ĐỒ án môn học THI CÔNG CẢNG

Đồ án môn học thi công nhà ở công nghiệp

Đồ án môn học thi công nhà ở công nghiệp
... định mảng ván khn với theo vị trí thi t kế dây chằng, neo chống chống - Tại vị trí thi u hụt ván khn mơđun khác phải chèn ván gỗ có độ dày tối thi u 40mm - Trước đổ bê tơng, mặt ván khn phải ... Khung rộng 63.5 mm dày 8mm nặng 2.6 kg/m Moment kháng uốn ván khn W=6,55 cm3 Moment qn tính ván khn J= 28.46 cm4 28 Ván ép sử dụng cho ván khn loại ván khơng thấm nước bao phủ lớp nhựa phenol có ... 1800 18.99 - Ngồi ván khn sử dụng cho thi cơng móng ta sử dụng loại chống, giáo định hình *) Tải trọng tác dụng lên ván khn: Ván khn móng chọn ván khn có kích thước 500x1200 Khi thi cơng đặc tính...
 • 113
 • 274
 • 0

ĐỒ ÁN MÔN HỌC THI CÔNG CẦU ĐỀ 02

ĐỒ ÁN MÔN HỌC THI CÔNG CẦU ĐỀ 02
... vơ cho thi c«ng kÕt cÊu nhÞp sau nµy Lớp: Đưòng Bộ – K44 12 Bài Tập Lớn Thi t Kế Tổ Chức Thi Công Cầu GVHD: Hồ Xuân Nam Nhóm SVTH Đề Số 02 CH¬ng II Thi t kÕ tỉ chøc thi c«ng mè cÇu I .Thi c«ng ... Nam Thi t Kế Tổ Chức Thi Công Cầu Nhóm SVTH Đề Số 02 ãng thÐp §o¹n èng v¸ch nµy sÏ ®ỵc rót dÇn lªn qu¸ tr×nh ®ỉ bª t«ng cäc - Thi c«ng vßng v©y cäc v¸n thÐp - Thi c«ng bƯ cäc: §µo bá c¸t, thi ... nhiỊu u tè: Lớp: Đưòng Bộ – K44 Bài Tập Lớn Thi t Kế Tổ Chức Thi Công Cầu GVHD: Hồ Xuân Nam Nhóm SVTH Đề Số 02 Ch¬ng I Thi t kÕ tỉ chøc thi c«ng trơ cÇu I .Thi c«ng mãng trơ : C¸c th«ng sè kü tht...
 • 19
 • 538
 • 2

ĐỒ ÁN MÔN HỌC THI CÔNG CẦU ĐỀ 05

ĐỒ ÁN MÔN HỌC THI CÔNG CẦU ĐỀ 05
... xt ph¬ng ¸n thi c«ng: Cao ®é mùc níc thi c«ng dù kiÕn lµ: m Lớp Đường Bộ - Khóa 44 Trang - - THUYẾT MINH THI CÔNG CẦU SO Á LI Ệ U_ YÊU CẦ U THI ẾT KẾ GVHD: HỒ XUÂN NAM SVTH: NHÓM_ĐỀ 05 Nh vËy mãng ... tíi cao ®é thi t kÕ, cha ®ỉ bª t«ng bÞt ®¸y: S¬ ®å tÝnh to¸n Lớp Đường Bộ - Khóa 44 Trang - 10 - THUYẾT MINH THI CÔNG CẦU SO Á LI Ệ U_ YÊU CẦ U THI ẾT KẾ GVHD: HỒ XUÂN NAM SVTH: NHÓM_ĐỀ 05 ϕ γn ... MINH THI CÔNG CẦU SO Á LI Ệ U_ YÊU CẦ U THI ẾT KẾ GVHD: HỒ XUÂN NAM SVTH: NHÓM_ĐỀ 05 Chän x = m Nh vËy ®iỊu kiƯn ỉn ®Þnh cđa cäc v¸n ®ỵc ®¶m b¶o VËy cäc v¸n sÏ ®ỵc ®ãng s©u x = m vµo nỊn ®Êt thi n...
 • 16
 • 439
 • 1

