TAI KIEU BOI DUONG HSG LOP 10 NC

Tài liệu bồi dưỡng HSG lớp 10 THPT phần VSV

Tài liệu bồi dưỡng HSG lớp 10 THPT phần VSV
... nhóm VSV nào? Hoạt động sống chúng diễn nào? b- VSV kị khí sống môi trường hiếu khí? Đáp án: 11 Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi Sinh học 10 – Sinh học vi sinh vật a) - nấm men rượu thuộc nhóm VSV ... CO2 chất hữu HNO2 18 Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi Sinh học 10 – Sinh học vi sinh vật a Cho biết tên VSV tham gia sơ đồ chuyển hoá b Hình thức dinh dưỡng kiểu hô hấp VSV này? Giải thích? c ... lượng Hóa học Hóa dưỡng Ánh sáng Quang dưỡng Electron Phân tử hữu Dinh dưỡng hữu Phân tử vô Dinh dưỡng vô Cacbon Phân tử hữu Dị dưỡng Phân tử vô Tự dưỡng ( xem thêm kiểu dinh dưỡng vi sinh vật...
 • 20
 • 2,356
 • 2

TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG HSG LỚP 4

TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG HSG LỚP 4
... giáo khoa lớp hành số tập cảm thụ chơng trình đểlàm t liệu bồi dỡng Ngoài Tôi đề nghị thầy cô tham khảo thêm dạng tập cảm thụ đợc trình bày kỹ tài liệu bồi dỡng học sinh giỏi Tiếng Việt lớp để có ... Quảng Ninh Quảng Bình Bồi dỡng học sinh giỏi lớp + Tình cảm thân : Thấm thía công ơn mẹ Bài : Tôi lục tìm hết túi túi kia, tiền, đồng hồ, khăn tay Trên ngời chẳng có tài sản Ngời ăn xin đợi ... Bình Bồi dỡng học sinh giỏi lớp Chủ điểm Có chí nên Bài : Em có suy nghĩ nhân vật Nguyễn Hiền câu chuyện Ông Trạng thả diều Tham khảo : Đọc mẫu chuyện Ông Trạng thả diều ta thực ngỡng mộ tài (t...
 • 24
 • 784
 • 10

Tài liệu bồi dưỡng HSG lớp 5

Tài liệu bồi dưỡng HSG lớp 5
... giác cắt cạnh BC kéo dài phía C cạnh CA, AB theo thứ tự A1, B1, C1 C/m rằng: 1 + = GA1 GB1 GC1 25/ Cho hình thang ABCD (AB // CD), điểm M nằm tứ giác ABCD, vẽ hình bình hành MDPA, MCQB C/m PQ...
 • 2
 • 277
 • 0

Tài liệu bồi dưỡng HSG lớp 7

Tài liệu bồi dưỡng HSG lớp 7
... in his school 47. At recess , I like to read .…because it is funny Sometimes I ……my lessons or .with friends 48.What is your ? It's 12 Tran Dao street And my is 063 871 342 49 We don't ... : 7A School : Le Loi _ _ III Match a line in A with a line in B to make up pieces of dialogue A B This is An, my classmate A Not too bad I am a newcomer B I’m in class 7B ... likes best Math B likes Math best You say 7. 15 A fifteen past seven B quarter past seven What subject is Nam good ? – Physics A in B about - 17 - C taking C at C best likes Math C seven...
 • 29
 • 1,254
 • 5

tai lieu boi duong hsg lop 7

tai lieu boi duong hsg lop 7
... phng Chỳ ý : + 21 978 + (2a - 27) 2 > (2a - 27) 2 => + 21 978 + (2a - 27) 2 (2a - 27 + 1)2 Tc l ta cú 21 978 2.2a - 27 => 1 978 a - 26 => 2004 a Vi a = 2004 thỡ T = (2 27) 2 (21 977 + 1)2 l s chớnh ... = 4 27 + 41016 + 4a l s chớnh phng Li gii : Ta xột a l s nguyờn tha a 27 v T l s chớnh phng Nhn xột T = 4 27 (1 + 4989 + 4a - 27) = (2 27) 2 (1 + 21 978 + (2a - 27) 2), => S = + 21 978 + (2a - 27) 2 ... 98 .7 105.11 tham khảo ôn tập hè 2008 GV biên soạn: Lu tuấn nghĩa 3 0, 375 0,3 + + 11 12 + 1,5 + 0, 75 ; A= 5 0, 625 + 0,5 2,5 + 1, 25 11 12 1 1 0, 25 + 0, 13 ì B= + 2 0, 875 + 0, 7 13...
 • 20
 • 907
 • 5

