ĐẶC ĐIỂM PHÂN BỐ CÁC DẠNG TRƯNG SÓNG TẠI BIỂN VEN BỜ TỈNH BÌNH THUẬN

Nghiên cứu sự đa dạng về thành phần loài và đặc điểm phân bố của các cây rau ở huyện hòa vang, thành phố đà nẵng

Nghiên cứu sự đa dạng về thành phần loài và đặc điểm phân bố của các cây rau ở huyện hòa vang, thành phố đà nẵng
... ñi m phân b c a loài rau rau huy n Hòa Vang, thành ph Đà N ng, ñ tài ñã ñi ñ n nh ng k t lu n sau: d ng Thành ph n loài rau hoang d i huy n Hòa Vang, thành ph Đà N ng g m 50 loài, thu c 28 h ... nh rau sâm ñ t, d n gai v.v 3.3 HI N TR NG S N XU T RAU TR NG VÀ KHAI THÁC, S D NG CÁC LOÀI CÂY RAU THÀNH PH HUY N HÒA VANG, ĐÀ N NG 3.3.1 Hi n tr ng s n xu t rau c a huy n Hòa Vang 3.3.1.1 Thành ... PHÁP NGHIÊN C U Nghiên c u s ña d ng ñ c ñi m phân b c a loài rau 4.1 Phương pháp chuyên kh o huy n Hòa Vang, thành ph Đà N ng” nh m ñ xu t hư ng s d ng phát tri n loài rau huy n Hòa Vang, thành...
 • 13
 • 467
 • 1

Bước đầu nghiên cứu cấu trúc tổ, hình thái phân loại, đặc điểm phân bố và cấu trúc tỉ lệ các đẳng cấp loài mối loài microtermes pakistanicus (isoptera; macrotermitinae)”

Bước đầu nghiên cứu cấu trúc tổ, hình thái phân loại, đặc điểm phân bố và cấu trúc tỉ lệ các đẳng cấp loài mối loài microtermes pakistanicus (isoptera;  macrotermitinae)”
... loi mi loi Microtermes Pakistanicus (Isoptera; Macrotermitinae) 1.2 Mc ớch ca ti: Nghiờn cu kho sỏt mt s t mi v c im cu trỳc t, c im phõn b v t l cỏc ng cp t mi loi Microtermes pakistanicus ... ca chỳng tụi ti ny l loi mi Microtermes pakistanicus Ahmad, 1955, thuc ging Microtermes, phõn h Macrotermitinae, b cỏnh u (Isoptera) Lun trung nghiờn cu loi mi M Pakistanicus cỏc c im hỡnh thỏi ... IM CU TRC T CA LOI MICROTERMES PAKISTANICUS, AHMAD, 1955 1.1 c im cu trỳc ca hong cung v ca nm ca t mi Ti khu vc Lng Sn, chỳng tụi nhn thy hỡnh dng khu vc t mi Microtermes pakistanicus gn nh...
 • 27
 • 170
 • 0

các đặc điểm phân bố không gian của trường tốc độ âm ở vùng biển miền trung việt nam

các đặc điểm phân bố không gian của trường tốc độ âm ở vùng biển miền trung việt nam
... khoa Khai Thác Hàng Hải – Trường Đại Học Thủy Sản, thầy TS.Nguyễn Bá Xuân giao cho thực đề tài: Các đặc điểm phân bố không gian trường tốc độ âm vùng biển miền trung Việt Nam ” Nội dung thực gồm ... Và thấy tốc độ truyền sóng âm nước lớn vài lần so với không khí, tốc độ âm không khí 300 m/s nước 1500 m/ Trong môi trường nước biển tốc độ âm phụ thuộc vào nhiệt độ nước biển , độ muối độ sâu ... kênh âm ngầm V Nghiên cứu đặc điểm phân bố mặt rộng nhiệt độ, độ muối tốc độ âm mùa : Xuân, Hạ, Thu, Đông V Tổng hợp phân tích đánh giá kết nghiên cứu Đề tài nhằm tìm xu phân bố tốc độ âm khu...
 • 32
 • 371
 • 1