ĐỒ ÁN MÔN HỌC THI CÔNG CẦU ĐÚC HẪNG

ĐỒ ÁN MÔN HỌC THI CÔNG CẦU ĐÚC HẪNG
... MÔN CầU HầM TKMH THI CÔNG CầU A- Giới thi u chung công trình I, Quy mô cầu Cầu đợc thi t kế vĩnh cửu BTCTDƯL, thi công với công nghệ cầu đúc hẫng cân - Chiều dài toàn cầu L = 294,40 m - Khổ cầu ... II, Phơng án thi công trụ cầu 2.1 Các thông số kĩ thuật móng trụ cầu 2.2 Đề xuất phơng án thi công móng trụ cầu 2.3 Thi công chi tiết móng trụ cầu 2.4 Thi công thân trụ 11 III, Thi công kết cấu ... Lớp Cầu Đờng Pháp A - K45 Bộ MÔN CầU HầM TKMH THI CÔNG CầU 1.2.2 Tính toán vòng vây (sơ đồ 2) a - Các số liệu tính toán trvề ttự b đồ Các đặc ng đất ơng sơ đồ Sơ tính toán Sơ đồ tính toán sơ đồ...
 • 35
 • 900
 • 4

Đồ án môn học thi công công trình biển cố định bằng thép

Đồ án môn học thi công công trình biển cố định bằng thép
... ỏn thi cụng kh thi nht l thi cụng theo mng v thi cụng theo phng phỏp tun t t di lờn,ta s i sõu vo so sỏnh phng phỏp thi cụng ny tỡm hng thi cụng phự hp 12 Phng ỏn thi cụng theo mng c iờm thi ... cao,thit lp h thụng gin giỏo phc hn ,thi gian thi cụng lõu hn - ũi hi nhiu mt bng thi cụng,cn ỏp ng nhõn cụng vt t phng tin m bo thi cụng ỳng tin - Cn ớt mt bng thi cụng,cn ớt nhõn cụng thi ... xõy dng I.2.2 Thi cụng ỏnh chỡm 41 Cụng tỏc chun b a Yờu cu v iu kin thi tit Thi cụng trờn bin l giai on thi cụng phc tp, cn thit phi t chc ht sc cht ch Phi cú mt ca s thi tit v m bo thi tit thun...
 • 139
 • 414
 • 1

ĐỒ án môn học THI CÔNG CÔNG TRÌNH VEN BIỂN

ĐỒ án môn học THI CÔNG CÔNG TRÌNH VEN BIỂN
... hũa: 1120 KG/cm2 15 Hỡnh Thi cụng cụng trỡnh bin 16 CHNG II: THIT K K THUT THI CễNG 17 I PHNG N THI CễNG 18 1.1 La chn phng ỏn thi cụng a Phng ỏn thi cụng t bin Phng ỏn thi cụng t bin ph thuc ... ng thi cỏc c s h tng nh bn bói, cu cng, lung lch phi phự hp vi phng tin thi cụng Nhng iu kin xem xột thi cụng t: + iu kin, yờu cu ca cụng vic: thi im xõy dng, tin , cỏc yu t mụi trng sut thi ... quỏ trỡnh thi cụng, chuyn vt liu cho cụng trỡnh hay khụng + iu kin trang thit b mỏy múc phc v cho thi cụng cụng trỡnh nh th no c Phng ỏn thi cụng kt hp Phng ỏn ny dựng kt hp c phng ỏn thi cụng...
 • 62
 • 542
 • 5

ĐỒ ÁN MÔN HỌC THI CÔNG CẦU ĐH GTVT TP.HCM

ĐỒ ÁN MÔN HỌC THI CÔNG CẦU ĐH GTVT TP.HCM
... dung thi t kế : Thi t kế hệ vòng vây cọc ván thép ngăn Trình bày biện pháp thi công hệ móng cọc Thi t kế ván khuôn đổ bệ cọc Thi t kế ván khuôn đổ thân trụ Thi công kết cấu nhòp - Qui mô công ... tháo d ván khn thi t b thi cơng - Tháo d h th ng c c ván thép - Hồn thi n cơng tác thi cơng tr Thi t b ph c v thi cơng thân tr : ð thi cơng tr , ta s d ng lo i ván khn, t n d ng hai lo i ván khn ... trình thi cơng c c: Cơng tác chu n b : 1.1 Lán tr i kho bãi xác đ nh u ki n thi cơng: - Do th i gian thi cơng dài, nên vi c t ch c kho bãi lán tr i r t c n thi t đ ph c v cho cơng tác thi cơng...
 • 64
 • 520
 • 1

