Tìm hiểu codeigniter và xây dựng website mua bán hàng hóa

Tìm hiểu hệ quản trị cơ sở dữ liệu DB2 và xây dựng ứng dụng xếp lịch coi thi

Tìm hiểu hệ quản trị cơ sở dữ liệu DB2 và xây dựng ứng dụng xếp lịch coi thi
... kỳ thi học kỳ, cán phòng đào tạo bố trí môn thi, ngày thi, tổng số ca thi, dự kiến số lƣợng phòng thi cho ca thi, số lƣợng cán coi thi cần thi t cho ca thi tổng số cán dự kiến cho toàn kì thi ... lý đƣợc lịch coi thi, đổi ca coi thi giảng viên khoa CNTT  Thống kê, cập nhật thông tin lịch coi thi  Lập báo cáo tổng kết thống kê ca coi thi giảng viên toàn giảng viên khoa CNTT Xây dựng đƣợc ... - liên quan hệ  R22: “Ngày thi phải nằm khoảng ngày bắt đầu ngày kết thúc kỳ thi  Bối cảnh: KYTHI, LICHCOITHI  Mô tả: t KYTHI; h LICHCOITHI: t ThoiGianBD...
 • 79
 • 550
 • 1

TÌM HIỂU GIAO THỨC SSL/TLS CÁCH TẤN CÔNG VÀ PHÒNG CHỐNG

TÌM HIỂU GIAO THỨC SSL/TLS CÁCH TẤN CÔNG VÀ PHÒNG CHỐNG
... tính và bả o maậ t Page 23 Chương 3: Các kiể u tấ n công và phòng chố ng Bá o cá o môn: Mạ ng má y tính và bả o maậ t Page 24 1/Các kiểu công SSL/TLS Mặc dù giao thức SSL/TLS ... giao thức TLS 1.0 dẫn xuất từ SSL 3.0 Bá o cá o môn: Mạ ng má y tính và bả o maậ t Page Chương 2: Cấ u Trúc và cách hoa ̣t đô ̣ng của SSL 1/Cấu trúc giao thức SSL: Cấu trúc SSL giao ... Protocol .trang 17 Chương 3: Các kiể u tấ n công và phòng chố ng trang 23 Các kiể u tấ n công trang 23 Cách phòng chố ng trang 24 Chương 4: Cài đă...
 • 32
 • 461
 • 0

NHỮNG ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ - KỸ THUẬT CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD3

NHỮNG ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ - KỸ THUẬT CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD3
... thị, khu công nghiệp, đầu kinh doanh phát triển nhà + Trang trí nội, ngoại thất công trình xây dựng + Sản xuất kinh doanh vật tư, vật liệu xây dựng, xuất nhập vật thiết bị công nghệ xây dựng ... ban chức năng: -Phòng Kinh tế - Kế hoạch kỹ thuật: Là phận tham mưu giúp Giám đốc lĩnh vực xây dựng theo dõi kế hoạch sản xuất kinh doanh; kế hoạch đầu công ty; Quản lý đầu xây dựng bản; ... tổng công ty họat động sản xuất kinh doanh công ty đôi với đại diện cho quyền lợi toàn cán công nhân viên chức đơn vị Giúp việc cho giám đốc có phó giám đốc điều hành công ty theo phân công ủy...
 • 5
 • 393
 • 0

Bài giảng điện tử môn sinh học: tìm hiểu một số động vật potx

Bài giảng điện tử môn sinh học: tìm hiểu một số động vật potx
... trú Phong Thổ-Lai Châu I Tìm hiểu chung tập tính sinh học,điều kiện sống loài II III Cách chăn nuôi Giá trị kinh tế trâu I Tìm hiểu chung tập tính sinh học,điều kiện sống loài trâu 1.Trâu thích ... trâu không? -Trâu phục vụ cho việc sản xuất nông nghiệp địa phương -Tốc độ sinh trưởng địa phương……… B,Khó khăn -Thời gian sinh sản -Khả chịu lạnh…… *Những yếu tố thuận lợi khó khăn chăn nuôi trâu ... biết đường -Nuôi lấy sức kéo,phân bón, lấy thịt,lấy da,sừng trâu -sinh trưởng phát triển nhanh giá thành cao… B,Khó khăn -Tốc độ sinh sản chậm,thời gian trâu chửa gần năm tháng sau động đực -Chịu...
 • 22
 • 372
 • 0

