HỆ THỐNG THÔNG TIN DI ĐỘNG

Điều khiển công suất trong thế hệ thông tin di động USTM

Điều khiển công suất trong thế hệ thông tin di động USTM
... Partnership Project) Hệ thống thơng tin di động hệ ba đời từ dự án 3GPP gọi hệ thống thơng tin di động UMTS/WCDMA 1 .Hệ thống thơng tin di động hệ IMT-2000 Hệ thống thơng tin di động hệ ba xây dựng ... 2.4 Điều khiển cơng suất vòng kín, điều khiển cơng suất vòng hở Tồn ba phương pháp điều khiển cơng suất sau đây: • Điều khiển cơng suất vòng hở • Điều khiển cơng suất nhanh vòng kín gồm điều khiển ... chung 1 .Hệ thống thơng tin di động hệ IMT-2000 Hệ thống UMTS a) Tổng quan b) Dịch vụ hệ thống UMTS c) Cấu trúc hệ thống UMTS II kĩ thuật điều khiển cơng suất hệ thống thơng tin di động hệ UMTS...
 • 50
 • 412
 • 1

ĐIỀU KHIỂN CÔNG SUẤT TRONG THẾ HỆ THÔNG TIN DI ĐỘNG 3UMTS -10 ppsx

ĐIỀU KHIỂN CÔNG SUẤT TRONG THẾ HỆ THÔNG TIN DI ĐỘNG 3UMTS -10 ppsx
... “Giáo trình thông tin di động , Nhà xuất Bưu Điện, 02-2003 [2] TS Nguyễn Phạm Anh Dũng, “Bài giảng thông tin di động bổ túc kỹ thuật”, Tổng công ty Bưu Chính Viễn Thông – Học viện Công Nghệ Bưu Chính ... gốc hệ thống thông tin di động hệ UMTS” [10] Nguyễn Ngô Hồng,Bài báo “Mối quan hệ khác biệt UMTS WCDMA”, Tạp chí bưu viễn thông kỳ 1, – 2003 [11] KS Nguyễn Thanh Hải, Bài báo Điều khiển công suất ... Nghệ Bưu Chính Viễn Thông, 10 – 2004 [3] TS Nguyễn Phạm Anh Dũng, Thông tin di động hệ “, Tập 1, Nhà xuất Bưu Điện, 12-2001 [4] TS Nguyễn Phạm Anh Dũng, Thông tin di động hệ “, Tập 2, Nhà xuất...
 • 4
 • 198
 • 0

ĐIỀU KHIỂN CÔNG SUẤT TRONG THẾ HỆ THÔNG TIN DI ĐỘNG 3UMTS -9 doc

ĐIỀU KHIỂN CÔNG SUẤT TRONG THẾ HỆ THÔNG TIN DI ĐỘNG 3UMTS -9 doc
... hiệu nhiễu SIR, cơng suất trước điều khiển cơng suất điều chỉnh tối ưu hai thuật tốn điều khiển cơng suất DSSPC DPC Các kết biểu di n dạng đồ thị thể khả điều chỉnh cơng suất truyền hai phương ... xét: Điều khiển cơng suất vấn đề quan trọng đem lại lợi to lớn cho hệ thống thơng tin di động việc nâng cao dung lượng, chất lượng hệ thống hạn chế can nhiễu mà khơng đòi hỏi nâng cấp cơng nghệ ... thuật điều khiển cơng suất theo bước động DSSPC dựa tham số tỷ số tín hiệu nhiễu giao thoa SIR để điều khiển cơng suất truyền cách dùng khái niệm ngưỡng nhiều mức Tốc độ điều chỉnh cơng suất nhanh...
 • 8
 • 182
 • 0

