Siêu âm tràn dịch màng tim và màng phổi

nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng kết quả nuôi cấy dịch màng phổi tìm vi khuẩn lao trên môi trường mgit ở bệnh nhân tràn dịch màng phổi do lao

nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả nuôi cấy dịch màng phổi tìm vi khuẩn lao trên môi trường mgit ở bệnh nhân tràn dịch màng phổi do lao
... bệnh Xuất phát từ thực tế tiến hành đề tài với mục tiêu: Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng tràn dịch màng phổi lao Nhận xét kết nuôi cấy dịch màng phổi tìm vi khuẩn lao phương pháp MGIT ... phẫu bệnh, bệnh vi n Bạch Mai - Lựa chọn bệnh nhân kết bệnh học màng phổi có tổn thương lao và/ hoặc bệnh nhân kết vi khuẩn lao dịch màng phổi dương tính phương pháp khác (soi tìm AFB, MGIT, ... 3600 bệnh nhân lao phổi, lao màng phổi chiếm 18,7 % [5] Vi t Nam tỉ lệ tràn dịch màng phổi lao vào vi n điều trị chiếm - 11 % sở chống lao [6] Tại số địa phương cho thấy tỉ lệ lao màng phổi...
 • 89
 • 777
 • 4

Nghiên cứu một số đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng của tràn dịch màng phổi do lao tại bệnh viện lao bệnh phổi thái nguyên

Nghiên cứu một số đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của tràn dịch màng phổi do lao tại bệnh viện lao và bệnh phổi thái nguyên
... vi khun lao, mi nm cú t 8-9 triu ngi mc lao mi v triu ngi cht lao [8]; Trong s ú t l lao ngoi phi chim 20 -30% [28] Theo mt s tỏc gi trờn th gii v Vit Nam thỡ t l lao mng phi s cỏc th lao ngoi ... nm cú khong 4000 bnh nhõn lao ngoi phi, ú lao mng phi chim 24% Vit Nam t l trn dch mng phi lao vo vin iu tr chim 711% cỏc c s chng lao [29] Ti mt s a phng cho thy t l lao mng phi cng khỏ cao, ... mch lỏ thnh [23] 1.1.4 C ch ca trn dch mng phi lao Trc khun lao (BK) vo mng phi gõy nờn tn thng lao, c th cn cú mn cm lao t trc to nờn TDMP lao, õy l mt phn ng dch xut tit nhiu dch r viờm [36]...
 • 73
 • 819
 • 7

Tài liệu Đặc điểm lâm sàng giá trị của sinh thiết màng phổi trên bệnh nhân tràn dịch màng phổi điều trị tại khoa Hô hấp bệnh viện Bạch Mai từ 3/2002 đến 8/2003 pdf

Tài liệu Đặc điểm lâm sàng và giá trị của sinh thiết màng phổi trên bệnh nhân tràn dịch màng phổi điều trị tại khoa Hô hấp bệnh viện Bạch Mai từ 3/2002 đến 8/2003 pdf
... học dịch màng phổi: Tỷ lệ bệnh nhân TDMP ung th chẩn đoán xác định đợc nhờ tìm thấy tế bào ung th dịch màng phổi chiếm tỷ lệ thấp: 12,3% Giá trị sinh thiết màng phổi Số lần sinh thiết màng phổi ... 7] Đây điểm khác so với tính chất hạch ngoại biên xuất bệnh nhân mắc lao Đặc điểm dịch màng phổi bệnh nhân nghiên cứu: 4.1 Màu sắc dịch màng phổi: TDMP lao: màu sắc dịch màng phổi chủ yếu vàng ... BN nhng nhẹ xử trí TàI LIệU THAM KHảo Ngô Quý Châu cộng (2003) Tình hình bệnh tật bệnh nhân điều trị nội trú khoa hấp bệnh viện Bạch Mai năm 1996-2000 Nội san lao bệnh phổi, 39: 19-25 Nguyễn...
 • 7
 • 739
 • 11

