Lịch sử 7, cực chuẩn,hay

LICH SU 7- (CUC CHUAN)

LICH SU 7- (CUC CHUAN)
... Thời gian suy vong triển Thế kỉ VII- Đờng XIV- XX thời XIII- Tống Minh Thanh XVII- XIX vơng XIX suy yếu bị triều Mô-gô Anh thống trị I-VI Hình thành IX- XV thời kì XVI-XIX suy yếu nhà ... XIII-XIV nhà nớc IX- XVII thịnh vXVIII suy yếu Lạn Xạng ợng XIX Pháp xâm lợc I-X Thành lập XIII-XVI hùng XVIII suy yếumạnh Pháp xâm lợc I-X Thành lập XI-XVIII phát XIX suy yếu- Anh triển mạnh xâm lợc ... đời sống, phát triển kinh tế dụng gì? đất nớc GV: Nửa kỉ đầu nhà Tống thịnh vợng sau suy yếu.Trong lúc Tống suy yếu >< với nhà Kim, Liêu, ngời Mông Cổ lên Thành Cát T Hãn cầm đầu thành lập nhà...
 • 191
 • 345
 • 0

lịch sử 7 cực hay

lịch sử 7 cực hay
... lµm thay ®ỉi kÕ ho¹ch vµ lµm chËm l¹i cc tÊn c«ng x©m lỵc cđa nhµ Tèng ) Bµi míi: tg Ho¹t ®éng cđa thÇy vµ trß Néi dung *Ho¹t ®éng 1.( 17. phót) Cc kh¸ng II Giai ®o¹n thø hai ( 1 076 - 1 077 ) chiÕn ... Nguyễn Hữu Phương 32 Ngày dạy: Trường THCS Vónh Trinh giáo án sử TiÕt16 BÀI 11: Cc kh¸ng chiÕn chèng qu©n x©m lỵc tèng 1 075 - 1 077 ( tiÕp theo) I Mơc tiªu: KiÕn thøc: HS n¾m ®ỵc: - DiƠn biÕn s¬ ... vµ tù chèt bµi giáo án sử - N¨m 1 076 mét ®¹o qu©n gåm 10 v¹n bé binh, mét v¹n ngùa chiÕn cïng 20 v¹n d©n phu Qu¸ch Q vµ TriƯu TiÕt chØ huy tiÕn vµo níc ta - Th¸ng 1/ 1 077 qu©n Tèng vỵt qua ¶i Nam...
 • 90
 • 208
 • 0

Giao an lich su 7 cuc hay

Giao an lich su 7 cuc hay
... 1 075 1 077 ) ( TIP ) II GIAI ON TH HAI (1 076 - 1 077 ) A.Mc tiờu: Kin thc: - m mu xõm lc nc ta ca nh Tng l bnh trng lónh th, ng thi gii quyt khú khn v ti chớnh v xó hi nc - Cuc tin cụng kớch sang ... kin Trung Quc hỡnh thnh vo thi gian no?t nhng thnh tu gỡ? HS c bi 9(SBT trang 11) HS c bi 4(SBT trang 17) Trịnh Quang Hng Bình Khê Bỏi a Nhỡn bc tranh:hi ch c (trang sgk),em hóy miờu t cnh hi ch ... 979 : inh Tiờn Hong b git ni b lc c - Nh Tng lm le xõm lc nm 980 Lờ Hon c suy tụn lờn lm vua -T chc chớnh quyn Trung ng Vua Thỏi s i s Quan Quan vừ Tng quan l l l l l ph l chõu a phng 10 l 27...
 • 179
 • 232
 • 0

Giáo án lịch sử 7 cực chi tiết năm 2014 - 2015

Giáo án lịch sử 7 cực chi tiết năm 2014 - 2015
... Trên bán đảo In - đô - - xi - a - HS quan sát tranh lịch sử: đền tháp Bô 2/ Sự hình thành phát triển - - len - đua quốc gia phong kiến ĐNA Hoạt động 16 Giỏo ỏn lch s Nm hc 201 4- 2015 - HS ... ( Luật Ma-Nu, Na- Ra-Đa ) +Sử thi ( Ra-Ma-Ya-Na ) +Kịch thơ -Kiến trúc: ( Kiến trúc Hin-đu, kiến trúc phật giáo ) - HS quan sát kênh hình 11 miêu tả - GV giới thiệu Đền ăng co (Cam pu chia) đền ... biến: ợc - Tháng 10/1 075 , ta tiến vào đất Tống: + Quân bộ: Tù trởng huy đánh vào - GV sử dụng: Bản đồ kháng chi n Ung Châu chống Tống (1 075 - 1 077 ) trình bày + Quân thuỷ: LTK huy tiến đánh *GV:...
 • 160
 • 2,535
 • 0