ĐIỀU KHIỂN CÔNG SUẤT TRONG THẾ HỆ THÔNG TIN DI ĐỘNG 3UMTS - 8 pptx

ĐIỀU KHIỂN CÔNG SUẤT TRONG THẾ HỆ THÔNG TIN DI ĐỘNG 3UMTS - 8 pptx
... chương Trong chương đề xuất hai phương pháp điều khiển cơng suất hệ thống thơng tin di động hệ ba UMTS phương pháp điều khiển cơng suất theo bước động DSSPC phương pháp điều khiển cơng suất phân ... pháp điều chỉnh cơng suất truyền hiệu phương pháp điều khiển cơng suất truyền thống Do hai phương pháp hi vọng sở để nghiên cứu nhằm điều khiển cơng suất cho số hệ thống thơng tin di động hệ ba ... pháp điều khiển cơng suất theo bước động DSSPC tập trung vào điều khiển cơng suất truyền cách dùng khái niệm ngưỡng nhiều mức, lệnh điều khiển cơng suất TPC Bước động bù cho chậm phương pháp điều...
 • 8
 • 169
 • 0

ĐIỀU KHIỂN CÔNG SUẤT TRONG THẾ HỆ THÔNG TIN DI ĐỘNG 3UMTS - 7 ppt

ĐIỀU KHIỂN CÔNG SUẤT TRONG THẾ HỆ THÔNG TIN DI ĐỘNG 3UMTS - 7 ppt
... tồn điều khiển cơng suất Bước điều khiển cơng suất kết kết hợp giá trị khơng đổi giá trị thay đổi điều khiển cơng suất Do đó, trạm di động điều chỉnh cơng suất truyền cách thêm DSS vào cơng suất ... đường lên, bên cạnh mạng, điều khiển truy cập vơ tuyến trạm gốc sở cho điều khiển phần tiến trình điều chỉnh cơng suất Điều khiển cho phép điều khiển cơng suất điều khiển truy cập vơ tuyến thiết ... ảnh có mức cơng suất truyền tối ưu đặc biệt mà trạm di động từ hay 3.4.2 Sự hoạt động mạng Hình (3.8) giản đồ phương pháp DSSPC điều khiển cơng suất đường lên Trong điều khiển cơng suất đường lên,...
 • 8
 • 168
 • 0

ĐIỀU KHIỂN CÔNG SUẤT TRONG THẾ HỆ THÔNG TIN DI ĐỘNG 3UMTS - 5 potx

ĐIỀU KHIỂN CÔNG SUẤT TRONG THẾ HỆ THÔNG TIN DI ĐỘNG 3UMTS - 5 potx
... UE Công suất phát Node B cực đại dB 28 dB Dải động DLPC Dải động công suất DL 18 dB Công suất kênh mã cực đại Không kênh lưu lượng tích cực Công suất kênh thu mã tối thiểu Hình 2.9 Dải động điều ... xuống Ở IS- 95 điều khiển cơng suất chậm đường xuống khơng cần phương pháp điều khiển trơi cơng suất 2.7 Điều khiển cơng suất vòng ngồi Mục đích giải thuật điều khiển cơng suất vòng ngồi trì ... để điều khiển cơng suất chúng cho kết nối giảm trơi cơng suất Ý tưởng hiệu chỉnh nhỏ thực định kỳ cho cơng suất tham chuẩn Trơi cơng suất xảy có điều khiển cơng suất nhanh đường xuống Ở IS-95...
 • 8
 • 241
 • 1

ĐIỀU KHIỂN CÔNG SUẤT TRONG THẾ HỆ THÔNG TIN DI ĐỘNG 3UMTS - 4 doc

ĐIỀU KHIỂN CÔNG SUẤT TRONG THẾ HỆ THÔNG TIN DI ĐỘNG 3UMTS - 4 doc
... 2.3 .4 Điều khiển cơng suất vòng kín, điều khiển cơng suất vòng hở Tồn ba phương pháp điều khiển cơng suất sau đây:  Điều khiển cơng suất vòng hở  Điều khiển cơng suất nhanh vòng kín gồm điều khiển ... cho điều khiển cơng suất vòng xxxi Các từ viết tắt Hình (2.4a) cho thấy hoạt động điều khiển cơng suất đường lên kênh fading tốc độ chuyển động thấp MS Các lệnh điều khiển cơng suất điều khiển ... dB -8 dB A-CCPCH -5 dB So với cơng suất P-CPICH So với cơng suất P-CPICH So với cơng suất P-CPICH N=72 Cơng suất thị bắt (AI) so với P-CPICH So với cơng suất P-CPICH SF-256 (15 kbps) Cơng suất...
 • 8
 • 108
 • 0

