BÀI GIẢNG hệ THỐNG MIMO OFDM

Bài giảng hệ thống điều khiển số - Động cơ không đồng bộ 3 pha.pdf

Bài giảng hệ thống điều khiển số - Động cơ không đồng bộ 3 pha.pdf
... Deg S3 S5 UAN UBN UCN UAB UBC UCA 0 0 0 0 U0 U000 0 2 /3 -1 /3 -1 /3 -1 U1 0o 1 /3 1 /3 -2 /3 -1 U2 60 o -1 /3 2 /3 -1 /3 -1 U3 120 o 1 -2 /3 1 /3 1 /3 -1 U4 180 o -1 /3 -1 /3 2 /3 -1 U5 240 o 1 /3 -2 /3 1 /3 -1 ... tiếp) Điều khiển khơng dùng cảm biến (sensorless) (3T) Chương 8: Bộ điều khiển động khơng đồng ba pha Cấu trúc hệ thống điều khiển động Cảm biến đo lường Một số ưu điểm sử dụng điều khiển tốc độ động ... tốc độ động Hệ thống điều khiển số động khơng đồng ba pha Bộ biến tần (6T) (21 tiết) (42 tiết) 2/7/2007 Bài giảng Hệ Thống Điều Khiển Số (ĐCKĐB) T©B Chương 1: VECTOR KHƠNG GIAN VÀ BỘ NGHỊCH LƯU...
 • 19
 • 1,634
 • 9

Silde bài giảng Hệ thống bộ nhớ

Silde bài giảng Hệ thống bộ nhớ
... Bộ nhớ (Main memory) 8.4 Bộ nhớ ảo (Virtual memory)  9/12/12 Chương VIII: Hệ thống nhớ  9/12/12 8.2 Bộ nhớ Cache (Cache memory) 8.2.1 Tổ chức a) MMU (memory management unit)  9/12/12 8.2 Bộ nhớ ... cache Click to edit Master subtitle style 8.3 Bộ nhớ (Main memory) 8.4 Bộ nhớ ảo (Virtual memory)  9/12/12 Chương VIII: Hệ thống nhớ  9/12/12 8.2 Bộ nhớ Cache (Cache memory) 8.2.3 Chiến thuật ghi ... nhớ 8.2 Bộ nhớ Cache (Cache memory) 8.2.1 Tổ chức 8.2.2 Kỹ thuật thay khối nhớ 8.2.3 Chiến thuật ghi 8.2.4 Các loại cache Click to edit Master subtitle style 8.3 Bộ nhớ (Main memory) 8.4 Bộ nhớ...
 • 38
 • 480
 • 4

Bài giảng hệ thống viễn thông - Chương 1

Bài giảng hệ thống viễn thông - Chương 1
... U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 0 ,19 0 ,19 0 ,19 0 ,19 0,08 0,08 0,08 Cách chia 00 010 011 10 11 0 11 10 11 11 Từ mã 00 010 011 10 11 0 11 10 11 11 Cách chia Từ mã 000 0 01 01 10 11 00 11 01 111 000 0 01 01 10 11 00 11 01 ... 0,34 0,23 0 ,19 0 ,1 0,07 0,06 0, 01 0,34 0,57 0,76 0,86 0,93 0,99 Số nhò phân Pi 0,0000 0, 010 1 0 ,10 01 0 ,11 00 0 ,11 011 0 ,11 1 01 0 ,11 111 10 ni Từ mã 3 4 00 010 10 0 11 00 11 01 111 01 111 111 0 + Pi tính ... 21 VIENTHONG05.TK Bài giảng: Hệ thống viễn thơng S0 = r0 + rn-kp00 + rn-k-1p10 + + rn-ipk -1 , 0 S1 = r1 + rn-kp 01 + rn-k-1p 11 + + rn-ipk -1 , 1 …………… (5) Sn-k -1 = rn-k -1 + rn-kp0,n-k -1 + rn-k+ip11...
 • 27
 • 681
 • 4