Giáo án lịch sử 7 cực chuẩn

Giáo án lịch sử 7 cực chuẩn
... phân biệt, đánh giá kiện lịch sử Thái độ - HS nhận thức đất nước ấn độ trung tâm văn minh nhân loại có ảnh hưởng sâu rộng tới phát triển lịch sử VH nhiều dân tộc Đông Nam Á II Chuẩn bị Giáo viên: ... số thành tựu sử dụng đến ngày + Có ảnh hưởng sâu rộng tới trình phát triển lịch sử văn hóa dân tộc ĐNA - Sử dụng kỹ thuật hai bọt nước H So sánh điểm giống khác vương triều hồi giáo Đê-li vương ... hoá kiện lịch sử, lập niên biểu, rút kết luận từ nội dung kiện Thái độ - HS có niềm tin lòng tự hào truyền thống lịch sử thành tựu kinh tế văn hoá mà dân tộc đạt thời PK II Chuẩn bị Giáo viên:...
 • 224
 • 2,377
 • 1

Giáo Án Lịch Sử 7 Kỳ II - Cực hay

Giáo Án Lịch Sử 7 Kỳ II - Cực hay
... dung 1/ Gii phúng Ngh An (1424) -Nguyn Chớch a k hoch chuyn a bn vo Ngh An -1 2-1 0-1 424 h Thnh Tr Lõn,tp kớch GV:-Vic thc hin k hoch ú em li i kh lu kt qu gỡ? -Gii phúng Ngh An, Din Chõu, -Nhn xột ... Lờ s nh nc quan tõm Giáo án LịchSử 7 Năm học 200 8- 2009 Nguyễn Thị Bắc Trờng THCS Tô Hiệu n lut phỏp? - Ni dung chớnh ca b lut? 3/ Lut phỏp: - Lờ Thỏnh Tụng ban hnh Lut Hng c - Ni dung: + Bo v ... Giáo án LịchSử Năm học 200 8- 2009 Nguyễn Thị Bắc Trờng THCS Tô Hiệu Tun 20 Tit 40 BI 20: NC I VIT THI Lấ S Ngy Son: / / 2009 (1428 - 15 27) Ngy Dy: / / 2009 A Mc tiờu bi hc: Kin thc: - B...
 • 9
 • 1,661
 • 4

SKKN Một số giải pháp giúp hs tích cực hơn trong môn Lịch sử 7

SKKN Một số giải pháp giúp hs tích cực hơn trong môn Lịch sử 7
... viên phụ trách môn Lòch sử lớp 7 Trường Trung học Cơ sở Bưng Bàng, năm học 2011 2012, với mong muốn tìm giải pháp nhằm thu hút học sinh tham gia tích cực học tập môn Lòch sử 7, nên đònh chọn ... độ rụt rè nhút nhát 5/64 7, 8 Gia đình khó khăn 7/ 64 10,9 Phương pháp học tập chưa phù hợp 8/64 12,5 Không thích học tập 5/64 7, 8 III GIẢI PHÁP, KẾT QUẢ THỰC HIỆN: Giải pháp: a Đối với học sinh ... phương pháp học tập môn Lòch sử Chẳng hạn hướng dẫn em xem kó trước nội dung trước nhà, trả lời câu hỏi sau nội dung học cách soạn trước Song song đó, nhằm giúp đối tượng tích cực học môn Lòch sử, ...
 • 9
 • 125
 • 0

SKKN MỘT SỐ GIẢI PHÁP GIÚP HỌC SINH TÍCH CỰC HƠN TRONG HỌC MÔN LỊCH SỬ 7

SKKN MỘT SỐ GIẢI PHÁP GIÚP HỌC SINH TÍCH CỰC HƠN TRONG HỌC MÔN LỊCH SỬ 7
... viên phụ trách môn Lòch sử lớp 7 Trường Trung học Cơ sở Bưng Bàng, năm học 2011 2012, với mong muốn tìm giải pháp nhằm thu hút học sinh tham gia tích cực học tập môn Lòch sử 7, nên đònh chọn ... tập, số học sinh thờ ơ, không quan tâm đến việc học tập Cụ thể lớp – Trường THCS Bưng Bàng, tiết học môn Lòch sử số thường xuyên không đảm bảo, số học sinh tham gia học tập với thái độ không tích ... chung, môn Lòch sử nói riêng nhân tố quan trọng việc giáo dục toàn diện cho học sinh Trong đó, phương pháp “lấy học sinh làm trung tâm” yếu tố quan trọng hàng đầu nhằm giúp học sinh tích cực việc...
 • 9
 • 112
 • 0

