Báo cáo viên đặc biệt về các quyền văn hoá chuyến thăm và làm việc tại việt nam, ngày 18 29112013 các kết luận và khuyến nghị sơ bộ

slide báo cáo bản phân biệt hai loại hình văn hóa cơ bản trên thế giới_luật

slide báo cáo bản phân biệt hai loại hình văn hóa cơ bản trên thế giới_luật
... hình thành loại hình văn hóa gốc: Văn hóa gốc du mục Văn hóa gốc nông nghiệp Nội Dung Hai Loại Hình Văn Hóa Bản Trên Thế Giới: I Vị Trí Địa Lý II Những Đặc Trưng Bản Của văn Hóa Gốc Nông ... Thiên văn hóa nông thôn Thiên văn minh thành thị Hình ảnh nông nghiệp phương Đông Hình ảnh văn hóa nông nghiệp hình ảnh văn hóa du mục  Bài thuyết trình có sử dụng tài liệu:  sở văn hóa Việt ... chiến,độc tôn,cứng rắn bạo lực Bảng đối chiếu hai loại hình văn hóa Tiêu chí Văn hóa nông nghiệp (chủ yếu phương đông) Văn hóa du mục (chủ yếu phương tây) Địa hình, khí hậu Đồng bằng,nóng ẩm ,thấp...
 • 23
 • 381
 • 0

Tài liệu Báo cáo " Một số vấn đề pháp lý về người nước ngoài làm việc tại Việt Nam " doc

Tài liệu Báo cáo
... vo lm vic ti Vit Nam Ngi nc ngoi lm vic ti Vit Nam c xỏc nh l ngi khụng cú quc tch Vit Nam theo Lut quc tch Vit Nam. (7) Theo quy nh, ngi nc ngoi cú th hay cú quyn lm vic Vit Nam theo cỏc hỡnh ... ngi nc ngoi ti Vit Nam 1.2 Vai trũ ca ngi nc ngoi lm vic ti Vit Nam Nhỡn chung, ngi nc ngoi lm vic Vit Nam khụng hon ton l tiờu cc Ngc li, vic ngi nc ngoi vo lm vic ti Vit Nam thc s cú vai trũ ... Nam Theo phỏp lut hin hnh, vic s dng ngi nc ngoi lm vic ti Vit Nam bao gm: a) Tuyn dng ngi nc ngoi lm vic ti Vit Nam theo hỡnh thc hp ng lao ng õy l hỡnh thc s dng ngi nc ngoi lm vic ti Vit Nam...
 • 10
 • 514
 • 1

Phân tích mô hình tính toán kết cấu công trình bến cảng đặc biệt lắp ráp nhanh trong giai đoạn thi công xây dựng tại Việt Nam

Phân tích mô hình tính toán kết cấu công trình bến cảng đặc biệt lắp ráp nhanh trong giai đoạn thi công xây dựng tại Việt Nam
... Jdd men quán tính tương đương dầm dọc tính mặt cắt dọc qua vò trí khung khoẻ sà lan (m4) Jdn men quán tính tương đương dầm ngang tính mặt cắt ngang qua vò trí khung khoẻ sà lan (m4) Jidd ... h×nh tÝnh BLRN thi c«ng x©y dùng t¹i ViƯt Nam - X©y dùng v ho n thi n mét b−íc m« h×nh tÝnh to¸n ®iĨn h×nh BLRN theo c¸c giai ®o¹n thi c«ng 5 + M« h×nh BLRN t−¬ng øng víi giai ®o¹n thi c«ng l¾p ... Tr×nh tù v c¸c giai ®o¹n thi c«ng BLRN 1.2.1 Tr×nh tù thi c«ng BLRN cè ®Þnh §Ĩ tiÕn h nh thi c«ng l¾p r¸p lo¹i bÕn n y, ngo i c¸c thi t bÞ nỉi, m¸y mãc thi c«ng gièng nh− qu¸ tr×nh thi c«ng c¸c...
 • 153
 • 548
 • 3

Gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam trong các KCN Bình Dương docx

Gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam trong các KCN Bình Dương docx
... Bước 1: hồ sơ gia hạn giấy phép lao động người nước Địa chỉ: Số đường Quang Trung, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương Bước 2: Nộp đầy đủ hồ sơ gia hạn giấy phép lao động người nước phận tiếp ... phí nhận giấy phép lao động Hồ sơ Thành phần hồ sơ Đề nghị gia hạn giấy phép lao động cho người nước (theo mẫu) người sử dụng lao động (đối với tuyển dụng theo hình thức hợp đồng lao động) đối ... Giấy phép lao động quan có thẩm quyền cấp cho người nước xin gia hạn (bản gốc) Số hồ sơ: Số lượng hồ sơ: (bản chính) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn qui định Đề nghị gia hạn giấy phép lao động cho...
 • 5
 • 244
 • 0

Hoàn thiện pháp luật về quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Hoàn thiện pháp luật về quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam
... pháp luật quản lao động nước Việt Nam Chương MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI VÀ PHÁP LUẬT QUẢN LÝ LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI 1.1 Khái luận quản lao động nước 1.1.1 Khái niệm quản ... hình quản lao động nước Đài Loan thích hợp với Việt Nam Chương THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ QUẢN LÝ LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM 2.1 Lược sử chế định pháp luật quản lao động nước làm ... đề luận quản lao động nước pháp luật quản lao động nước Chương 2: Thực trạng pháp luật quản lao động nước làm việc Việt Nam Chương 3: Một số định hướng giải pháp nhằm hoàn thiện pháp...
 • 83
 • 87
 • 0

Pháp luật về người lao động nước ngoài làm việc tại việt nam thực trạng một số kiến nghị

Pháp luật về người lao động nước ngoài làm việc tại việt nam  thực trạng và một số kiến nghị
... HIỆU QUẢ THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM 60 Thực tiễn thực pháp luật lao động nước làm việc Việt Nam 60 3.2 Một số kiên nghị hoàn thiện pháp luật lao động nước ... 2: Thực trạng pháp luật lao động hành lao động nước làm việc Việt Nam Chương 3: Thực tiễn thực số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật, nâng cao hiệu thực pháp luật lao động nước làm việc Việt Nam ... động nước làm việc Việt Nam công dân nước vào làm việc Việt Nam Như vậy, người lao động nước vào làm việc Việt Nam phải đảm bảo dấu hiệu: thứ phải công dân nước ngoài, thứ hai làm việc Việt Nam...
 • 81
 • 170
 • 2

Báo cáo " SỰ KHÁC BIỆT VỀ QUẢN TRỊ CÁC BON Ở CÁC NƯỚC CÔNG NGHIỆP MỚI " pptx

Báo cáo
... quan đến quản trị bon, khía cạnh bỏ qua Những kết nước khác tranh chung cho trạng tất nước (xem bảng 2) Vì có khác nhau? Nói chung, khác đặc điểm kinh tế trị liên quan đến CDM quốc gia nước phát ... định trị (về tổng quan phân tích: tham khảo Benz, 2004; Schuppert, 2007) Một phát từ tổng quan phân tích tài liệu liên quan đến khác biệt quản trị OECD tái cấu trúc nhà nước quản trị bởi, phủ ... trường bon xem hội để tăng trưởng đa dạng hóa thương mại Sự cởi mở dự án CDM tương tự Ấn Độ mở cửa đầu tư nước Với phát triển thị trường bon Ấn Độ, hoạt động dự án CDM không đơn kinh doanh Các quan...
 • 22
 • 155
 • 0