ĐIỀU KHIỂN CÔNG SUẤT TRONG THẾ HỆ THÔNG TIN DI ĐỘNG 3UMTS - 3 potx

ĐIỀU KHIỂN CÔNG SUẤT TRONG THẾ HỆ THÔNG TIN DI ĐỘNG 3UMTS - 3 potx
... dụng hệ thống thông tin di động hệ ba Trong chương 2, ta tiếp tục tìm hiểu kỹ thuật điều khiển công suất hệ thống thông tin di động hệ ba xxv Các từ viết tắt CHƯƠNG CÁC KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN CÔNG SUẤT ... đường Vì công suất phát máy di động thấp nên làm tăng tuổi thọ pin 2 .3 Phân loại điều khiển công suất xxvii Các từ viết tắt Có nhiều phương pháp điều khiển công suất hệ thống thông tin tế bào ... = f Hình 2.1 Công suất thu từ thuê bao trạm gốc Việc điều khiển công suất đưa vào để giải vấn đề “xa–gần” để tăng tối đa dung lượng hệ thống Điều khiển công suất điều khiển công suất phát từ...
 • 8
 • 251
 • 0

ĐIỀU KHIỂN CÔNG SUẤT TRONG THẾ HỆ THÔNG TIN DI ĐỘNG 3UMTS - 2 pps

ĐIỀU KHIỂN CÔNG SUẤT TRONG THẾ HỆ THÔNG TIN DI ĐỘNG 3UMTS - 2 pps
... nguyên vô tuyến - Cấp phát kênh - Thiết lập điều khiển công suất - Điều khiển chuyển giao - Phân tập Macro - Mật mã hóa - Báo hiệu quảng bá - Điều khiển công suất vòng hở Node B (trạm gốc) xx ... chuẩn UMTS: - Dịch vụ - Mạng lõi - Mạng truy nhập vô tuyến - Thiết bị đầu cuối - Cấu trúc hệ thống 1.4 .2 Dịch vụ hệ thống UMTS xiv Các từ viết tắt GPP xây dựng tiêu chuẩn cho dịch vụ hệ thống UMTS ... nghĩa giao di n phần tử mạng logic Các giao di n mở là:  Giao di n Cu: giao di n thẻ thông minh USIM ME Giao di n tuân theo khuôn dạng tiêu chuẩn cho thẻ thông minh  Giao di n Uu: giao di n vô...
 • 8
 • 149
 • 0

ĐIỀU KHIỂN CÔNG SUẤT TRONG THẾ HỆ THÔNG TIN DI ĐỘNG 3UMTS - 1 potx

ĐIỀU KHIỂN CÔNG SUẤT TRONG THẾ HỆ THÔNG TIN DI ĐỘNG 3UMTS - 1 potx
... Project) Hệ thống thông tin di động hệ ba đời từ dự án 3GPP gọi hệ thống thông tin di động UMTS/WCDMA Trong chương trình bày tổng quan hệ thống thông tin di động hệ ba phận quan trọng hệ thống UMTS thông ... trúc mạng 1. 2 Hệ thống thông tin di động hệ IMT-2000 Hệ thống thông tin di động hệ ba xây dựng sở tiêu chuẩn chung IMT- 2000 (Internaltional Mobile Telecommunications 2000–Viễn thông di động quốc ... Code Division Đa Multiple Access WCDMA theo mã băng rộng truy cập phân chia CHƯƠNG HỆ THỐNG THÔNG TIN DI ĐỘNG THẾ HỆ UMTS 1. 1 Giới thiệu chương Cùng với phát triển mạnh mẽ công nghệ thông tin, ...
 • 8
 • 116
 • 0