bước đầu tìm hiểu khả năng nhân giống và gây trồng cây nhân trần núi tại vùng đất cát nội đồng huyện quảng điền tỉnh thừa thiên huế

bước đầu tìm hiểu khả năng nhân giống và gây trồng cây nhân trần núi tại vùng đất cát nội đồng huyện quảng điền tỉnh thừa thiên huế
... tế đó thực đề tài nghiên cứu: Bước đầu tìm hiểu khả nhân giống và gây trồng nhân trần núi vùng đất cát nội đồng huyện Quảng Điền tỉnh Thừa Thiên Huế ” PHẦN II TỔNG QUAN VỀ CÁC VẤN ... giống và gây trồng Nhân trần núi ở vùng cát nội đồng huyện Quảng Điền - Đánh giá tình hình sinh trưởng phát triển Nhân trần núi vùng đất cát nội đồng huyện Quảng Điền - Xác định phương ... huyện Quảng Điền 4.2 Khả nhân giống gây trồng Nhân trần núi vùng đất cát nội đồng huyện Quảng Điền 4.2.1 Khả nhân giống Nhân trần núi vùng đất cát nội đồng huyện Quảng Điền Nhân giống hạt: - Công...
 • 54
 • 534
 • 4

PHÂN TÍCH CHỨNG KHOÁN ASM CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SAO MAI TỈNH AN GIANG

PHÂN TÍCH CHỨNG KHOÁN ASM CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SAO MAI TỈNH AN GIANG
... mã chứng khoán DRC của công ty Cổ phần cao su Đà Nắng, có ng quan nghịch với ASM với hệ số ̀ng quan với chứng khoán ASM là a ASM – DRC = -0.528 Danh mục đầu gồm chứng ... thành - Công ty CP Đầu Xây dựng Sao Mai tỉnh An Giang thành lập theo Quyết định số 000450/GP/TLDN-03 Ủy Ban nhân dân tỉnh An Giang cấp ngày 05/02/1997 - Ngày 15/03/1997, Sao Mai An Giang thức ... khoán ASM và DRC IV.2 CHI PHÍ SỬ DỤNG VỐN VÀ HOẠC ĐỊNH QUỸ ĐẦU TƯ  Ty trọng phân bố của các loại chứng khoán danh mục đầu tư: o Ty trọng chứng khoán ASM: 59,27 % o Ty ...
 • 20
 • 227
 • 0

Tiểu luận môn cơ sở dữ liệu nâng cao Tìm hiểu hệ cơ sở dữ liệu phân tán

Tiểu luận môn cơ sở dữ liệu nâng cao Tìm hiểu hệ cơ sở dữ liệu phân tán
... LỜI MỞ ĐẦU: I.HÊÊ CƠ SỞ DỮ LIÊÊU PHÂN TÁN: II.CÁC MÔ HÌNH KIẾN TRÚC CỦA HÊÊ CƠ SỞ DỮ LIÊÊU PHÂN TÁN: III.THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU PHÂN TÁN: 12 IV.CÀI ĐẶT THỬ ... những gì mà hệ sở dữ liệu phân tán đời để cố gắng đạt được điều đó Hệ sở dữ liệu phân tán là gì? Hệ sở dữ liệu phân tán là một tập hợp nhiều sở dữ liệu có liên ... tán Mục tiêu của hệ sở dữ liệu phân tán? Hệ sở dữ liệu phân tán giúp suốt sở dữ liệu phân tán, tăng khả bảo mật đối với việc truy cập dữ liệu, cải hiện hiệu suất...
 • 32
 • 216
 • 0

tiểu luận an toàn điện điện tử tìm hiểu về vật liệu an toàn điện, các thiết bị an toàn điện