Luận văn: NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG CẬN LÂM SÀNG CỦA TRÀN DỊCH MÀNG PHỔI DO LAO TẠI BỆNH VIỆN LAO BỆNH PHỔI THÁI NGUYÊN ppt

Luận văn: NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNG CỦA TRÀN DỊCH MÀNG PHỔI DO LAO TẠI BỆNH VIỆN LAO VÀ BỆNH PHỔI THÁI NGUYÊN ppt
... vi khun lao, mi nm cú t 8-9 triu ngi mc lao mi v triu ngi cht lao [8]; Trong s ú t l lao ngoi phi chim 20 -30% [28] Theo mt s tỏc gi trờn th gii v Vit Nam thỡ t l lao mng phi s cỏc th lao ngoi ... nm cú khong 4000 bnh nhõn lao ngoi phi, ú lao mng phi chim 24% Vit Nam t l trn dch mng phi lao vo vin iu tr chim 711% cỏc c s chng lao [29] Ti mt s a phng cho thy t l lao mng phi cng khỏ cao, ... mch lỏ thnh [23] 1.1.4 C ch ca trn dch mng phi lao Trc khun lao (BK) vo mng phi gõy nờn tn thng lao, c th cn cú mn cm lao t trc to nờn TDMP lao, õy l mt phn ng dch xut tit nhiu dch r viờm [36]...
 • 73
 • 479
 • 1

nghiên cứu đặc điểm lâm sàng một số chỉ tiêu miễn dịch ở bệnh nhân tràn dịch màng phổi do lao

nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và một số chỉ tiêu miễn dịch ở bệnh nhân tràn dịch màng phổi do lao
... ứng miễn dịch tràn dịch màng phổi lao gồm đáp ứng chỗ toàn thân với tham gia nhiều tế bào chất trung gian hoá học Các nghiên cứu đáp ứng miễn dịch dịch thể miễn dịch tế bào bệnh tràn dịch màng phổi ... nghiên cứu 2.3.1 Thiết kế nghiên cứu: S dụng ph-ơng pháp nghiên cứu mô tả phân tích 2.3.1.1 Chọn mẫu - Bệnh nhân TDMP lao: Chọn tất bệnh nhân tràn dịch màng phổi điều trị bệnh viện Lao Bệnh phổi ... tiện, bệnh nhân đủ tiêu chuẩn đ-ợc thu nhận vào nhóm nghiên cứu đạt số l-ợng 2.3.2 Các tiêu nghiên cứu: - Nghiên cứu lâm sàng: Học viên trực tiếp khám bệnh nhân nghiên cứu, khai thác tiền sử bệnh, ...
 • 130
 • 268
 • 0

Báo cáo y học: "Bước đầu nghiên cứu hình ảnh nội soi màng phổi kết quả chẩn đoán nguyên nhân tràn dịch màng phổi ác tính" doc

Báo cáo y học:
... mỏu, chy mỏu, BN khụng t nguyn tham gia lm k thut - Chun b BN: BN c khỏm, lm cỏc xột nghim cn thit cho ni soi MP, kim tra mch, nhit , huyt ỏp trc soi - Chun b dng c ni soi: ng ni soi Olympus v ... khớ MP tỏi phỏt Y hc thc hnh 2004, 449, 12, tr.305-313 Nguyn Huy Dng Bc u nghiờn cu gớ tr ca soi MP sinh thit, hỡnh nh ni soi, lõm sng chn oỏn nguyờn nhõn TDMP Lun Thc s Y hc HVQY H Ni 1997 Lờ ... sựi ti 40 43%; Nguyn Huy Dng (1997), Ngụ Quý Chõu (2004) soi MP cho BN TDMP ỏc tớnh cng thy hỡnh nh u sựi mng sựi, cỏc mng trng ng, dy sn MP nhiều Sinh thiết vào vị trí thờng cho kết dơng tính với...
 • 4
 • 201
 • 2