Bài giảng hệ thống viễn thông - Chương 2

Bài giảng hệ thống viễn thông - Chương 2
... G.7 32 ITU-T sử dụng hệ thống truyền dẫn chuyển mạch 30/ 32 kênh hình vẽ H2.6 minh hoạ cấu trúc khung tín hiệu: Hình 2. 5 Cấu trúc khung PCM VIENTHONG05.TK Chương 2: Mạng chuyển Mạch Hệ thống 30/ 32 ... tất hệ thống chuyển mạch DSS (Digital Switching system) T= 125 μs 0 123 456 T= 125 μs n 0 123 456 0 123 456 n 0 123 456 n Các đường SHW vào TS Các đường SHW TS SHW vào n SHW Trễ (n-6 +2) TS 0 123 456 n 0 123 456 ... hướng 2. 4 Hệ thống chuyển mạch mạng Viễn thông 2. 4.1 Giới thiệu tổng quát hệ thống chuyển mạch số Ngày tổng đài sử dụngtrong mạng viễn thông toàn cầu chủ yếu tổng đài điện tử số Hình vẽ H .2. 17...
 • 21
 • 551
 • 11

Bài giảng hệ thống viễn thông - Chương 3

Bài giảng hệ thống viễn thông - Chương 3
... Chương 3: Hệ thống thông tin di động Hệ thống thông tin di động cellular hệ thứ hai có tiêu chuẩn chính: GSM, IS-54, JDC, IS-54 bao gồm tiêu chuẩn AMPS Thế hệ thứ ba năm sau ... cộng Hình 3. 2 Mô hình hệ thống thông tin di động tế bào Hình 3. 2 giới thiệu mô hình hệ thống thông tin di động cellular Hệ thống bao gồm phần hệ chuyển mạch SS (Switching System) phần hệ trạm gốc ... suất Chương 3: Hệ thống thông tin di động a) Hệ thống SS: Hệ thống chuyển mạch bao gồm chức chuyển mạch mạng sở liệu can thiết cho số liệu thuê bao quản lý di động thuê bao Chức SS quản lý thông...
 • 21
 • 392
 • 6

Bài giảng hệ thống viễn thông - Chương 4

Bài giảng hệ thống viễn thông - Chương 4
... ITU-T: STM-N C -4 139 2 64 kbit/s (Note) C-3 44 736 kbit/s 34 368 kbit/s (Note) VC-2 C-2 6312 kbit/s (Note) TU-12 VC-12 C-12 2 048 kbit/s (Note) TU-11 VC-11 C-11 1 544 kbit/s (Note) ×1 ×N AU -4 AUG ... thoại 1, 544 24 6,312 96 44 ,736 672 2 74, 176 40 32 - Khối Châu Âu kênh Tốc độ bit Mbit/s 2, 048 8 ,44 8 34, 368 139,2 64 565, 148 Số thoại 30 120 48 0 1920 7680 Nhật Bản kênh Tốc độ bit Mbit/s 1, 544 6,312 ... (Note) ×1 ×N AU -4 AUG VC -4 ×3 AU-3 ×1 VC-3 TU-3 TUG-3 ×3 VC-3 ×7 ×7 ×1 TUG-2 AU -4 TU-2 ×3 Pointer processing Multiplexing 4 Aligning Mapping T151795 0-9 5 C-n Container-n NOTE – G.702 tributaries...
 • 19
 • 381
 • 3

