NHIỄM MẶN VÙNG CỬA SÔNG TỈNH BÌNH THUẬN

ĐỀ TÀI khoa học cấp nhà nước: NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH NGUYÊN NHÂN VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP KHOA HỌC CÔNG NGHỆ NHẰM ỔN ĐỊNH CÁC CỬA SÔNGVÙNG BỜ BIỂN TỈNH BÌNH THUẬN

ĐỀ TÀI khoa học cấp nhà nước: NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH NGUYÊN NHÂN VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP KHOA HỌC CÔNG NGHỆ NHẰM ỔN ĐỊNH CÁC CỬA SÔNG VÀ VÙNG BỜ BIỂN TỈNH BÌNH THUẬN
... TRẠNG, NGUYÊN NHÂN XÓI BỒI CÁC CỬA SÔNG VÀ VÙNG BỜ BIỂN TỈNH BÌNH THUẬN 2.1 HIỆN TRẠNG CỬA SÔNG VÀ BỜ BIỂN TỈNH BÌNH THUẬN Với 192 km bờ biển, cửa sông, Bình Thuận có điều kiện tự nhiên thuận ... PTNT tỉnh Bình Thuận rộng/độ dốc mái): Hình 10: Công trình ngăn cát, giảm sóng ổn định cửa sông Lũy 27 Đê hữu C2 Hình 11: Công trình ngăn cát, giảm sóng ổn định cửa sông Cà Ty Đê hữu Hình 12: Công ... cảng, công trình ổn định luồng cửa sông đã đầu tư xây dựng: công trình ổn định cửa sông Cà Ty; ổn định cửa sông Dinh – thị xã La Gi; cửa Liên Hương; Phan Rí Cửa; Phu Hài Bảng 6: Các công...
 • 95
 • 354
 • 2

VẤN ĐỀ TÍNH TOÁN TRIỀU, MẶN VÙNG CỬA SÔNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG TRONG BÀI TOÁN DỰ BÁO

VẤN ĐỀ TÍNH TOÁN TRIỀU, MẶN VÙNG CỬA SÔNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG TRONG BÀI TOÁN DỰ BÁO
... Quang Xô cộng 2006 Đề tài NCKH Nghiên cứu xác định biên tính toán thủy lực mặn Đồng sông Cửu Long [3] Nguyễn Tất Đắc 2005 Mô hình toán cho dòng chảy chất lợng nớc hệ thống kênh sông, Nhà xuất Nông ... vậy, việc tính toán thủy lực cho kịch diễn tơng lai hoàn toàn tính toán đợc cách tơng đối xác Vấn đề lại làm nối đợc toán chiều hai chiều với điều kiện tơng thích (hay bảo toàn) cửa sông (điểm ... bảo toàn) cửa sông (điểm nối) Đó t tởng báo Giải pháp tính toán thủy lực mặn vùng cửa sông 2.1 Mô hình chiều sông Mực nớc lu lợng vận tốc mặt cắt kênh sông đợc mô tả hệ phơng trình Saint-Venant...
 • 5
 • 163
 • 0

Quy trình tổng hợp, phân tích báo cáo tài chính các doanh nghiệp nhà nước của UBND Tỉnh Bình Thuận

Quy trình tổng hợp, phân tích báo cáo tài chính các doanh nghiệp nhà nước của UBND Tỉnh Bình Thuận
... viên tổng hợp 5/- Tổng hợp báo cáo số liệu 6/- Viết báo cáo phân tích tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài doanh nghiệp toàn Tỉnh (in nháp) 7- Rà soát lại số liệu, nội dung phân tích báo ... Nhận báo cáo doanh nghiệp từ Phòng TC-HC, doanh nghiệp gởi trực tiếp, trình lãnh đạo Phòng 3/- Giao lại chuyên viên để kiểm tra số liệu 4/- Kiểm tra biểu mẫu, số liệu báo cáo tài chính; yêu cầu doanh ... 15/2006/QĐBTC ngày 20/3/2006 Bộ Tài 07 ngày làm việc Chuyên viên tổng hợp / 07 ngày làm việc Quy t định số 208/2000/ kể từ nhận báo QĐ-BTC ngày 25/12/ cáo tài 2000 Bộ Tài chuyên viên chuyên điểm...
 • 2
 • 220
 • 0

