chuẩn kiến thức kĩ năng Lý 10

CHUẨN KIẾN THỨC NĂNG HÓA 10+11+12

CHUẨN KIẾN THỨC KĨ NĂNG HÓA 10+11+12
... vòng benzen) - Tính chất hóa học naphtalen: phản ứng brom nitro hóa; cộng hiđro, oxi hóa oxi không khí có xúc tác V2O5.) - Viết công thức cấu tạo, từ dự đoán tính chất hóa học stiren naphtalen ... tập thực nghiệm nhận biết dung dịch :NaCl, NaBr, NaI Phản ứng oxi Kiến thức Biết hoá - khử năng ược mục đích, bước tiến hành, thuật thực thí nghiệm: + Phản ứng cụ hoá chất tiến hành an H ... liên quan Kiến thức Nguồn hiđrocacbon Biết: thiên nhiên - Thành phần hóa học, tính chất, cách chưng cất chế biến dầu mỏ phương pháp hóa học; ứng dụng sản phẩm từ dầu mỏ - Thành phần hóa học, tính...
 • 75
 • 341
 • 2

Chuẩn kiến thức năng 6,7,8,9

Chuẩn kiến thức kĩ năng lý 6,7,8,9
... dụ định luật - Vận dụng công thức A = F.s A - Vận dụng công thức P = t II HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN 59 CHUYỂN ĐỘNG CƠ HỌC STT Chuẩn kiến thức, Mức độ thể cụ thể chuẩn kiến thức, Ghi quy định ... lượng m, D, d, P, V biết hai đại lượng có công thức 11 MÁY CƠ ĐƠN GIẢN Stt Chuẩn kiến thức, quy định chương trình Mức độ thể cụ thể chuẩn kiến thức, Nêu máy đơn giản [NB] Các máy đơn giản thường ... rọc - Sử dụng máy đơn giản phù hợp trường hợp thực tế cụ thể rõ lợi ích II HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐO ĐỘ DÀI Stt Chuẩn kiến thức, quy Mức độ thể cụ thể chuẩn định chương trình kiến thức, kĩ...
 • 116
 • 161
 • 0

CHUẨN KIẾN THỨC, NĂNG LỚP 10

CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNG LỚP 10
... đun) Chuẩn kiến thức, đơn vị kiến thức yêu cầu bản, tối thiểu kiến thức, đơn vị kiến thức mà học sinh cần phải đạt Yêu cầu kiến thức, thể mức độ cần đạt kiến thức, Mỗi yêu cầu kiến thức, ... thi theo Chuẩn kiến thức, III − CÁC MỨC ĐỘ VỀ KIẾN THỨC, KĨ NĂNG Các mức độ kiến thức, thể cụ thể Chuẩn kiến thức, CTGDPT Về kiến thức : Yêu cầu HS phải nhớ, nắm vững, hiểu rõ kiến thức ... mục tiêu cấp học đề Những đặc điểm Chuẩn kiến thức, 3.1 Chuẩn kiến thức, chi tiết, tường minh yêu cầu cụ thể, rõ ràng kiến thức, 3.2 Chuẩn kiến thức, có tính tối thiểu, nhằm đảm bảo...
 • 30
 • 131
 • 0

tuyển chọn, xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập hóa học vô cơ theo chuẩn kiến thức, năng lớp 10 trung học phổ thông

tuyển chọn, xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập hóa học vô cơ theo chuẩn kiến thức, kĩ năng lớp 10 trung học phổ thông
... tắc xây dựng hệ thống tập theo CKTKN - Xây dựng qui trình thiết kế hệ thống tập theo CKTKN - Tuyển chọn xây dựng hệ thống tập theo CKTKN phần hóa lớp 10 THPT - Định hướng sử dụng hệ thống tập ... Xây dựng hệ thống tập hóa lớp 10 trung học phổ thông nhằm củng cố kiến thức phát triển tư sáng tạo cho học sinh, ĐHSP TP.HCM Lê Thị Thùy Anh (2 010) , Xây dựng sử dụng hệ thống tập hóa học nhằm ... 30 CHƯƠNG 2: TUYỂN CHỌN, XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG HỆ THỐNG BÀI TẬP HÓA HỌC VÔ CƠ LỚP 10 THEO CKTKN 31 2.1 Cấu trúc CKTKN phần hóa lớp 10 THPT chương trình chuẩn 31 2.1.1 Nội dung mục...
 • 158
 • 149
 • 0

Hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, năng môn Vật 10

Hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, kĩ năng môn Vật lý 10
... [Thụng hiu] Mọi điểm vật quay với tốc Momen lực tác dụng vào vật quay quanh độ góc , gọi tốc độ góc vật Vật quay trục cố định làm thay đổi tốc độ góc = const, vật quay nhanh dần vật Chuyển động ... t Khi vật chuyển động thẳng nhanh dần đều, vectơ gia tốc có gốc vật chuyển động, có phơng chiều trùng với phơng chiều vectơ vận tốc, có độ dài tỉ lệ với độ lớn gia tốc theo tỉ xích Khi vật chuyển ... v chuyn ng trũn u vt chu tỏc dng ca mt hoc hai lc Xỏc nh c h s ma sỏt trt bng thớ nghim Hớng dẫn thực TNG HP V PHN TCH LC IU KIN CN BNG CA CHT IM Stt Chun KT, KN quy nh chng trỡnh Mc th hin...
 • 142
 • 394
 • 0

