Tìm hiểu cơ sở dữ liệu hướng đối tượng và xây dựng ứng dụng minh họa

Tiểu luận môn sở dữ liệu nâng cao Tìm hiểu hệ sở dữ liệu phân tán

Tiểu luận môn cơ sở dữ liệu nâng cao Tìm hiểu hệ cơ sở dữ liệu phân tán
... LỜI MỞ ĐẦU: I.HÊÊ CƠ SỞ DỮ LIÊÊU PHÂN TÁN: II.CÁC MÔ HÌNH KIẾN TRÚC CỦA HÊÊ CƠ SỞ DỮ LIÊÊU PHÂN TÁN: III.THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU PHÂN TÁN: 12 IV.CÀI ĐẶT THỬ ... những gì mà hệ sở dữ liệu phân tán đời để cố gắng đạt được điều đó Hệ sở dữ liệu phân tán là gì? Hệ sở dữ liệu phân tán là một tập hợp nhiều sở dữ liệu có liên ... tán Mục tiêu của hệ sở dữ liệu phân tán? Hệ sở dữ liệu phân tán giúp suốt sở dữ liệu phân tán, tăng khả bảo mật đối với việc truy cập dữ liệu, cải hiện hiệu suất...
 • 32
 • 202
 • 0

Tìm hiểu hệ quản trị sở dữ liệu DB2 và xây dựng ứng dụng xếp lịch coi thi

Tìm hiểu hệ quản trị cơ sở dữ liệu DB2 và xây dựng ứng dụng xếp lịch coi thi
... kỳ thi học kỳ, cán phòng đào tạo bố trí môn thi, ngày thi, tổng số ca thi, dự kiến số lƣợng phòng thi cho ca thi, số lƣợng cán coi thi cần thi t cho ca thi tổng số cán dự kiến cho toàn kì thi ... lý đƣợc lịch coi thi, đổi ca coi thi giảng viên khoa CNTT  Thống kê, cập nhật thông tin lịch coi thi  Lập báo cáo tổng kết thống kê ca coi thi giảng viên toàn giảng viên khoa CNTT Xây dựng đƣợc ... - liên quan hệ  R22: “Ngày thi phải nằm khoảng ngày bắt đầu ngày kết thúc kỳ thi  Bối cảnh: KYTHI, LICHCOITHI  Mô tả: t KYTHI; h LICHCOITHI: t ThoiGianBD...
 • 79
 • 509
 • 0

TÌM HIỂU KHAI PHÁ DỮ LIỆU-KHO DỮ LIỆU TRONG SỞ DỮ LIỆU ORACLE

TÌM HIỂU KHAI PHÁ DỮ LIỆU-KHO DỮ LIỆU TRONG CƠ SỞ DỮ LIỆU ORACLE
... Mining Data Mining Server Tiếng Việt sở liệu Phát tri thức liệu Khai phá liệu Công cụ khai phá liệu Máy chủ khai phá liệu LỜI MỞ ĐẦU Tiềm phát sinh thu thập liệu vòng vài thập kỷ qua tăng cách ... công nghệ, phương pháp khai phá liệu sở liệu lớn kho liệu Trên sở đó, sử dụng đánh giá công cụ hỗ trợ khai phá liệu Oracle Đó tảng hướng tới thử nghiệm khai phá liệu số kho liệu thực với hy vọng ... ODM khai phá liệu 20 3.2.Các bước khai phá liệu 21 3.3.Các thành phần ODM 22 3.4.Thực bước khai phá liệu ODM 22 CHƯƠNG IV 24 SỬ DỤNG ODM KHAI PHÁ DỮ LIỆU...
 • 29
 • 115
 • 2

Tìm hiểu 03 vụ việc có tranh chấp về quyền tài sản được dùng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự

Tìm hiểu 03 vụ việc có tranh chấp về quyền tài sản được dùng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự
... là phần tìm hiểu của nhóm về vụ việc tranh chấp về quyền tài sản được dùng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự Từ việc tìm hiểu vụ án trên, chúng em đã hiểu biết ... thêm về việc áp dụng từ luật thực tế về việc dùng quyền tài sản bảo đảm nghĩa vụ dân sự Các biện pháp bảo đảm nghĩa vụ chỉ mang tính chất bổ sung cho nghĩa vụ chính ... sản: Tìm hiểu 03 vụ việc có tranh chấp về quyền tài sản được dùng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự” Yêu cầu : Tóm tắt nội dung vụ việc (chỉ rõ nơi xảy sự kiện,...
 • 18
 • 329
 • 0

bai 31: tìm hiểu thông tin nghề và co sơ đào tạo

bai 31: tìm hiểu thông tin nghề và co sơ đào tạo
... thực nhà ở, môi trường thông thường, nặng nhọc, xảy tai nạn nguy hiểm đến tính mạng * Có việc cần vận động di chuyển trèo cao lắp đặt mạng điện, quạt trần, đèn… TÌM HIỂU THÔNG TIN NGHỀ ĐIỆN DÂN DỤNG ... mỏ hàn, đồng hồ vạn năng… Một số dụng cụ đồ dùng bảo hộ lao động nghề điện dân dụng TÌM HIỂU THÔNG TIN NGHỀ ĐIỆN DÂN DỤNG VÀ CÁC CỞ SỞ ĐÀO TẠO II Bản mô tả nghề điện dân dụng Đặc điểm nghề Điện ... TÌM HIỂU THÔNG TIN NGHỀ ĐIỆN DÂN DỤNG VÀ CÁC CỞ SỞ ĐÀO TẠO II Bản mô tả nghề điện dân dụng Đặc điểm nghề Điện...
 • 7
 • 367
 • 2

Tìm hiểu bài toán khai phá dữ liệu văn bản

Tìm hiểu bài toán khai phá dữ liệu văn bản
... QUÁT VỀ KHAI PHÁ DỮ LIỆU Nội dung chương gồm : • Phần 1: Khái niệm khai phá liệu • Phần 2: Quá trình khai phá liệu • Phần 3: Các toán thông dụng khai phá liệu 1.1 Khái niệm khai phá liệu • Khai ... Tìm hiểu toán khai phá liệu văn MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU CHƯƠNG – KHÁI QUÁT VỀ KHAI PHÁ DỮ LIỆU 1.1 Khái niệm khai phá liệu 1.2 Quá trình khai phá liệu a ... toán khai phá liệu văn Hình 19 – Giao diện trang quản lý người dùng Hình 20 – Giao diện blog 43 Tìm hiểu toán khai phá liệu văn Hình 21 – Giao diện thư mục RSS cung cấp sẵn 44 Tìm hiểu toán khai...
 • 55
 • 156
 • 0

Tìm hiểu các thuật toán truy xuất dữ liệu XML

Tìm hiểu các thuật toán truy xuất dữ liệu XML
... sở liệu truy vấn XML, thƣờng thống tiêu chuẩn ngôn ngữ để thể truy vấn Bây thời gian ngắn giới thiệu hai lớp củatruy vấn : truy vấn DB+IR truy vấn IR-only Không giống nhƣ truy n thống truy vấn ... liên quan đến truy vấn, truy vấn XML kiểu IR đƣợc thực chi tiết XML Các truy vấn DB+IR truy vấn DB+IR tăng cƣờng từ truy vấn liệ ấn Xpathvà Xquery với đặc tính IR Chẳng hạn tăng cƣờng truy vấn Xpath,Xquery ... lƣu trữ truy vấn liệu XML Tiếp cận theo hƣớng tự nhiên: xây dựng từ hệ thống chuyên dùng để lƣu trữ truy vấn liệu XML cách không lựa chọn Nhiều nghiên cứu truy vấn liệu XML giả thiết truy vấn...
 • 54
 • 393
 • 1

Đồ án tốt nghiệp đại học tìm hiểu và cài đặt thuật toán phân lớp dữ liệu và ứng dụng trong phân tích kết quả học tập của sinh viên