Báo cáo nghiên cứu khoa học đề tài " Dẫn liệu bước đầu về đặc điểm phân bố theo độ cao của các loài côn trùng ở nước tại vùng Hải Vân tỉnh Thừa Thiên Huế " ppt

Báo cáo nghiên cứu khoa học đề tài
... 27 loài (chiế ) Như vậy, số lượ Số lượng loài thu độ cao khác chênh lệch nhiều, nhóm loài Côn trùng nước thu độ cao lại có khác biệt dải độ cao (M1, M2, M3) < 308m nhóm Côn trùng phân bố chủ ... phân bố chủ yếu thuộc dải độ cao ≥ 308m (M4, M5, M6) nhóm Côn trùng phân bố chủ yếu loài thuộc (Plecoptera) Bảng Số lượng tỷ lệ (%) số loài thu độ cao Stt Độ cao Điểm Số loài Tỷ lệ (%) 36 M1 ... 3.2 Đặc điểm phân bố Côn trùng nước theo Côn trùng nước nhóm sinh vật thủy sinh, tồn phát triển chúng khu vực định trước hết điều kiện sinh thái nhiệt độ, thức ăn đặc tính thủy lý, thủy hóa nước...
 • 8
 • 233
 • 0

nghiên cứu đa dạng thành phần loài và đặc điểm phân bố của cá ở sông đăkbla, tỉnh kon tum

nghiên cứu đa dạng thành phần loài và đặc điểm phân bố của cá ở sông đăkbla, tỉnh kon tum
... Chương THÀNH PHẦN LOÀI CÁ SÔNG ĐĂKBLA 4.1 DANH LỤC THÀNH PHẦN LOÀI CÁ SÔNG ĐĂKBLA Qua nghiên cứu thành phần loài sông Đăkbla, tỉnh Kon Tum, xác định 103 loài thuộc 69 giống nằm 19 họ ... Họ Bống đen Bống đen lớn Bống đen nhỏ Bống cấu Bống tượng Họ Bống trắng Bống chấm Bống trắng Bống cát Bống đá Bống khe đá Bống mắt Họ Rô đồng Sisoridae ... 4.8 ĐẶC TRƯNG ĐA DẠNG VỀ THÀNH PHẦN LOÀI 40 Như vậy, tỷ lệ họ/bộ sông Đăkbla thấp tỷ lệ họ/bộ khu hệ so sánh 41 Chương ĐẶC ĐIỂM PHÂN BỐ CỦA CÁ SÔNG ĐĂKBLA 42 5.1 ĐIỂM PHÂN BỐ CỦA CÁ...
 • 75
 • 546
 • 3

TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ ĐỊA CHẤT NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM, PHÂN BỐ BẪY CHỨA DẦU KHÍ DẠNG ĐỊA TẦNG TUỔI MIOCENE GIỮA MUỘN PLIOCENE KHU VỰC TRUNG TÂM BỂ NAM CÔN SƠN

TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ ĐỊA CHẤT NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM, PHÂN BỐ BẪY CHỨA DẦU KHÍ DẠNG ĐỊA TẦNG TUỔI MIOCENE GIỮA MUỘN PLIOCENE KHU VỰC TRUNG TÂM BỂ NAM CÔN SƠN
... tài luận án Nghiên cứu đặc điểm, phân bố bẫy chứa dầu khí dạng địa tầng tuổi Miocene giữa/ muộn - Pliocene khu vực trung tâm bể Nam Côn Sơn với mục tiêu nghiên cứu đối tượng bẫy chứa dầu khí dạng ... rõ đặc điểm phân bố không gian dạng bẫy địa tầng bể Nam Côn Sơn, đặc điểm phân bố bẫy địa tầng dạng quạt turbidite tuổi Miocen muộn - Pliocen khu vực trung tâm bể Nam Côn Sơn; - Luận án góp phần ... khu vực trung tâm bể Nam Côn Sơn; Xây dựng đề xuất quy trình nghiên cứu đối tượng bẫy địa tầng dạng quạt turbidite tuổi Miocen muộn - Pliocen khu vực trung tâm bể Nam Côn Sơn b Nhiệm vụ luận án...
 • 27
 • 124
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm phân bố và đề xuất biện pháp bảo tồn phát triển các loại côn trùng được sử dụng làm thực phẩm chính tại thành phố sơn la

