KỶ THUẬT TRẢI PHỔ và ỨNG DỤNG

TIỂU LUẬN kỹ THUẬT TRẢI PHỔ ỨNG DỤNG đề tài GIẤU THÔNG TIN bền VỮNG sử DỤNG kỹ THUẬT TRẢI PHỔ TRONG cơ sở dữ LIỆU KHÔNG GIAN

TIỂU LUẬN kỹ THUẬT TRẢI PHỔ và ỨNG DỤNG đề tài GIẤU THÔNG TIN bền VỮNG sử DỤNG kỹ THUẬT TRẢI PHỔ TRONG cơ sở dữ LIỆU KHÔNG GIAN
... sử dụng kỹ thuật trải phổ để giấu thông tin sở liệu không gian với mục đích tăng cường độ bền vững độ mật tin giấu Mục II giới thiệu khái niệm thông tin trải phổ, ứng dụng kỹ thuật trải phổ giấu ... Giấu thông tin bền vững sử dụng kỹ thuật trải phổ sở liệu không gian A Robust Watermarking Algorthm for Space Data Using Spread Spectrum Technic kế kỹ thuật, đồ số chiều, chiều ) Trong ... giấu thông tin Mục III trình bày khái niệm liệu không gian, thuộc tính chẵn lẻ khả mang tin giấu liệu không gian Mục IV trình bày phương pháp giấu thông tin trải phổ mô hình liệu không gian Mục...
 • 6
 • 424
 • 2

TIỂU LUẬN kỹ THUẬT TRẢI PHỔ ỨNG DỤNG đề tài TĂNG DUNG LƯỢNG KÊNH w CDMA BẰNG GHÉP KÊNH THEO mã TRẢI PHỔ THÍCH ỨNG

TIỂU LUẬN kỹ THUẬT TRẢI PHỔ và ỨNG DỤNG đề tài TĂNG DUNG LƯỢNG KÊNH w CDMA BẰNG GHÉP KÊNH THEO mã TRẢI PHỔ THÍCH ỨNG
... TĂNG DUNG LƯỢNG KÊNH W- CDMA BẰNG GHÉP KÊNH THEO MÃ TRẢI PHỔ THÍCH ỨNG Increasing W- CDMA channel capacity By adaptive spreading spectrum code division multiplex Abstract: UMTS using WCDMA ... nhóm - Tìm ngẫu nhiên hóa để nhận dạng ô Hình 3.4 Các ngẫu nhiên hóa sơ cấp thứ cấp 3.5 Đề xuất tăng dung lượng kênh ghép luồng thích ứng theo trải phổ Ta thấy kênh truyền dẫn WCDMA ... Chu kỳ giả ngẫu nhiên dùng cho trải phổ TC : Thời gian chip trải phổ Hình 2.1 Trải phổ chuỗi trực tiếp (DSSS) 2.1 trải phổ Các tín hiệu trải phổ băng rộng tạo cách sử dụng chuỗi giả...
 • 9
 • 485
 • 7

TIỂU LUẬN kỹ THUẬT TRẢI PHỔ ỨNG DỤNG

TIỂU LUẬN kỹ THUẬT TRẢI PHỔ và ỨNG DỤNG
... Division Multiple Access) ứng dụng hệ thống trải phổ Hệ thống CDMA sử dụng kỹ thuật trải phổ nhằm thực cho hệ thống thông tin có khả chống phá sóng cao Kỹ thuật trải phổ ứng dụng trực tiếp lý thuyết ... tín hiệu trải phổ DS là: s(t) = g(t)v(t) = Ag(t)d(t)cos t (2) đó: - A: biên độ tín hiệu - d(t): chuỗi liệu truyền - g(t): chuỗi giả ngẫu nhiên Để dồn phổ tín hiệu, phải nhân tín hiệu trải phổ với ... thông User truyền tín hiệu cách trải phổ tín hiệu truyền sử dụng chuỗi PN ấn định Máy thu tạo lại chuỗi giả ngẫu nhiên máy phát khôi phục lại tín hiệu nhờ việc dồn phổ tín hiệu đồng thu II MÔ HÌNH...
 • 6
 • 743
 • 23