đồ án môn học thi công cầu

đồ án môn học thi công cầu
... mà ta đổ 1h 7.2 m3 21 Đồ án môn học thi công cầu CHƯƠNG VII - TÍNH ỔN ĐỊNH CỦA HỆ NỔI 22 Đồ án môn học thi công cầu 23 Đồ án môn học thi công cầu 24 Đồ án môn học thi công cầu 25 ... cầu CHƯƠNG I - SỐ LIỆU ĐỒ ÁN + Số liệu đồ án vẽ Đồ án môn học thi công cầu Đồ án môn học thi công cầu CHƯƠNG II - BIỆN PHÁP THI CÔNG CHỈ ĐẠO II.1 - THI CÔNG HỆ MÓNG CỌC + Dùng máy kinh vĩ máy ... Đồ án môn học thi công cầu Tiêu chuẩn áp dụng: 122TCN 200-89 : “Quy trình thi t kế công trình thi t bị phụ trợ thi công cầu 2TCXDVN 286:2003 : “Đóng ép cọc-Tiêu chuẩn thi công nghiệm...
 • 25
 • 532
 • 2

ĐỒ ÁN MÔN HỌC THI CÔNG CẦU TRẦN XUÂN MINH K2007 ĐẠI HỌC GTVT TP.HCM

ĐỒ ÁN MÔN HỌC THI CÔNG CẦU TRẦN XUÂN MINH K2007 ĐẠI HỌC GTVT TP.HCM
... ván khuôn đổ bệ cọc - Chọn loại ván khuôn , bố trí khung chống hệ đỡ ván khuôn SVTH: TRẦN XUÂN MINH Trang2 MSSV:CĐ07N3037 ĐỒ ÁN MÔN HỌC: THI CÔNG CẦU BẢO GVHD : Th.S VÕ VĨNH - Kiểm tra toán ván ... chói Thi cơng cọc xong tiến hành đổ bê tơng bệ cọc SVTH: TRẦN XUÂN MINH Trang26 MSSV:CĐ07N3037 ĐỒ ÁN MÔN HỌC: THI CÔNG CẦU BẢO GVHD : Th.S VÕ VĨNH CHƯƠNG IV THI T KẾ VÁN KHUÔN ĐỔ BỆ CỌC Thi t ... M momen lớn ván khuôn Ta cắt dải ván khuôn có bề rộng đơn vò chiều dài, ta có sơ đố tính toán ván khuôn sau: SVTH: TRẦN XUÂN MINH Trang28 MSSV:CĐ07N3037 ĐỒ ÁN MÔN HỌC: THI CÔNG CẦU BẢO GVHD :...
 • 41
 • 394
 • 9

ĐỒ ÁN MÔN HỌC THI CÔNG CẦU TRẦN VÕ TRÍ NHÂN K2007 ĐẠI HỌC GTVT TP.HCM

ĐỒ ÁN MÔN HỌC THI CÔNG CẦU TRẦN VÕ TRÍ NHÂN K2007 ĐẠI HỌC GTVT TP.HCM
... Cọc đóng thi công công trường, thi công cần phải ý số điểm sau: SVTH: TRẦN VÕ TRÍ NHÂN - CĐ07N3041 Trang21 ĐỒ ÁN MÔN HỌC: THI CÔNG CẦU BẢO GVHD : Th.S VÕ VĨNH Tuân thủ qui đònh chung thi công bêtông ... Thi cơng cọc xong tiến hành đổ bê tơng bệ cọc SVTH: TRẦN VÕ TRÍ NHÂN - CĐ07N3041 Trang26 ĐỒ ÁN MÔN HỌC: THI CÔNG CẦU BẢO GVHD : Th.S VÕ VĨNH CHƯƠNG IV THI T KẾ VÁN KHUÔN ĐỔ BỆ CỌC Thi t kế ván ... lực ván khuôn chòu tác dụng tải trọng: Biểu đồ momen Biểu đồ lực cắt SVTH: TRẦN VÕ TRÍ NHÂN - CĐ07N3041 Trang37 ĐỒ ÁN MÔN HỌC: THI CÔNG CẦU BẢO GVHD : Th.S VÕ VĨNH Kiểm tra độ võng nhòp ván thép:...
 • 41
 • 272
 • 3