Đồ án tốt nghiệp đại học tìm hiểu và cài đặt thuật toán phân lớp dữ liệu và ứng dụng trong phân tích kết quả học tập của sinh viên
... lĩnh vực phân lớp dữ liệu và tìm luật kết hợp khai phá liệu với mục đích dựa kết học tập của các học viên, sinh viên mà cụ thể liệu điểm của các môn học để phân lớp học viên và tìm ... “75% học viên học tốt môn cấu trúc dữ liệu và giải thuật thì học tốt môn lập trình hướng đối tượng, 30% sinh viên học tốt cả môn cấu trúc dữ liệu và giải thuật và môn ... mối liên hệ môn học, tìm sự phụ thuộc của các môn học Cung cấp thêm thông tin việc học tập của học viên, sở thích, sự say mê, ham học hỏi của học viên cho giáo viên, nhà trường;...
 • 90
 • 761
 • 2

Tìm hiểu và cài đặt thuật toán phân lớp dữ liệu và ứng dụng trong phân tích kết quả học tập của sinh viên

Tìm hiểu và cài đặt thuật toán phân lớp dữ liệu và ứng dụng trong phân tích kết quả học tập của sinh viên
... cử viên) là tập hợp các item cần được xem xét có phải là tập item phổ biến không 16 THUẬT TOÁN TÌM LUẬT KẾT HỢP  Thuật toán AIS  Thuật toán SETM  Thuật toán Apriori  Thuật ... đương THUẬT TOÁN PHÂN LỚP DỮ LIỆU  Phân lớp sử dụng khoảng cách  Phân lớp theo thống kê xác suất  Cây quyết định  Mạng Neural  Tập thô  Tập mờ  Thuật giải di truyền THUẬT TOÁN ... và tính độ tin cậy luật 19 THUẬT TOÁN APRIORI Xác định các tập item phổ biến:  Xác định các tập ứng cử viên (C k)  Xác định các tập phổ biến (Fk) dựa vào các tập ứng cử viên...
 • 29
 • 418
 • 0

ĐỀ TÀI: Tìm hiểu về văn hóa, đời sống, con người của Phố cổ Hội An

ĐỀ TÀI: Tìm hiểu về văn hóa, đời sống, con người của Phố cổ Hội An
... Hội An ngã xuống cho độc lập thống đất nước Nhiều địa phương số người số họ phong tặng danh hiệu "Anh hùng" Vào ngày 22/8/1998, Hội An nhà nước phong tặng danh hiệu "Anh hùng lực lượng vũ trang ... năm 1999, Tổ chức Văn hóa - Khoa học - Giáo dục Liên hiệp quốc UNESCO ghi tên Hội An vào danh mục di sản Văn hóa giới vào ngày 24/8/2000 Hội An lần nhà nước phong tặng danh hiệu "Anh hùng Lao động" ... phá phố cổ Hội An Phố cổ Hội An niềm tự hào du lịch Việt Nam nét thơ mộng, cổ kính đậm đà sắc văn hoá Hội An mệnh danh điểm đến hấp dẫn nhất, bỏ qua người đam mê du lịch Đến với Hội An vào thời...
 • 35
 • 422
 • 0

tìm hiểu về ddt và một số loại thuốc bảo vệ thực vật hợp chất clo

tìm hiểu về ddt và một số loại thuốc bảo vệ thực vật hợp chất cơ clo
... nước…Trong có DDT và một số hợp chất bảo vệ thực vật nhóm – clo II TÌM HIỂU VỀ DDT Khái niệm và một số nét về DDT DDT: - Tên thường: Dichloro Diphenyl Trichloroethane. (DDT) Tên hóa ... Tiểu luận Hóa môi trường Tiểu luận TÌM HIỂU VỀ DDT VÀ MỘT SỐ LOẠI THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT HỢP CHẤT CƠ CLO I MỞ ĐẦU Trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước, không chỉ ... trình phun tốn kém Ngoài ra, thuốc bảo vệ thực vật thay thế phải áp dụng thường xuyên và độc hại III Một số hóa chất bảo vệ thực vật nhóm cơ- clo: Organochlorines : Organochlorines...
 • 13
 • 200
 • 0