tiểu luận an toàn điện điện tử tìm hiểu về vật liệu an toàn điện, các thiết bị an toàn điện
... http://www.quydan.com.vn/newdetail.php?n_id=12 An toàn điện- điện tử Page 40 Bảng giá số loại RCCB- ELCB An toàn điện- điện tử Page 41 An toàn điện- điện tử Page 42 An toàn điện- điện tử Page 43 ... lực lớn động điện http://sgtt.vn/oldweb/cacsobaotruoc/388_43/p04_05_xaidodien.htm An toàn điện- điện tử Page 35 Bảng giá số loại MCCB An toàn điện- điện tử Page 36 An toàn điện- điện tử Page 37 ... KHÁC…………………………………………………………44 An toàn điện- điện tử Page PHẦN 1: CÁC VẬT LIỆU AN TOÀN ĐIỆN I CÁC VẬT LIỆU CÁCH ĐIỆN ĐƯỢC SỬ DỤNG TRONG AN TOÀN ĐIỆN Để cách điện phận mang điện máy phát điện, người ta sử...
 • 53
 • 345
 • 2

Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn trong lĩnh vực xây lắp tại công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3

Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn trong lĩnh vực xây lắp tại công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3
... v n, công tác qu n lý, s d ng v n xây d ng công trình c a doanh nghi p c ph n đ u t xây d ng nói chung, c a Công ty C ph n nh ng nhân t nh h u t Xây d ng HUD3 nói riêng ng đ n hi u qu c a công ... trung nghiên c u công tác qu n lý s d ng v n xây d ng công trình t i Công ty C ph n u t Xây d ng HUD3 th i gian t n m 2011 đ n 2014 đ xu t gi i pháp qu n lý s d ng xây d ng công trình cho n m ... xây d ng công trình Ch ng 2: C s lý lu n th c ti n v hi u qu s d ng v n đ u t doanh nghi p xây d ng Ch ng 3: Th c tr ng gi i pháp nâng cao hi u qu s d ng v n t i Công ty C ph n u t Xây d ng HUD3...
 • 103
 • 54
 • 0

Bước đầu tìm hiểu tài nguyên du lịch tỉnh lạng sơn

Bước đầu tìm hiểu tài nguyên du lịch tỉnh lạng sơn
... đích Đề tài Bước đầu tìm hiểu tài nguyên du lịch tỉnh Lạng Sơn nhằm đánh giá cách xác nguồn tài nguyên du lịch tỉnh Lạng Sơn, kết đề tài sở khoa học để nhà nghiên cứu, quản lí du lịch có ... thực tiễn du lịch Chương 2: Tài nguyên du lịch tỉnh Lạng Sơn Chương 3: Một số định hướng khai thác tài nguyên du lịch tỉnh Lạng Sơn NỘI DUNG CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ THỰC TIỄN VÀ DU LỊCH CƠ ... nhu cầu du lịch, yếu tố để hình thành khu du lịch, điểm du lịch, tuyến du lịch, đô thị du lịch Tài nguyên du lịch chia thành hai nhóm riêng biệt tài nguyên du lịch tự nhiên tài nguyên du lịch nhân...
 • 64
 • 284
 • 0

Phân tích rủi ro tài chính tại công ty cổ phần đầu tư và xây dựng 501 đà nẵng

Phân tích rủi ro tài chính tại công ty cổ phần đầu tư và xây dựng 501 đà nẵng
... tích rủi ro tài công ty Đầu từ Xây dựng 501 – Đà Nẵng đưa giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tài công ty Đối tƣợng nghiên cứu - Đối ng nghiên cứu: rủi ro tài Công ty cổ phân Đầu Xây dựng 501 – ... Công ty cổ phần Đầu Xây dựng 501:  Tên công ty: Công ty cổ phần Đầu Xây dựng 501  Tên giao dịch quốc tế: CONSTRUCTION AND INVESTERMENT JOINT STOCK COMPANY No 501  Tên viết tắt: CICO501 ... rủi ro tài Công ty cổ phân Đầu Xây dựng 501 – Đà Nẵng 4 CHƢƠNG KHÁI QUÁT VỀ RỦI RO TÀI CHÍNH VÀ PHÂN TÍCH RỦI RO TÀI CHÍNH 1.1 KHÁI QUÁT VỀ RỦI RO VÀ RỦI RO TÀI CHÍNH 1.1.1 Khái niệm rủi ro...
 • 26
 • 219
 • 0