Nghiên cứu địa mạo phục vụ du lịch (lấy ví dụ vùng Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Nghiên cứu địa mạo phục vụ du lịch (lấy ví dụ vùng Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
... hình trình địa mạo lại có vai trò vậy? Đê làm sáng tỏ điều chọn đề tài “Ngltién cứu địa mạo phục vụ du lịch" để minh chứng cho điều chọn vùng Phan Thiết làm dụ Mục tiêu, nội dung nhiệm vụ đề tài ... việc nghiên cứu địa mạo việc sử dụng hợp lý lãnh thổ nói chung du lịch nói riêng Nội dung đề tài gồm Phân tích địa m ột loại tài nguyên thiên nhiên; Phân tích đánh giá địa hình phục vụ cho du lịch; ... lịch vù ng Phan T h iết 72 4.1 Tài nguyên phục vụ du lịch vùng P han T hiết 72 4.2 Phát triển du lịch vùng P han T hiết 77 4.3 M ột số vấn đề địa m ạo cần lưu ý hoạt động du lịch vùng 79 P han...
 • 117
 • 479
 • 0

Nghiên cứu khả năng tích lũy CO2 (dioxitcacbon) trong đất của rừng ngập mặn vùng cửa sông Hồng tt

Nghiên cứu khả năng tích lũy CO2 (dioxitcacbon) trong đất của rừng ngập mặn vùng cửa sông Hồng tt
... (2003), Rừng ngập với tiến hóa trầm tích cổ khí hậu Holocen vùng cửa sông Hồng, Tạp chí Khoa học Trái đất số tập 25 trang 97-103 12 Đinh Văn Thuận nnk (2012), Nghiên cứu khả tích luỹ khả tích lũy CO2 ... III.3.4 Đánh giá khả năngtích lũy cacbon đất theo theo tuổi rừng 37 III.4 Đánh giá khả tích lũy CO2 đất rừng ngập mặn 39 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 43 TÀI LIỆU THAM KHẢO ... cacbon đất 29 III.3.1 Đánh giá khả tích lũy cacbon đất theo địa hình 29 III.3.2 Đánh giá khả tích lũy cacbon đất theo đặc điểm trầm tích 30 III.3.3 Đánh giá khả tích lũy cacbon đất theo...
 • 6
 • 365
 • 4

Nghiên cứu khả năng tích lũy CO2 (dioxitcacbon) trong đất của rừng ngập mặn vùng cửa sông Hồng

Nghiên cứu khả năng tích lũy CO2 (dioxitcacbon) trong đất của rừng ngập mặn vùng cửa sông Hồng
... on 2: hụ hp t phỏt thi CO2 vo khớ quyn Cố định CO2 qua quang hợp CO2 không khí Cacbon từ nguồn khác Hô hấp đất, giải phóng CO2, CH4 Cacbon l-ợng rơi Cacbon tích luỹ đất rừng Cacbon từ nguồn khác ... sõu i vi ng phúng OP1 t - 60 cm lng CO2 gim mnh t 106,95 tn CO2/ ha n 41,25 tn CO2/ ha Tuy nhiờn ng phúng OP2 gim khụng nhiu t 31,50 tn CO2/ ha n 21,20 tn CO2/ ha iu ny c gii thớch nh sau: ti ng ... Hỡnh 3.12: Lng CO2 tớch ly t theo tui rng (tn/ha) i vi rng trang trng ti Giao Lc, Giao Thy thỡ kh nng tớch ly CO l R13T 344,69 tn CO2/ ha sau n R12T 210,66 tn CO2/ ha, R11T 190,81 tn CO2/ ha Rng vt...
 • 71
 • 530
 • 1