ĐỒ ÁN MÔN HỌC THI CÔNG CẦU TRẦN QUỐC NHẬT K2007 ĐẠI HỌC GTVT TP.HCM

ĐỒ ÁN MÔN HỌC THI CÔNG CẦU TRẦN QUỐC NHẬT K2007 ĐẠI HỌC GTVT TP.HCM
... pháp thi công đóng cọc - Bản vẽ chi tiết hệ ván khuôn đổ bệ cọc thân trụ SVTH: TRẦN QUỐC NHẬT - MSSV:CĐ07N3042 Trang2 ĐỒ ÁN MÔN HỌC: THI CÔNG CẦU BẢO GVHD : Th.S VÕ VĨNH CHƯƠNG I BIỆN PHÁP THI CÔNG ... 2000 ta có biểu đồ nội lực: • P P P O P P 2.3m 6m 1m Sơ đồ tính kiểm toán cọc ván thép Biểu đồ momen(T/m) SVTH: TRẦN QUỐC NHẬT - MSSV:CĐ07N3042 Trang16 ĐỒ ÁN MÔN HỌC: THI CÔNG CẦU BẢO GVHD : Th.S ... cọc Phương pháp thi công đóng cọc thể qua hình vẽ sau: SVTH: TRẦN QUỐC NHẬT - MSSV:CĐ07N3042 Trang24 ĐỒ ÁN MÔN HỌC: THI CÔNG CẦU BẢO GVHD : Th.S VÕ VĨNH SƠ ĐỒ, BIỆN PHÁP THI CÔNG ĐÓNG CỌC Giá búa...
 • 44
 • 240
 • 4

ĐỒ ÁN MÔN HỌC THI CÔNG CẦU TRẦN NAM TRUNG K2007 ĐẠI HỌC GTVT TP.HCM

ĐỒ ÁN MÔN HỌC THI CÔNG CẦU TRẦN NAM TRUNG K2007 ĐẠI HỌC GTVT TP.HCM
... biểu đồ nội lực: • P P P O P P 3.8m 6m 1m Sơ đồ tính kiểm toán cọc ván thép Biểu đồ momen(T/m) SVTH: TRẦN NAM TRUNG - CĐ07N3058 - 14- ĐỒ ÁN MÔN HỌC: THI CÔNG CẦU BẢO GVHD : Th.S VÕ VĨNH Biểu đồ ... pháp thi công đóng cọc - Bản vẽ chi tiết hệ ván khuôn đổ bệ cọc thân trụ SVTH: TRẦN NAM TRUNG - CĐ07N3058 - 2- ĐỒ ÁN MÔN HỌC: THI CÔNG CẦU BẢO GVHD : Th.S VÕ VĨNH CHƯƠNG I BIỆN PHÁP THI CÔNG ... chói Thi cơng cọc xong tiến hành đổ bê tơng bệ cọc SVTH: TRẦN NAM TRUNG - CĐ07N3058 - 27- ĐỒ ÁN MÔN HỌC: THI CÔNG CẦU BẢO GVHD : Th.S VÕ VĨNH CHƯƠNG IV THI T KẾ VÁN KHUÔN ĐỔ BỆ CỌC Thi t kế ván...
 • 42
 • 258
 • 2

ĐỒ ÁN MÔN HỌC THI CÔNG ĐƯỜNG O TÔ

ĐỒ ÁN MÔN HỌC THI CÔNG ĐƯỜNG O TÔ
... Trần Thi n Lưu CHƯƠNG THI CÔNG CỐNG ĐIỂN HÌNH Trình tự thi công cống đại diện: Trong điều kiện đồ án môn học thi t kế thi công cống đại diện, cầu cống khác lấy thời gian thi công theo cống theo ... chặt Sau thi công xong mối nối đạt yêu cầu, cho đắp đất đỉnh cống Do thi công có số công tác thực o đạt thực đòa nên phạm vi đồ án tính toán khối lượng thi công cống ta tập trung v o công tác ... 0.00 o n o n o n o n o n o n o n o n Km :0+0 >Km :0+258.84 SVTH : Trương Trọng Quang MSSV: CD03106 Trang 21 Khối Chiều Chiều Lượng Dài Ltb(m) Bộ Môn: Cầu Đường Đồ n Thi Công Đường o n...
 • 54
 • 265
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đồ án môn học thi công công trình thủydo an mon hoc thi congđò án môn học thi công cầuđồ án môn học quy hoạch cảngđồ án môn học điện công nghiệpbản vẽ đồ án môn học thủy công thiết kế đập đấtđồ án môn học thủy công thiêt kế đập đấtđề tài đồ án môn học công trình đô thịđồ án môn học kỹ thuật thi cônghướng dẫn đồ án môn học tổ chức thi côngđồ án môn học công nghệ chế tạo máy chi tiết dạng càngđồ án môn học kết cấu bê tông cốt thép thiết kế một dầm cho cầu đường ôtô nhịp giản đơn bằng btct thi công bằng phương pháp đúc riêng từng dầm tại công trường và tải trọng cho trướcđồ án môn học công nghệ chế tạo máy chi tiết dạng càng congđồ án môn học kỹ thuật thi công 1đồ án môn học kỹ thuật thi công ichiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015SÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Đồng chíTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 3. So sánh. Dấu chấmBài 48. QuảBài 43. Rễ cây