Báo cáo " SỰ ĐA DẠNG VỀ CÁC BỆNH GIA SÚC LÂY SANG NGƯỜI (ZOONOSE) ĐỊNH NGHĨA TÁC ĐỘNG ĐỂ GIÁM SÁT KIỂM SOÁT " docx

Báo cáo
... lý bệnh lây sang ng-ời Pháp Với y tế ng-ời, 26 bệnh nhóm bệnh buộc phải công bố có 15 bệnh lõy từ gia súc sang ng-ời (xem bảng 2) Một vài bệnh lây sang ng-ời bổ sung đ-ợc xác định danh sách bệnh ... 81 Định nghĩa cổ điển củ l định nghĩa ca Tổ chức y tế giới năm 1959 Định nghĩa đ-ợc Liên minh châu Âu lần thứ đ-a thị bệnh lây sang ng-ời (1992): Bệnh lây sang ng-ời bệnh và/ hoặc nhiễm ... đ-ợc kiểm soát vệ sinh kiểm soát lợn bị nhiễm ký sinh trùng IV Những biện pháp khác kiểm soát phòng bệnh lây sang ng-ời động vật ng-ời : tiêu chuẩn chọn Sự khác chu kỳ dịch tễ bệnh lây sang ng-ời,...
 • 9
 • 251
 • 1

Báo cáo "Những điểm mới về các biện pháp xử lí hành chính khác trong Pháp lệnh xử lí vi phạm hành chính năm " ppt

Báo cáo
... giỏo d ng v a vo c s ch a b nh th ng cú s l ng v vi c l n N u th m quy n thu c v ch t ch UBND c p t nh thỡ khụng m b o đặc san xử vi phạm hành vi c quy t nh ỏp d ng c k p th i V th t c ỏp d ... nghiờm tr ng v ng i t 12 tu i n d i 16 tu i th c hi n hnh vi cú d u hi u c a m t t i ph m ớt nghiờm tr ng ho c t i đặc san xử vi phạm hành ph m nghiờm tr ng ó b ỏp d ng giỏo d c t i xó, ph ng, ... chỳng tụi, cú th Tạp chí luật học đặc san xử vi phạm hành quy nh l i nh sau: a vo tr ng giỏo d ng ỏp d ng v i ng i t 12 tu i n d i 16 tu i th c hi n hnh vi cú d u hi u c a m t t i ph m nghiờm...
 • 7
 • 239
 • 0

Báo cáo " Pháp luật Singapore về các hình thức tổ chức kinh doanh " pptx

Báo cáo
... ng kinh doanh Vỡ th , cú th núi cỏ nhõn kinh doanh ch u trỏch nhi m vụ h n kinh doanh N u doanh nghi p m t ch lm n thua l hay b phỏ s n, cỏc ch n cú th ki n ch doanh nghi p ũi n , b i vỡ ch doanh ... nh c a Lu t v ng kớ kinh doanh (Lu t s 32) Tuy nhiờn, cú m t s i t ng ti n hnh ho t ng kinh doanh nhng khụng ph i tạp chí luật học số 12/2009 Pháp luật thơng mại ng kớ kinh doanh nh ti x taxi, ... kớ kinh doanh Tờn g i ó ng kớ s c gi vũng thỏng v cú th gia h n thờm thỏng n a; 2) N p h s ng kớ kinh doanh T i Singapore, m i th t c ng kớ kinh doanh u ph i th c hi n qua m ng C quan ng kớ kinh...
 • 7
 • 289
 • 1

BÁO CÁO THỰC TẬP-CÁC VẤN ĐỀ VỀ XÂY DỰNG VĂN HÓA NƯỚC TA GIAO LƯU VĂN HÓA NƯỚC TA VỚI CÁC NƯỚC TRONG XU THẾ TOÀN CẦU HÓA HIỆN NAY

BÁO CÁO THỰC TẬP-CÁC VẤN ĐỀ VỀ XÂY DỰNG VĂN HÓA NƯỚC TA VÀ GIAO LƯU VĂN HÓA NƯỚC TA VỚI CÁC NƯỚC TRONG XU THẾ TOÀN CẦU HÓA HIỆN NAY
... phát triển văn hoá Việt Nam Các vấn đề xây dựng văn hoá nước ta III GIAO LƯU VĂN HOÁ NƯỚC TA VỚI CÁC NƯỚC TRONG XU THẾ TOÀN CẦU HOÁ HIỆN NAY 15 Khái niệm Toàn cầu hoá ... Tiểu luận Văn hoá đối ngoại - Nguyễn Lê Dung - CH8 III GIAO LƯU VĂN HOÁ NƯỚC TA VỚI CÁC NƯỚC TRONG XU THẾ TOÀN CẦU HOÁ HIỆN NAY Khái niệm Toàn cầu hoá Toàn cầu hoá tạo mặt giới, với dựa vào tiến ... 15 Khái niệm Toàn cầu hoá 15 Ảnh hưởng toàn cầu hoá tới văn hoá .16 Một số vấn đề ý giao lưu văn hoá nước ta với nước xu toàn cầu hoá 17 KẾT LUẬN ...
 • 22
 • 228
 • 0

