xem thêm