TIỂU LUẬN môn học kỹ THUẬT TRẢI PHỔ ỨNG DỤNG đề tài tạo mã TRẢI PHỔ

TIỂU LUẬN môn học kỹ THUẬT TRẢI PHỔ và ỨNG DỤNG đề tài tạo mã TRẢI PHỔ
... TẠO MÃ TRẢI PHỔ Spread Spectrum Code Generation GIỚI THIỆU CHUNG Công nghệ đa truy nhập CDMA xây dựng sở kỹ thuật trải phổ Kỹ thuật trải phổ nghiên cứu áp dụng quân từ năm 1930, nhiên gần kỹ ... đường xuống dài sử dụng để nhận dạng người sử dụng cho cdmaOne cdma200 Trên đường lên dài (với dịch thời khác tạo mặt chắn) sử dụng để: nhận dạng người sử dụng, định kênh trải phổ cho cdma ... sử dụng để nhận dạng BTS đường lên ngắn (chỉ cho cdmaOne) sử dụng tăng cường cho trải phổ Trạng thái ban đầu tạo quy định trạng thái mà chuỗi đầu tạo mà '1' sau 15 số '0' liên tiếp Gold...
 • 9
 • 440
 • 13

TIỂU LUẬN môn học kỹ THUẬT TRẢI PHỔ ỨNG DỤNG đề tài WATERMARKING TRÊN âm THANH số BẰNG kỹ THUẬT TRẢI PHỔ kết hợp mô HÌNH hệ THÍNH GIÁC

TIỂU LUẬN môn học kỹ THUẬT TRẢI PHỔ và ỨNG DỤNG đề tài WATERMARKING TRÊN âm THANH số BẰNG kỹ THUẬT TRẢI PHỔ kết hợp mô HÌNH hệ THÍNH GIÁC
... LẬP HỆ THÍNH GIÁC hình giả lập thính giác (hình 1) thuật toán cố gắng lại chế cảm nhận âm tai người Nó sử dụng kiến thức tổng hợp từ nhiều ngành, đặc biệt hai ngành: sinh lý học thính âm học ... PZ: tổng số điểm băng tần z với z đơn vị ánh xạ từ tần số sang Bark V WATERMARKING SỬ DỤNG KỸ THUẬT TRẢI PHỔ KẾT HỢP MÔ HÌNH THÍNH GIÁC Ý tưởng thuật toán Trái ngược với phương pháp Watermarking ... Watermarking âm số kỹ thuật trải phổ kết hợp hình hệ thính giác Audio Watermarking Using Psychoacoustic Auditory Model and Spread...
 • 8
 • 329
 • 6

Kỹ thuật trải phổ ứng dụng của kỹ thuật trải phổ trong WCDMA

Kỹ thuật trải phổ và ứng dụng của kỹ thuật trải phổ trong WCDMA
... cứu kỹ thuật trải phổ ứng dụng kỹ thuật trải phổ cần thiết Vì em chọn đề tài đồ án tốt nghiệp là: “Mạng di động ứng dụng kỹ thuật trải phổ hệ sau” tập trung nghiên cứu kỹ thuật trải phổ ứng dụng ... thuật trải phổ, đặc điểm hệ thống trải phổ Chương 3: Úng dụng kỹ thuật trải phổ WCDMA Chương nêu đặc điểm hệ thống thông tin di động hệ WCDMA, ứng dụng kỹ thuật trải phổ hệ thống WCDMA kỹ thuật ... tổng quan hệ thống thông tin di động WCDMA, ứng dụng kỹ thuật trải phổ WCDMA kỹ thuật điều khiển công suất WCDMA 44 Chương ỨNG DỤNG KỸ THUẬT TRẢI PHỔ TRONG WCDMA 3.1 TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG THÔNG...
 • 80
 • 787
 • 9

Kỹ thuật trải phổ ứng dụng trong CDMA

Kỹ thuật trải phổ và ứng dụng trong CDMA
... thng mi h thng CDMA 2000 1x u tiờn trờn th gii Th gii cú 80 triu thuờ bao CDMA Nm 2001, CDMA 2000 1x EV tr thnh mt chun ca 3G.Ch thỏng, t thỏng n thỏng 9/2002: t 127 triu thuờ bao, CDMA ó vt qua ... Mt tin b ln hn ca vic iu khin cụng sut h thng CDMA l lm gim cụng sut phỏt trung bỡnh Trong a s trng hp thỡ mụi trng truyn dn l thun li i vi CDMA Trong cỏc h thng bng hp thỡ cụng sut phỏt cao ... (SofterHandoff) +Chuyn giao cng gia h thng CDMA ny vi h thng CDMA khỏc +Chuyn giao cng gia h thng CDMA n h thng tng t MS MS Hỡnh 1.5 Chuyn giao mm v chuyn giao cng CDMA 17 MS 1.2.3.5 Giỏ tr Eb/No thp...
 • 95
 • 429
 • 0