Tài liệu MẪU BÁO CÁO VỀ THÔNG TIN CỦA NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI TRÚNG THẦU TẠI VIỆT NAM pdf

Tài liệu MẪU BÁO CÁO VỀ THÔNG TIN CỦA NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI TRÚNG THẦU TẠI VIỆT NAM pdf
... đầu tư] báo cáo Bộ Kế hoạch Đầu tư số thông tin nhà thầu trúng thầu sau: Tên Hợp đồng (số, ngày ký): Tên nhà thầu trúng thầu: Địa đăng ký nước vùng lãnh thổ nơi nhà thầu mang ... đồng ký [ghi tên chủ đầu tư] nhà thầu [ghi tên nhà thầu nước trúng thầu] để thực gói thầu [ghi tên gói thầu] thuộc dự án [ghi tên dự án] thực [ghi địa điểm thực gói thầu] với giá ký hợp đồng [ghi ... sinh, số hộ chiếu cán chủ chốt nhập cảnh vào Việt Nam để thực gói thầu, bao gồm: 1) 2) 3) ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA CHỦ ĐẦU TƯ (Ghi tên, chức danh, ký tên...
 • 3
 • 202
 • 0

Tài liệu Báo cáo khoa học:Bàn về khủng hoảng kinh tế toàn cầu mô hình chủ nghĩa xã hội doc

Tài liệu Báo cáo khoa học:Bàn về khủng hoảng kinh tế toàn cầu và mô hình chủ nghĩa xã hội doc
... xa hdn tfl Cuge khung hoing tai chi'nh gin lien vdi each ma be tho'ng kinh te dfldc hinh thanh, mgt thfl tai ehinh bda, d dd kinh te tfl ban tai cbinh n i m quyen thdng tri tren tfl ban san xuat ... khung hoang ve kinh te Thdi hien dai ed khung hoang ve lUdng thUe, ro nhat la 2007 - 2008 Rdi khung hoang ve eiu true gin vdi sfl pha huy nen nong nghiep, nong dan Khung hoang kinh te, khung ... day loai ngfldi se thay ddi ngudn nang Ifldng Chflng ta ehi edn khoang 45 n a m sfl dung d i u Ifla, 60 nam dung do't tfl nhien, khoang 200 nam dung than, va ne'u dung nang Ifldng nguyen tfl thi...
 • 6
 • 575
 • 0

Tài liệu Báo cáo " Lịch sử hệ thống chính quyền địa phương Nhật Bản một số vấn đề cải cách chính quyền địa phương Nhật Bản hiện nay " pdf

Tài liệu Báo cáo
... t s v n c i cỏch chớnh quy n a phng nh t b n hi n Hi n nay, Nh t B n v n ang quỏ trỡnh c i cỏch h th ng chớnh quy n a tạp chí luật học số 4/2010 Nhà nớc pháp luật nớc phng õy l cu c c i cỏch ... 2.582 th tr n v lng) b Giai o n t nm 1957 n nm 1974 Giai o n t nm 1955 n 1960 c tạp chí luật học số 4/2010 xem l giai o n s a i v n ti chớnh cụng a phng Giai o n t nm 1961 n nm 1964 l giai o n ... cỏc u ban qu n lớ b u c v u ban ki m toỏn Lu t c nh sỏt, Lu t phũng chỏy ch a tạp chí luật học số 4/2010 Nhà nớc pháp luật nớc chỏy v Lu t v u ban giỏo d c ó c ban hnh nm 1947 v 1948 Theo ú,...
 • 7
 • 252
 • 0

Xem thêm