Bài giảng hệ thống viễn thông - Chương 5

Bài giảng hệ thống viễn thông - Chương 5
... (MHz) 107 15 10 755 80MHz 107 95 108 35 108 75 109 15 10 11 10 955 53 0MH 12 f0 109 95 110 35 110 75 111 15 11 155 11200 1’ 2’ 3’ 4’ 5 6’ 112 45 112 85 7’ 8’ 9’ 10’ 11’ 12’ 90MHz 12 75 0-1 3 250 MHz 107 95 H (V)* ... 4’ 5 6’ 7’ V (H)* (MHz) 127 65 12793 56 MHz 12821 12849 12877 129 05 12933 266MHz 12961 12996 70MHz 110 35 12793 13087 131 15 12877 50 0MHz 13071 114 85 1 152 5 1 156 5 116 05 116 45 8’ 113 25 113 65 114 05 ... a α b Hình 5. 12 Nhiễu điểm nút Trang 10 VIENTHONG 05. TK Chương 5: Hệ thống thông tin ViBa Vệ Tinh Nhiễu từ hệ thống bên ngoài: Nhiễu xuất phát từ: Các hệ thống vệ tinh Radar Các hệ thống vô tuyến...
 • 19
 • 493
 • 6

Bài giảng hệ thống viễn thông - Chương 6

Bài giảng hệ thống viễn thông - Chương 6
... Ứng dụng hệ thống báo hiệu số thiết lập gọi mạng điện thoại thông thường, PSTN Hệ thống báo hiệu số thực chức báo hiệu hệ thống báo hiệu truyền thống với kỹ thuật cao, phù hợp với hệ thống số ... phần người sử dụng là: TUP-phần người sử dụng điện thoại DUP-phần người sử dụng số liệu ISUP-phần người sử dụng ISDN Trang Chương 7: Báo hiệu hệ thống viễn thông MTUP-phần người sử dụng điện thoại ... cho báo hiệu khung khả dụng Hệ thống thứ hệ thống báo hiệu số CCITT, đời vào đầu năm 1 968 sử dụng dành cho đường dây analog, cho lưu lượng quốc tế Hệ thống thứ hai hệ thống báo hiệu số CCITT, xác...
 • 24
 • 358
 • 2

Bài giảng hệ thống viễn thông - Chương 7

Bài giảng hệ thống viễn thông - Chương 7
... tín hiệu E’Y - Năm 1959 hệ mang tên SECAM Trường Đại học Giao Thông Vận Tải Tp.HCM 20 Bài giảng: Hệ thống viễn thông - Năm 1960 dùng tín hiệu màu E’R-Y E’B-Y thay cho tín hiệu E’R E’B - Năm 1961 ... nhóm nghiên cứu ITU-R sau: Trường Đại học Giao Thông Vận Tải Tp.HCM 29 Bài giảng: Hệ thống viễn thông ‘ Một hệ thống thiết kế cho phép xem khoảng lần chiều cao hình ảnh, để hệ thống gần suốt chất ... hình 7. 12b Trường Đại học Giao Thông Vận Tải Tp.HCM 36 Bài giảng: Hệ thống viễn thông Tầng cuối bao gồm việc mã hoá hệ số lượng tử theo xác xuất thống kê entropy chúng Mã hoá Huffman sử dụng hệ thống...
 • 40
 • 471
 • 2

Bài giảng: HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN SỐ (ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ 3 PHA)

Bài giảng: HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN SỐ (ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ 3 PHA)
... Deg S3 S5 UAN UBN UCN UAB UBC UCA 0 0 0 0 U0 U000 0 2 /3 -1 /3 -1 /3 -1 U1 0o 1 /3 1 /3 -2 /3 -1 U2 60 o -1 /3 2 /3 -1 /3 -1 U3 120 o 1 -2 /3 1 /3 1 /3 -1 U4 180 o -1 /3 -1 /3 2 /3 -1 U5 240 o 1 /3 -2 /3 1 /3 -1 ... Bài giảng Hệ Thống Điều Khiển Số (ĐCKĐB) T©B GIỚI THIỆU MƠN HỌC Tên mơn học: HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN SỐ Mã số: Phân phối giờ: 33 LT + 12BT+Kiểm tra Số tín chỉ: 2(2.1.4) Kiểm ... tốc độ động Hệ thống điều khiển số động khơng đồng ba pha Bộ biến tần (6T) (21 tiết) (42 tiết) 2/7/2007 Bài giảng Hệ Thống Điều Khiển Số (ĐCKĐB) T©B Chương 1: VECTOR KHƠNG GIAN VÀ BỘ NGHỊCH LƯU...
 • 19
 • 699
 • 4