Nghiên cứu hiện trạng, biến động và đề xuất các giải pháp phát triển bền vững thảm thực vật ở hệ sinh thái rừng ngập mặn vùng cửa sông Văn Úc, Hải Phòng115858

Nghiên cứu hiện trạng, biến động và đề xuất các giải pháp phát triển bền vững thảm thực vật ở hệ sinh thái rừng ngập mặn vùng cửa sông Văn Úc, Hải Phòng115858
... ĐẶNG HÙNG CƢỜNG NGHIÊN CỨU HIỆN TRẠNG, BIẾN ĐỘNG VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG THẢM THỰC VẬT HỆ SINH THÁI RỪNG NGẬP MẶN VÙNG CỬA SÔNG VĂN ÚC, HẢI PHÒNG LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA ... sinh thái RNM cửa sông Văn Úc, lựa chọn đề tài: Nghiên cứu trạng, biến động đề xuất giải pháp phát triển bền vững thảm thực vật hệ sinh thái rừng ngập mặn vùng cửa sông Văn Úc, Hải Phòng” với ... chế động lực biến động thảm thực vật rừng ngập mặn 1.1.3 Công nghệ viễn thám GIS nghiên cứu biến động thảm thực vật hệ sinh thái rừng ngập mặn 12 1.2 Cơ sở sinh thái học phát triển bền...
 • 121
 • 492
 • 1

RỪNG NGẬP MẶN TẠI CỬA SÔNG GIANH TỈNH QUẢNG BÌNH VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG ĐẤT NGẬP NƯỚC potx

RỪNG NGẬP MẶN TẠI CỬA SÔNG GIANH TỈNH QUẢNG BÌNH VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG ĐẤT NGẬP NƯỚC potx
... hướng bền vững dựa vào tham gia cộng đồng Đặc biệt lập kế hoạch trồng lại rừng dọc tuyến đê chưa có rừng vùng hạ nguồn cửa sông Gianh nhằm góp 194 Rừng ngập mặn cửa sông Gianh tỉnh Quảng Bình ... Giá, D: Đước, V: Vẹt, M: Mắm, S: Sú, B: Bần Rừng ngập mặn cửa sông Gianh tỉnh Quảng Bình 190 Do điều kiện ngập nước độ mặn cao nên tổ thành rừng ngập mặn thường đơn giản, tượng ưu loài rõ với ... cho phát triển ngập mặn khu vực Tuy nhiên, nghiên cứu mực nước trung bình tháng sông Gianh nhận thấy mực nước trung bình có thay đổi, đặc biệt vào mùa mưa Mực nước (m) Biểu đồ mực nước trung bình...
 • 9
 • 286
 • 2

Tài liệu QUYẾT ĐỊNH số 25/2009/QĐ-UBND tỉnh Bình Thuận v/v ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, mối quan hệ công tác của sở Xây Dựng Bình Thuận docx

Tài liệu QUYẾT ĐỊNH số 25/2009/QĐ-UBND tỉnh Bình Thuận v/v ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, mối quan hệ công tác của sở Xây Dựng Bình Thuận docx
... ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc QUY ĐỊNH Về chức năng, nhiệm vụ, quy n hạn, tổ chức máy, biên chế mối quan hệ công tác Sở Xây dựng Bình ... có thẩm quy n khác theo quy định pháp luật; thực chế độ báo cáo thống kê tổng hợp ngành xây dựng theo quy định Bộ Xây dựng phân công Uỷ ban nhân dân tỉnh 18 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quy n ... chứng nhận quy n sở hữu nhà ở, quy n sở hữu công trình xây dựng theo phân cấp; tổng hợp tình hình đăng ký, chuyển dịch quy n sở hữu nhà ở, quy n sở hữu công trình xây dựng địa bàn tỉnh; g) Chủ...
 • 12
 • 248
 • 0

Phân tích nguyên nhân dẫn đến diễn biến bồi lắng, xói lở cửa sông cà ty tỉnh bình thuận và đề xuất biện pháp