Nghiên cứu đặc điểm phân bố và đề xuất biện pháp bảo tồn phát triển các loại côn trùng được sử dụng làm thực phẩm chính tại thành phố sơn la
... tra phát hiện, nghiên cứu mang t nh chất chuyên sâu việc sử dụng côn tr ng làm thực phẩm chưa nhiều h nh tiến hành thực chuyên đề: Nghiên cứu đặc điểm phân bố đề xuất biện pháp bảo tồn phát triển ... dụng làm thực phẩm t i khu vực nghiên cứu từ xác định loài côn tr ng ch nh sử dụng làm thực phẩm đ c điểm phân bố loài côn tr ng sử dụng làm - thực phẩm ch nh t i khu vực nghiên cứu xuất biện pháp ... khai thác phát triển ìm hiểu đ c điểm phân bố loài côn tr ng sử dụng làm thực phẩm ch nh t i khu vực nghiên cứu xuất biện pháp bảo tồn phát triển lo i côn tr ng có giá trị làm thực phẩm t i...
 • 33
 • 109
 • 0

đánh giá sự đa dạngđặc điểm phân bố của các loài bề sát (reptilia) và ếch nhái (amphibia)tại trạm đa dạng sinh học mấ linh tỉnh vĩnh phúc

đánh giá sự đa dạng và đặc điểm phân bố của các loài bề sát (reptilia) và ếch nhái (amphibia)tại trạm đa dạng sinh học mấ linh  tỉnh vĩnh phúc
... dạng sinh học làm sở cho công tác quy hoạch phát triển Trạm, chọn đề tài Đánh giá đa dạng đặc điểm phân bố loài sát (Reptilia) ếch nhái (Amphibia) Trạm Đa dạng sinh học Linh, tỉnh Vĩnh Phúc ... sách loài sát ếch nhái Trạm ĐDSH Mê Linh Phát ghi nhận loài sát ếch nhái khu vực nghiên cứu • Đánh giá đặc điểm phân bố theo sinh cảnh loài sát ếch nhái Trạm ĐDSH Mê Linh Đánh giá trạng ... công bố 48 loài sát ếch nhái tỉnh Hà Giang, có loài ếch nhái cho khoa học: Rana iriodes Rana tabaca Đến năm 2005, số lượng loài sát ếch nhái tăng gấp đôi với 162 loài ếch nhái 295 loài sát, ...
 • 34
 • 206
 • 0

Địa lý: Vai trò ,nhân tố ảnh hưởng và đặc điểm phân bố các ngành dịch vụ

Địa lý: Vai trò ,nhân tố ảnh hưởng và đặc điểm phân bố các ngành dịch vụ
... bán bn, bán lẻ, thể dục thể thao Dịch vụ cơng: Dịch vụ hành cơng, dịch vụ tập thể Dịch vụ kinh doanh Dòch vụ công cộng Dòch vụ tiêu dùng Vai trò     Thúc đẩy ngành Sản xuất vật chất phát triển, ... lớn vào GDP * Tại ngành Dịch Vụ Du Lịch coi Cơng Nghiệp khơng khói? Hãy kể tên vài điểm du lịch Việt Nam mà em biết? Vị Mơn- Hu Ngọ nh HCố Longế II Các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển phân bố ngành ... cho ngành dịch vụ - Nhịp độ phát triển cấu ngành dịch vụ - Phân bố dân cư mạng lưới quần cư - Mạng lưới ngành dịch vụ - Truyền thống văn hố, phong tục tập qn Hình thức tổ chức mạng lưới ngành dịch...
 • 19
 • 2,644
 • 13

Đặc điểm, ý nghĩa các dạng địa hình phân theo đặc điểm hình thái với du lịch. Chỉ ra các núi và cao nguyên có ý nghĩa với du lịch.