Hướng dẫn thực hiện Chuẩn kiến thức, năng môn Địa 10

Hướng dẫn thực hiện Chuẩn kiến thức, kĩ năng môn Địa lý 10
... Chuẩn kiến thức, Chương trình Giáo dục phổ thông ; Phần thứ hai : Hướng dẫn thực Chuẩn kiến thức, môn học Chương trình Giáo dục phổ thông Bộ tài liệu : Hướng dẫn thực Chuẩn kiến thức, ... thi theo Chuẩn kiến thức, III − CÁC MỨC ĐỘ VỀ KIẾN THỨC, KĨ NĂNG Các mức độ kiến thức, thể cụ thể Chuẩn kiến thức, CTGDPT Về kiến thức : Yêu cầu HS phải nhớ, nắm vững, hiểu rõ kiến thức ... kiến thức, cụ thể, tường minh ; minh chứng ví dụ thể nội dung kiến thức, mức độ cần đạt kiến thức, Chuẩn kiến thức, Chương trình cấp học yêu cầu bản, tối thiểu kiến thức, môn học...
 • 30
 • 1,138
 • 12

CHUẨN KIẾN THỨC-KĨ NĂNG NGỮ VĂN LỚP 10

CHUẨN KIẾN THỨC-KĨ NĂNG NGỮ VĂN LỚP 10
... CHUẨN KIẾN THỨC-KĨ NĂNG 10    Làm văn LUYỆN TẬP VIẾT ĐOẠN VĂN TỰ SỰ I TÌM HIỂU CHUNG: - Thực hành luyện tập để tiếp nhận diện đoạn văn, hiểu nội dung nhiệm vụ đoạn văn, vị trí đoạn văn văn ... ngôn nhân nghĩa    32 CHUẨN KIẾN THỨC-KĨ NĂNG 10 Làm văn TÍNH CHUẨN XÁC, HẤP DẪN CỦA VĂN BẢN THUYẾT MINH I TÌM HIỂU CHUNG: - Cần rút kiến thức tính chuẩn xác, hấp dẫn văn thuyết minh qua việc ... Sưu tầm thêm ngữ liệu Việt hóa từ ngữ Hán Có thể tìm bảng từ Hán Việt cuối sách Ngữ văn 10, dựa vào ví dụ mẫu 35 CHUẨN KIẾN THỨC-KĨ NĂNG 10 - Tìm thêm ví dụ ba cách thức đặt thuật ngữ khoa học...
 • 57
 • 6,619
 • 28

KHAO SAT CHAT LUONG THANG 10 LOP 3 MON TOAN +TVIET THEO CHUAN KIEN THUC KI NANG

KHAO SAT CHAT LUONG THANG 10 LOP 3 MON TOAN +TVIET THEO CHUAN KIEN THUC KI NANG
... thơng 3, số d b Tìm số bị chia biết số chia 2, thơng 3, số d Bài giải: Khảo sát chất lợng tháng 10 Môn tiếng việt lớp (Thời gian làm 40) Thứ ., ngày tháng 10 ... đọc hay b.Dù cô giáo chủ nhiệm cô giáo dạy giãn thầy dạy Mĩ thuật hay cô dạy Thể dục mong học sinh học giỏi Câu 3( 1 điểm- gạch từ từ trở lên cho điểm) Gạch dới từ hoạt động đoạn văn dới đây: Ong...
 • 5
 • 933
 • 8

bộ giáo án hóa học lớp 10 đầy đủ chuẩn kiến thức năng

bộ giáo án hóa học lớp 10 đầy đủ chuẩn kiến thức kĩ năng
... chòu khó học tập - Có ý thức học tập đắn - Có ý thức vươn lên, tự rèn luyện thân để làm chủ kiến thức II CHUẨN BỊ: Chuẩn giáo viên: Đề kiểm tra, đáp án, biểu điểm Chuẩn học sinh: - Chuẩn bò ... Trường THPT Thống Linh Hóa 10 ÔN TẬP ĐẦU NĂM (tt) I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Giúp học sinh hệ thống lại kiến thức hóa học học cấp THCS có liên qua trực tiếp đến chương trình lớp 10 - Các khái niệm ... môn khoa học - Tinh thần làm việc nghiêm túc, có ý thức tự giác học tập, tự vươn lên II CHUẨN BỊ: Chuẩn giáo viên: - Bảng tuần hoàn nguyên tố hóa học - Giáo án, tài liệu, SGK Chuẩn học sinh:...
 • 221
 • 2,072
 • 27