Tìm hiểu công tác tổ chức kế toán trong Công ty Cổ phần Nam Việt

Tìm hiểu công tác tổ chức kế toán trong Công ty Cổ phần Nam Việt
... viên kế toán hay cho từng người sử dụng phần mềm kế toán Để hiểu rõ về những vấn đề trên, chúng đã tiến hành thực hiện đề án Tìm hiểu công tác tổ chức kế toán Công ... có tổ chức công tác kế toán với đặc thù kinh doanh của công ty  Sơ đồ tổ chức máy kế toán: Kế toán trưởng (Trưởng phòng) Kế toán tổng hợp (Phó phòng) Thủ quỹ Kế toán ... Lịch sử hình thành và phát triển của CTY CP Nam Việt: 1.2.1 Giới thiệu công ty: Tên Việt Nam: Công ty Cổ phần Nam Việt Tên đối ngoại: Namviet Joint – Stock Company Tên viết tắt:...
 • 76
 • 318
 • 0

Thực trạng tổ chức hạch toán kế toán tại Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3

Thực trạng tổ chức hạch toán kế toán tại Công ty cổ phần Đầu tư           và Xây dựng HUD3
... KINH T - KY THUT CUA CễNG TY Cễ PHN U T VA XY DNG HUD3 I.Quỏ trỡnh hỡnh thnh v phỏt trin ca Cụng ty Cụng ty c phn u t v Xõy dng HUD3 l doanh nghip thnh viờn Tng Cụng ty u t phỏt trin Nh v ụ ... trng B Xõy dng v vic chuyn i Cụng ty u t phỏt trin ụ th s thnh Cụng ty c phn u t v Xõy dng HUD3 (gi tt l Cụng ty HUD3) -6- Theo Quyt nh ny thỡ lnh vc hot ng ca Cụng ty ó c m rng, gm: + Chuyờn xõy ... cụng ty cú th ng vay vn, nhn thu xõy dng, ký kt cỏc hp ng kinh t phỏt sinh gia Cụng ty vi cỏc n v u thu Bờn cnh ú Cụng ty cng c Tng cụng ty giao vic cho, Tng cụng ty cú cụng trỡnh giao cho Cụng ty...
 • 75
 • 260
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tìm hiểu chung và nhận dạng rủi rotìm hiểu hệ cơ sở và dữ liệu thực hành tin 12tìm hiểu và sử dụng phần mềm phần cứng hack pass bảo mật wirelesstìm hiểu về công nghệ rfid và ứng dụng trong quản lý bệnh nhânbài dự thi tìm hiểu hiến phápđáp án bài dự thi tìm hiểu hiến pháp nước chxh chủ nghĩa việt nambài dự thi tìm hiểu hiến pháp nước chxh chủ nghĩa việt namtìm hiểu công nghệ ngsdh và tình hình triển khai ngsdh tại quảng ngãi ppt báo cáohoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty tnhh thương mại dịch vụ và xây dựng đức hàtìm hiểu và thực trạngnhững giải pháp tăng cường hiệu quả việc lựa chọn thị trường mục tiêu và xây dựng chiến lược marketingvài nét tìm hiểu về tổ chức thương mại thế giới wtonhận thức của sinh viên sau thời gian tìm hiểu và tham gia thực tập tại công tythực hành tìm hiểu môi trường và ảnh hưởng của một số nhân tố sinh thái lên đời sống sinh vậttìm hiểu môi trường sống của sinh vậtCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITính toán và thiết kế Boost ConverterBài giảng robot công nghiệpỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015hop dong xnk hang hoaSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 60. Động vật quý hiếmPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầubài tập Vat ly nguyen tuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 5. Người lính dũng cảmBài 48. QuảBài 43. Rễ câySKKN PP Graph trong dạy học Hóa học