Phân tích nguyên nhân dẫn đến diễn biến bồi lắng, xói lở cửa sông cà ty tỉnh bình thuận và đề xuất biện pháp
... H tài « Phân tích nguyên nhân d n di n bi n b i l p, xói l c a sông Ty T nh Bình Thu n xu t bi n pháp ch nh tr », nghiên c u trình b i l ng, xói l y t i c a sông Ty thu c T nh Bình Thu ... - Lu c khu v th c - Phân tí l + + sông Ty -H khu v di há h "Phân tích nguyên nhân d C Nh th – xói l – xói l – km hi - xói l – xói 10 +S + h – + Nh - – xói l ùn cát b – xói l t ch Bi + Xây ... - Tháng Tháng B ng 2.1: Sông ngu (m) Ty 1222 Ngu Thu Tr Sông Ty có hai ph Tháng H U TE H Su ình thái l sông Ty C.dài sông (km) 56 D .tích v (km2) 753 c h th ng bình l M d (%) 11,2 Do b...
 • 153
 • 320
 • 0

PHÂN TÍCH NGUYÊN NHÂN dẫn đến DIỄN BIẾN bồi LẮNG, xói lở cửa SÔNG cà TY TỈNH BÌNH THUẬN và đề XUẤT BIỆN PHÁP CHỈNH TRỊ

PHÂN TÍCH NGUYÊN NHÂN dẫn đến DIỄN BIẾN bồi LẮNG, xói lở cửa SÔNG cà TY TỈNH BÌNH THUẬN và đề XUẤT BIỆN PHÁP CHỈNH TRỊ
... TẮT Đề tài « Phân tích nguyên nhân dẫn đến diễn biến bồi lấp, xói lở cửa sông Ty Tỉnh Bình Thuận đề xuất biện pháp chỉnh trị », nghiên cứu trình bồi lắng, xói lở xảy cửa sông Ty thuộc Tỉnh ... Bình Thuận đề xuất biện pháp chỉnh trị 1.3 Nội dung nghiên cứu ·Đánh giá trạng cửa sông Ty Tỉnh Bình Thuận · Phân tích nguyên nhân dẫn đến xói lở - bồi lấp cửa sông Ty Tỉnh Bình Thuận Đề xuất ... Thuận Năm 2011” UBND Tỉnh Bình Thuận, 2011 LUẬN VĂN THẠC SỸ PHÂN TÍCH NGUYÊN NHÂN DẪN ĐẾN DIỄN BIẾN BỒI LẮNG, XÓI LỞ CỬA SÔNG CÀ TY TỈNH BÌNH THUẬN VÀ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP CHỈNH TRỊ GV HD : GS.TS...
 • 165
 • 891
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: rừng ngập mặn tại cửa sông gianh tỉnh quảng bình và giải pháp phát triển bền vững đất ngập nước potxrạm sông phan km 1725 250 tỉnh bình thuậnphát triển du lịch bền vững tỉnh bình thuậnđặc sản của tỉnh bình thuậntiềm năng du lịch của tỉnh bình thuậnđịnh hướng phát triển công nghiệp của tỉnh bình thuậnde thi hsg mon lich su cap thpt cua tinh binh thuan nam2013hoạt động xuất khẩu thanh long của tỉnh bình thuận năm 2014vai trò giám sát của mặt trận tổ quốc tỉnh bình thuận trong việc thực hiện quy chế dân chủvị trí của tỉnh bình thuận đối với phát triển chung cả nướcp1 các đặc trưng địa lý thuỷ văn lưu vực sông ding tỉnh bình thuậnbiểu đồ 2 1 biểu đồ thống kê diện tích trồng thanh long theo tiêu chuẩn vietgap của tỉnh bình thuận từ năm 2009 đến naybiểu đồ 2 2 giá trị kim ngạch xuất khẩu chính ngạch của tỉnh bình thuận từ năm 2009 đến naytỉnh bình thuậnđịa lý tự nhiên tỉnh bình thuậnDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTiểu luận môn kinh tế lượnghop dong xnk hang hoaSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập Vat ly nguyen tuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 3. So sánh. Dấu chấmSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học