Tài liệu tập huấn chuẩn kiến thức, năng Vật

Tài liệu tập huấn chuẩn kiến thức, kĩ năng Vật lý
... bao quát đợc phạm vi kiểm tra Số câu hỏi đánh giá mức độ đạt chuẩn kiến thức, không nên Mức độ: Kiến thức, đợc kiểm tra theo chuẩn quy định, không nằm chơng trình Hình thức kiểm tra: Kết ... dụng quan trọng Vật lí học đời sống sản xuất Về năng: a) Quan sát tợng trình vật lí tự nhiên, đời sống hàng ngày thí nghiệm để thu thập thông tin liệu cần thiết cho việc học tập Vật lí b) Sử ... dung quan trọng chuẩn kiến thức, không? Câu hỏi có phù hợp với tiêu chí đề kiểm tra trọng tâm cần nhấn mạnh số điểm hay không? Câu hỏi có yêu cầu học sinh vận dụng kiến thức, vào tình hay...
 • 40
 • 968
 • 10

Chuẩn kiến thức, năng Vật 6,7,8,9

Chuẩn kiến thức, kĩ năng Vật lý 6,7,8,9
... TÍCH CỦA VẬT RẮN KHÔNG THẤM NƯỚC Stt Chuẩn kiến thức, quy định chương trình Mức độ thể cụ thể chuẩn kiến thức, Ghi Xác định thể tích vật [VD] Đo thể tích số vật Để đo thể tích vật rắn không ... TRONG KIM LOẠI STT Chuẩn kiến thức, quy Mức độ thể cụ thể chuẩn kiến Ghi 49 định chương trình thức, Nhận biết vật liệu dẫn điện vật liệu cho dòng điện qua vật liệu cách điện vật liệu không ... SÁNG VÀ VẬT SÁNG STT Chuẩn kiến thức, quy định chương trình Mức độ thể cụ thể chuẩn kiến thức, Nhận biết rằng, ta nhìn [NB] thấy vật có ánh sáng - Ta nhận biết ánh sáng có ánh từ vật truyền...
 • 113
 • 5,188
 • 67

Xem thêm

Từ khóa: chuẩn kiến thức kĩ năng lớp 10chuẩn kiến thức kĩ năng lớp 10 môn ngữ vănchuan kien thuc ki nang su 10chuẩn kiến thức kĩ năng vật lý 10 cơ bảnchuẩn kiến thức kĩ năng vật lý 10chuẩn kiến thức kĩ năng môn vật lý lớp 10chuẩn kiến thức kĩ năng địa lý 10chuẩn kiến thức kĩ năng vật lý 10 nâng caotài liệu chuẩn kiến thức kĩ năng ngữ văn 10chuẩn kiến thức kĩ năng hóa học 10chuẩn kiến thức kĩ năng hóa học 10 cơ bảnchuẩn kiến thức kĩ năng môn hóa học 10chuẩn kiến thức kĩ năng hóa học 10 nâng caogiáo án địa lý 8 chuẩn kiến thức kĩ nănggiáo án địa lý 9 chuẩn kiến thức kĩ năngBài 38. eo, aoBài 30. ua, ưaM t s bi n ph p Marketing nh m m r ng th tr ng m y m c thi t b ng g i c a c ng ty tr ch nhi m h u h n C ng Ngh H NG NAM t i H N IM t s gi i ph p ho n thi n ch nh s ch Marketing qu c t nh m th c y xu t kh u c c s n ph m ho d u t i c ng ty Ho d u PetrolimexM t s gi i ph p marketing nh m ho n thi n v n ng cao m c th a m n kh ch h ng c a C ng ty th ng m i d ch v Tr ng ThiNghi n c u nh n th c c a kh ch h ng v th ng hi u b nh kem x p v th ng hi u H i Ch uQu n l th ng hi u c a c c doanh nghi p vi t Nam trong l nh v c h ng ti u d ngTh c tr ng d ch v qu ng c o v t ch c s ki n trong kinh doanh c a c ng ty tr ch nhi m h u h n qu ng c o th ng m i v c ng nghi p H N iM t s bi n ph p n ng cao hi u qu nghi p v khai th c v n t i chi nh nh Ng n H ng N ng nghi p v ph t tri n n ng th n L ng Hth c tr ng v gi i ph p ho t ng qu ng c o c a Trung t m qu ng c o v d ch v ph t thanh i Ti ng n i Vi t NamX y d ng chi n l c marketing mix cho nh m y nh m ng AnhX y d ng chi n l c s n ph m t i c ng ty b nh k o H i Hnh h ng x y d ng v ph t tri n th tr ng ch ng kho n Vi t NamPh n t ch nh h ng c a thu v tr c p i v i th tr ngS nh h ng c a ch nh s ch t gi h i o i t i t c ph t tri n kinh t c a Vi t Nam360 C U TR C NGHI M GI I H N C P N520 b i t p tr c nghi m O H M File word c h ng d n gi i ph n II (301 520)Th c tr ng ho t ng th tr ng d ch v t i ch nh Vi t NamGoodLaw report 8April APphu luc 1. bang tong hop va so sanh