Tai lieu boi duong HSG lop 8,9

Tai lieu boi duong HSG lop 8,9
... happy + ness happiness ill + ness illness fresh + ness freshness 3./ V + ‚ment‛  Noun: develop + ment development agree + ment agreement arrange + ment arrangement govern + ment government 2./ Adj ... hỏi gián tiếp Câu hỏi : Where will the meeting take place ? Câu hỏi g ián tiếp : we haven’t ascertaine d ( c) w he re the mee ting w ill ta ke pla ce Q – word s ubjec t verb Question...
 • 26
 • 438
 • 2

Tài liệu bồi dưỡng HSG lớp 11

Tài liệu bồi dưỡng HSG lớp 11
... TL bồi dưỡng học sinh giỏi 32( R '− 3) 48 − = ; - Theo giả thiết I A = A, ta có: 17 R '− 60 17 R '− 60 - Từ tính : R' = 12 ( Ω ) Bài 10: Muốn mắc ba bóng đèn, Đ (110 V-40W), Đ (110 V-50W) Đ (110 V-80W) ... trị R tương ứng với cách mắc - Điện trở bóng đèn : U Dm1 110 ) R D1 = = = 302,5 ( Ω PDm1 40 R D2 U Dm 110 ) = = = 242 ( Ω 50 PDm 2 U Dm3 110 ) R D3 = = = 151,25 ( Ω PDm 80 Vì mạng điện có hiệu ... : P = U2 R0 - Vì U = 110 V = const nên P R max - Trong bốn cách mắc ta nhận thấy theo cách mắc sơ đồ (a) lợi : ⇒ R max = 1210 ( Ω ) - P = U2 R max = 110 1210 = 10 (W) Bài 11: Tám đoạn dây dẫn...
 • 14
 • 452
 • 18

Tài liệu Tai leu boi duong HSG lop 3

Tài liệu Tai leu boi duong HSG lop 3
... tiện a) 24 + 42 + 38 + 58 + 76 + 62 b) 576 + 678 + 780 475 577 679 c) + 2+ + + .+ 18 + 19 + 20 d) 6+ + 10 +12 + + 42 + 44 e) 52 + 37 + 48 + 63 g) + + 5+ 7+ + + 35 + 37 + 39 171 Tìm nhanh giá ... biểu thức sau; a) x + 12 x + x 81 b) 37 x + 42 x + 21 x c)125 x + 42 x + 33 x d) 234 x 120 x 14 x e)125 x 24 x + 99 x Đỗ Thị Th- TH Đồng Son Bồi dỡng HSG- Lớp 172 Tính giá trị biểu thức sau ... + 15 x + x c) 15 x + 15 x - 15 x d) 37 x 18 x 74 + 100 1 73. Tính cách thuận tiện a) 100 + 100 : - 50 : b) ( x 48) :( 10 + 11 +12 + 13 + 14 + 15) c) (485 + 3) x x ( x 12 x x ) d)126 x ( a x...
 • 3
 • 794
 • 21

tài liệu bối dưỡng hsg lớp 7

tài liệu bối dưỡng hsg lớp 7
... teach ) ………………….math at this school in 1986 77 Every body ( wait ) ……………….for the president in the hall now 78 You should ( go ) ……………….to bed early 79 Lan ( be ) ………………… very tired when she ... does Mai work?  ………………… ………………………………………………………………… ……………………………………… PHẦN II Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi lớp PART A : PASSIVE- ACTIVE 10 He has finished the report The police captured ... paint ) …………………… their house blue 71 My father ( buy ) …………………… a new car months ago 72 Nam ( help ) ……………………his father repair the radio at this time 73 I ( be ) …………………busy last night...
 • 137
 • 1,471
 • 0

Bồi dưỡng hsg lớp 10 hay

Bồi dưỡng hsg lớp 10 hay
... cấp nông dân b Giai cấp đòa chủ c Tầng lớp thợ thủ công thương nhân d Tầng lớp nô tì 2 Quốc Tử Giám xây dựng năm ? a Năm 107 5 b Năm 107 6 c Năm 101 0 d Năm 107 0 3 Một đặc điểm khoa cử nước ta thời ... Giáo dục văn hoá a.Giáo dục : - Năm 107 0 : Xây dựng Văn Miếu Văn Miếu Giáo dục văn hoá a.Giáo dục : - Năm 107 0 : Xây dựng Văn Hiếu - Năm 107 5 : mở khoa thi - Năm 107 6 : Thành lập Quốc Tử Giám - ... tuyển chon quan lại mở khoa thi 2 Giáo dục văn hoá a.Giáo dục : - Năm 107 0 : Xây dựng Văn Hiếu - Năm 107 5 : mở khoa thi - Năm 107 6 : Thành lập Quốc Tử Giám - Nội dung : Chữ Hán số sách Nho b Văn...
 • 8
 • 165
 • 1