Nghiên cứu giải pháp chuyển đổi công nghệ sang hệ thông tin di động 4G

Nghiên cứu giải pháp chuyển đổi công nghệ sang hệ thông tin di động 4G
... ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ Phạm Thu Trang NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP CHUYỂN ĐỔI CÔNG NGHỆ SANG HỆ THÔNG TIN DI ĐỘNG 4G Ngành : Công nghệ Điện tử – Viễn thông Chuyên ngành: Kỹ thuật vô tuyến điện tử thông tin liên ... ĐẦU CHƢƠNG TỔNG QUAN VỀ HỆ THÔNG TIN DI ĐỘNG 1.1 Những đặc thù hệ thông tin di động 1.2 Tổng quan hệ thông tin di động khứ, tƣơng lai 1.3 Giới thiệu hệ thông tin di động 4G 1.4 Kết luận 13 CHƢƠNG ... cho công nghệ không dây hệ 4G định hướng nghiên cứu nhằm vào hệ thống trải phổ hiệu Những công nghệ đầy tiềm nghiên cứu hứa hẹn cải tiến hiệu sử dụng phổ thông qua giải pháp tồn  Các công nghệ...
 • 115
 • 196
 • 0

n ninh trong trong các hệ thống tin di động

n ninh trong trong các hệ thống tin di động
... lệnh ngẫu nhi n RAND Hàm nh n thực mạng MAC-A/XMAC-A Hàm nh n thực tin đồng lại MAC-S/XMAC-S An An AnNinh Ninh NinhTrong Trong TrongCác Các CácHệ Hệ H Thống Thống ThốngThông Thông ThôngTin Tin ... với n i dung sau: V V V V V V Chương Tổng quan an ninh thông tin di động Chương Công nghệ an ninh GSM GPRS Chương Công nghệ an ninh 3G UMTS Chương Công nghệ an ninh MIP Chương Công nghệ an ninh ... tuy n V AN NINH TRONG CÁC HỆ THỐNG THÔNG TIN DI ĐỘNG Chương Tổng quan an ninh thông tin di động 1.1 Tạo lập môi trường an ninh 1.2 Các đe dọa an ninh 1.3 Các công nghệ an ninh...
 • 43
 • 70
 • 0

Tổng quan về các hệ thống thông tin di động thế hệ 3.DOC

Tổng quan về các hệ thống thông tin di động thế hệ 3.DOC
... biệt với hệ thống thông tin di động băng hẹp hệ thống thông tin di động hệ thứ ba đợc gọi hệ thống thông tin di động băng rộng SV Nguyễn Hồng Phong - Lớp D97 VT PTIT Đồ án tốt nghiệp 1.1.2 Các đặc ... triển hệ thống thông tin di động từ hệ đến hệ SV Nguyễn Hồng Phong - Lớp D97 VT PTIT Đồ án tốt nghiệp 1.2 Cấu trúc chung hệ thống thông tin di động 1.2.1 Mô hình tham khảo hệ thống thông tin di động ... số nét tảng công nghệ thông tin di động từ hệ đến hệ ba Thế hệ thông tin di động Thế hệ (1G) Hệ thống AMPS, Dịch vụ chung Chú thích Tiếng thoại FDMA, tơng tự TACS, NMT Thế hệ (2G) GSM, IS-136,...
 • 91
 • 2,326
 • 33

Giới thiệu hệ thống thông tin di động GSM

Giới thiệu hệ thống thông tin di động GSM
... Hệ thống trạm gốc liên lạc với trung tâm chuyển mạch dòch vụ di động dùng giao tiếp A Mô hình hệ thống thông tin di động tế bào TRẠM DI ĐỘNG Trạm di động (Mobile Station_MS) gồm có thiết bò di ... Phần 1_Chương : Giới thiệu hệ thống thông tin di động GSM GSM thiết kế hoạt động dải tần 890-915 MHz 935-960 MHz, 1.8GHz Một vài tiêu chuẩn đề nghò cho hệ thống : • Chất lượng âm thoại ... trạm di động tổng đài di động (MSC) HỆ THỐNG MẠNG CON Thành phần hệ thống mạng tổng đài di động, hoạt động nút chuyển mạch bình thường PSTN ISDN, cung cấp tất chức cần có để điều khiển thuê bao di...
 • 23
 • 576
 • 8

Xem thêm