Đặc điểm, ý nghĩa các dạng địa hình phân theo đặc điểm hình thái với du lịch. Chỉ ra các núi và cao nguyên có ý nghĩa với du lịch.
... Việt Nam biển dạng địa hình đặc biệt giá trị du lịch Đối với hoạt động du lịch, điều quan trọng đặc điểm hình thái địa hình, nghĩa dấu hiệu bên địa hình dạng đặc biệt địa hình sức hấp dẫn ... đa dạng nhiều loại quý góp phần tạo nên vốn tài nguyên du lịch dồi cao nguyên 2.2 Địa hình ven biển - Đặc trưng Việt Nam địa hình tương đối đa dạng, núi, nhiều sông, cao nguyên lại đồng ... lại núi đứng cao giới với độ cao 4.600 m (15.100 ft) từ chân núi, đỉnh núi cao châu Phi với độ cao 5.895 m (19.340 ft) cao thứ giới - Ý nghĩa Địa hình miền núi thường nhiều ưu hoạt động du...
 • 13
 • 4,066
 • 3

Bài 35: Vai trò, các nhân tố ảnh hưởng và đặc điểm phân bố các ngành dịch vụ.

Bài 35: Vai trò, các nhân tố ảnh hưởng và đặc điểm phân bố các ngành dịch vụ.
... cầu người tăng II Các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển phân bố ngành dịch vụ: Trình độ phát triển kinh tế suất lao động xã hội: Ảnh hưởng đến việc đầu tư cho ngành dịch vụ phân công lao động ... sở hạ tầng… có ảnh hưởng đến phát triển phân bố ngành dịch vụ du lịch Nhân tố Ảnh hưởng _Trình độ phát triển kinh tế _Năng suất lao động xã hội _Đầu tư bồ sung lao động cho ngành dịch vụ _Quy ... mua, nhu cầu dịch vụ _Tài nguyên thiên nhiên _Di sản văn hóa, lịch sử _Cơ sở hạ tầng du lịch _Sự phát triển phân bố ngành dịch vụ du lịch Lấy ví dụ phân bố dân cư mạng lưới quần cư ảnh hưởng tới...
 • 19
 • 4,027
 • 25

Vai trò các nhân tố ảnh hưởng và đặc điểm phân bố các ngành dịch vụ

Vai trò các nhân tố ảnh hưởng và đặc điểm phân bố các ngành dịch vụ
... vai trò ngành dịch vụ Cơ cấu Dựa vào biểu đồ cấu GDP ngành dịch vụ nước ta năm 2002 kết hợp với kiến thức SGK, hoàn thành sơ đồ sau để làm rõ cấu ngành dịch vụ? Cơ cấu ngành dịch vụ: Cơ cấu ngành ... vụ TNTN, di sản văn hoá, lịch sử, sở hạ tầng Sự phát triển phân bố ngành dịch vụ du lịch III Đặc điểm phân bố ngành dịch vụ giới Dựa vào lược đồ, tìm nước, khu vực tương ứng với mức tỉ dịch vụ ... phân bố ngành dịch vụ Nhân tố Ảnh hưởng -Trình độ phát triển kinh tế Đầu tư, bổ sung lao động cho ngành dịch vụ - Năng suất lao động xã hội - Quy mô, cấu dân số Nhịp độ phát triển cấu ngành dịch...
 • 17
 • 3,378
 • 30

Thành phần loài và đặc điểm phân bố cá lưu vực sông đằm, sông đạt và sông chu thuộc địa bàn huyện thường xuân thanh hóa luận văn thạc sĩ sinh học

Thành phần loài và đặc điểm phân bố cá lưu vực sông đằm, sông đạt và sông chu thuộc địa bàn huyện thường xuân  thanh hóa luận văn thạc sĩ sinh học
... dạng sinh học lưu vực sông Đằm, sông Đạt sông Chu 3.1.1 Thành phần loài lưu vực sông Đằm, sông Đạt sông Chu Qua xử lí phân tích 721 mẫu khu vực nghiên cứu Kết xác định 90 loài thuộc ... mẫu loài Esomus metalicus sông Đạt thuộc địa phận xã Vạn Xuân Xuân Lẹ, loài Notopterus notopterus thu sông Đằm thuộc Xuân Cao 16 Bảng 3.1 Thành phần loài lưu vực sông Đằm, sông Đạt sông ... hệ lân cận Thành phần loài lưu vực sông Đằm, sông Đạt sông Chu đặc trưng cho thành phần loài khu hệ núi cao nhiệt đới Để thấy rõ tính đa dạng phong phú thành phần loài khu vực nghiên...
 • 103
 • 397
 • 0