tailieu boi duong hsg lop 10 vong truong

tailieu boi duong hsg lop 10 vong truong
... nhiên 10 = 24,3m độ cứng k = 100 ; m có đầu O gắn với cứng, nằm ngang T hình vẽ Đầu có gắn với vật nhỏ A, khối lượng m = 100 g Thanh T xuyên qua tâm vật A A trượt không ma sát theo T Lấy g = 10m/s2 ... chặt với nêm T= Lưu hành nội 10 Nguyễn Sinh Châu –THPT Dương Minh Châu –BDHSG lớp 10 vòng trường Lực kéo F phải có độ lớn để vật m chuyển động lên theo mặt nêm Khi F = 10 N, gia tốc vật nêm ? Bỏ ... 300 Lưu hành nội 17 Nguyễn Sinh Châu –THPT Dương Minh Châu –BDHSG lớp 10 vòng trường ĐS: T = 100 00 N; N = 500 N Một cầu có khối lượng 10kg nằm hai mặt phẳng nghiêng vuông góc với Tính lực nén cầu...
 • 26
 • 101
 • 1

Tài liệu bồi dưỡng HSG lớp 9 môn văn

Tài liệu bồi dưỡng HSG lớp 9 môn văn
... xã hội người Bồi dưỡng cho tâm hồn ta tư tưởng, tình cảm, lối sống tốt đẹp: biết cảm nhận yêu đẹp, biết căm thù xấu xa, độc ác, biết hướng tới thiện, di dưỡng tâm hồn để sống tốt - Văn nghệ tác ... trồng, nuôi dưỡng mảnh đất tốt trở thành xanh tươi tốt, hoa trái xum xuê, xã hội phát triển, văn minh, hạnh 13 phúc Qua đây, nhận thấy tác phẩm Go-rơ-ki có giá trị nhân văn lớn lao Nhà văn tin yêu, ... nhận xét xác Sau năm 197 5, tác phẩm Nguyễn Minh Châu đời đổi tư tưởng tư nghệ thuật Vượt thoát lên cách nhìn, cách nghĩ đơn giản, chiều trước văn học nói chung thân nhà văn nói riêng, Nguyễn...
 • 14
 • 1,022
 • 13

Tài liệu bồi dưỡng HSG lớp 6

Tài liệu bồi dưỡng HSG lớp 6
... SHAPE + AGE + COLOR + NATIONAL + MATERIAL (kích thước + hình dạng + tuổi + màu + quốc tòch + chất liệu) b Tính từ sở hữu: my/ our / your / their / her / his/ its c Tính từ số lượng: much/ little/ ... Nghĩa Giận Hấp dẫn Đẹp Bận việc Cẩn thận Trung tâm Thu thập Tò mò Nguy hiểm Cheat Excited/ ing 16 Friend/ - ship Friendly 17 Fluency Fluent Fluently Trôi chảy Harmful/ less Hại Mạnh khoẻ 18 Harm ... Lengthen Long Dài 24 Nation/ ality Nationalize National Nước/ qtòch 25 Nature Naturalize Natural 26 Pollution Pollute 27 Practice Practice Naturally Polluted Practical Tự nhiên Ô nhiễm Practically...
 • 12
 • 173
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tai lieu boi duong hsg hoa 10tai lieu boi duong hsg lop 9 ve may tinh bo tuitài liệu bồi dưỡng hsg môn sinh lớp 10tài liệu bồi dưỡng hsg toán lớp 7tài liệu bồi dưỡng hsg vật lý 10tài liệu bồi dưỡng hsg sinh học 10tài liệu bồi dưỡng hsg môn sinh học lớp 9tài liệu bồi dưỡng hsg toán lớp 4tai lieu boi duong hsg tieng vie lop 5tai lieu boi duong hsg tieng viet lop 5tài liệu bồi dưỡng hsg môn tiếng việt lớp 5tai lieu boi duong hsg tieng viet lop 4tài liệu bồi dưỡng hsg tiếng việt lớp 3tài liệu bồi dưỡng hsg môn sinh lớp 9tài liệu bồi dưỡng hsg toán lớp 9chiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCTính toán và thiết kế Boost Converterbao cao phu gia thuc phamTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015TIENG ANH CHUYEN NGANH MAYVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập Vat ly nguyen tuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Đồng chíTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 5. Người lính dũng cảmBài 43. Rễ câySKKN PP Graph trong dạy học Hóa học