Giáo trình lịch sử 7

Giáo trình lịch sử 7
... đồng vị trí địa lý quốc gia Các giai đoạn lịch sử quan trọng khu vực Đông Nam T tởng Nhận thức đợc trình lịch sử, gắn bó lâu đời dân tộc Đông Nam Trong lịch sử quốc gia Đông Nam có nhiều thành tựu ... chủ động nhà Lý? Hớng dẫn nhà Làm tập tập - 47 - Tiết 16 - Bài 11 Cuộc kháng chiến chống quân xâm lợc tống (1 075 1 077 ) II Giai đoạn thứ hai(1 076 - 1 077 ) (Tiếp theo) I Mục tiêu học Kiến thức Diễn ... chọn sông Nh Nguyệt để lập phòng tuyến? Trình bày diễn biến trận chiến Nh Nguyệt đồ? Nêu ý nghĩa lịch sử chiến thắng chống quân Tống xâm lợc lần thứ (1 076 -1 077 )? Hớng dẫn nhà Làm tập tập - 51 - ...
 • 198
 • 552
 • 1

Đề kiểm tra học kì II lịch sử 7

Đề kiểm tra học kì II lịch sử 7
... Họ tên:………………………………… KIỂM TRA HỌC KÌ II Lớp :7 Môn : Lịch sử Thời gian : 45 phút Đề số A TRẮC NGHIỆM : điểm I Chọn câu trả lời ( điểm ) 1) Câu nói ... Bình Ngô đại cáo C Truyện Kiều D Lịch triều hiến chương loại chí B TỰ LUẬN ( điểm ) Câu 1) Hãy nêu cống hiến to lớn phong trào Tây Sơn lịch sử dân tộc năm 177 1 - 178 9 ? ( điểm ) Câu 2) Tóm tắt nét ... Liên D.Lê Thánh Tông 7) Nói đến “ quân ba chỏm” nói đến nghĩa quân khởi nghĩa ? A Trần Tuân B Trịnh Hưng C Trần Cảo D Phùng Chương 8) Từ năm 16 27 đến năm 1 672 , xảy chiến tranh Trịnh - Nguyễn...
 • 3
 • 1,045
 • 6

Toàn bộ giáo án Lịch sử 7

Toàn bộ giáo án Lịch sử 7
... JIq×9Id¹Ã 7> >±!}Èý"¼ØJĐ=À›³3áŠç5¾de†©"°õèïdÛ 7= 5tÜ_\ç¼g¨•’Ĩ¿‰I6ˆ26®ž™Đì§a;ã;ỴÙ¯ÇÏIlâ0–kJÝ—ỵÈú®‹g7F”ë v7u]Dë †÷5ç¶Z#[¦ü 7 /êziK{¦Eq5rW$ç+e4ûù*·#`w6¹I 7 í×{D¹C)³AĨ7R4#kvTƯ÷ˆỊ}ĨRJM¡¯QLxRQdå:Œ(‰£…¦·}¬ƒ)…¨\J]*»–4—+êv±õ»đË ... A®ƒ5FìL°‰à£7i¤He¬¨zƠ=LO2¡4S–ãF1i9û«Đ’õ-`óÊùE¢¥F:êVíĐóF«ỉđđ´.i"c|¾q» «¬mídN¦™ØĨ¬ì&¤Ž4a‘+* 7 \Y 7 Õ ¢1U«ư.ơỈŽC¥ 7 H‘ÿDnr.@ZÇ{Đ‚ỊÐÕG8Q êåÄqÏá¶Q[Ư...
 • 90
 • 1,591
 • 0

Lịch sử 7

Lịch sử 7
... Qua kiện lòch sử, giúp học sinh thấy tính tất yếu, tính quy luật trình phát triển từ xã hội phong kiến sang TBCN 3/ Kỹ - Biết sử dụng đồ giới - Sử dụng, khai thác tranh ảnh lòch sử II/ ĐỒ DÙNG ... lược đồ hình 2/ Thông tin tham khảo - Những mẫu chuyện lòch sử giới – tập – NXB 1999 - Lòch sửthế giới trung đại – tập – NXB GD 1 978 -000 TUẦN ... đất => lãnh chúa, bóc lột nông nô => quan hệ sản xuất phong kiến hình thành Châu u * Giáo viên sử dụng đồ để vương quốc, nước có chế độ phong kiến đời sớm( Anh, Pháp, TBN, Ý…) *Giáo viên cho...
 • 4
 • 302
 • 0

Xem thêm