Báo cáo y học: "Hiệu quả sớm của nội soi gây dính màng phổi Trong điều trị tràn dịch màng phổi ác tính do căn nguyên" pps

Báo cáo y học:
... cu ny, nhng BN TDMP ác tính > thỏng cng l yu t tiờn oỏn thy bi g y dớnh MP iu ny cú th gii thớch: thi gian mc bnh lõu, mc lan rng ca ung th khoang MP cng ln v TDMP ỏc tớnh lõu cng g y dy MP ... nghiờn cu cho thy hiu qu g y dớnh MP ca talc cao nht, tip n l doxyciclin (72%), corynebacterium parvum 67% v bleomycin ch t 54% [1, 2, 6] Tỷ l tht bi ca g y dớnh MP ca nghiờn cu ny l 2,96% Chỳng ... (2,96%) Nh vy, kt qu g y dớnh MP ca talc rt cao Boutin C (1998) [2] cho thy kt qu ni soi MP g y dớnh bng talc cú kt qu tt 88%, trung bỡnh 8% v kộm 4% Crnjac A (2004) tin hnh ni soi MP v g y dớnh MP...
 • 6
 • 268
 • 1

Báo cáo y học: "GIá TRị CHẩN ĐOáN CủA ốNG SOI BáN MềM OLYMPUS LTF TRONG SOI LồNG NGựC CHẩN ĐOáN tràn dịch màng phổi DịCH TIếT CHƯA Rõ NGUYÊN NHÂN SAU 2 LầN SINH THIếT màng phổi KíN ÂM TíNH" docx

Báo cáo y học:
... qủa chẩn đoán sinh thiết MP qua nội soi lồng ngực ống soi bán mềm cao sinh thiết MP thành MP tạng Kỹ thuật làm tăng khả chẩn đoán nguyên TDMP nội soi lồng ngực Theo Nguyễn Xuân Triều, sinh thiết ... MP kín sinh thiết MP qua soi lồng ngực Không có thủ thuật biến chứng [4] Phần lớn thực sinh thiết MP qua nội soi lồng ngực sau lần sinh thiết MP kín không xác định nguyên TDMP dịch tiết [3] Trong ... 620 BN TDMP, có 48 BN (8%) chẩn đoán sau làm thủ thuật xâm lấn Khi soi lồng ngực 48 BN n y, chẩn đoán ác tính th y 24 BN (50%) [6] Nghiên cứu đánh giá khả chẩn đoán sinh thiết MP qua nội soi lồng...
 • 19
 • 270
 • 1

nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng tràn dịch màng phổi do lao tính kháng thuốc của mycobacterium tuberculosis ở bệnh nhân có xét nghiệm hiv(+)

nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng tràn dịch màng phổi do lao và tính kháng thuốc của mycobacterium tuberculosis ở bệnh nhân có xét nghiệm hiv(+)
... tiêu: Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng TDMP lao /HIV(+) Hải Phòng So sánh kết xét nghiệm vi sinh (soi trực tiếp, nuôi cấy MGIT, PCR) dịch màng phổi bệnh nhân tràn dịch màng phổi lao/ HIV(+) ... Luận án xác định đợc đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng bệnh nhân tràn dịch màng phổi lao HIV(+) khác biệt với bệnh nhân tràn dịch màng phổi lao HIV(-) So sánh đánh giá kết xét nghiệm phơng pháp nhuộm ... PCR) dịch màng phổi bệnh nhân tràn dịch màng phổi lao/ HIV(+) Nghiên cứu tình hình kháng thuốc Mycobacterium tuberculosis bệnh nhân TDMP lao/ HIV(+) Hải Phòng Đóng góp luận án Đây nghiên cứu hệ...
 • 208
 • 250
 • 0

nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng kết quả bước đầu điều trị tràn dịch màng phổi do lao ở trẻ em

nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả bước đầu điều trị tràn dịch màng phổi do lao ở trẻ em
... dính màng phổi nhẹ Tổng Nhận xét: Số bệnh nhi Tỷ lệ % 21 Chương Dự kiến bàn luận kết luận Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng TDMP lao trẻ em Kết điều trị bước đầu điều trị TDMP lao trẻ em 22 TIẾN ... Các nghiên cứu tràn dịch màng phổi lao giới Việt Nam 1.1 Các nghiên cứu lâm sàng 1.2 Nghiên cứu cận lâm sàng 1.3 Nghiên cứu điều trị TDMP lao trẻ em Chươ ... CƯƠNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG CẬN LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU ĐIỀU TRỊ TRÀN DỊCH MÀNG PHỔI DO LAO TRẺ EM Tên chủ nhiệm đề tài: Th.S BS Nguyễn Thị Ngoạn HÀ...
 • 28
 • 355
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng căn nguyên gây bệnh của tràn dịch màng phổi (TDMP) thanh tơ

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và căn nguyên gây bệnh của tràn dịch màng phổi (TDMP) thanh tơ
... TDMP gặp nhiều khó khăn, để góp phần làm rõ thêm lâm sàng - cận lâm sàng nguyên gây bệnh tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng nguyên gây bệnh TDMP với ... 1.3: Tràn dịch màng phổi cửa sổ trung thất 23 Hình 1.4: Tràn dịch màng phổi cửa sổ nhu mô 23 đặt vấn đề Tràn dịch màng phổi (TDMP) tích tụ dịch khoang màng phổi .Tràn dịch màng phổi dịch ... Nhận xét đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng tràn dịch màng phổi 2- Nhận xét nguyên nhân gây bệnh tràn dịch màng phổi 3 Chơng Tổng quan 1.1 Sơ lợc giải phẫu, sinh lý học, sinh lý bệnh yếu tố...
 • 98
 • 231
 • 1

Trắc nghiệm táo bón tràn dịch màng phổi có đáp án

Trắc nghiệm táo bón và tràn dịch màng phổi có đáp án
... Viêm màng phổi dày dính màng phổi C Tràn dịch kèm tràng khí màng phổi D Hội chứng Meig’s E Suy tim toàn Vách hóa màng phổi gặp A Tràn dịch màng phổi virus B Tràn dịch màng phổi K C Lao màng phổi ... đượch A Tràn dịch màng phổi khu trú @B Giai đoạn lui bệnh tràn dịch màng phổi C Tràn dịch màng phổi thể tự do, mức trung bình D Tràn dịch kèm đông đặc phổi E Tràn dịch kèm tràn khí màng phổi Chỉ ... Rivalta Dịch màng phổi nhiều tế bào nội mo gặp A Suy tim ứ dịch B Hội chứng thận hư C Lao màng phổi D Tràn mủ màng phổi @E K .màng phổi Tràn dịch màng phổi khu trú thường gặp A K .màng phổi @B...
 • 13
 • 283
 • 0

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG MỘT SỐ CHỈ TIÊU MIỄN DỊCH Ở BỆNH NHÂN TRÀN DỊCH MÀNG PHỔI DO LAO

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ MỘT SỐ CHỈ TIÊU MIỄN DỊCH Ở BỆNH NHÂN TRÀN DỊCH MÀNG PHỔI DO LAO
... tiện, bệnh nhân đủ tiêu chuẩn đợc thu nhận vào nhóm nghiên cứu đạt số lợng 2.3.2 Các tiêu nghiên cứu: - Nghiên cứu lâm sàng: Học viên trực tiếp khám bệnh nhân nghiên cứu, khai thác tiền sử bệnh, bệnh ... pháp nghiên cứu 2.1 Đối tợng nghiên cứu Nhóm nghiên cứu: nghiên cứu đợc tiến hành 90 bệnh nhân trn dịch mng phổi lao điều trị nội trú bệnh viện Phổi trung ơng Nhóm chứng: gồm 37 bệnh nhân tràn dịch ... pháp nghiên cứu 2.3.1 Thiết kế nghiên cứu: S dụng phơng pháp nghiên cứu mô tả phân tích 2.3.1.1 Chọn mẫu - Bệnh nhân TDMP lao: Chọn tất bệnh nhân tràn dịch màng phổi điều trị bệnh viện Lao Bệnh phổi...
 • 132
 • 178
 • 0