TÌM HIỂU VỀ TÂM LÍ HỌC HỌC SINH TRUNG HỌC SỞ ĐỂ PHÁT TRIỂN HỌC TẬP, GIAO TIẾP, NHÂN CÁCH VÀ ỨNG XỬ

TÌM HIỂU VỀ TÂM LÍ HỌC HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ ĐỂ PHÁT TRIỂN HỌC TẬP, GIAO TIẾP, NHÂN CÁCH VÀ ỨNG XỬ
... học 2014-2015) ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU: TÌM HIỂU VỀ TÂM LÍ HỌC HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ ĐỂ PHÁT TRIỂN HỌC TẬP, GIAO TIẾP, NHÂN CÁCH VÀ ỨNG XỬ” (Thuộc lĩnh vực Khoa học Xã hội ... triển tâm học học sinh trung học sở Phần II.2: Học tập, giao tiếp, nhân cách và ứng xử của học sinh trung học sở 2.1 Học tập 2.2 Giao tiếp .8 2.3 Nhân cách ... thiếu niên, tức học sinh trường trung học sở sẽ là những người tài năng, sáng tạo, nâng cao và phát triển tốt mọi mặt học tập, giao tiếp, nhân cách và ứng xử Trên tìm hiểu...
 • 18
 • 226
 • 0

Nội dung Bài dự thi tìm hiểu hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Nội dung Bài dự thi tìm hiểu hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
... học phí hợp lý -7- Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nhà nước ưu tiên phát triển giáo dục miền núi, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thi ̉u số và vùng ... phân tích) -9- Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Câu Những điểm mới, quan trọng vị trí, chức của Quốc hội, Chính phủ, Tòa án nhân dân Hiến pháp năm 2013 ... Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Chính vậy, ngày 15/4/1992, Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa VII, thông qua Hiến pháp (Hiến pháp năm 1992)...
 • 17
 • 945
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: tìm hiểu cách sử dụng các thiết bịtìm hiểu và sử dụng phần mềm phần cứng hack pass bảo mật wirelesstìm hiểu về công nghệ rfid và ứng dụng trong quản lý bệnh nhânbài dự thi tìm hiểu hiến phápđáp án bài dự thi tìm hiểu hiến pháp nước chxh chủ nghĩa việt nambài dự thi tìm hiểu hiến pháp nước chxh chủ nghĩa việt namtìm hiểu rơle quá dòng số sel 551tìm hiểu một số chương trình liên kết đào tạo đại học ở nước ngoài ở hà nộithực hành tìm hiểu môi trường và ảnh hưởng của một số nhân tố sinh thái lên đời sống sinh vậttìm hiểu môi trường sống của sinh vậttìm hiểu đặc điểm thích nghi của một số loài động vậttìm hiểuthuyết trình tìm hiểu faceboktìm hiểu trẻ nhỏtìm hiểu về trẻ chậm nóiMẫu số6a, 6b, 6c Cam kết sử dụng Ngoại ngữ, Tin họcDự thảo báo cáo sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 20171.CV so 73 HCQG TCCB vv lay phieu tin nhiem PGS.TS . Hoang Van ChucHD so 67_HD-HCQG vv Tong ket và khen thuong TĐ 2016EVE BCTCHN soat xet 2010bao cao thuong nien 2013 dlgBáo cáo tài chính | Trang web chính thức của Everonfile đính kèmfile đính kèmKhung chương trình đào tạo sau đại học | Hanoi University of Science, VNU KCT ThS HaiduonghocQuy che dao tao dai hoc o Dai hoc Quoc gia Ha Noi nam 2010Khoa Vật lý - Nơi giúp bạn tìm hiểu bản chất của thế giới tự nhiên13. 12-2009-TT-BKHCNThuyet minh BCTC qui 4 (HN) (Gui UBCK)bài toán Parabol và các vấn đề liên quanLuận án tiến sĩ bất đẳng thức tích chập suy rộng kontorovich lebedev – fourier và ứng dụng (tt)Phát triển kĩ năng thích ứng nghề qua thực hành, thực tập nghề nghiệp cho sinh viên cao đẳng kĩ thuật (tt)Công nghệ sản xuất gạch tuynenĐáp án chi tiết task 1 chuẩn thi VSTEP B1.đồ án điều chế hydroxyl apatit từ vỏ hàu