Bài giảng hệ thống thông tin quản lí 02

 Bài giảng hệ thống thông tin quản lí 02
... th th th th ng thông tin tài k toán ng thông tin marketing ng thông tin kinh doanh s n xu t ng thông tin qu n tr nhân l c òng Bài gi ng HTTT KT&QL - B môn CNTT 48 H th ng thông tin tài chính,k ... cáo Thông tin Ki m tra Thông tin u hành Nguyên v t li u Ti n, s ng 11/04/2009 Thông tin môi ng HT THÔNG TIN HT TÁC NGHI P Bài gi ng HTTT KT&QL - B môn CNTT S n ph m Ti n 32 1.2.3 H th ng thông tin ... 11/04/2009 , 845 102, 14 / 10 / 02, 18 i nhi u d ng n, hình nh, Bài gi ng HTTT KT&QL - B môn CNTT 1.2.1 D li u thông tin Thông tin (Information) • Thông tin ý ngh a c rút t d li u thông qua trình...
 • 59
 • 239
 • 3

Bài giảng hệ thống thông tin quản lí 03

 Bài giảng hệ thống thông tin quản lí 03
... lý thông tin trung tâm c a HTTT Nh p X lý Xu t Ki m soát Bài gi ng HTTT KT&QL I.3.1 Mô hình t ng quát 11/04/2009 Bài gi ng HTTT KT&QL 1.3.1 Mô hình t ng quát • Quy trình x lý d li u thành thông ... trình x lý d li u thành thông tin Nh p d li u vào: u tiên quy trình, d li u vào có , xác vi c x lý thông tin m i có ý ngh a n trung tâm có X lý d li u thành thông tin: vai trò quy nh quy trình ... o r ng k t qu ú c th c hi n 11/04/2009 Bài gi ng HTTT KT&QL • c x lý thông tin ph bi n: X lý theo lô/m (Batch Processing): Các giao d ch di n ra, (thông tin) d li n g p thành nhóm x lý theo m...
 • 44
 • 232
 • 2

Bài giảng hệ thống thông tin quản lí 04

 Bài giảng hệ thống thông tin quản lí 04
... Cài đặt: – – – Thay thê hệ thống thông tin hệ thống thông tin Đối với hệ thống thông tin kinh tế quản lý : thay hệ thống xử lý thông tin kinh tế cũ hệ thống xử lý thông tin kinh tế Công việc ... – – – Tin học hóa phần tin học hóa toàn từ hệ thống thông tin thủ công Phát triển hệ thống tin học hóa phần thành hệ thống tin học hóa toàn Cải tiến hệ thống tin học hóa phần, từ mức độ tin học ... xem xét hệ thống tổng thể vốn có nó, với mối liên hệ phân hệ nội mối liên hệ với hệ thống bên Tiếp cận hệ thống Ứng dụng phương pháp tiếp cận hệ thống khảo sát, phân tích hệ thống thông tin kinh...
 • 64
 • 243
 • 2

Bài giảng hệ thống thông tin quản lí 05

 Bài giảng hệ thống thông tin quản lí 05
... cứu hệ thống đặc biệt có số hình thức tiếp xúc, trao đổi thông tin với hệ thống Sự có mặt nhân tố sơ đồ giới hạn hệ thống, định rõ mối quan hệ hệ thống với giới bên Tác nhân phần sống hệ thống, ... hay tiến trình xử đó.Tính chất quan trọng chức biến đổi thông tin Tức phải làm thay đổi thông tin từ đầu vào theo cách tổ chức lại thông tin, bổ sung thông tin tạo thông tin Biểu diễn: Chức ... Mô tả hệ thống cũ làm việc gì? Lúc hệ thống xác định yếu tố chất loại bỏ yếu tố vật lý  Khối III: Mô tả hệ thống làm gì? Cần bổ sung yêu cầu cho hệ thống khắc phục lược bỏ nhược điểm hệ thống...
 • 37
 • 215
 • 2

Xem thêm