Nghiên cứu một số đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng của tràn dịch màng phổi do lao tại bệnh viện lao bệnh phổi thái nguyên

Nghiên cứu một số đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của tràn dịch màng phổi do lao tại bệnh viện lao và bệnh phổi thái nguyên
... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC Y DƢỢC - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN  NGUYỄN GIANG NAM NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNG CỦA TRÀN DỊCH MÀNG PHỔI DO LAO TẠI BỆNH VIỆN LAO VÀ ... chế tràn dịch màng phổi lao 1.2 Những nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng TDMP lao Chương 2: Đối tƣợng phƣơng pháp nghiên cứu 18 2.1 Đối tượng nghiên cứu ... TDMP lao đáp ứng miễn dịch - dị ứng mạnh màng phổi số bệnh nhân trước mẫn cảm với trực khuẩn lao, 80% trường hợp sinh thiết màng phổi tìm thấy nang lao tràn dịch màng phổi lao lao màng phổi...
 • 20
 • 78
 • 1

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG CẬN LÂM SÀNG CỦA TRÀN DỊCH MÀNG PHỔI DO LAO TẠI BỆNH VIỆN LAO BỆNH PHỔI THÁI NGUYÊN

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNG CỦA TRÀN DỊCH MÀNG PHỔI DO LAO TẠI BỆNH VIỆN LAO VÀ BỆNH PHỔI THÁI NGUYÊN
... ca trn dch mng phi lao 1.2 Nhng nghiờn cu v c im lõm sng v cn lõm sng ca TDMP Trc khun lao (BK) vo mng phi gõy nờn tn thng lao, c th lao cn cú mn cm lao t trc to nờn TDMP lao, õy l mt phn ng ... khun lao, nhng 80% cỏc trng hp sinh thit mng phi tỡm thy nang Jaccoud v Landouzy (1882) xỏc nh trn dch mng phi t huyt lao Vỡ vy trn dch mng phi lao l lao mng phi m BK i ti bng hu ht l lao (trớch ... khong 1/3 dõn s th gii tip xỳc vi vi khun lao, mi nm cú t 8-9 triu ngi mc lao mi v triu ngi cht lao [8]; Trong s ú t l lao ngoi phi chim 20 -30% Bnh vin Lao v Bnh phi Thỏi Nguyờn l mt c s y t chuyờn...
 • 37
 • 455
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: siêu âm tràn dịch màng phổisiêu âm tràn dịch màng ngoài timsiêu âm tràn khí màng phổitràn dịch màng phổi trên siêu âmnghiên cứu về một số đặc điểm lâm sàng và cận lâm sang cua tràn dịch màng phổiđặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của tràn dịch màng phổi dịch íttiêu chuẩn phụ phù mắt cá chân 2 bên ho về đêm khó thở khi gắng sức gan to tràn dịch màng phổi giảm dung tích sống 1 3 so với bình thường nhịp tim nhanh gt 120 chu kỳ phútthường có thêm tràn dịch màng phổi màng tim hay cổ chướngtràn dịch màng phổiđiều trị tràn dịch màng phổichẩn đoán tràn dịch màng phổiphòng ngừa tràn dịch màng phổihướng dẫn phòng ngừa tràn dịch màng phổitràn dịch màng phổi do chấn thương ngựctràn dịch màng phổi do ung thưchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHbài giảng Quản trị công nghệỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015SÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMBài 10. Đồng chíKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 3. So sánh. Dấu chấm