Đồ án kỹ thuật trải phổ ứng trong CDMA

Đồ án kỹ thuật trải phổ và ứng trong CDMA
... Mt tin b ln hn ca vic iu khin cụng sut h thng CDMA l lm gim cụng sut phỏt trung bỡnh Trong a s trng hp thỡ mụi trng truyn dn l thun li i vi CDMA Trong cỏc h thng bng hp thỡ cụng sut phỏt cao ... (SofterHandoff) +Chuyn giao cng gia h thng CDMA ny vi h thng CDMA khỏc +Chuyn giao cng gia h thng CDMA n h thng tng t MS MS MS Hỡnh 1.5 Chuyn giao mm v chuyn giao cng CDMA 1.3.3.5 Giỏ tr Eb/No thp (hay ... cỏc h thng di ng in Nm n di ng trờn th gii hỡnh 1.3 H THNG THễNG TIN DI NG CDMA 1.3.1 Cu trỳc h thng thụng tin di ng CDMA CDMA (Code Devision Multiple Access) l h thng di ng s s dng cụng ngh a truy...
 • 57
 • 82
 • 1

đồ án kỹ thuật viễn thông Công nghệ trải phổ ứng dụng cho WCDMA -Quá trình tiến lên thế hệ 3G

đồ án kỹ thuật viễn thông Công nghệ trải phổ và ứng dụng cho WCDMA -Quá trình tiến lên thế hệ 3G
... khai hệ thống chủ yếu đợc sử dụng để truyền Email từ máy tính xách tay + Hệ thống PDC: đợc sử dụng Nhật, sử dụng công nghệ TDMA + cdmaOne (IS-95): dựa công nghệ CDMA băng hẹp Hệ thống trở nên phổ ... chi phí thấp mà tận dụng đợc kỹ thuật trải phổ Tuy nhiên, thời điểm IP cha chứng tỏ đợc tiêu chuẩn săn sàng đáp ứng cách an toàn thông tin đòi hỏi thời gian thực trễ Nó cha chứng tỏ có khả quản ... 4.1.4 Phân hệ máy MS MS tổ hợp thiết bị đầu cuối ME Module nhận dạng dịch vụ thuê bao SIM MS = ME + SIM 4.2 Phơng án khả thi chuyển đổi lên 3G 4.2.1 Phân tích phơng án chuyển đổi Bốn công nghệ Cellullar...
 • 54
 • 146
 • 0

Nghiên cứu về mã trải phổ ứng dụng của nó trong kỹ thuật đa truy nhập phân chia theo mã (CDMA)

Nghiên cứu về mã trải phổ và ứng dụng của nó trong kỹ thuật đa truy nhập phân chia theo mã (CDMA)
... cứu trải phổ ứng dụng kỹ thuật đa truy nhập phân chia theo (CDMA) Với mục đích nhằm vận dụng kiến thức học xây dựng mô hình tổng quan ứng dụng kỹ thuật công nghệ CDMA Mục đích nhiệm vụ nghiên ... luận văn tốt nghiệp Nghiên cứu trải phổ ứng dụng kỹ thuật đa truy nhập phân chia theo (CDMA) em xin giới thiệu tổng quát công nghệ CDMA ứng dụng hệ thống thông tin trải phổ Luận văn gồm nội ... nhiễu đáng kể Đó phƣơng pháp điều chế trải phổ, dùng dùng kết hợp với kỹ thuật đa truy nhập phân chia theo (CDMA) Từ mà có tên goi kỹ thuật đa truy nhập trải phổ (Spread Spectrum Multiple Access...
 • 10
 • 223
 • 0

Nghiên cứu về mã trải phổ ứng dụng của nó trong kỹ thuật đa truy nhập phân chia theo mã (CDMA)