Vai trò, các nhân tố ảnh hưởng và đặc điểm phân bố các ngành DV

Vai trò, các nhân tố ảnh hưởng và đặc điểm phân bố các ngành DV
... Vai trò, nhân tố ảnh hưởng đặc điểm phân bố ngành dịch vụ Bài 35: Vai trò, nhân tố ảnh hưởng đặc điểm phân bố ngành dịch vụ I CƠ CẤU VÀ VAI TRÒ CỦA CÁC NGÀNH DỊCH VỤ CẤU TRÚC II CÁC NHÂN TỐ ẢNH ... phân tích lấy ví dụ cho nhân tố e g Thời gian thảo luận nhóm phút hoàn thành vào phiếu học tập SƠ ĐỒ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ NGÀNH DỊCH VỤ NHÂN TỐ a -Trình độ phát triển ... DỊCH VỤ CẤU TRÚC II CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ NGÀNH DỊCH VỤ BÀI III ĐẶC ĐIỂM PHÂN BỐ CÁC NGÀNH DỊCH VỤ TRÊN THẾ GIỚI * Em kể tên số ngành sản xuất không thuộc lĩnh vực...
 • 41
 • 1,640
 • 1

ĐA DẠNG LOÀI VÀ ĐẶC ĐIỂM PHÂN BỐ CỦA GIUN ĐẤT Ở AN GIANG pdf

ĐA DẠNG LOÀI VÀ ĐẶC ĐIỂM PHÂN BỐ CỦA GIUN ĐẤT Ở AN GIANG pdf
... biệt kiểm tra mối quan hệ loài dẫn liệu phân tử 3.2 Đặc điểm phân bố giun đất An Giang 3.2.1 Đặc điểm phân bố theo vùng cảnh quan Khu hệ giun đất An Giang có mật độ sinh khối trung bình (n = ... Tiền (Nguyễn Thanh Tùng Trần Thị Anh Thư, 2008) Đặc biệt, chưa có dẫn liệu giun đất vùng núi tỉnh An Giang Bài báo cung cấp dẫn liệu thành phần loài đặc điểm phân bố giun đất An Giang góp phần ... non (B) mùa khác vùng núi An Giang 3.2.3 Đặc điểm phân bố theo sinh cảnh Đặc điểm phân bố theo sinh cảnh khu hệ giun đất An Giang có phần tuân theo quy luật “số lượng loài tỉ lệ nghịch với mức...
 • 11
 • 289
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: đặc điểm phân bố các nguyên tố vết trong basalt cao titan sông đàđặc điểm phân bố nguyên tố vết trong các đá magma đới sông hiếnđặc điểm phân bố các ngành dịch vụđặc điểm phân bố các dân tộc ở nước tađặc điểm phân bố dân cư trung quốcnêu đặc điểm phân bố dân cư của trung quốcgiải thích đặc điểm phân bố dân cư trung quốctrình bày đặc điểm phân bố dân cư trung quốcđặc điểm phân bố dân cư của trung quốcđặc điểm phân bố các ngành dịch vụ trên thế giớiđặc điểm phân bố dân cư ở trung quốcđịa lý 10 chương trình cơ bản bài 35 vai trò các nhân tố ảnh hưởng và đặc điểm phân bố các nghành dịch vụbai tap 4 trang 137 đia ly 10 bai 35 vai tro cac nhan to anh huong va dac diem phan bo cac nganh dich vuđịa lí 10 bài 35 – vai trò các nhân tố ảnh hưởng và đặc điểm phân bố các ngành dịch vụđịa lý vai trò nhân tố ảnh hưởng và đặc điểm phân bố các ngành dịch vụPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)CATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGhop dong xnk hang hoaSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Bài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 4. Ông ngoạiSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học