Nghiên cứu về mã trải phổ và ứng dụng của nó trong kỹ thuật đa truy nhập phân chia theo mã (CDMA)
... cứu trải phổ ứng dụng kỹ thuật đa truy nhập phân chia theo (CDMA) Với mục đích nhằm vận dụng kiến thức học xây dựng mô hình tổng quan ứng dụng kỹ thuật công nghệ CDMA Mục đích nhiệm vụ nghiên ... luận văn tốt nghiệp Nghiên cứu trải phổ ứng dụng kỹ thuật đa truy nhập phân chia theo (CDMA) em xin giới thiệu tổng quát công nghệ CDMA ứng dụng hệ thống thông tin trải phổ Luận văn gồm nội ... nhiễu đáng kể Đó phương pháp điều chế trải phổ, dùng dùng kết hợp với kỹ thuật đa truy nhập phân chia theo (CDMA) Từ mà có tên goi kỹ thuật đa truy nhập trải phổ (Spread Spectrum Multiple Access...
 • 61
 • 193
 • 0

tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật NGHIÊN cứu ỨNG DỤNG hệ THỐNG tự ĐỘNG PHÂN PHỐI CHO lưới điện HUYỆN PHỔ yên

tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật  NGHIÊN cứu và ỨNG DỤNG hệ THỐNG tự ĐỘNG PHÂN PHỐI CHO lưới điện HUYỆN PHỔ yên
... hỡnh 2-25 v bng c tớnh k thut 2-11) Trung tâm phân phối Đ ờng dây phân phối V CB Status I RTU TRD TCR Đ ờng dây thông tin ATM (R) Trung tâm phân phối ATM (R) Cáp quang ATM (C) TCM Area Dispacth ... ờng dây phân phối DGR1 Vùng hoạt động C2 Active DGR2 Lead Sớm pha o 180 o Chậm pha Non-Active Vùng không hoạt động o 270 Hỡnh 2-20: Nguyờn lý hot ng ca DGR 2.3.1.7 H thng úng ct u ngun cho trm ... ờng dây phân phối DGR GPT R OVG Hỡnh 2-19: Cu trỳc h thng ca DGR Hc viờn: Nguyn Th Nm 15 CHK13TBM&NM Lun thc s k thut o 90 DGR1 Vùng hoạt động Active Sớm pha BUS o 180 o Đ ờng dây phân phối Chậm...
 • 48
 • 150
 • 0

tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật NGHIÊN cứu ỨNG DỤNG CHƯƠNG TRÌNH DSM vào điền KHIỂN, QUẢN lý NHU cầu điện NĂNG CHO THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN

tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật NGHIÊN cứu và ỨNG DỤNG CHƯƠNG TRÌNH DSM vào điền KHIỂN, QUẢN lý NHU cầu điện NĂNG CHO THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN
... KIM TUẤN NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG CHƯƠNG TRÌNH DSM VÀO ĐIỀN KHIỂN, QUẢN LÝ NHU CẦU ĐIỆN NĂNG CHO THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN Chuyên ngành: Thiết bị mạng nhà máy điện Mã số: TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ THIẾT ... CHƯƠNG VI: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Đề tài : “NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG CHƯƠNG TRÌNH DSM VÀO ĐIỀU KHIỂN, QUẢN LÝ NHU CẦU ĐIỆN NĂNG CHO THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN” Để thực toán này, tác giả sử dụng phương pháp ... thị phụ tải CHƯƠNG V: NGHIÊN CỨU, LỰA CHỌN CÁC GIẢI PHÁP ỨNG DỤNG DSM VÀO SAN BẰNG ĐỒ THỊ PHỤ TẢI CỦA HỆ THỐNG CUNG CẤP ĐIỆN CHO THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN V.1 Các giải pháp chung: Dựa vào đồ thị phụ...
 • 20
 • 193
 • 0

Kỹ thuật mô phỏng ứng dụng trong đào tạo, nghiên cứu viễn thông

Kỹ thuật mô phỏng và ứng dụng trong đào tạo, nghiên cứu viễn thông
... bi toỏn Kỷ niệm 10 năm thành lập Học viện công nghệ bu viễn thông 195 Hội nghị khoa học lần thứ IX cho quỏ nhiu nỳt mng, quỏ nhiu bin s Trong cỏc trng hp ny, phi s dng n phng phỏp mụ phng Mụ ... trỡnh biờn dch mụ hỡnh l chớnh xỏc Thc bc ny ging Kỷ niệm 10 năm thành lập Học viện công nghệ bu viễn thông 196 Hội nghị khoa học lần thứ IX nh quỏ trỡnh tỡm li (debug), da trờn cỏc u vo khỏc nhau, ... phn mm, phn mm ú l m, phớ hay l phn mm thng mi Kỷ niệm 10 năm thành lập Học viện công nghệ bu viễn thông 197 Hội nghị khoa học lần thứ IX Hin cú khỏ nhiu phn mm mụ phng cú th s dng mụ phng mng...
 • 6
 • 471
 • 4

Xem thêm